การตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับโดเมน Shopify ของคุณ

การส่งต่ออีเมลคือบริการที่ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลจากโดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่แล้วได้ หากคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หรือ ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify คุณจะสามารถตั้งค่าอีเมลสำหรับการส่งต่อได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น หากโดเมนที่จัดการโดย Shopify ของคุณคือ johns-apparel.com คุณจะสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งต่อเป็น info@johns-apparel.com

ไม่มีบริการโฮสต์อีเมลบน Shopify หากคุณต้องการส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งต่อของโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมลโฮสติ้งจากภายนอก หากคุณใช้งาน Zoho Mail หรือ Google Workspace คุณจะสามารถเชื่อมต่อบริการโฮสต์กับโดเมนของคุณใน Shopify ได้ หากคุณใช้บริการโฮสต์อีเมลรายอื่น คุณสามารถเพิ่มบันทึก MX เพื่อเชื่อมต่อกับโดเมนของคุณโดยการแก้ไขการตั้งค่า DNS ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณซื้อโดเมนจากภายนอก ขั้นตอนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจะแตกต่างออกไป

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

ที่อยู่อีเมลใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างใน Shopify ต้องถูกส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้ว เช่น ผ่าน Gmail หรือ Outlook โดยคุณสามารถตั้งค่าการส่งต่ออีเมลหลายรายการเพื่อไปยังที่อยู่อีเมลอื่นได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกโดเมนที่คุณต้องการตั้งค่าการส่งต่ออีเมลให้

 2. คลิก "เพิ่มอีเมลสำหรับส่งต่อ"

 3. ในกล่องข้อความ ที่อยู่อีเมลร้านค้า ให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการสร้างสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์สัญลักษณ์ @ หรือข้อความอื่นๆ ที่ตามหลังสัญลักษณ์

 4. ในกล่องข้อความอีเมลสำหรับส่งต่อ ให้ป้อนอีเมลปลายทาง

 5. คลิกที่บันทึก

ใช้วิธีนี้เพื่อสร้างที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งต่อได้มากเท่าที่คุณต้องการสำหรับร้านค้าของคุณ

ทดสอบการส่งต่ออีเมล

หากต้องการทพสอบการส่งต่ออีเมลของคุณ ให้ส่งอีเมลทดสอบจากอีเมลอื่นไปยังอีเมลสำหรับการส่งต่อที่คุณสร้างขึ้นมาแต่ละรายการ

ตอบกลับอีเมลลูกค้า

คุณไม่สามารถตอบกลับลูกค้าจากอีเมลของโดเมนแบบกำหนดเองได้ หากคุณต้องการตอบกลับอีเมลลูกค้า คุณจำเป็นต้องตอบกลับโดยตรงจากอีเมลที่คุณใช้ส่งต่ออีเมลให้ลูกค้า ซึ่งเป็นอีเมลที่จะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของลูกค้า

การส่งอีเมลจากอีเมลสำหรับการส่งต่อ

คุณจะไม่ได้รับอีเมลโฮสติ้งเมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หากคุณต้องการส่งอีเมลจากอีเมลสำหรับการส่งต่อของโดเมนแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมลโฮสติ้งจากภายนอก

บริการต่อไปนี้คือตัวอย่างบริการโฮสอีเมลจากภายนอกสองบริการที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อของคุณได้:

 • Zoho Mail ให้บริการบัญชีอีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง

 • Google Workspace จะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Gmail ด้วยอีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ

เชื่อมต่อบริการโฮสอีเมลของ Zoho Mail หรือ Google Workspace ไปยังโดเมนของคุณ

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณและสร้างที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเองใน Zoho Mail หรือ Google Workspace ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อบริการอีเมลของคุณไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 2. คลิกใช้บริการโฮสติ้งจากภายนอก

 3. เลือกผู้ให้บริการของคุณ แล้วป้อนข้อมูลที่คุณได้รับเมื่อทำการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณ:

- หากคุณกำลังใช้งาน Google Workspace อยู่ ให้ป้อนรหัส TXT หรือเมตาแท็ก - หากคุณใช้งาน Zoho Mail ให้ป้อนโค้ด Zoho

 1. คลิกที่บันทึก

หากต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลแล้วให้เสร็จสิ้น คุณอาจต้องเพิ่มบันทึก SPF ลงในการตั้งค่าผู้ให้บริการอีเมลของบุคคลภายนอก การเพิ่มบันทึก SPF ของ Shopify สามารถช่วยป้องกันไม่ให้อีเมลของคุณถูกปักธงเป็นสแปมหรือล้มเหลวในการจัดส่ง บันทึก SPF ของ Shopify คือ v=spf1 include:shops.shopify.com ~all หากโฮสต์อีเมลของคุณมีบันทึก SPF อยู่แล้วให้เพิ่มไว้กหน้า ~all ตัวอย่างเช่น บันทึก SPF สำหรับพื้นที่ทำงานของ Google คือ v=spf1 include:shops.shopify.com include:_spf.google.com ~all

หลังจากคุณอัปเดตบันทึก SPF แล้ว อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

หมายเหตุ: ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าอีเมลของบุคคลที่สามได้แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลของคุณใน Zoho Mail หรือ Google Workspace ให้ติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้งอีเมลของบุคคลภายนอก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี