เทมเพลต

เทมเพลตคือคอลเลกชันของส่วนต่างๆ ที่ได้รับการกําหนดค่าเพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณมีรูปลักษณ์และการใช้งานที่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างๆ ที่พร้อมให้คุณใช้งานในเทมเพลตนั้นจะขึ้นอยู่กับธีมของคุณ ในตัวแก้ไขธีม คุณจะค้นพบว่าเทมเพลตใดใช้งานได้กับหน้าใดบ้าง จากนั้นให้แก้ไขเทมเพลตเหล่านั้นเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณค

การแก้ไขเทมเพลตจะเป็นการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับทุกหน้าที่ใช้เทมเพลตหน้าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มแบบฟอร์มการสมัครรับจดหมายข่าวไปยังเทมเพลตคอลเลกชัน หน้าคอลเลกชันทั้งหมดที่ใช้เทมเพลตคอลเลกชันเริ่มต้นดังกล่าวจะแสดงเป็นแบบฟอร์มการสมัครรับจดหมายข่าว

แก้ไขเทมเพลต

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตของคุณเพื่อเพิ่มส่วนต่างๆ ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ซึ่งส่วนบางส่วนจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบล็อกที่คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ใช่ว่าส่วนหรือบล็อกทั้งหมดจะมีการตั้งค่าหรือเนื้อหาที่สามารถแก้ไขได้ เมื่อคุณแก้ไขเทมเพลต การเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการจะแสดงแบบเรียลไทม์ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างธีม

ขั้นตอน:

 1. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูดรอปดาวน์
 2. คลิก "+ เพิ่มส่วน" จากนั้นเลือกส่วนใหม่ให้เทมเพลตของคุณ
 3. คลิกที่ส่วนใหม่เพื่อดูการตั้งค่าและตัวเลือกของส่วนดังกล่าว
 4. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในส่วนหรือบล็อกนั้นๆ
 5. เมื่อคุณพอใจกับส่วนของคุณแล้ว ให้คลิก "บันทึก"

สร้างเทมเพลตใหม่

คุณสามารถใช้เทมเพลตบางประเภทเพื่อให้แสดงหลายหน้าโดยใช้แหล่งข้อมูลในร้านค้าของคุณได้ ประเภทเทมเพลตเหล่านี้ได้แก่

 • คอลเลกชัน
 • สินค้า
 • บล็อก
 • โพสต์บล็อก
 • หน้า

ธีมทั้งหมดนั้นมาพร้อมกับเทมเพลตเริ่มต้นของแต่ละประเภท ซึ่งแหล่งข้อมูลจะใช้เทมเพลตเริ่มต้นนี้หากคุณไม่ได้กำหนดเทมเพลตสำรองไว้อย่างชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดำเนินการในเทมเพลตจะส่งผลต่อหน้าทั้งหมดที่ใช้เทมเพลตดังกล่าว หากคุณต้องการแสดงหน้าบางหน้าของเทมเพลตประเภทเดียวกันให้แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างเทมเพลตใหม่โดยอิงจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้วในธีมของคุณได้ โดยการสร้างเทมเพลตใหม่จากเทมเพลตที่มีอยู่นั้นจะเป็นการสร้างเทมเพลตใหม่ของคุณโดยใช้ส่วนต่างๆ ที่เหมือนกันกับเทมเพลตเดิมโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะสามารถแก้ไขเพื่อลบ เพิ่ม หรือซ่อนส่วนต่างๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแสดงเทมเพลตอื่นๆ ของเทมเพลตประเภทนั้น

ขั้นตอน:

 1. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลต คลิก "+ สร้างเทมเพลต" 5. ตั้งชื่อเทมเพลตให้มีเอกลักษณ์ 6. ใช้เมนูดรอปดาวน์ โดยเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานให้กับเทมเพลตใหม่ของคุณ 9. คลิก "สร้างเทมเพลต"

ตัวอย่างเทมเพลต

ตัวอย่างเทมเพลตจะช่วยให้คุณเห็นว่าเทมเพลตจะแสดงทรัพยากรที่แตกต่างกันแก่ลูกค้าอย่างไรเมื่อคุณบันทึกหรือเผยแพร่ โดยคุณสามารถใช้ตัวอย่างเทมเพลตเพื่อดูตัวอย่างว่าหน้าหรือสินค้าของคุณจะปรากฏอย่างไรเมื่อใช้เทมเพลตอื่นได้

คุณสามารถกำหนดเทมเพลตได้ในระดับหน้าหรือระดับสินค้า แม้ว่าคุณจะสร้างและแก้ไขเทมเพลตในตัวแก้ไขธีม แต่คุณจะต้องเปลี่ยนเทมเพลตของหน้าหรือสินค้าที่ได้รับการกำหนดในส่วน Shopify admin ของคุณ โดยคุณสามารถมีเทมเพลตสำหรับหน้าและสินค้าของคุณได้หลายรายการ

แสดงตัวอย่างเทมเพลตสำรอง

คุณสามารถดูตัวอย่างว่าหน้าหรือสินค้าของคุณจะปรากฏอย่างไรเมื่อใช้เทมเพลตอื่นได้

ขั้นตอน:

 1. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลต 5. ในแถบด้านข้าง ให้คลิก "เปลี่ยน" 6. เลือกสินค้าหรือหน้าที่คุณต้องการดูตัวอย่างด้วยเทมเพลตที่เลือก

ใช้เทมเพลตใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตที่ได้รับการกำหนดสำหรับ

 • หน้า
 • สินค้า
 • คอลเลกชัน
 • บล็อก
 • โพสต์บล็อก

คุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตที่ได้รับการกำหนดเสร็จสิ้นแล้วได้ใน Shopify admin ของคุณ ซึ่งคุณสามารถมอบหมายเทมเพลตในระดับสินค้าแต่ละรายการหรือมอบหมายไปยังหลายรายการโดยใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว ซึ่งการดำเนินการนี้นั้นจะทำภายนอกตัวแก้ไขธีม

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ชื่อของหน้าร้านค้า
 2. ในส่วนร้านค้าออนไลน์ ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลตธีมใหม่เพื่อใช้กับหน้าที่เลือกไว้
 3. คลิกที่บันทึก

ใช้เทมเพลตใหม่กับสินค้า

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด
  1. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกที่สินค้าจากรายการสินค้าที่มีอยู่ 3. ในส่วนร้านค้าออนไลน์ ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลตธีมใหม่เพื่อใช้กับสินค้าที่เลือกไว้ 4. คลิก "บันทึก"

ใช้เทมเพลตใหม่กับคอลเลกชัน

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ สินค้า > คอลเลกชัน
 2. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาคอลเลกชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกที่คอลเลกชันจากรายการคอลเลกชันที่มีอยู่
 3. ในส่วนร้านค้าออนไลน์ ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลตธีมใหม่เพื่อใช้กับคอลเลกชันที่เลือกไว้
 4. คลิกที่บันทึก

นำเทมเพลตใหม่ไปใช้กับโพสต์บล็อก

 1. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาบล็อกโพสต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกที่สินค้าจากรายการสินค้าจากบล็อกโพสต์ที่มีอยู่แล้ว 3. ในส่วนร้านค้าออนไลน์ ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลตธีมใหม่เพื่อใช้กับบล็อกโพสต์ชันที่เลือกไว้ 4. คลิกที่ "บันทึก"

นำเทมเพลตใหม่ไปใช้กับบล็อก

 1. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาบล็อกโพสต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกที่สินค้าจากรายการสินค้าจากบล็อกโพสต์ที่มีอยู่แล้ว 3. ในส่วนร้านค้าออนไลน์ ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเทมเพลตธีมใหม่เพื่อใช้กับคอลเลกชันที่เลือกไว้ 4. คลิกที่ "บันทึก"

การเปลี่ยนแปลงเทมเพลตหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อนำเทมเพลตใหม่ไปใช้งานกับหน้า สินค้า คอลเลกชัน หรือบล็อกโพสต์หลายรายการพร้อมกันได้

แก้ไขสินค้าหรือคอลเลกชันหลายรายการในครั้งเดียว

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ "สินค้า" แล้วคลิก "สินค้าทั้งหมด" หรือ "คอลเลกชัน"
 2. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าหรือคอลเลกชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. หากต้องการอัปเดตสินค้าหรือคอลเลกชันหลายรายการพร้อมกัน ให้ใช้ทางลัดดังต่อไปนี้ - หากต้องการเลือกและแก้ไขสินค้าหรือคอลเลกชันหลายรายการพร้อมกัน ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายของรายการที่คุณต้องการแก้ไข

  • หากต้องการเลือกช่วงของสินค้าหรือคอลเลกชัน ให้คลิกช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายสินค้าหรือคอลเลกชันรายการอื่น
  • หากต้องการเลือกหลายสินค้าหรือคอลลอกชั่นที่อยู่ติดกัน ให้คลิกเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของรายการอื่น
 4. คลิก "แก้ไขสินค้า" หรือ "แก้ไขคอลเลกชัน"

 5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว คลิก "เพิ่มฟิลด์" จากเมนูดรอปดาวน์ แล้วเลือก "ทั่วไป" > "เทมเพลต"

 6. คลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดแรก จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดสุดท้าย กล่องบางๆ จะปรากฏรอบๆ รายการที่คุณได้เลือกไว้

 7. เลือกเทมเพลตใหม่ให้กับรายการที่เลือกไว้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์

 8. คลิกที่บันทึก

แก้ไขหน้าหรือบล็อกโพสต์หลายรายการในครั้งเดียว

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ แล้วคลิก "หน้า" หรือ "บล็อกโพสต์"
 2. ใช้ตัวกรองการค้นหาเพื่อค้นหาหน้าหรือบล็อกโพสต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. หากต้องการอัปเดตหน้าหรือบล็อกโพสต์หลายรายการพร้อมกัน ให้ใช้ทางลัดดังต่อไปนี้ - หากต้องการเลือกและแก้ไขหน้าหรือบล็อกโพสต์หลายรายการพร้อมกัน ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายของรายการที่คุณต้องการแก้ไข

  • หากต้องการเลือกช่วงของหน้าหรือบล็อกโพสต์ ให้คลิกช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของหน้าหรือบล็อกโพสต์รายการอื่น
  • หากต้องการเลือกหน้าหรือบล็อกโพสต์ที่อยู่ติดกันหลายรายการ ให้คลิกเลือกรายการหนึ่ง จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกช่องเครื่องหมายของรายการอื่น
 4. คลิก "แก้ไขหน้า" หรือ "แก้ไขบล็อกโพสต์"

 5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว คลิก "เพิ่มฟิลด์" จากเมนูดรอปดาวน์ แล้วเลือก "ทั่วไป" > "เทมเพลต"

 6. คลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดแรก จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วคลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดสุดท้าย กล่องบางๆ จะปรากฏรอบๆ รายการที่คุณได้เลือกไว้

 7. เลือกเทมเพลตใหม่ให้กับรายการที่เลือกไว้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์

 8. คลิกที่บันทึก

แก้ไขบล็อกหลายรายการในครั้งเดียว

 1. หากต้องการอัปเดตบล็อกหลายรายการพร้อมกัน ให้ใช้ทางลัดต่อไปนี้ * หากต้องการเลือกและแก้ไขบล็อกหลายรายการพร้อมกัน ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายของรายการที่คุณต้องการแก้ไข * หากต้องการเลือกช่วงของบล็อก ให้คลิกช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของบล็อกรายการอื่น * หากต้องการเลือกบล็อกที่อยู่ติดกันหลายรายการ ให้คลิกเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกช่องทำเครื่องหมายของบล็อกรายการอื่น 4. คลิก "แก้ไขบล็อก" 5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิก "เพิ่มช่อง" จากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก "ทั่วไป" > "เทมเพลต" 6. คลิกที่ช่องเทมเพลตของบรรทัดแรก จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกช่องเทมเพลตของบรรทัดสุดท้าย กล่องบางๆ จะปรากฏรอบๆ รายการที่คุณได้เลือกไว้ 7. เลือกเทมเพลตใหม่จากรายการที่เลือกไว้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ 8. คลิก "บันทึก"

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลต

ฉันจะลบเทมเพลตได้อย่างไร

หากต้องการลบเทมเพลต คุณจะต้องใช้เครื่องมือแก้ไขโค้ด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการลบเทมเพลตออก จากนั้นคลิก "การดำเนินการ" > "แก้ไขโค้ด"
 3. ในเครื่องมือแก้ไขโค้ด ให้หาโฟลเดอร์เทมเพลต คลิกชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก "ลบไฟล์" หากคุณมีแหล่งข้อมูลที่มอบหมายไปยังเทมเพลตนั้นแล้ว ระบบจะใช้เทมเพลตเริ่มต้นเพื่อแสดงแหล่งข้อมูลดังกล่าวจนกว่าคุณจะมอบหมายเทมเพลตอื่น

ฉันจะเปลี่ยนชื่อเทมเพลตของฉันได้อย่างไร

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเทมเพลตหลังจากสร้างแล้วได้ หากคุณต้องการเทมเพลตพร้อมกับชื่อใหม่ คุณสามารถสร้างเทมเพลตใหม่โดยอิงจากเทมเพลตเดิม แล้วตั้งชื่อตามต้องการก่อนลบเทมเพลตเดิมออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี