ความเร็วร้านค้าออนไลน์

ความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ คือ เวลาที่ใช้ในการโหลดหน้าต่างๆ ในร้านค้าของคุณ

หากร้านค้าออนไลน์ของคุณล่มหรือไม่โหลด ให้ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ให้ตรวจสอบสถานะของ Shopify เพื่อพิจารณาว่าปัญหาที่มีอยู่อาจส่งผลกระทบต่อร้านค้าของคุณหรือไม่

ในส่วนนี้

เหตุใดความเร็วจึงสำคัญ

ความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณมีผลต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าของคุณ อัตราคอนเวอร์ชัน และการค้นพบร้านค้าของคุณ

ประสบการณ์และคอนเวอร์ชัน

หากร้านค้าออนไลน์ของคุณมีความรวดเร็ว ลูกค้าที่มีโทรศัพท์ที่ช้าและการเชื่อมต่อมือถือที่ไม่ดีก็สามารถมีประสบการณ์การซื้อที่เป็นบวกได้ แต่ร้านค้าที่ช้ากว่าอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือใช้งานลำบาก

เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างราบรื่น หรือหน้าเว็บโหลดช้า พวกเขามีแนวโน้มที่จะออกก่อนที่จะซื้อสินค้า คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและอัตราคอนเวอร์ชันของคุณได้ในเวลาเดียวกัน โดยเน้นที่ความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ

การค้นพบ

เครื่องมือค้นหาเช่น Googleใช้ความเร็วของหน้าเป็นปัจจุยในการจัดอันดับ หากหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณช้า ร้านค้าก็อาจมีอันดับที่ต่ำ แม้ว่าร้านค้าของคุณจะได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหาก็ตาม

ฟีเจอร์ของร้านค้าออนไลน์เปรียบเทียบกับความเร็ว

ร้านค้าออนไลน์ของคุณประกอบด้วยชุดฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รหัสธีม, แอป, รูปภาพ, วิดีโอ, ภาพสไลด์, ฟีดโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้มีผลต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าโดยรวมของคุณ และยังขยายขีดความสามารถของร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย

ฟีเจอร์แต่ละรายการที่คุณเพิ่มไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ จำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ในการทำงาน ฟีเจอร์บางประเภทต้องการแหล่งข้อมูลมากกว่าฟีเจอร์อื่น การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อาจมีผลต่อความเร็วในการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างเห็นได้ชัด

เมื่อคุณพิจารณาการเพิ่มฟีเจอร์ไปยังร้านค้าของคุณ คุณควรชั่งน้ำหนักประโยชน์ของฟีเจอร์ดังกล่าวกับผลกระทบต่อความเร็วของร้านค้าของคุณ คุณอาจต้องทำการยืนยันความเร็วบางอย่าง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่จะนำไปสู่ยอดขายที่มากขึ้น

ถามคำถามต่อไปนี้กับตนเอง เมื่อพิจารณาฟีเจอร์สำหรับร้านค้าของคุณ:

  • อะไรจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้า

  • ควรมีฟังก์ชันใดที่ด้านบนของหน้า เพื่อกระตุ้นยอดคอนเวอร์ชัน

  • มีฟังก์ชันใดบ้างที่สามารถโหลดได้ในภายหลัง เมื่อลูกค้าเลื่อนหน้าลง

สำรวจความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถดูว่าร้านค้าของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและร้านค้า Shopify อื่นๆ ที่คล้ายกับคุณด้วยการดูรายงานความเร็วของร้านค้าออนไลน์รายงานนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคะแนนคุณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและกราฟกิจกรรมที่อาจมีผลต่อคะแนนความเร็วของคุณโดยเทียบกับคะแนนความเร็วในอดีตของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วในการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของคุณและวิธีการจัดการสินค้าเหล่านั้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี