การทำให้โดเมนบุคคลภายนอกเป็น URL ของ Shopify

หลังจากที่คุณซื้อโดเมนจากผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอก เช่น Google Domains, GoDaddy หรือ 1&1 IONOS แล้ว คุณต้องเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับร้านค้า Shopify ของคุณ การเชื่อมต่อโดเมนจะเป็นการชี้ URL ของคุณไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถป้อน URL ดังกล่าวในเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อโดเมนกับ Shopify แล้ว คุณจะยังคงใช้ผู้ให้บริการโดเมนบุคคลภายนอกในการจัดการการตั้งค่าโดเมน ให้ชำระค่าบริการและต่ออายุโดเมน

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้โดเมนบุคคลภายนอกสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

  • การใช้พร็อกซีจากภายนอกอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ ซึ่ง Shopify จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่สูญหายไป

  • ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างชัดแจ้ง หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าโดเมนจากภายนอก ให้ติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือของผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณ

  • หากต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าโดเมนของคุณจาก Shopify รวมถึงจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดได้โดยตรงในส่วน Shopify admin คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนบุคคลภายนอกของคุณไปยัง Shopifyได้

การเลือกขั้นตอนการเชื่อมต่อที่เหมาะสมให้กับโดเมนบุคคลภายนอก

ขั้นตอนที่คุณจะปฏิบัติตามเพื่อเชื่อมต่อโดเมนบุคคลภายนอกของคุณกับ Shopify ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนที่คุณซื้อโดเมนของคุณ ดูตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใด

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี