ส่วนหน้าสำหรับ Brooklyn

ส่วนที่เป็นหน้าต่างๆ จะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ส่วนหน้าสินค้าจะกำหนดเลย์เอาต์หน้าสินค้าแต่ละหน้าบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งส่วนของหน้าต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถจัดเรียงหน้าต่างๆ ใหม่หรือลบหน้าต่างๆ ออกได้ หน้าแต่ละประเภทบนร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมีส่วนเป็นของตัวเอง

หน้าสินค้า

หน้าสินค้าจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าและมีปุ่มเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า สินค้าแต่ละรายการในร้านค้าของคุณมีหน้าสินค้าของตัวเอง

ส่วนหน้าสินค้าประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • เปิดใช้การซูมรูปภาพ - ให้ลูกค้าสามารถซูมเข้ารูปภาพสินค้าได้
 • เปิดใช้การแชร์สินค้า - เพิ่มไอคอนสำหรับแชร์ลงโซเชียล
 • แสดงผู้ขายสินค้า - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้า
 • การแสดงรูปภาพ - กำหนดวิธีการแสดงรูปภาพสินค้า
 • แสดงเครื่องมือเลือกจำนวน - ให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าหลายรายการลงในตะกร้าสินค้าได้
 • ประเภทเครื่องมือเลือก - กำหนดสไตล์ของเครื่องมือเลือกจำนวน
 • แสดงปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก - เพิ่มปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก
 • คำแนะนำสินค้า - เพิ่มรายการแนะนำสินค้า

ปรับแต่งหน้าสินค้าของคุณ

 1. ถัดจากBrooklyn ให้คลิก ปรับแต่ง

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ในแถบด้านบน ให้เลือกหน้าสินค้า

 3. คลิกที่ หน้าสินค้า

 4. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนหน้าสินค้าของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

เพิ่มหรือลบคำแนะนำสินค้า

คุณสามารถแสดงสินค้าที่แนะนำในหน้าสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าอื่นๆ ที่อาจสนใจได้ง่ายขึ้น

 1. ถัดจากBrooklyn ให้คลิก ปรับแต่ง

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ในแถบด้านบน ให้เลือกหน้าสินค้า

 3. คลิกคำแนะนำสินค้า

 4. ใช้ช่องทำเครื่องหมายแสดงคำแนะนำแบบไดนามิกเพื่อแสดงหรือซ่อนคำแนะนำสินค้าในหน้าสินค้าของคุณ

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏเหนือสินค้าที่แนะนำ ให้ใส่ชื่อใหม่ในช่องหัวเรื่อง

 6. คลิกที่บันทึก

หน้าคอลเลกชัน

หน้าคอลเลกชันแสดงสินค้าทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันนั้น คอลเลกชันแต่ละรายการในร้านค้าของคุณมีหน้าคอลเลกชันของตัวเอง

Brooklyn มีตัวเลือกเลย์เอาต์สองตัวเลือกสำหรับหน้าคอลเลกชัน:

 • ภาพตัดปะ - รูปแบบภาพตัดปะแสดงรูปภาพสินค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมกัน โดยมีเอฟเฟกต์การเน้นสินค้าแบบสุ่ม:
  หน้าคอลเลกชันแสดงรูปภาพสินค้าขนาดใหญ่หนึ่งภาพ แล้วตามด้วยรูปภาพสินค้าขนาดเล็กสองภาพที่ซ้อนกันในแนวตั้ง
 • กริด - รูปแบบกริดแสดงรูปภาพสินค้าในรูปแบบตาราง รูปภาพสินค้าทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน:
  หน้าคอลเลกชันแสดงรูปภาพสามภาพในแถวที่มีความสูงเท่ากัน

ส่วนหน้าคอลเลกชันประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • รูปแบบกริด - กำหนดเลย์เอาต์ของสินค้าของคุณในหน้านั้น
 • เปิดใช้การจัดเรียงคอลเลกชัน - เพิ่มเมนูที่ลูกค้าสามารถใช้ในการจัดเรียงคอลเลกชันด้วยวิธีต่างๆ เช่น เรียงตามตัวอักษรหรือเรียงตามราคา
 • แสดงแท็กคอลเลกชัน - เพิ่มตัวกรองที่ลูกค้าสามารถใช้ในการดูสินค้าในคอลเลกชันที่มีแท็กบางอย่าง:
  จะแสดงแท็กสามอันใต้ชื่อคอลเลกชัน:
  สำหรับตัวกรองที่จะปรากฏในหน้าคอลเลกชัน คุณต้องเพิ่มแท็กไปยังสินค้าในคอลเลกชันนั้น
 • แสดงผู้ขายสินค้า - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้า

ปรับแต่งหน้าคอลเลกชันของคุณ

 1. ถัดจากBrooklyn ให้คลิก ปรับแต่ง

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ในแถบด้านบน ให้เลือกหน้าคอลเลกชัน

 3. คลิกที่หน้าคอลเลกชัน

 4. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนหน้าคอลเลกชันของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

หน้ารายการคอลเลกชัน

หน้ารายการคอลเลกชันจะแสดงคอลเลกชันทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

ส่วนหน้าคอลเลกชันประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • เลือกคอลเลกชันที่จะแสดง - เลือกว่าจะแสดงคอลเลกชันใดบ้าง
 • จัดเรียงคอลเลกชันตาม - กำหนดวิธีการจัดเรียงคอลเลกชันของคุณ (ใช้เฉพาะเมื่อแสดงคอลเลกชันทั้งหมดของคุณ)

ปรับแต่งหน้ารายการคอลเลกชันของคุณ

 1. ถัดจากBrooklyn ให้คลิก ปรับแต่ง

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ในแถบด้านบน ให้เลือกรายการคอลเลกชัน

 3. คลิกที่หน้ารายการคอลเลกชัน

 4. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนหน้ารายการคอลเลกชันของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

หน้าบทความ

หน้าบทความแสดงโพสต์บล็อกแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อเพิ่มหรือลบปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลได้ในโพสต์

ปรับแต่งหน้าบทความของคุณ:

 1. ถัดจากBrooklyn ให้คลิก ปรับแต่ง

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ในแถบด้านบน ให้เลือกโพสต์บล็อก

 3. คลิกที่หน้าบทความ

 4. ทำเครื่องหมายที่แสดงปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลเพื่อแสดงปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลในโพสต์บล็อกของคุณ คุณสามารถกำหนดลิงก์ให้บัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียของคุณได้จากการตั้งค่าโซเชียลมีเดีย

 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี