การประมวลผลคำสั่งซื้อบน Handshake ของคุณ

ผู้ค้าปลีกสามารถสั่งคำสั่งซื้อค้าส่งจากคุณได้ผ่านตลาด Handshake โดยคำสั่งซื้อที่สั่งผ่านตลาด Handshake จะแสดงใน Shopify admin ของคุณในหน้าคำสั่งซื้อ

ข้อกำหนดและข้อควรพิจารณา

ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาสำหรับการใช้งาน Handshake ดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณจะต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • คุณต้องตั้งสกุลเงินของร้านค้าของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ
 • สินค้าในช่องทางการขาย Handshake ของคุณจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • ราคาค้าส่ง
  • ราคาขายปลีก
  • ประเภทสินค้า
  • จำนวนบรรจุภัณฑ์
  • จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ
 • หากคุณติดตามสินค้าคงคลังของสินค้าที่คุณขายผ่านช่องทางการขาย Handshake ในส่วน Shopify admin คุณจะต้องมีจำนวนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายเพียงพอสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ หรือว่าคุณจะเปิดใช้ตัวเลือก "ขายต่อไปแม้สินค้าหมดสต็อก" ในการตั้งค่าสินค้าคงคลังของสินค้าก็ได้เช่นกัน

 • หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งของร้านค้าของคุณสำหรับช่องทางการขาย Handshake คุณจะต้องมีอัตราค่าจัดส่งที่มีเขตการจัดส่งของสหรัฐอเมริกา

 • การชำระเงินจะต้องดำเนินการผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินโดยตรงโดยใช้บัตรเครดิต หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการการชำระเงินที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้ดูหน้าวิธีรับชำระเงินในสหรัฐอเมริกา

 • ภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บในขั้นตอนการชำระเงินบน Handshake หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษี ให้แก้ไขคำสั่งซื้อหลังจากที่มีการสั่งซื้อเพื่อเรียกเก็บภาษีในจำนวนที่ต้องการโดยออกเป็นใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก

 • ส่วนลดในส่วน Shopify admin จะไม่สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนการชำระเงินบน Handshake ได้

ค้นหาคำสั่งซื้อของคุณที่มีการสั่งซื้อผ่าน Handshake

คำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake จะแสดงในส่วน Shopify admin ของคุณบนหน้าคำสั่งซื้อ แต่จะไม่มีแท็กระบุ คุณสามารถกรองรายการคำสั่งซื้อของคุณให้แสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่มาจากช่องทางการขาย Handshake ได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม > ช่องทางการขาย จากนั้นเลือก Handshake

การแก้ไขคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake

รายการสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการกับคำสั่งซื้อได้ มีดังต่อไปนี้:

 • เพิ่มสินค้าใหม่
 • ลบสินค้า
 • เพิ่มค่าบริการที่กำหนดเอง เช่น ค่าจัดส่งหรือภาษี

คุณไม่สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าโดยตรงได้ เนื่องจากส่วนลดราคาใน Handshake ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนจำนวนสินค้า ก่อนอื่นให้ลบสินค้าออกแล้วเพิ่มสินค้าดังกล่าวกลับไปยังคำสั่งซื้ออีกครั้ง เพียงแค่นี้คุณก็สามารถปรับจำนวนและใช้ส่วนลดได้แล้ว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขคำสั่งซื้อ โปรดดูที่การแก้ไขคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณแก้ไขคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ค้าปลีกพร้อมรายละเอียดคำสั่งซื้อที่มีการอัปเดตแล้ว โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะมีเฉพาะข้อมูลสินค้าปัจจุบันในคำสั่งซื้อและจะไม่มีข้อมูลของสินค้าที่ถูกลบออก ระบบจะส่งอีเมลผ่าน Handshake และอีเมลดังกล่าวจะแตกต่างจากอีเมลในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณใน Shopify ทั้งนี้ ระบบจะไม่ส่งอีเมลการแก้ไขคำสั่งซื้อตามค่าเริ่มต้นที่อยู่ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ ดังนั้นลูกค้าของคุณจะได้รับอีเมลเพียงฉบับเดียวเท่านั้น

เพิ่มค่าบริการที่กำหนดเอง

หลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถเพิ่มค่าบริการที่กำหนดเองได้ เช่น ค่าจัดส่งหรือภาษี เพื่อให้ลูกค้าของคุณอนุมัติ คุณสามารถเพิ่มค่าบริการที่กำหนดเองได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งเท่านั้น

เรียกเก็บภาษีที่กำหนดเอง

คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในการชำระเงินบน Handshake ได้ หากคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับคำสั่งซื้อผ่าน Handshake คุณสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมภาษีที่กำหนดเองได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. คลิกแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มรายการที่กำหนดเอง
 5. ในส่วนชื่อรายการ ให้ป้อนประเภทของภาษีที่คุณต้องการเรียกเก็บ
 6. ในส่วนราคา ให้ป้อนจำนวนภาษีที่จะเรียกเก็บ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรายการที่ต้องเสียภาษีและรายการที่ต้องจัดส่งเรียบร้อยแล้ว รวมถึงตั้งจำนวนเป็น 1 ด้วย
 8. คลิกที่เสร็จสิ้น
 9. ไม่บังคับ: เพิ่มค่าบริการที่กำหนดเองอื่นๆเช่น ค่าจัดส่ง
 10. คลิกส่งใบแจ้งหนี้

เรียกเก็บค่าจัดส่งที่กำหนดเอง

หากคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่ต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่เรียกเก็บในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บค่าจัดส่งที่กำหนดเองได้หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

หากคุณวางแผนที่จะดำเนินการเช่นนี้กับคำสั่งซื้อทุกรายการจาก Handshake ให้อัปเดตข้อมูลการจัดส่งของคุณในโปรไฟล์ Handshake เพื่อแจ้งให้ผู้ค้าปลีกทราบว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินหลังจากทำการสั่งซื้อ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการจัดส่ง โปรดดูที่การกำหนดลักษณะการจัดส่งของคุณ

หากลูกค้าชำระค่าบริการในการจัดส่งแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บเฉพาะค่าส่วนต่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าระบบเรียกเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้ารายหนึ่งเป็นเงิน 20 ดอลลาร์สหรัฐในขั้นตอนการชำระเงิน แต่ที่จริงแล้วควรจะเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อคุณเพิ่มค่าจัดส่งที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่ 30 ดอลลาร์สหรัฐเต็มจำนวน

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ
 3. คลิกแก้ไข
 4. คลิกเพิ่มรายการที่กำหนดเอง
 5. ในส่วนชื่อรายการ ให้ป้อนชื่อสำหรับค่าจัดส่งดังกล่าว
 6. ในส่วนราคา ให้ป้อนจำนวนค่าจัดส่งที่จะเรียกเก็บ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรายการที่ต้องเสียภาษีและรายการที่ต้องจัดส่งเรียบร้อยแล้ว รวมถึงตั้งจำนวนเป็น 1 ด้วย
 8. คลิกที่เสร็จสิ้น
 9. ไม่บังคับ:เพิ่มค่าบริการแบบกำหนดเองอื่นๆ เช่นภาษี
 10. คลิกส่งใบแจ้งหนี้

การจัดการคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ได้ผ่านส่วน Shopify admin ของคุณได้ในหน้าคำสั่งซื้อ เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ระบบจะส่งอีเมลการจัดการคำสั่งซื้อที่นำมาจาก Handshake ไปให้ลูกค้าของคุณ โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะไม่ใช้เทมเพลตที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน เทมเพลตที่ Handshake ใช้งานจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายรายการ เช่น หมายเลขติดตามพัสดุและรายละเอียดผู้ให้บริการจัดส่ง

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้าของคุณแม้ว่าคุณจะยกเลิกการเลือกตัวเลือก "ส่งรายละเอียดการจัดส่งไปให้ลูกค้าของคุณทันที"

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ โปรดดูที่การจัดการคำสั่งซื้อของคุณเอง

การคืนเงินคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake

คุณสามารถขอคืนเงินคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake ได้ที่ Shopify admin เมื่อได้รับการคืนเงินคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake แล้ว Handshake จะส่งอีเมลการคืนเงินคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าของคุณ และจะไม่ใช้เทมเพลตจากการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อ ให้ดูที่การคืนเงินคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน Handshake

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ได้ผ่านส่วน Shopify admin ของคุณ เมื่อคำสั่งซื้อที่มาจาก Handshake ถูกยกเลิก ระบบจะส่งอีเมลการจัดการคำสั่งซื้อที่นำมาจาก Handshake ไปให้ลูกค้าของคุณ โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะไม่ใช้เทมเพลตที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดดูที่ยกเลิกคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี