การเชื่อมต่อโดเมนจากภายนอก

การเชื่อมต่อโดเมนจากภายนอกของคุณกับ Shopify จะชี้ URL ที่กำหนดเองของคุณไปที่ร้านค้า Shopify ของคุณ และเมื่อคุณเชื่อมต่อโดเมนไปยัง Shopify ลูกค้าจะสามารถป้อน URL ที่กำหนดเองของคุณลงในเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขาเพื่อเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ทั้งนี้ หากยังคงใช้ผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกเพื่อจัดการการตั้งค่าโดเมนของคุณอยู่ ให้ชำระค่าบริการและต่ออายุโดเมน

หมายเหตุ: หากคุณต้องการจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดใน Shopify admin ของคุณโดยตรง คุณยังสามารถถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify ได้อีกด้วย

โดเมนรากและโดเมนย่อยคืออะไร

โดเมนรากคือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อซื้อโดเมน ตัวอย่างโดเมนราก เช่น shopify.com คุณจำเป็นต้องซื้อโดเมนรากก่อนจึงจะสามารถเพิ่มโดเมนย่อยได้ ผู้คนส่วนใหญ่ชี้โดเมนรากของตนไปยังร้านค้าออนไลน์ของพวกเขา

โดเมนย่อยคือส่วนขยายของโดเมนราก โดเมนย่อยที่ใช้โดยทั่วไปคือ www โดเมนย่อยส่วนนี้จะใช้รวมกับโดเมนรากเพื่อสร้างเป็น www.shopify.com

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนรากและโดเมนย่อย โปรดดูที่คำสำคัญและคำจำกัดความเกี่ยวกับโดเมน

คู่มือการตั้งค่าโดเมนจากภายนอกโดยทั่วไป

หากคุณไม่พบคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการจากภายนอก ให้ปฏิบัติตามคู่มือการตั้งค่าทั่วไปนี้เพื่อเชื่อมต่อโดเมนที่คุณมีอยู่กับ Shopify

เพิ่มโดเมนที่มีอยู่ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการบอกให้ Shopify ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนแบบกำหนดเองของคุณเอง

ขั้นตอน:

หมายเหตุ: การลดค่า Time to Live (TTL) ของโดเมนของคุณสามารถช่วยให้โดเมนของคุณอัปเดตได้เร็วขึ้น ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกเพื่อรับคำแนะนำและขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยน TTL ของคุณ

ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วย GoDaddy, Google Domains หรือ 1&1 IONOS

คุณสามารถเชื่อมต่อโดเมน GoDaddy, Google Domains หรือโดเมน IONOS ของคุณกับร้านค้า Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติได้ หากโดเมนไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเชื่อมต่อด้วยตนเองได้

เชื่อมต่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ

  1. คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว

  2. ป้อนโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เช่น johns-apparel.info

  3. คลิกถัดไป

  4. คลิกเชื่อมต่ออัตโนมัติ

  5. ในหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้ โปรดเข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy, Google Domains หรือ 1&1 IONOS ของคุณ

  6. คลิกเชื่อมต่อ

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าโดเมนโดยอัตโนมัติ ให้ลองตั้งค่าด้วยตนเองภายในส่วนผู้ดูแลระบบของผู้ให้บริการจากภายนอก และหากคุณติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก ให้ดูที่ข้อมูลที่ควรแจ้งให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอก

เชื่อมต่อโดเมนของคุณด้วยตนเอง

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้างขึ้นกับผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก

  2. ค้นหาการตั้งค่า DNS, พื้นที่จัดการโดเมน, การกำหนดค่า DNS หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน

  3. แก้ไขระเบียน A ของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ที่อยู่ IP ของ Shopify หมายเลข 23.227.38.65

    แผงควบคุมการตั้งค่าโดเมนอาจประกอบไปด้วยเมนูดร็อปดาวน์หรือช่องข้อมูลที่แก้ไขได้ หรือคุณอาจต้องทำเครื่องหมายถูกที่กล่องหรือแก้ไขตาราง โดยต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

* In the **Type** or **Record Type** field, enter or choose the **@** symbol, or **A record**.
* In the **Points to** field, enter Shopify's IP address `23.227.38.65` as the destination for the A record.
  1. บันทึกระเบียน A โดยคลิกที่ "บันทึก", "บันทึกไฟล์โซน", "เพิ่มระเบียน" หรือรายการที่ใกล้เคียง

  2. เปลี่ยนระเบียน CNAME โดเมนย่อยของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้โดเมนย่อย shop.johns-apparel.com ของคุณชี้ไปที่ร้านค้า Shopify ก็ให้เปลี่ยนระเบียน CNAME shop ของคุณให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com

    การเชื่อมต่อโดเมนย่อย

  3. บันทึกระเบียน CNAME โดยคลิกที่ "บันทึก", "บันทึกไฟล์โซน", "เพิ่มระเบียน" หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน

  4. คลิกที่ร้านค้าออนไลน์ใน Shopify admin แล้วคลิกที่โดเมน

  5. คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว

  6. ป้อนโดเมนย่อยของคุณในช่องข้อความ ตัวอย่างเช่น shop.johns-apparel.com

  7. คลิกถัดไป

  8. คลิกยืนยันการเชื่อมต่อใน Shopify admin ของคุณเพื่อยืนยันว่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณแล้ว

หมายเหตุ: ระบบจะเพิ่มโดเมนรากของคุณโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อเพียงโดเมนย่อยโดยไม่รวมโดเมนราก คุณสามารถลบโดเมนรากได้โดยการคลิกที่ไอคอนลบถัดจากโดเมนรากในส่วนจัดการโดเมน

ตั้งค่าโดเมนที่มีอยู่ของคุณเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Shopify

หากคุณได้ซื้อโดเมนผ่านผู้ให้บริการภายนอก คุณจะต้องแก้ไขการตั้งค่า DNS ดังต่อไปนี้:

  • ระเบียน A ควรชี้ไปยังที่อยู่ IP ของ Shopify ที่หมายเลข 23.227.38.65
  • wwwระเบียน CNAME ของคุณควรชี้ไปที่shops.myshopify.com

การแก้ไขการตั้งค่าโดเมนเหล่านี้อาจส่งผลต่อส่วนอื่น อย่างเช่นการส่งต่ออีเมล คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณเพื่อสอบถามถึงวิธีที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามอาจส่งผลต่อการตั้งค่า DNS ของคุณ

ผู้ให้บริการโดเมนบางราย เช่น Hover, GoDaddy, Google และ 1&1 IONOS จะตั้งค่าโดเมนของคุณให้โดยอัตโนมัติในลักษณะที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: คุณจะมีระเบียน A ที่เชื่อมโยงกับโดเมนหลักของคุณได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ในกรณีที่โดเมนของคุณมีการเชื่อมโยงกับระเบียน A อยู่แล้วเมื่อคุณแก้ไขการตั้งค่า DNS ของคุณเพื่อชี้ระเบียน A ไปที่ที่อยู่ IP ของ Shopify ก็ให้ลบระเบียน A อันเดิมที่ว่าออก

ขั้นตอน:

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้างขึ้นกับผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก

  2. ค้นหาการตั้งค่า DNS, พื้นที่จัดการโดเมน, การกำหนดค่า DNS หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน

  3. แก้ไขระเบียน A ของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ที่อยู่ IP ของ Shopify หมายเลข 23.227.38.65

    แผงควบคุมการตั้งค่าโดเมนอาจประกอบไปด้วยเมนูดร็อปดาวน์หรือช่องข้อมูลที่แก้ไขได้ หรือคุณอาจต้องทำเครื่องหมายถูกที่กล่องหรือแก้ไขตาราง โดยต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

* In the **Type** or **Record Type** field, enter or choose the **@** symbol, or **A record**.
* In the **Points to** field, enter Shopify's IP address `23.227.38.65` as the destination for the A record.
  1. บันทึกระเบียน A โดยคลิกที่ "บันทึก", "บันทึกไฟล์โซน", "เพิ่มระเบียน" หรือรายการที่ใกล้เคียง

  2. เปลี่ยนระเบียน CNAME www ของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com

* Enter or choose the `www` prefix. Often, you need to provide just the `www` prefix without the dot, but some domain providers need the whole subdomain `www.`. Use the existing entries as a guide, or follow your provider's instructions.
* Enter `shops.myshopify.com` as the destination for the CNAME record. CNAME records must always point to a domain name, never to an IP address.
  1. บันทึกระเบียน CNAME โดยคลิกที่ "บันทึก", "บันทึกไฟล์โซน", "เพิ่มระเบียน" หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน

ทีนี้คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อของคุณใน Shopify

ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อของคุณใน Shopify

คลิก "ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ" ใน Shopify admin เพื่อยืนยันว่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณกำลังเชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ

หมายเหตุ: อาจใช้เวลามากถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณชี้ไปที่ร้านค้า Shopify ในกรณีที่คุณประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าโดเมนจากภายนอกของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการของคุณได้

สิ่งที่ควรแจ้งให้ผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณรับทราบ

ผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกจะมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโดเมนอยู่แล้ว เมื่อคุณโทรปรึกษากับผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ คุณสามารถแจ้งให้อีกฝ่ายทราบได้ดังนี้:

  • คุณควรจะให้ระเบียน Aของคุณชี้ไปยังที่อยู่ IP ของ Shopify หมายเลข 23.227.38.65
  • คุณควรจะให้ระเบียน CNAMEของคุณชี้ไปที่ shops.myshopify.com

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดโดเมนย่อยของคุณไปยังระเบียน A สำหรับ Shopify แม้ว่าคุณจะใช้โดเมนดังกล่าวเป็นโดเมนหลักของคุณ

หากคุณต้องการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล คุณก็สามารถบอกผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณได้อีกด้วยว่าคุณต้องการใช้อีเมลไคลเอ็นต์ของอีกฝ่าย (หากมี) และจำเป็นต้องกำหนดค่าระเบียบ MX ของคุณ

เชื่อมต่อโดเมนย่อย

โดเมนย่อยคือส่วนย่อยของโดเมนรากของคุณที่ตำแหน่งเริ่มต้นของ URL ตัวอย่างเช่น ใน URL shop.johnsapparel.com สิ่งที่เป็นโดเมนย่อยคือ shop โดเมนย่อยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ www คุณสามารถใช้โดเมนย่อยอย่าง store และ blog เพื่อจัดระเบียบเว็บไซต์ของคุณและทำให้ผู้เยี่ยมชมค้นหาข้อมูลที่กำลังมองหาได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าโดเมนจากภายนอกเพื่อให้โดเมนรากเชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น และเชื่อมโดเมนย่อยไปยังร้านค้า Shopify ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจมี shop.johns-apparel.com ที่เชื่อมโยงไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ แต่ johns-apparel.com เชื่อมโยงไปยังโฮสต์ของเว็บไซต์อื่น

หมายเหตุ: Shopify ไม่รองรับการแก้ไขปัญหาการตั้งค่านี้

ตั้งค่า

หากต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้างขึ้นกับผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก
  2. ค้นหาการตั้งค่า DNS, พื้นที่จัดการโดเมน, การกำหนดค่า DNS หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  3. ในพื้นที่การตั้งค่า DNS ของคุณ ให้แก้ไขระเบียน CNAME ของโดเมนย่อยเพื่อให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com
  • ในช่องชื่อโฮสต์หรือนามแฝง ให้ป้อนโดเมนย่อยที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเชื่อมต่อ shop.johns-apparel.com ชื่อของระเบียน CNAME จะเป็น shop โดยบ่อยครั้งคุณจำเป็นต้องใช้เพียงส่วนนำหน้า www โดยที่ไม่มีจุด แต่ก็อาจมีผู้ให้บริการโดเมนบางรายที่จำเป็นต้องใช้โดเมนย่อย www. ทั้งหมด คุณสามารถใช้รายการที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นแนวทางหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการของคุณก็ได้
  • ในช่องประเภทหรือประเภทระเบียน ให้ป้อนหรือเลือกระเบียน CNAME
  • ในช่องชี้ไปยัง ให้ป้อน shops.myshopify.com เป็นปลายทางสำหรับระเบียน CNAME โดยระเบียน CNAME จะต้องชี้ไปที่ชื่อโดเมนเสมอ ไม่ใช่ที่อยู่ IP
  1. บันทึกระเบียน CNAME โดยคลิกที่ "บันทึก", "บันทึกไฟล์โซน", "เพิ่มระเบียน" หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  2. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ "ร้านค้าออนไลน์" > "โดเมน"
  3. คลิกที่ "เชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่" จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอน
  4. คลิก "ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ" ใน Shopify admin เพื่อยืนยันว่าโดเมนย่อยของคุณกำลังเชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้โดเมนย่อยของคุณชี้ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ ในกรณีที่คุณพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดค่าโดเมนจากภายนอกของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณได้

ผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก

หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งต่อไปนี้ ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อรับคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงในการเชื่อมต่อโดเมนของคุณ:

  • 1&1 IONOS
  • 123 Reg
  • Bluehost
  • Domain.com
  • Enom
  • GoDaddy
  • โดเมน Google
  • OVH
  • Namecheap
  • Network Solutions
  • ลงทะเบียน
  • Blacknight Solutions
  • Hostgator - HostGator ไม่อนุญาตให้คุณควบคุมการตั้งค่า DNS ได้โดยตรง หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับโดเมน HostGator คุณต้องติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือของ HostGator และแจ้งสิ่งที่คุณต้องการให้อีกฝ่ายรับทราบ ดังนี้: - กำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้เป็นค่าเริ่มต้นของ HostGator
    • ปิดใช้การส่งต่อทั้งหมดบนโดเมนของคุณ
    • ให้ระเบียน A ของโดเมนรากของคุณชี้ไปยังที่อยู่ IP ของ Shopify: 23.227.38.65
    • ชี้ระเบียน CNAME www ของโดเมนย่อยของคุณไปยังโดเมนที่ Shopify เป็นผู้โฮสต์: shops.myshopify.com

ช่องทางขอความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการชี้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยังร้านค้า Shopify ให้คุณติดต่อทีมช่วยเหลือของผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างชัดแจ้งก็ตาม

ขั้นตอนถัดไปหลังจากเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนไปยังร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องตั้งโดเมนหลัก โดยระบบจะแสดงโดเมนหลักให้ลูกค้าเห็นในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ

นอกจากนั้นคุณยังสามารถตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจากโดเมนดังกล่าวได้หลังจากที่คุณได้เพิ่มโดเมนนั้นไปยัง Shopify แล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี