การตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับโดเมน Shopify ของคุณ

Shopify ไม่มีบริการอีเมลโฮสติ้ง แต่ถ้าหากคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หรือถ่ายโอนโดเมนของคุณมายัง Shopify คุณจะสร้างอีเมลสำหรับการส่งต่อได้มากเท่าที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น info@johns-apparel.com) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากคุณต้องการส่งอีเมลจากอีเมลสำหรับการส่งต่อของโดเมนแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมลโฮสติ้งจากภายนอก หากคุณใช้งาน Zoho Mail หรือ G Suite คุณจะสามารถเชื่อมต่อบริการโฮสต์กับโดเมนของคุณใน Shopify ได้ หากคุณใช้บริการโฮสต์อีเมลรายอื่น คุณสามารถเพิ่มระเบียน MX เพื่อเชื่อมต่อกับโดเมนของคุณโดยการแก้ไขการตั้งค่า DNS ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณซื้อโดเมนจากภายนอก ขั้นตอนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจะแตกต่างออกไป

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

ที่อยู่อีเมลใหม่ทั้งหมดต้องส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น ผ่าน Gmail หรือ Outlook) คุณสามารถตั้งค่าการส่งต่อไปยังอีเมลต่างๆ พร้อมกันได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกโดเมนที่คุณต้องการตั้งค่าการส่งต่ออีเมลให้

 2. คลิก "เพิ่มอีเมลสำหรับส่งต่อ"

 3. ในกล่องข้อความที่อยู่อีเมลร้านค้า ให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการสร้างสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์สัญลักษณ์ @ หรือข้อความอื่นๆ ที่ตามหลังสัญลักษณ์

 4. ในกล่องข้อความอีเมลสำหรับส่งต่อ ให้ป้อนอีเมลปลายทาง

 5. คลิกที่บันทึก

คุณสามารถสร้างอีเมลสำหรับการส่งต่อได้มากเท่าที่ต้องการด้วยวิธีนี้

ทดสอบการส่งต่ออีเมล

หากต้องการทพสอบการส่งต่ออีเมลของคุณ ให้ส่งอีเมลทดสอบจากอีเมลอื่นไปยังอีเมลสำหรับการส่งต่อที่คุณสร้างขึ้นมาแต่ละรายการ

ตอบกลับอีเมลลูกค้า

คุณไม่สามารถตอบกลับลูกค้าจากอีเมลของโดเมนแบบกำหนดเองได้ หากคุณต้องการตอบกลับอีเมลลูกค้า คุณจำเป็นต้องตอบกลับโดยตรงจากอีเมลที่คุณใช้ส่งต่ออีเมลให้ลูกค้า ซึ่งเป็นอีเมลที่จะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของลูกค้า

การส่งอีเมลจากอีเมลสำหรับการส่งต่อ

คุณจะไม่ได้รับอีเมลโฮสติ้งเมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หากคุณต้องการส่งอีเมลจากอีเมลสำหรับการส่งต่อของโดเมนแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมลโฮสติ้งจากภายนอก

เราขอแนะนำตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 • Zoho Mail ให้บริการบัญชีอีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง

 • G Suite เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Gmail ด้วยอีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง

เชื่อมต่ออีเมลโฮสติ้ง Zoho Mail หรือ G Suite ไปยังโดเมนของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อบริการอีเมลของคุณไปยัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณและสร้างอีเมลแบบกำหนดเองใน Zoho Mail หรือ GSuite เสียก่อน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 2. คลิกใช้บริการโฮสติ้งจากภายนอก

 3. เลือกผู้ให้บริการของคุณ แล้วป้อนข้อมูลที่คุณได้รับเมื่อทำการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณ:

- หากคุณใช้งาน G Suite ให้ปอนโค้ด TXT หรือเมตาแท็ก - หากคุณใช้งาน Zoho Mail ให้ป้อนโค้ด Zoho

 1. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี