เชื่อมต่อโดเมนจากภายนอกของคุณกับ Shopify ด้วยตนเอง

หากคุณซื้อโดเมนจากผู้ให้บริการโดเมนอื่นนอกเหนือจาก Google Domains, GoDaddy หรือ 1&1 IONOS และคุณมีข้อกำหนดของพวกเขาที่ต้องปฏิบัติตาม คุณสามารถเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ Shopify ด้วยตนเองได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 • ข้อกำหนดของผู้ให้บริการโดเมนคุณ
 • ที่อยู่ IP ของ Shopify 23.227.38.65
 • ระเบียน www CNAME shops.myshopify.com

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนระเบียน DNS ในบัญชีของผู้ให้บริการโดเมนบุคคลภายนอก

 1. ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

 2. หาการตั้งค่า DNS หรือพื้นที่จัดการโดเมน

 3. เปลี่ยนระเบียนต่อไปนี้:

  1. ชี้ระเบียนAไปยังที่อยู่ IP ของ Shopify 23.227.38.65
  2. หากจําเป็น ให้เปลี่ยนชื่อโฮสต์ เป็นสัญลักษณ์ @
  3. ชี้ระเบียน CNAME ที่มีชื่อ www ไปที่ shops.myshopify.com
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถเชื่อมโยงระเบียน A กับโดเมนหลักของคุณได้เพียงหนึ่งระเบียนเท่านั้น หากโดเมนของคุณเชื่อมโยงกับระเบียน A อยู่แล้ว ให้ชี้ไปที่ที่อยู่ IP ของ Shopify แล้วลบระเบียน A เดิมออก

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อโดเมนของคุณเข้ากับ Shopify

 1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน

 2. คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว

 3. ป้อนโดเมนของคุณ เช่น johns-apparel.info และคลิกถัดไป

 4. หากต้องการยืนยันว่าโดเมนของคุณเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify แล้ว ให้คลิก "ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ"

การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบยืนยันแล้ว โดเมนของคุณจะปรากฏในรายการของส่วนโดเมนจากภายนอกของหน้าโดเมน โดยมีการระบุสถานะว่าเชื่อมต่อแล้ว

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ Shopify แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี