การตั้งค่าโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณ

หากธุรกิจของคุณได้รับอนุมัติให้ขายสินค้าบน Handshake คุณสามารถเริ่มตั้งค่าโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณได้เลย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลการสร้างแบรนด์และข้อมูลธุรกิจของคุณ กําหนดกฎเกี่ยวกับการสั่งซื้อจากธุรกิจของคุณ และกําหนดค่าการกําหนดราคาค้าส่งของคุณได้ เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มยอมรับการสั่งซื้อการค้าส่ง คุณสามารถเผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ของคุณเพื่อให้สินค้าและโปรไฟล์ของคุณปรากฏบน Handshake Marketplaceได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้ว:

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มรูปภาพส่วนหัวและโลโก้

คุณต้องเพิ่มรูปภาพส่วนหัวและโลโก้เพื่อปรับแต่งโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ของคุณในตลาด Handshake รูปภาพส่วนหัวและโลโก้ที่คุณอัปโหลดจะถูกครอบตัดโดยอัตโนมัติจากกึ่งกลางของรูปภาพ คุณไม่สามารถปรับตําแหน่งของรูปภาพหลังจากอัปโหลดแล้วได้ ใช้ข้อมูลเฉพาะของรูปภาพต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ารูปภาพส่วนหัวและโลโก้ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะของรูปภาพส่วนหัวและโลโก้ของ Handshake
ประเภทของรูปภาพ ขนาด รูปแบบ ขนาด
ภาพส่วนหัว 2048 x 512 px PNG หรือ JPEG เล็กกว่า 20 MB
รูปภาพโลโก้ 512 x 512 px PNG หรือ JPEG เล็กกว่า 20 MB

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “โปรไฟล์” 4. เพิ่มรูปภาพส่วนหัว: 1. ในส่วนการปรับแต่ง ให้คลิก “อัปโหลดรูปภาพ” 2. เลือกรูปภาพจากไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ 5. เพิ่มโลโก้: 1. ในส่วนการปรับแต่ง ให้คลิก “อัปโหลดโลโก้” 2. เลือกรูปภาพจากไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ 6. คลิก “บันทึก

หลังจากที่อัปโหลดรูปภาพส่วนหัวและโลโก้ของคุณแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างว่าโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณจะมีหน้าตาอย่างไรสำหรับผู้ค้าปลีกในส่วนการปรับแต่ง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ

เพื่อสร้างความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ในโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเรื่องราวของแบรนด์ไปยังคำอธิบายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Facebook และ Instagram เพื่อให้ผู้ค้าปลีกค้นหาและติดตามคุณในโซเชียลมีเดียได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “โปรไฟล์”4. ในส่วนรายละเอียดให้ป้อนชื่อแบรนด์ รายละเอียด และที่อยู่อีเมลของคุณ ผู้ค้าปลีกสามารถส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลนี้ 5. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Facebook และ Instagram ของธุรกิจของคุณ 6. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่ง

หากต้องการประมวลผลการสั่งซื้อผ่าน Handshake คุณต้องตั้งค่าการจัดส่งของคุณในหน้าการกำหนดลักษณะในช่องทางการขาย Handshake คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งแบบปรับแต่งเองได้กับการสั่งซื้อบน Handshake หรือใช้อัตราค่าจัดส่งของร้านค้าคุณได้

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ

คุณต้องตั้งค่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำที่ผู้ค้าปลีกต้องสั่งซื้อก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อจากธุรกิจของคุณได้ โดยมูลค่าการสั่งซื้อต่ำสุดของคุณคือมูลค่าการสั่งซื้อที่ต่ำที่สุดที่คุณพร้อมจะยอมรับจากผู้ค้าปลีก

ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ได้จัดการคำสั่งซื้อใดที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะต้องป้อน 200 เป็นมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณ ผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณบนโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake และในทุกหน้ารายละเอียดสินค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “การกำหนดลักษณะ” 4. ในส่วนมูลค่าคำสั่งซื้อต่ำสุด ให้ป้อนมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 5. คลิก “บันทึก

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งและการคืนสินค้าของคุณ

คุณต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้าของคุณ เช่น เวลาในการจัดการคำสั่งซื้อ นโยบายการคืนสินค้าและนโยบายการคืนเงิน ค่าจัดส่ง ตัวเลือกการจัดส่ง และข้อมูลสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง

ผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งและคืนสินค้าของคุณบนโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake และในหน้ารายละเอียดสินค้าทุกหน้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “การกำหนดลักษณะ” 4. ในส่วนการจัดส่งและการคืนสินค้า ให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกับคำสั่งซื้อและระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงนโยบายการคืนเงิน 5. คลิก “บันทึก

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าและกำหนดราคาสินค้าขายส่งของคุณ

หากต้องการเผยแพร่สินค้าในตลาดของ Handshake คุณต้องตั้งค่ารายละเอียดสินค้าของคุณและเพิ่มราคาไปยังสินค้าในหน้าสินค้าภายในช่องทางการขาย Handshake

ขั้นตอนที่ 7: เผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าและสินค้าของคุณแล้ว คุณสามารถเผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake และแสดงโปรไฟล์ซัพพลายเออร์บน handshake.com ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “โปรไฟล์”4. ในส่วนสถานะ ให้คลิก “เผยแพร่โปรไฟล์” จากนั้นคลิก “เผยแพร่” 5. ตัวเลือกเสริม: คลิก “ดูโปรไฟล์” เพื่อตรวจสอบวิธีแสดงโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ของคุณในตลาด Handshake

หากคุณต้องการยกเลิกการเผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ ให้คลิก “ยกเลิกการเผยแพร่โปรไฟล์” ในส่วนสถานะ

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากตั้งค่าและเผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ของคุณแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้เพื่อขยายธุรกิจค้าส่งของคุณต่อไปได้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี