การเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify

เมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify ระบบจะกำหนดค่าโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานร่วมกับโดเมนหลักของคุณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โดเมนหลักของคุณจะใช้รูปแบบ examplestore.myshopify.com เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับ Shopify หากคุณต้องการเปลี่ยนโดเมนที่แสดงต่อลูกค้าในขณะที่ลูกค้าเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณอยู่ คุณสามารถเพิ่ม URL แบบกำหนดเอง เช่น www.example.com ได้ คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยัง Shopify ได้สองวิธีด้วยกัน:

  • หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมนแบบกำหนดเองอยู่แล้ว คุณสามารถซื้อโดเมนผ่าน Shopify ได้ เมื่อคุณซื้อโดเมนแบบกำหนดเองผ่าน Shopify ระบบจะกำหนดค่าโดเมนดังกล่าวให้เป็นโดเมนหลักของร้านค้าคุณโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนแบบกำหนดเองจากผู้ให้บริการจากภายนอก คุณสามารถใช้โดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วได้ โดยคุณสามารถเชื่อมต่อโดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือถ่ายโอนการจัดการโดเมนไปยัง Shopify ก็ได้

นอกเหนือจาก URL .myshopify.com ของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยไปยังร้านค้า Shopify ของคุณได้สูงสุดถึง 10 โดเมน หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify Plus คุณจะสามารถเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยได้สูงสุด 1,000 โดเมน เมื่อคุณเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยัง Shopify ระบบจะสร้างใบรับรอง SSL ใหม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี