การเพิ่มคำแนะนำโดเมนจากภายนอก - คู่มือสรุป

วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มโดเมนจากภายนอกไปยังร้านค้า Shopify ของคุณขึ้นอยู่กับแหล่งที่คุณซื้อโดเมน

โดเมนใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนมากมาย แต่การเชื่อมต่อโดเมนเข้ากับ Shopify ต้องใช้เพียงแค่สองสิ่งเท่านั้น ได้แก่:

 • ส่วนหลักของโดเมนของคุณ เช่น shopify.com ควรชี้ไปยังที่อยู่ IP ของ Shopify ซึ่งก็คือหมายเลข 23.227.38.65
 • สิ่งที่มาก่อนโดเมนราก เช่น www สำหรับ www.shopify.com หรือ shop สำหรับ shop.shopify.com ควรชี้ไปยัง shops.myshopify.com

ผู้ให้บริการโดเมนแต่ละรายจะมีข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าที่แตกต่างกันไป ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณหรือตรวจสอบเอกสารประกอบในด้านการกำหนดค่าโดเมน

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโดเมนจากภายนอกของคุณได้ หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าโดเมน คุณจะต้องปรึกษาผู้ให้บริการโดเมนของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือ Shopify สามารถทำได้เพียงแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรแจ้งแก่ผู้ให้บริการโดเมนของคุณทราบเท่านั้น

หากคุณต้องการให้ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเรื่องการตั้งค่าโดเมนของคุณได้ ให้ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify แทน

โดเมน GoDaddy, Google และ 1 & 1 IONOS

หากคุณซื้อโดเมนผ่าน GoDaddy, Google หรือ 1&1 IONOS คุณจะสามารถตั้งค่าโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติได้

โดเมนอื่นๆ ทั้งหมด

เนื่องจากผู้ให้บริการโดเมนแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จึงไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องใส่ในแต่ละช่องสำหรับการตั้งค่าโดเมนของคุณได้ ต่อไปนี้คือข้อควรรู้เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบของผู้ให้บริการโดเมนของคุณและระบุข้อมูลที่จะใส่ลงในแต่ละช่อง หรือเพื่อติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือของผู้ให้บริการเหล่านั้น:

 • โดเมนรากต้องมีระเบียน A ซึ่งบ่งชี้ไปที่ 23.227.38.65
 • โดเมนรากไม่สามารถชี้ไปที่ระเบียนอื่นได้
 • โดเมนย่อยใดๆ จำเป็นต้องมีบันทึก CNAME ที่นำไปยัง shops.shopify.com
 • Nameservers ของโดเมนควรเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ให้บริการของคุณ

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าโดเมนของคุณแล้ว อินเทอร์เน็ตอาจต้องใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใหม่

ตรวจสอบว่าโดเมนของคุณพร้อมที่จะเพิ่มไปยัง Shopify แล้วหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโดเมนอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าโดเมนของคุณพร้อมที่จะเพิ่มไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณแล้วหรือยังได้โดยการใช้ who.is

ขั้นตอน:

 1. ไปที่who.is
 2. ป้อนรากของโดเมนของคุณเช่น shopify.com.
 3. คลิก DNS Records
 4. ค้นหาบันทึกต่อไปนี้: - ประเภทของ A ที่มีเนื้อหาของ 23.227.38.65
  • ประเภทของ CNAME ที่มีเนื้อหาของ shops.myshopify.com

หากระเบียนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในรายการหรือมีระเบียนอื่นบนโดเมนรากของคุณด้วยซึ่งเป็นประเภท A และมีเนื้อหาของที่อยู่ IP ที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่าโดเมนของคุณจะไม่พร้อมเชื่อมต่อกับ Shopify หากเวลาผ่านไปเกินกว่า 48 ชั่วโมงหลังจากการเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

หากมีการระบุระเบียนเหล่านั้นคุณก็พร้อมที่จะเพิ่มโดเมนไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณแล้ว

เพิ่มโดเมนไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

หลังจากที่โดเมนของคุณพร้อมใช้งานแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มโดเมนไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณได้ทันที

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว
 3. ป้อนโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เช่น johns-apparel.info
 4. คลิกถัดไป
 5. คลิกยืนยันการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อโดเมนย่อยกับร้านค้า Shopify ของคุณเท่านั้น

โดเมนย่อยคือส่วนย่อยของโดเมนราก โดยจะอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของ URL ตัวอย่างเช่น ใน URL shop.johnsapparel.com สิ่งที่เป็นโดเมนย่อยคือ shop คุณสามารถตั้งค่าโดเมนจากภายนอกเพื่อให้โดเมนรากชี้ไปยังเว็บไซต์อื่นและโดเมนย่อยชี้ไปยังร้านค้า Shopify ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้ shop.johns-apparel.com ที่ชี้ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ แต่ johns-apparel.com ชี้ไปยังเว็บไซต์อื่นได้

หมายเหตุ: Shopify ไม่รองรับการแก้ไขปัญหาการตั้งค่านี้

ตั้งค่า

หากต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้างขึ้นกับผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก
 2. หาการตั้งค่า DNS ของคุณ โดยให้มองหาพื้นที่จัดการโดเมน, การกำหนดค่า DNS หรืออะไรที่ใกล้เคียง
 3. หาระเบียน CNAME ในการตั้งค่า DNS ของคุณ ชื่อของระเบียน CNAME ควรตรงกับโดเมนย่อยที่คุณใช้เชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้โดเมนย่อย shop.johns-apparel.com ชี้ไปที่ร้านค้า Shopify ของคุณ ให้ค้นหาระเบียน CNAME shop ของคุณ
 4. กำหนดค่าระเบียน CNAME เพื่อให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com โดยผู้ให้บริการโดเมนบางรายอาจต้องการให้คุณใช้โดเมนย่อยทั้งหมดแบบมีจุด เช่น shop. แทนที่จะเป็น shop คุณสามารถใช้รายการที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นแนวทางหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการโดเมนของคุณก็ได้ ทั้งนี้ ระเบียน CNAME จะต้องชี้ไปที่ชื่อโดเมนเสมอ ไม่ใช่ที่อยู่ IP
 5. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ "ร้านค้าออนไลน์" > "โดเมน"
 6. คลิกที่ "เชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่" จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอน
 7. คลิก "ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ" ใน Shopify admin เพื่อยืนยันว่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณกำลังเชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้โดเมนย่อยของคุณชี้ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ ในกรณีที่คุณพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดค่าโดเมนจากภายนอกของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณได้

การแก้ไขปัญหา

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระเบียนที่ขาดหายไปเมื่อเพิ่มโดเมนย่อยของคุณไปยัง Shopify ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ "ร้านค้าออนไลน์" > "โดเมน"
 2. คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว
 3. ป้อนโดเมนย่อยของคุณจากนั้นคลิกถัดไป
 4. คลิกยืนยันการเชื่อมต่อ
 5. คลิกตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง
 6. ในแบนเนอร์การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ให้คลิกเพิ่มโดเมน
 7. ในหน้าโดเมนของคุณให้ลบโดเมนรากสำหรับโดเมนดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี