การกําหนดราคาและการจัดการสินค้าของคุณบน Handshake

คุณสามารถจัดการสินค้า เพิ่มราคาสินค้า และตั้งค่ารายละเอียดสินค้าในช่องทางการขาย Handshake ได้

จัดการสินค้าใน Handshake

หากคุณสร้างสินค้าใหม่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ระบบจะเพิ่มสินค้าดังกล่าวไปยังช่องทางการขาย Handshake โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถปรับความพร้อมในการจำหน่ายของสินค้าดังกล่าวได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หน้าสินค้าในช่องทางการขาย Handshake จะแสดงให้คุณทราบถึงภาพรวมของสินค้าทั้งหมดที่คุณเพิ่ม โดยคุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อกรองสินค้า รวมถึงจัดเรียงสินค้าตามชื่อสินค้า ตามราคาค้าส่ง หรือตามราคาขายปลีกได้อีกด้วย

จัดการความพร้อมของสินค้า

ในช่องทางการขาย Handshake คุณสามารถเผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่สินค้าไปยังตลาด Handshake ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “สินค้า” 4. เลือกสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต 5. ในส่วนสถานะ ให้เลือกว่าจะเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สินค้า 6. คลิก “บันทึก

สินค้าบนหน้าสินค้าในช่องทางการขาย Handshake จะมีสถานะต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • เผยแพร่แล้ว - สินค้าดังกล่าวพร้อมจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกในตลาด Handshake แล้ว
 • กำหนดเวลาแล้ว - สินค้าพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว คุณต้องเผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake จึงจะแสดงสินค้าชิ้นนี้บนตลาด Handshake ได้
 • ยังไม่ได้เผยแพร่ - สินค้ายังไม่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วน หรือคุณลบสินค้าออกจากตลาด Handshake แล้ว

สินค้าที่เผยแพร่ไปยังช่องทางการขาย Handshake แต่หมดสต็อกไปแล้วจะยังคงปรากฏอยู่ในตลาด Handshake หากคุณไม่ต้องการแสดงสินค้าที่หมดสต็อกบนตลาด Handshake ให้ตั้งสถานะสินค้าเป็น “ไม่เผยแพร่” ในช่องทางการขาย Handshak

ระดับสต็อกสินค้าของคุณจะถูกตรวจสอบเมื่อผู้ค้าปลีกพยายามที่จะชำระเงินสินค้าจากตะกร้าสินค้าในตลาด Handshake เท่านั้น หากสินค้าของคุณมีสต็อกไม่เพียงพอ ผู้ค้าปลีกก็ไม่สามารถที่จะชำระเงินได้

หากคุณต้องการให้ผู้ค้าปลีกสามารถสั่งซื้อสินค้าที่เผยแพร่แล้วแต่หมดสต็อกได้ ให้เปิดใช้ “ขายต่อไปแม้สินค้าหมดสต็อก” ในการตั้งค่าสินค้าคงคลังของสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ตั้งค่ารายละเอียดสินค้าและเพิ่มราคาให้กับสินค้าของคุณ

หากต้องการเผยแพร่สินค้าในตลาด Handshake คุณต้องตั้งค่าราคาและรายละเอียดสินค้าของคุณ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า:

รายละเอียดสินค้าบน Handshake
รายละเอียดสินค้า คำอธิบาย
ชื่อสินค้า ระบบจะใช้ชื่อสินค้าเดียวกันในร้านค้าออนไลน์ของคุณและในตลาด Handshake หากต้องการแก้ไขชื่อสินค้าของคุณ ให้ไปที่สินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณต้องการใช้ชื่ออื่นในตลาด Handshake คุณสามารถทำซ้ำสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วเปลี่ยนชื่อ จากนั้นเผยแพร่สินค้าที่ทำซ้ำแล้วไปยังช่องทางการขาย Handshake แทนได้
คำอธิบายสินค้า คุณสามารถตั้งค่าคำอธิบายสินค้าแยกต่างหากสำหรับแสดงบนตลาด Handshake เท่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีคำอธิบายสินค้ารายการหนึ่งในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และอีกรายการหนึ่งในตลาด Handshake สำหรับสินค้าเดียวกันได้
รูปภาพสินค้า คุณสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าที่จะแสดงบนตลาด Handshake เท่านั้นแยกต่างหากได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีรูปภาพสินค้าในร้านค้าออนไลน์และรูปภาพสินค้าอื่นๆ ในตลาด Handshake สำหรับสินค้ารายการเดียวกันได้ หากคุณเพิ่มรูปภาพสินค้าใหม่ไปยังรายการสินค้าไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ รูปภาพนั้นจะถูกซิงค์กับรายการสินค้าของคุณในช่องทางการขาย Handshake ด้วยเช่นกัน
ตัวเลือกสินค้า หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการขายตัวเลือกสินค้าใดในตลาด Handshake โดยคุณสามารถเลือกตัวเลือกสินค้าได้หลังจากที่กําหนดหมวดหมู่สินค้าและเพิ่มรายละเอียดการกําหนดราคาไปยังสินค้าของคุณ หากคุณเพิ่มหรือลบตัวเลือกสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มหรือลบตัวเลือกสินค้าในรายการสินค้าในช่องทางการขาย Handshake ด้วยเช่นกัน
หมวดหมู่สินค้า คุณต้องกําหนดหมวดหมู่ให้กับสินค้าแต่ละรายการจากหมวดหมู่ที่กําหนดล่วงหน้าใน Handshake ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อยืดผู้หญิง ให้เลือกหมวดหมู่สินค้า เครื่องแต่งกายและรองเท้า > เครื่องแต่งกายผู้หญิง

หากคุณตั้งค่าสินค้าในช่องทางการขาย Handshake ให้ไม่พร้อมจำหน่ายจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้วเปลี่ยนให้สินค้านั้นกลับมาพร้อมจำหน่ายอีกครั้ง รายละเอียดสินค้า Handshake ที่กำหนดเองของคุณทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยรายละเอียดสินค้าที่คุณมีในรายการสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคำอธิบายสินค้าที่ไม่เหมือนกันในช่องทางการขาย Handshake ระบบก็จะแทนที่ด้วยคำอธิบายสินค้าที่คุณมีในส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณต้องเพิ่มรายละเอียดการกําหนดราคาต่อไปนี้ให้สินค้าแต่ละรายการ โดยรายละเอียดเหล่านี้จะแสดงถัดจากสินค้าของคุณขณะที่ผู้ค้าปลีกเลือกดูและเลือกซื้อสินค้าในตลาด Handshake

รายละเอียดสินค้าบน Handshake ที่ต้องใช้
รายละเอียดการกำหนดราคา คำอธิบาย
ราคาค้าส่ง ราคาต่อรายการสินค้าที่ผู้ค้าปลีกจะต้องจ่าย หากพวกเขาซื้อสินค้าขายส่งของคุณในตลาด Handshake โดยราคาดังกล่าวจะต้องต่ำกว่าราคาขายปลีก
ราคาขายปลีก ราคาของสินค้าที่เราแนะนำให้ผู้ค้าปลีกขาย โดยราคาดังกล่าวจะต้องสูงกว่าราคาค้าส่ง
สินค้าต่อกล่อง จํานวนสินค้าที่ขายในกล่องขนาดมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเทียน 30 ชิ้นต่อกล่อง ผู้ค้าปลีกจะต้องซื้อเทียนเป็นจำนวนที่หารด้วย 30 ลงตัว
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ จํานวนที่น้อยที่สุดที่ผู้ค้าปลีกสามารถสั่งซื้อสินค้านั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำเป็น 50 ผู้ค้าปลีกจะต้องซื้อสินค้าของคุณอย่างน้อย 50 หน่วย

คุณจะกำหนดราคาสินค้าและรายละเอียดแยกเป็นรายการหรือพร้อมกันเป็นกลุ่มก็ได้

ระบุรายละเอียดสินค้าทีละรายการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “สินค้า”4. คลิกที่สินค้าที่คุณต้องการแก้ไข 5. ป้อนข้อความอธิบายสินค้า ในส่วน คำอธิบายคำอธิบายสินค้านี้ใช้สำหรับรายการสินค้าของคุณในตลาด Handshake เท่านั้น6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนสื่อ คุณสามารถจัดการรูปภาพสินค้าได้ดังนี้- ลบรูปภาพที่มีอยู่- จัดเรียงรูปภาพของคุณใหม่- เปลี่ยนรูปภาพสินค้าหลัก7. ในส่วน หมวดหมู่ ให้เลือกหมวดหมู่สินค้าของคุณ8. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดมีรายละเอียดการกำหนดราคาเดียวกัน ให้ทำเครื่องหมายในช่อง “นำไปใช้กับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด” ในส่วนการกำหนดราคา9. ป้อนราคาค้าส่ง ราคาขายปลีก จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ และจำนวนสินค้าต่อกล่องให้แต่ละตัวเลือกสินค้า10. คลิก “บันทึก”11. หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า จากในส่วนการแสดงตัวเลือกสินค้าบน Handshake ให้ยกเลิกตัวเลือกสินค้าที่คุณไม่ต้องการขายในตลาด Handshake แล้วจากนั้นคลิก “บันทึก

ระบุรายละเอียดสินค้าทีละหลายรายการ

เมื่อกำหนดราคาและรายละเอียดพร้อมกันเป็นกลุ่ม สิ่งที่กำหนดจะมีผลกับกับตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของสินค้าแต่ละชิ้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าใดเป็นการเฉพาะ ให้ดูที่กำหนดรายละเอียดแยกเป็นรายการ

เมื่อคุณแก้ไขสินค้าพร้อมกันเป็นกลุ่ม คุณจะสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้า ราคาค้าส่ง สินค้าต่อกล่อง และยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “สินค้า”4. เลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก “แก้ไข” 5. ไม่บังคับ: ในส่วนหมวดหมู่ ให้เลือกหมวดหมู่สำหรับสินค้าของคุณ6. ตัวเลือกเสริม: เลือกวิธีตั้งราคาสินค้าที่คุณต้องการ * หากต้องการกำหนดราคาเฉพาะเจาะจงที่จะมีผลกับสินค้าแต่ละรายการ เช่น 10 ดอลลาร์สหรัฐ ให้เลือก “การกำหนดราคาค้าส่งแบบตายตัว” จากนั้นจึงป้อนราคา* หากต้องการกำหนดราคาแบบการลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาเดิมของแต่ละสินค้า เช่น ส่วนลด 15% จากราคาเดิม ให้เลือกส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วจึงป้อนจํานวนเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่น คุณต้องการแก้ไขสินค้าสามรายการที่มีราคา $50 ดอลลาร์สหรัฐ, $75 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐหากคุณได้ป้อนส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ 15% การกำหนดราคาค้าส่งจะกลายเป็น $42.50 ดอลลาร์สหรัฐ, $63.75 ดอลลาร์สหรัฐ และ $85 ดอลลาร์สหรัฐ 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นจำนวนรายการต่อครั้งและยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ8. คลิก “เสร็จสิ้น” แล้วจึงคลิก “บันทึก

สินค้าแนะนำ

คุณสามารถแสดงสินค้าบนบัตรซัพพลายเออร์ของคุณได้สูงสุด 4 รายการ โดยระบบจะแสดงสินค้าเหล่านี้ของคุณเมื่อผู้ค้าปลีกค้นหาซัพพลายเออร์ที่มีหมวดหมู่สินค้าใดหมวดหมู่หนึ่งในตลาด Handshake

คุณสามารถแสดงสินค้าจากคอลเลกชันใหม่ สินค้าขายดี หรือสินค้าที่คุณต้องการมุ่งเน้นการทำการตลาด หากคุณเลือกสินค้าน้อยกว่า 4 ชิ้นสินค้าที่เผยแพร่ล่าสุดของคุณก็จะถูกนำขึ้นแสดงเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Handshake

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

  1. คลิก “สินค้า” 4. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแนะนำ จากนั้นเลือก “ตั้งเป็นสินค้าแนะนำ” ในส่วนสินค้าแนะนำ 5. คลิก “บันทึก

สินค้าที่คุณเลือกให้แสดงอยู่ในขณะนี้จะแสดงบนหน้าสินค้าในช่องทางการขาย Handshake ซึ่งคุณสามารถลบหรือเปลี่ยนลำดับของสินค้าที่แสดงได้โดยคลิกที่ “แก้ไข

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี