Debut

Debut เป็นธีมที่มีความยืดหยุ่นซึ่งเหมาะสำหรับร้านค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดสินค้าคงคลังเท่าไร คุณสามารถสร้างร้านค้าและเริ่มการขายได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ Debut ได้ ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่สวยงามและไม่มีการปรับแต่งธีม

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Debut

Debut จะช่วยให้ดีขึ้นได้หากคุณต้องการดำเนินการต่อไปนี้:

  • เริ่มขายทันที โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งธีมของคุณเพิ่มเติมมากนัก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณแสดงผลได้ดีบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

เครื่องมือแก้ไขธีม

ใช้งานเครื่องมือแก้ไขธีมเพื่อปรับแต่งธีมของคุณ แถบเครื่องมือแก้ไขธีมอยู่ในส่วนและการตั้งค่าธีม

คุณสามารถใช้งานส่วนเพื่อแก้ไขเนื้อหาและเลย์เอาต์ของหน้าต่างๆ ในร้านค้าของคุณ และคุณยังสามารถใช้งานการตั้งค่าธีมเพื่อกำหนดสีและแบบอักษรในร้านค้าของคุณ รวมถึงแก้ไขลิงก์โซเชียลมีเดียและการตั้งค่าการชำระเงิน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี