โดเมน

โดเมนคือ URL หรือที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งลูกค้าของคุณใช้เพื่อหาร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้บนหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin หากคุณใช้งานช่องทางค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้ในส่วนโดเมนในช่องทางค้าส่ง

โดเมนที่จะแสดงเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณคือโดเมนหลักของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งาน Shopify โดเมนหลักของคุณจะใช้รูปแบบ your-store-name.myshopify.com หากคุณต้องการเปลี่ยนโดเมนที่ลูกค้าใช้ในการเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ คุณสามารถซื้อชื่อโดเมนแบบกำหนดเองจาก Shopify หรือจากผู้รับจดทะเบียนโดเมนจากภายนอกรายใดก็ได้ หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยัง Shopify แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณให้เป็นโดเมนหลักได้

หากคุณใช้แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าและคุณต้องการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในหลายประเทศหรือภูมิภาค คุณสามารถใช้โดเมนระหว่างประเทศเพื่อตั้งโดเมนภูมิภาคสำหรับทุกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีตลาดเป้าหมายได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี