โดเมน

โดเมนคือ URL หรือที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งลูกค้าของคุณใช้เพื่อหาร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้บนหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin หากคุณใช้งานช่องทางค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้ในส่วนโดเมนในช่องทางค้าส่ง

โดเมนหลักของคุณคือโดเมนที่แสดงเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากคุณใช้แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าและใช้โดเมนระหว่างประเทศ อาจมีการแสดงโดเมนอื่นโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าและวิธีที่คุณตั้งค่าโดเมนระหว่างประเทศของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น โดเมนหลักของคุณคือโดเมน myshopify ของคุณ โดเมน Myshopify ใช้รูปแบบ your-store-name.myshopify.com คุณสามารถใช้โดเมน myshopify ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังร้านค้าของคุณและระบุบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คุณไม่สามารถเปลี่ยนโดเมน myshopify ของคุณได้แต่คุณสามารถซื้อโดเมนแบบกำหนดเองหรือใช้โดเมนแบบกำหนดเองที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วได้

หมายเหตุ: โดเมน myshopify ของคุณจะแสดงในแถบที่อยู่ของคุณเสมอเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Shopify admin ไม่ว่าคุณจะมีโดเมนแบบกำหนดเองหรือไม่ก็ตาม

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี