การจัดการโดเมนของคุณใน Shopify

คุณจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดบนหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin

ตั้งค่าโดเมนหลัก

โดเมนหลักคือชื่อโดเมนที่จะปรากฏในแถบที่อยู่เมื่อลูกค้าเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจะกำหนดโดเมนหลักจากหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โดเมนหลักจะใช้รูปแบบ your-store-name.myshopify.com เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Shopify หากคุณต้องการเปลี่ยนโดเมนที่ลูกค้าใช้ในการเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ คุณสามารถซื้อโดเมนแบบกำหนดเองผ่าน Shopify หรือจากผู้รับจดทะเบียนโดเมนจากภายนอกได้ หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยัง Shopify แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณให้เป็นโดเมนหลักได้

คุณสามารถใช้โดเมนรากหรือโดเมนย่อยของคุณเป็นโดเมนหลักได้ แต่คุณมีโดเมนหลักสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณได้เพียงโดเมนเดียวเท่านั้น หากคุณกำลังใช้งานแผน Shopify หรือสูงกว่าและต้องการขายสินค้าให้ลูกค้าในหลายประเทศหรือภูมิภาค คุณสามารถใช้โดเมนระหว่างประเทศเพื่อตั้งโดเมนของภูมิภาคสำหรับทุกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีตลาดเป้าหมายได้

ก่อนที่จะตั้งค่าโดเมนหลักใหม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ก่อนจะตั้งค่าโดเมนหลัก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนของคุณมีสถานะปกติ การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปยังโดเมนอาจใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงจึงจะมีผล

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนหลัก ให้คลิก "เปลี่ยนโดเมนหลัก"

 2. เลือกโดเมนที่คุณต้องการตั้งเป็นโดเมนหลัก:

 3. คลิกที่บันทึก

โดเมนหลักที่คุณตั้งไว้จะแสดงต่อลูกค้าที่เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ลบโดเมนจากภายนอก

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมนบุคคลภายนอก ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการลบออก
 3. คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่บัญชีผู้ใช้ของคุณใช้งานอยู่: - หากบัญชีผู้ใช้ของคุณใช้งานแผน Basic Shopify ให้คลิกลบ

  • หากบัญชีผู้ใช้ของคุณใช้งานแผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ให้คลิกจัดการ > ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบและเลิกเชื่อมต่อโดเมนนี้

หากคุณต้องการใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวอีกครั้งสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณหลังจากที่คุณลบออกไปแล้ว คุณสามารถเพิ่มชื่อโดเมนดังกล่าวไว้ในส่วน Shopify admin ของคุณได้

หากคุณวางแผนที่จะปิดร้านค้าและถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มใหม่ โปรดทราบว่านโยบาย HTTP Strict Transfer Security (HSTS) ของ Shopify จะยังคงมีผลบังคับใช้กับโดเมนของคุณไปอีก 90 วันหลังจากที่คุณปิดร้านค้าของคุณ นโยบายนี้จะช่วยรับรองความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและลูกค้าของคุณ

หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่ใช้ HTTPS คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติม

หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่ใช้ HTTPS ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์เมื่อมีคนพยายามเยี่ยมชมโดเมนของคุณเป็นระยะเวลา 90 วันหลังจากการถ่ายโอน ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจระบุว่าเว็บไซต์นั้นไม่น่าเชื่อถือหรือใบรับรองไม่ถูกต้อง ให้คุณรอจนกว่าจะครบระยะเวลา 90 วันหรือพิจารณาให้มีการถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่รองรับ HTTPS

ลบโดเมนที่จัดการโดย Shopify

หากคุณไม่ต้องการให้โดเมนที่จัดการโดย Shopify เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ของคุณอีกต่อไป ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือเพื่อลบโดเมนดังกล่าว หลังจากโดเมนที่จัดการโดย Shopify ถูกลบแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ Shopify admin จัดการการตั้งค่าโดเมนนั้นได้

จะไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลง URL .myshopify.com ของคุณได้ เพราะคุณใช้ URL .myshopify.com เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณและใช้ระบุบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ หากคุณต้องการเปลี่ยนโดเมนที่ลูกค้าใช้ในการเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ คุณสามารถตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองให้เป็นโดเมนหลักของคุณได้

เปลี่ยนเส้นทางโดเมน

หากคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองสำหรับร้านค้าของคุณหลายโดเมน ให้ตรวจสอบยืนยันว่าโดเมนแบบกำหนดเองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของคุณนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลักของคุณ หากคุณไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางโดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยังโดเมนหลักของคุณแล้ว เครื่องมือค้นหาอาจทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณเป็นเนื้อหาที่ซ้ำกันซึ่งอาจส่งผลต่อการการค้นพบและ SEO ของคุณได้

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ในแผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าและคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองสำหรับร้านค้าของคุณหลายโดเมน คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางโดเมนเหล่านั้นไปยังโดเมนหลักของคุณหรือใช้โดเมนเหล่านั้นเพื่อกำหนดเป้าหมายประเทศหรือภูมิภาคโดยใช้โดเมนระหว่างประเทศได้

หากคุณกำลังใช้แผน Basic Shopify อยู่ คุณจะไม่สามารถใช้งานโดเมนระหว่างประเทศได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนแบบกำหนดเองทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลักของคุณ

เปลี่ยนเส้นทางโดเมนสำหรับแผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. คลิกที่จัดการที่อยู่ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง
 3. เลือกการเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลัก

การเปลี่ยนเส้นทางโดเมนสำหรับแผน Basic Shopify

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมนหลักให้คลิกเปิดใช้เส้น
 3. คลิกที่เปิดใช้การเปลี่ยนเส้นทางอีกครั้ง

Myshopify.com URLs

คุณไม่สามารถเปลี่ยน URL .myshopify.com ของคุณได้เนื่องจากคุณใช้ URL .myshopify.com เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณและใช้ระบุบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณต้องการเปลี่ยนโดเมนที่แสดงต่อลูกค้าเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้ตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองให้เป็นโดเมนหลักของคุณ หลังจากที่คุณตั้งชื่อโดเมนแบบกำหนดเองแล้ว URL .myshopify.com ของคุณจะยังคงแสดงอยู่ในแถบที่อยู่ของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี