การประมวลผลคำสั่งซื้อบน Handshake ของคุณ

ผู้ค้าปลีกสามารถสั่งคำสั่งซื้อค้าส่งจากคุณได้ผ่านตลาด Handshake โดยคำสั่งซื้อที่สั่งผ่านตลาด Handshake จะแสดงใน Shopify admin ของคุณในหน้าคำสั่งซื้อ

ข้อพิจารณา

ก่อนที่คุณจะเริ่มประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake จะไม่มีแท็กระบุใดๆ ในส่วน Shopify admin ของคุณ
 • ภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บผ่านตลาด Handshake หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษี ให้แก้ไขคำสั่งซื้อหลังจากที่มีการสั่งซื้อเพื่อเรียกเก็บภาษีในจำนวนที่ต้องการโดยออกเป็นใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก
 • เฉพาะส่วนลดที่คุณตั้งค่าไว้ใน Handshake > ส่วนลด เท่านั้นที่สามารถใช้งานในขั้นตอนการชำระเงินบน Handshake ได้
 • หากคุณติดตามจำนวนคงคลังของสินค้าที่คุณขายผ่านช่องทางการขาย Handshake ในส่วน Shopify admin คุณจะต้องมีจำนวนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายเพียงพอสำหรับจัดการคำสั่งซื้อ หรือคุณจะเปิดใช้งานตัวเลือก “ขายต่อไปแม้สินค้าหมดสต็อก” ในการตั้งค่าสินค้าคงคลังของสินค้าก็ได้เช่นกัน

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ค้าปลีก

หลังจากที่ผู้ค้าปลีกสั่งซื้อผ่าน Handshake แล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้าปลีกดังต่อไปนี้:

 • ชื่อร้านค้า
 • URL เว็บไซต์
 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อผู้ติดต่อ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ค้าปลีก เช่น ID ของตัวแทนจำหน่าย คุณจะสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ค้าปลีกได้

กรองคำสั่งซื้อของคุณให้แสดงเฉพาะคำสั่งซื้อบน Handshake

คำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake จะแสดงในส่วน Shopify admin ของคุณบนหน้าคำสั่งซื้อ แต่จะไม่มีแท็กระบุ คุณสามารถกรองรายการคำสั่งซื้อของคุณให้แสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่มาจากช่องทางการขาย Handshake ได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่ ตัวกรอง > เลือกตัวกรอง > แอป จากนั้นเลือก Handshake หากตัวเลือก Handshaks ไม่พร้อมใช้งานในตัวกรองแอป หมายความว่าคุณไม่มีคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อผ่าน Handshake

การแก้ไขคำสั่งซื้อบน Handshake

รายการสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการกับคำสั่งซื้อได้ มีดังต่อไปนี้:

 • เพิ่มสินค้าใหม่
 • ลบสินค้า
 • เพิ่มค่าบริการที่กำหนดเอง เช่น ค่าจัดส่งหรือภาษี

คุณไม่สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าโดยตรงได้ เนื่องจากส่วนลดราคาใน Handshake ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนจำนวนสินค้า ก่อนอื่นให้ลบสินค้าออกแล้วเพิ่มสินค้าดังกล่าวกลับไปยังคำสั่งซื้ออีกครั้ง เพียงแค่นี้คุณก็สามารถปรับจำนวนและใช้ส่วนลดได้แล้ว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขคำสั่งซื้อ โปรดดูที่การแก้ไขคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณแก้ไขคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ค้าปลีกพร้อมรายละเอียดคำสั่งซื้อที่มีการอัปเดตแล้ว โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะมีเฉพาะข้อมูลสินค้าปัจจุบันในคำสั่งซื้อ ไม่มีข้อมูลของสินค้าที่ถูกลบออก ระบบจะส่งอีเมลผ่าน Handshake และอีเมลดังกล่าวจะแตกต่างจากอีเมลในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณใน Shopify ทั้งนี้ ระบบจะไม่ส่งอีเมลแก้ไขคำสั่งซื้อตามค่าเริ่มต้นที่อยู่ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ ดังนั้นผู้ค้าปลีกของคุณจะได้รับอีเมลเพียงฉบับเดียวเท่านั้น

เพิ่มค่าบริการที่กำหนดเอง

หลังจากที่ผู้ค้าปลีกสั่งซื้อแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มค่าบริการแบบกำหนดเองเพื่อให้ผู้ค้าปลีกของคุณอนุมัติได้ เช่น ค่าจัดส่งหรือภาษี โดยคุณสามารถเพิ่มค่าบริการแบบกำหนดเองได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งเท่านั้น

เรียกเก็บภาษีที่กำหนดเอง

คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในการชำระเงินบน Handshake ได้ หากคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับคำสั่งซื้อผ่าน Handshake คุณสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมภาษีที่กำหนดเองได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. คลิกแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มรายการที่กำหนดเอง
 5. ในส่วนชื่อรายการ ให้ป้อนประเภทของภาษีที่คุณต้องการเรียกเก็บ
 6. ในส่วนราคา ให้ป้อนจำนวนภาษีที่จะเรียกเก็บ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรายการที่ต้องเสียภาษีและรายการที่ต้องจัดส่งเรียบร้อยแล้ว รวมถึงตั้งจำนวนเป็น 1 ด้วย
 8. คลิกที่เสร็จสิ้น
 9. ไม่บังคับ: เพิ่มค่าบริการที่กำหนดเองอื่นๆเช่น ค่าจัดส่ง
 10. คลิกส่งใบแจ้งหนี้

เรียกเก็บค่าจัดส่งที่กำหนดเอง

หากคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่ต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่เรียกเก็บในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บค่าจัดส่งที่กำหนดเองได้หลังจากที่ผู้ค้าปลีกทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

หากคุณวางแผนที่จะดำเนินการเช่นนี้กับคำสั่งซื้อทุกรายการจาก Handshake ให้อัปเดตข้อมูลการจัดส่งของคุณในโปรไฟล์ Handshake เพื่อแจ้งให้ผู้ค้าปลีกทราบว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินหลังจากทำการสั่งซื้อ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการจัดส่ง โปรดดูที่การกำหนดลักษณะการจัดส่งของคุณ

หากผู้ค้าปลีกได้ชำระค่าบริการในการจัดส่งแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บเฉพาะค่าส่วนต่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าระบบเรียกเก็บค่าจัดส่งจากผู้ค้าปลีกรายหนึ่งเป็นเงิน 20 ดอลลาร์สหรัฐในขั้นตอนการชำระเงิน แต่ที่จริงแล้วควรจะเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อคุณเพิ่มค่าจัดส่งที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่ 30 ดอลลาร์สหรัฐเต็มจำนวน

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. คลิกแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มรายการที่กำหนดเอง
 5. ในส่วนชื่อรายการ ให้ป้อนชื่อสำหรับค่าจัดส่งดังกล่าว
 6. ในส่วนราคา ให้ป้อนจำนวนค่าจัดส่งที่จะเรียกเก็บ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรายการที่ต้องเสียภาษีและรายการที่ต้องจัดส่งเรียบร้อยแล้ว รวมถึงตั้งจำนวนเป็น 1 ด้วย
 8. คลิกที่เสร็จสิ้น
 9. ไม่บังคับ:เพิ่มค่าบริการแบบกำหนดเองอื่นๆ เช่นภาษี
 10. คลิกส่งใบแจ้งหนี้

การจัดการคำสั่งซื้อของ Handshake

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ได้ผ่านส่วน Shopify admin ของคุณได้ในหน้าคำสั่งซื้อ เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ระบบจะส่งอีเมลการจัดการคำสั่งซื้อที่นำมาจาก Handshake ไปให้ผู้ค้าปลีกของคุณ โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะไม่ใช้เทมเพลตที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน เทมเพลตที่ Handshake ใช้งานจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายรายการ เช่น หมายเลขติดตามพัสดุและรายละเอียดผู้ให้บริการจัดส่ง

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ผู้ค้าปลีกของคุณแม้ว่าคุณจะยกเลิกการเลือกตัวเลือก “ส่งรายละเอียดการจัดส่งไปให้ลูกค้าของคุณทันที

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ โปรดดูที่การจัดการคำสั่งซื้อของคุณเอง

การคืนเงินและการยกเลิกคำสั่งซื้อบน Handshake

คุณสามารถขอคืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake ได้ที่ Shopify admin ของคุณ เมื่อได้รับการคืนเงินหรือคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake ถูกยกเลิกแล้ว Handshake จะส่งอีเมลการคืนเงินหรือการยกเลิกไปยังผู้ค้าปลีกของคุณ และจะไม่ใช้เทมเพลตจากการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี