ปรับแต่งคำเหมือน

การค้นหาใน Shopify ใช้คำเหมือนเพื่อทำให้คำที่เกี่ยวข้องเป็นเป็นคำที่ตรงกันทั้งหมด โดยคำเหมือนจะปรับปรุงความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การค้นหาของลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจขายกระเป๋าที่มีชื่อเรียกว่า “กระเป๋าคาด” แต่คุณทราบว่าลูกค้ามักจะค้นหา “กระเป๋าเข็มขัด” ในร้านค้าของคุณ คุณก็สามารถสร้างกลุ่มคำเหมือนของ “กระเป๋าคาด” และ “กระเป๋าเข็มขัด” ได้ ซึ่งจะช่วยให้สินค้า “กระเป๋าคาด” ของคุณแสดงผลขึ้นมาเมื่อลูกค้าค้นหา “กระเป๋าเข็มขัด”

ข้อกำหนดของคำเหมือน

คำเหมือนแต่ละรายการสามารถมีได้ตั้งแต่คำเดียวไปจนถึง 5 คำ และมีคำเหมือนได้สูงสุด 20 รายการ แอปจะใช้ชื่อกลุ่มคำเหมือนเพื่อช่วยแสดงผลกลุ่มคำเหมือนของคุณ โดยชื่อจะไม่มีผลกับผลลัพธ์การค้นหาในร้านค้าออนไลน์

คำเหมือนแต่ละรายการต้องไม่ซ้ำกันในร้านค้าของคุณ โดยไม่สามารถมีคำเหมือนเดียวกันในหลายกลุ่มคำเหมือนได้

คำเหมือนต้องมีคำที่ตรงกันทั้งหมดจึงจะมีผลกับผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างคำเหมือนของ “กระเป๋าคาด” และ “กระเป๋าเข็มขัด” แต่ลูกค้าค้นหา “กระเป๋า เข็มขัด” ก็จะไม่มีการเชื่อมโยงไปถึง “กระเป๋าคาด”

สร้างกลุ่มคำเหมือน

คุณสามารถสร้างคำเหมือนให้ร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify Search & Discovery ให้คลิก “ค้นหา” ในแอป จากนั้นเลือก “คำเหมือน” แล้วคลิก “สร้างกลุ่มคำเหมือน
  2. เพิ่มคำหรือวลีค้นหาแต่ละรายการแยกกันคลิกปุ่ม “เพิ่ม” สำหรับคำเหมือนแต่ละรายการ
  3. ป้อนชื่อกลุ่มคำเหมือน
  4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี