ส่วนที่พร้อมให้ใช้งานใน Dawn

ใน Dawn คุณสามารถเพิ่มส่วนต่างๆ ไปยังหน้าใดก็ได้ โดยจะมีส่วนเริ่มต้นบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในแต่ละหน้า เช่น แถบประกาศ ส่วนหัว และส่วนท้าย

แถบประกาศ

แถบประกาศช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลสําคัญไปยังลูกค้าได้จากทุกหน้า โดยส่วนนี้ไม่มีการตั้งค่าเป็นของตนเอง แต่คุณจะสามารถปรับแต่งบล็อกประกาศสำหรับแสดงที่แตกต่างกันได้สูงสุดถึง 12 บล็อก ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังแถบประกาศเพื่อทำให้แถบดังกล่าวสามารถคลิกได้และนำลูกค้าไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งได้

บล็อกประกาศ

การตั้งค่าสำหรับบล็อกประกาศในส่วนแถบประกาศ
การตั้งค่า คำอธิบาย
ข้อความ ประกาศที่คุณต้องการแสดงให้แก่ลูกค้าเห็น
รูปแบบสี รูปแบบสีที่ใช้สำหรับแถบประกาศ
ลิงก์ ลิงก์ที่คุณต้องการให้ลูกค้าเข้าไปหากพวกเขาคลิกที่แถบประกาศ

ส่วนหัว

ส่วนหัวจะแสดงบนหน้าทั้งหมดในธีมของคุณ

การตั้งค่าส่วน

การตั้งค่าสำหรับส่วนหัวเรื่อง
การตั้งค่า คำอธิบาย
รูปภาพโลโก้ โลโก้สำหรับร้านค้าของคุณ
ความกว้างของโลโก้แบบกำหนดเอง ความกว้างของโลโก้ สามารถเป็นพหุคูณของ 10 จาก 50 px ถึง 250 px โดยค่าเริ่มต้นคือ 100 px
ตำแหน่งโลโก้บนหน้าจอใหญ่

ตำแหน่งที่โลโก้จะแสดงในส่วนหัวเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์บนหน้าจอใหญ่ เช่น เดสก์ท็อป

 • ซ้ายกลาง - แสดงโลโก้ในระดับเดียวกับเมนูหลัก โดยให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางในแนวตั้งและจัดวางไว้ทางด้านซ้าย
 • ซ้ายบน - แสดงโลโก้ด้านบนเมนูหลัก และจัดวางโลโก้กับรายการเมนูไว้ทางด้านซ้าย
 • ซ้ายกลาง (ค่าเริ่มต้น) - แสดงโลโก้ด้านบนเมนูหลัก และจัดวางโลโก้กับรายการเมนูไว้ตรงกลาง
เมนู เมนูที่คุณใช้เป็นเมนูหลัก
แสดงเส้นของตัวแบ่ง แสดงเส้นเพื่อแยกส่วนหัวออกจากเนื้อหาของหน้าอย่างชัดเจน
เปิดใช้ส่วนหัวแบบยึดตำแหน่ง แสดงส่วนหัวอีกครั้งเมื่อลูกค้าเลื่อนกลับขึ้นไปด้านบน โดยจะหายไปเมื่อลูกค้าเลื่อนลง

ส่วนท้าย

ส่วนท้ายจะแสดงบนหน้าทั้งหมดในธีมของคุณ

การตั้งค่าส่วน

การตั้งค่าสำหรับส่วนท้าย
การตั้งค่า คำอธิบาย
รูปแบบสี พื้นหลังของส่วนท้ายสามารถเลือกได้จากรูปแบบการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือรูปแบบตรงกันข้าม
แสดงการลงทะเบียนอีเมล มีแบบฟอร์มการลงทะเบียนอีเมลที่ลูกค้าสามารถสมัครรับจดหมายข่าวและข้อมูลการตลาดของคุณได้
หัวเรื่อง ชื่อของแบบฟอร์ม "แสดงการลงทะเบียนอีเมล" หากไม่ได้เปิดใช้งาน "แสดงการลงทะเบียนอีเมล" สิ่งนี้จะไม่ปรากฏ
ไอคอนโซเชียลมีเดีย แสดงไอคอนของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณได้ป้อนลิงก์โปรไฟล์ไว้ในการตั้งค่าธีมของคุณ
เปิดใช้ตัวเลือกประเทศ/ภูมิภาค เพิ่มตัวเลือกที่ลูกค้าสามารถเลือกประเทศและภูมิภาคที่คุณได้เปิดใช้ในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูราคาสินค้าของคุณในสกุลเงินที่ลูกค้าเลือกได้
เปิดใช้ตัวเลือกภาษา เพิ่มตัวเลือกที่ลูกค้าสามารถเลือกประเทศและภูมิภาคที่คุณได้เปิดใช้ในการตั้งค่าภาษาของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียกดูร้านค้าของคุณในภาษาที่ลูกค้าเลือกได้
แสดงไอคอนการชำระเงิน แสดงไอคอนของวิธีการรับเงินทั้งหมดที่เปิดให้ใช้งานในร้านค้าของคุณ

บล็อกเมนู

การตั้งค่าสำหรับบล็อกเมนูในส่วนท้าย
การตั้งค่า คำอธิบาย
หัวเรื่อง ชื่อของบล็อก
เมนู เมนูที่จะแสดงในบล็อก

บล็อกข้อความ

สามารถใช้บล็อกข้อความเพื่อเน้นข้อมูลสําคัญๆ เช่น รายละเอียดร้านค้า โปรโมชัน หรือข้อมูลติดต่อได้

การตั้งค่าสำหรับบล็อกข้อความในส่วนท้าย
การตั้งค่า คำอธิบาย
หัวเรื่อง ชื่อของบล็อก
ข้อความรอง ข้อความที่จะแสดงในบล็อก

บล็อกรูปภาพ

การตั้งค่าสำหรับบล็อกรูปภาพในส่วนท้าย
การตั้งค่า คำอธิบาย
รูปภาพ รูปภาพที่จะแสดงในบล็อก
ความกว้างของรูปภาพ ตั้งความกว้างของรูปภาพ สามารถเป็นพหุคูณของ 5 ตั้งแต่ 50 พิกเซล ถึง 200 พิกเซล โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 100 พิกเซล
การจัดวางรูปภาพบนหน้าจอใหญ่

จัดวางรูปภาพภายในบล็อก:

 • ซ้าย - จัดวางรูปภาพไว้ด้านซ้ายของบล็อก
 • ตรงกลาง (ค่าเริ่มต้น) - จัดวางรูปภาพไว้ตรงกลางของบล็อก
 • ขวา - จัดวางรูปภาพไว้ด้านขวาของบล็อก

โพสต์บล็อก

หากคุณมีบล็อกบนร้านค้า Shopify คุณจะสามารถใช้ส่วนบล็อกโพสต์เพื่อเน้นโพสต์จากบล็อกนั้นได้ โดยบล็อกโพสต์แต่ละรายการในส่วนบล็อกโพสต์จะแสดงเนื้อหาบางส่วนของโพสต์จำนวน 55 คำแรก หากบล็อกโพสต์ไม่มีเนื้อหาบางส่วน ระบบจะแสดงข้อความจำนวน 30 คำแรกของโพสต์แทน

การตั้งค่าส่วน

การตั้งค่าสำหรับส่วนบล็อกโพสต์
การตั้งค่า คำอธิบาย
หัวเรื่อง ชื่อของส่วน
บล็อก บล็อกโพสต์ที่คุณต้องการแสดงบล็อก โดยมีค่าเริ่มต้นคือบล็อกแรกตามตัวอักษรในหน้าบล็อกของคุณ
โพสต์บล็อก จํานวนบล็อกโพสต์ที่คุณต้องการให้แสดงในส่วนนั้น สูงสุด: 3 โพสต์
แสดงรูปภาพที่แสดง แสดงรูปภาพที่แสดงสำหรับบล็อกโพสต์ อัตราส่วนภาพที่แนะนำ: 2:3
แสดงวันที่ แสดงวันที่สร้างบล็อกโพสต์
แสดงผู้เขียน แสดงผู้เขียนบล็อกโพสต์
แสดงพื้นหลังรอง ปรับสีพื้นหลังให้อิงตามสีข้อความ
เปิดใช้ปุ่ม "ดูทั้งหมด" หากบล็อกมีบล็อกโพสต์มากกว่าที่แสดงไว้ หากบล็อกมีบล็อกโพสต์มากกว่าที่กำหนดไว้ในช่องบล็อกโพสต์ ระบบจะแสดงปุ่ม "ดูทั้งหมด" ที่จะพาลูกค้าไปยังหน้าของบล็อกนั้นๆ

เลือกบล็อก

 1. ในตัวแก้ไขธีมของคุณ ให้คลิกที่ชื่อของส่วนบล็อกโพสต์
 2. ในส่วนบล็อก ให้คลิก "เปลี่ยน"
 3. เลือกบล็อก
 4. คลิก "เลือก" จากนั้นคลิก "บันทึก"

คอลลาจ

คุณสามารถสร้างคอลลาจของวิดีโอ, รูปภาพ, สินค้า และคอลเลกชันต่างๆ ได้ โดยส่วนคอลลาจแต่ละส่วนจะประกอบด้วยบล็อกสามบล็อก ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้วจะเป็นส่วนที่มีบล็อกของวิดีโอ สินค้า และคอลเลกชัน

หากต้องการสร้างคอลลาจที่มีบล็อกมากกว่า 3 บล็อก ให้เพิ่มส่วนคอลลาจเพิ่มเติมที่ด้านล่างส่วนแรกและห้ามใส่ค่าหัวเรื่องลงในส่วนคอลลาจด้านล่าง ซึ่งทำให้ส่วนคอลลาจจะปรากฏพร้อมกันเป็นส่วนเดียว

การตั้งค่าส่วน

การตั้งค่าสำหรับส่วนคอลลาจ
การตั้งค่า คำอธิบาย
หัวเรื่อง ชื่อของส่วน
เลย์เอาต์ของเดสก์ท็อป

รูปแบบที่บล็อกจะปรากฏบนเดสก์ท็อป

 • บล็อกขนาดใหญ่ทางซ้าย (ค่าเริ่มต้น) - บล็อกแรกในส่วนจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายและมีขนาดใหญ่กว่าบล็อกอื่นๆ
 • บล็อกขนาดใหญ่ทางขวา - บล็อกสุดท้ายที่อยู่ในส่วนซึ่งจะปรากฏอยู่ทางด้านขวาและมีขนาดใหญ่กว่าบล็อกอื่นๆ
 • เลย์เอาต์ของมือถือ

  รูปแบบที่บล็อกจะปรากฏบนมือถือ

  • คอลลาจ - แสดงรูปภาพในเลย์เอาต์รูปแบบคอลลาจ:
   • หากเปิดใช้บล็อกใหญ่ทางซ้ายในเลย์เอาต์ของเดสก์ท็อป บล็อกแรกในส่วนจะแสดงที่ด้านบนสุดและมีขนาดใหญ่กว่าบล็อกอื่นๆ
   • หากเปิดใช้บล็อกใหญ่ทางขวาในเลย์เอาต์ของเดสก์ท็อป บล็อกสุดท้ายในส่วนจะแสดงที่ด้านล่างสุดและมีขนาดใหญ่กว่าบล็อกอื่นๆ
  • คอลัมน์ - แสดงรูปภาพทั้งหมดในขนาดเดียวกันและเป็นคอลัมน์

  บล็อกวิดีโอ

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกวิดีโอในส่วนคอลลาจ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  รูปภาพหน้าปก รูปภาพที่แสดงก่อนที่ลูกค้าเล่นวิดีโอ
  ลิงก์ ลิงก์ YouTube หรือ Vimeo ที่ไปยังวิดีโอ โดยวิดีโอจะต้องพร้อมให้ชมแบบสาธารณะ
  ข้อความแสดงแทนวิดีโอ ข้อความแสดงแทนของวิดีโอ อธิบายวิดีโอให้กับลูกค้าที่ใช้เครื่องอ่านหน้าจอ
  เพิ่มพื้นที่ว่างให้รูปภาพ เพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพของคุณจะไม่ถูกครอบตัด หากต้องการหลีกเลี่ยงการครอบตัดรูปภาพ ให้อัปโหลดรูปภาพหน้าปกที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9

  บล็อกสินค้า

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกสินค้าในส่วนคอลลาจ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  สินค้า สินค้าที่คุณต้องการแสดง
  แสดงพื้นหลังรอง ปรับสีพื้นหลังให้อิงตามสีข้อความ
  แสดงรูปภาพที่สองเมื่อนำเมาส์ไปวาง เมื่อลูกค้าวางเคอร์เซอร์เหนือรูปภาพสินค้า ระบบจะแสดงรูปภาพที่สองของสินค้าหากสินค้านั้นมีมากกว่าหนึ่งรูป
  เพิ่มพื้นที่ว่างให้รูปภาพ เพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพของคุณจะไม่ถูกครอบตัด หากต้องการหลีกเลี่ยงการครอบตัดรูปภาพ ให้อัปโหลดรูปภาพสินค้าที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9

  บล็อกคอลเลกชัน

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกคอลเลกชันในส่วนคอลลาจ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  คอลเลกชัน คอลเลกชันที่คุณต้องการแสดง
  เพิ่มพื้นที่ว่างให้รูปภาพ เพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพของคุณจะไม่ถูกครอบตัด หากต้องการหลีกเลี่ยงการครอบตัดรูปภาพ ให้อัปโหลดรูปภาพสินค้าที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9
  รูปแบบสี สีพื้นหลังของส่วนบล็อกคอลเลกชัน สามารถเลือกได้จากรูปแบบการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือรูปแบบตรงกันข้าม

  บล็อกรูปภาพ

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกรูปภาพในส่วนคอลลาจ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  รูปภาพ รูปภาพที่คุณต้องการแสดง
  เพิ่มพื้นที่ว่างให้รูปภาพ เพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพของคุณจะไม่ถูกครอบตัด หากต้องการหลีกเลี่ยงการครอบตัดรูปภาพ ให้อัปโหลดรูปภาพสินค้าที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9
  รูปแบบสี สีพื้นหลังของบล็อกรูปภาพ สามารถเลือกได้จากรูปแบบการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือรูปแบบตรงกันข้าม

  รายการคอลเลกชัน

  คุณสามารถเพิ่มรายการคอลเลกชันที่คุณต้องการไฮไลท์ได้ คุณสามารถเพิ่มบล็อกคอลเลกชันไปยังรายการคอลเลกชันได้สูงสุดถึง 16 บล็อก

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนรายการคอลเลกชัน
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ชื่อของส่วน
  อัตราส่วนรูปภาพ อัตราส่วนของรูปภาพที่แสดงของคอลเลกชัน:
  • ปรับตามรูปภาพ - ใช้อัตราส่วนภาพของรูปภาพ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้รูปภาพถูกครอบตัด
  • แนวตั้ง - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 2:3
  • สี่เหลี่ยม (ค่าเริ่มต้น) - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 1:1
  รูปแบบสี สีพื้นหลังของส่วนรายการคอลเลกชันและพื้นที่ว่างภายในรูปภาพ สามารถเลือกได้จากรูปแบบการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือรูปแบบตรงกันข้าม
  เปิดใช้การปัดบนมือถือ เปลี่ยนการแสดงผลบนมือถือจากคอลัมน์เป็นแถว ซึ่งลูกค้าสามารถปัดไปทางด้านข้างเพื่อดูบล็อกคอลเลกชันเพิ่มเติมได้
  เพิ่มพื้นที่ว่างให้รูปภาพ เพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพของคุณจะไม่ถูกครอบตัด หากต้องการหลีกเลี่ยงการครอบตัดรูปภาพ ให้อัปโหลดรูปภาพสินค้าที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9
  เปิดใช้ปุ่ม "ดูทั้งหมด" หากในรายการมีคอลเลกชันมากกว่าที่แสดงไว้ หากรายการคอลเลกชันมีคอลเลกชันมากกว่าที่กำหนดไว้ในช่องจำนวนคอลเลคชันสูงสุดที่จะแสดง ระบบจะแสดงปุ่ม "ดูทั้งหมด" ที่จะพาลูกค้าไปยังรายการคอลเลกชันนั้นๆ

  เลือกคอลเลกชัน

  1. จากตัวแก้ไขธีมของคุณ ให้คลิกที่บล็อกคอลเลคชันที่คุณต้องการเพิ่มคอลเลกชันเข้าไป
  2. คลิกที่ เลือกคอลเลกชัน
  3. คลิกที่คอลเลกชัน แล้วคลิก "เลือก"

  แบบฟอร์มการติดต่อ

  แบบฟอร์มการติดต่อจะส่งรายการส่งทั้งหมดไปยังที่อยู่อีเมลผู้ส่งของร้านค้าคุณ คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลผู้ส่งได้ที่การตั้งค่าทั่วไปของส่วน Shopify admin ของคุณ

  แบบฟอร์มมีช่องดังต่อไปนี้:

  • ชื่อ
  • อีเมล (ต้องระบุ)
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ความคิดเห็น

  แบบฟอร์มการติดต่อใช้รูปแบบสีดังต่อไปนี้:

  • สีพื้นหลังคือสีของพื้นหลัง 1
  • สีข้อความและสีขอบของช่องข้อความคือสีของข้อความ
  • สีของปุ่ม "ส่ง" คือสีของการเน้น 1

  ปรับแต่ง Liquid

  คุณสามารถเพิ่มโค้ด Liquid ของคุณเองเพื่อสร้างส่วนแบบกำหนดเองได้

  • เพิ่มส่วนย่อยของแอปที่ให้ไว้ในคําแนะนําจากแอปที่ดาวน์โหลดมาเพื่อแนะนําแอปไปยังหน้าของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มโค้ดปรับแต่ง Liquid ได้โดยตรงในตัวแก้ไข

  การลงทะเบียนอีเมล

  คุณสามารถเพิ่มส่วนที่ลูกค้าสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของตนและสมัครรับจดหมายข่าวหรือข้อมูลการตลาดของคุณ เมื่อลูกค้าสมัครแล้ว ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าขึ้นในส่วน Shopify admin ของคุณ

  ส่วนนี้มาพร้อมกับบล็อกสามบล็อกตามค่าเริ่มต้น:

  • หัวเรื่อง
  • หัวเรื่องย่อย
  • รูปแบบอีเมล

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนการลงทะเบียนอีเมล
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  รูปแบบสี สีพื้นหลังของส่วนการลงทะเบียนอีเมล สามารถเลือกได้จากรูปแบบการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือรูปแบบตรงกันข้าม
  ทำให้ส่วนเต็มความกว้าง ทำให้ส่วนมีขนาดเต็มความกว้างของหน้าต่างเบราว์เซอร์

  บล็อกหัวเรื่อง

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกหัวเรื่องในส่วนรายการคอลเลกชัน
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ชื่อสำหรับส่วนดังกล่าว

  บล็อกหัวเรื่องย่อย

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกหัวเรื่องย่อยในส่วนรายการคอลเลกชัน
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  คำอธิบาย คำอธิบายของส่วนนี้

  รูปแบบอีเมล

  บล็อกแบบฟอร์มอีเมลจะแสดงช่องที่ลูกค้าสามารถป้อนที่อยู่อีเมลเพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลการตลาดของคุณ โดยบล็อกนี้ไม่สามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้

  สินค้าที่แนะนำ

  คุณสามารถเพิ่มส่วนที่แนะนำเฉพาะสินค้าบางรายการได้

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนสินค้าที่แนะนำ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  สินค้า สินค้าที่คุณต้องการแนะนำในส่วนดังกล่าว
  แสดงพื้นหลังรอง แสดงสินค้าแนะนำบนสีพื้นหลังรองของคุณ
  เปิดใช้การวนซ้ำวิดีโอ อนุญาตให้เล่นวิดีโออีกครั้ง ลูกค้าต้องคลิกเพื่อเริ่มเล่นซ้ำ

  บล็อกส่วน

  ใน Dawn คุณสามารถเพิ่มบล็อกต่อไปนี้ในส่วนสินค้าแนะนำได้

  บล็อกที่พร้อมให้ใช้งานในส่วนสินค้าที่แนะนำ
  บล็อก การตั้งค่า
  ข้อความ ป้อนข้อความสำหรับสินค้าแนะนำของคุณ:
  • ข้อความ: รองรับข้อความหรือแหล่งที่มาแบบไดนามิก
  • รูปแบบข้อความ: เลือกระหว่างเนื้อหา หัวเรื่องย่อย หรือตัวพิมพ์ใหญ่
  ชื่อ บล็อกนี้ไม่สามารถปรับแต่งค่าได้
  ราคา บล็อกนี้ไม่สามารถปรับแต่งค่าได้
  รายการตัวเลือกสินค้า เลือกระหว่างปุ่มหรือเมนูดรอปดาวน์
  ตัวเลือกจำนวน บล็อกนี้ไม่สามารถปรับแต่งค่าได้
  แสดงปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก แสดงตัวเลือกการชำระเงินแบบไดนามิกที่คุณได้เปิดใช้ในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ
  แชร์ ข้อความที่คลิกได้ที่ให้ลูกค้าแชร์สินค้าไปยังโซเชียลมีเดียของตน
  คะแนนของสินค้า แสดงคะแนนเฉลี่ยของสินค้าเป็นดาวพร้อมจำนวนรีวิวในวงเล็บ เช่น ★★★★★ (8) โดยต้องมีแอปรีวิวสินค้า เช่น Shopify Product Reviews และความหมายเมตาฟิลด์สำหรับ reviews.rating_count และ reviews.rating
  ปรับแต่ง Liquid เพิ่มโค้ดปรับแต่ง Liquid หรือ HTML

  คอลเลกชันแนะนำ

  คุณสามารถเพิ่มส่วนที่แสดงสินค้าในคอลเลกชันเดียวได้

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนคอลเลกชันแนะนำ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ชื่อของส่วน
  คอลเลกชัน คอลเลกชันที่คุณต้องการแสดงสินค้า
  จำนวนสินค้าสูงสุดที่จะแสดง จํานวนสินค้าจากคอลเลกชันที่จะแสดง โดยต้องเป็นเลขคู่ ขั้นต่ำ: 2 รายการ สูงสุด: 12 รายการ
  เปิดใช้ปุ่ม "ดูทั้งหมด" หากคอลเลกชันมีสินค้ามากกว่าที่แสดงไว้ หากคอลเลกชันมีสินค้ามากกว่าที่กำหนดไว้ในช่องจำนวนสินค้าสูงสุดที่จะแสดง ระบบจะแสดงปุ่ม "ดูทั้งหมด" ที่จะพาลูกค้าไปยังหน้าคอลเลกชันนั้นๆ
  เปิดใช้การปัดบนมือถือ เปลี่ยนการแสดงผลบนมือถือจากคอลัมน์เป็นแถว ซึ่งลูกค้าสามารถปัดไปทางด้านข้างเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติมได้
  อัตราส่วนรูปภาพ อัตราส่วนของรูปภาพสินค้า:
  • ปรับตามรูปภาพ - ใช้อัตราส่วนภาพของรูปภาพ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้รูปภาพถูกครอบตัด
  • แนวตั้ง - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 2:3
  • สี่เหลี่ยม - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 1:1
  แสดงรูปภาพที่สองเมื่อนำเมาส์ไปวาง เมื่อลูกค้าวางเคอร์เซอร์เหนือรูปภาพสินค้า ระบบจะแสดงรูปภาพที่สองของสินค้าหากสินค้านั้นมีมากกว่าหนึ่งรูป
  เพิ่มพื้นที่ว่าง เพิ่มพื้นที่ว่างให้กับรูปภาพเพื่อให้มั่นใจว่ารูปภาพของคุณไม่ถูกครอบตัด
  แสดงขอบรูปภาพ เพิ่มขอบบางๆ ให้กับรูปภาพสินค้า
  แสดงผู้ขาย แสดงผู้ขายสินค้า
  แสดงคะแนนของสินค้า แสดงคะแนนเฉลี่ยของสินค้าเป็นดาวพร้อมจำนวนรีวิวในวงเล็บ เช่น ★★★★★ (8) โดยต้องมีแอปรีวิวสินค้า เช่น Shopify Product Reviews และความหมายเมตาฟิลด์สำหรับ reviews.rating_count และ reviews.rating

  แบนเนอร์รูปภาพ

  ส่วนแบนเนอร์รูปภาพรองรับรูปภาพหนึ่งหรือสองรูปและกล่องข้อความพร้อมปุ่ม หากมีใช้รูปภาพสองรูป ระบบจะแสดงรูปภาพทั้งสองขนาบข้างกันบนเดสก์ท็อป ส่วนบนมือถือ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงรูปภาพแบบขนาบข้างกันหรือเป็นแบบคอลัมน์

  บนเดสก์ท็อป กล่องข้อความจะครอบคลุมรูปภาพบางส่วน สำหรับบนมือถือ กล่องข้อความจะแสดงอยู่ด้านล่างของรูปภาพ

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนแบนเนอร์รูปภาพ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  รูปภาพแรก รูปภาพหลักสำหรับแบนเนอร์ หากมีการเพิ่มรูปภาพสองรูปเข้าไปในส่วนดังกล่าว รูปภาพนี้จะแสดงทางด้านซ้ายหรือด้านบน โดยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าใช้เดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์
  รูปภาพที่สอง รูปภาพรองสำหรับแบนเนอร์ หากมีการเพิ่มรูปภาพสองรูปเข้าไปในส่วนดังกล่าว รูปภาพนี้จะแสดงทางด้านขวาหรือด้านล่าง โดยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าใช้เดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์
  ปรับความสูงของส่วนตามขนาดของรูปภาพแรก กำหนดความสูงของส่วนตามความสูงของรูปภาพแรก สำหรับบนมือถือ รูปภาพทั้งสองภาพจะปรับความสูงให้เข้ากับรูปภาพแรก
  แสดงกล่องข้อความบนเดสก์ท็อป แสดงกล่องข้อความบนรูปภาพแบนเนอร์ให้แก่ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
  ตำแหน่งข้อความบนเดสก์ท็อป

  ตําแหน่งของกล่องข้อความเหนือรูปภาพเมื่อดูบนเดสก์ท็อป

  • ด้านบน - แสดงกล่องข้อความที่ด้านบนของรูปภาพ
  • กลาง - แสดงกล่องข้อความที่ตรงกลางของรูปภาพ
  • ด้านล่าง - แสดงกล่องข้อความที่ด้านล่างของรูปภาพ

  กล่องข้อความจะปรากฏอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางในแนวนอนเสมอ

  ความทึบของการวางซ้อนรูปภาพ ลดความสว่างของรูปภาพแบนเนอร์ด้วยการวางซ้อน ใช้แถบเลื่อนเพื่อกำหนดความทึบของการวางซ้อน โดยค่าเริ่มต้นคือ 0%
  รูปแบบสี สีพื้นหลังของส่วนแบนเนอร์รูปภาพและพื้นที่ว่างรอบรูปภาพ สามารถเลือกได้จากการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือ รูปแบบตรงข้าม รูปแบบสีที่เลือกจะปรากฏให้เห็นเฉพาะเวลาเลือกตัวเลือกแสดงกล่องข้อความบนเดสก์ท็อปเท่านั้น
  ซ้อนรูปภาพบนอุปกรณ์มือถือ หากเพิ่มรูปภาพ 2 ภาพไปยังส่วน รูปภาพจะแสดงในคอลัมน์แทนที่จะเป็นแบบขนาบข้างกัน
  แสดงข้อความที่ด้านล่างของรูปภาพ แสดงข้อความด้านล่างรูปภาพบนมือถือ

  บล็อกหัวเรื่อง

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกหัวเรื่องในส่วนแบนเนอร์รูปภาพ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ข้อความขนาดใหญ่ที่เป็นชื่อกล่องข้อความ
  ขนาดของหัวเรื่อง เปลี่ยนขนาดของข้อความหัวเรื่อง เลือกระหว่างขนาดกลางและใหญ่

  บล็อกข้อความ

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกข้อความในส่วนแบนเนอร์รูปภาพ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  คำอธิบาย แสดงข้อความรูปแบบย่อหน้า

  บล็อกปุ่ม

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกปุ่มในส่วนแบนเนอร์รูปภาพ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  ป้ายกำกับปุ่มแรก ข้อความที่แสดงบนปุ่มแรก
  ลิงก์ปุ่มแรก URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มแรก
  ใช้รูปแบบปุ่มแบบเค้าโครง ปรับการกำหนดสไตล์ปุ่มให้เป็นเค้าโครงของปุ่มแทนที่จะเป็นพื้นหลังทึบๆ
  ป้ายกำกับปุ่มที่สอง ข้อความที่แสดงบนปุ่มที่สอง
  ลิงก์ปุ่มที่สอง URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มที่สอง
  ใช้รูปแบบปุ่มแบบเค้าโครง ปรับการกำหนดสไตล์ปุ่มให้เป็นเค้าโครงของปุ่มแทนที่จะเป็นพื้นหลังทึบๆ

  รูปภาพพร้อมข้อความ

  คุณสามารถเพิ่มส่วนที่มีรูปภาพและบล็อกข้อความพร้อมกับปุ่มตัวเลือกเสริมที่ลิงก์ลูกค้าไปยังหน้าใหม่ได้ จับคู่ข้อความกับรูปภาพเพื่อเน้นสินค้า คอลเลกชัน หรือบล็อกโพสต์ที่คุณเลือก เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อม สไตล์ หรือแม้กระทั่งเขียนรีวิว

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนรูปภาพพร้อมข้อความ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  รูปภาพ รูปภาพของส่วนนั้นๆ
  อัตราส่วนรูปภาพ อัตราส่วนของรูปภาพ:
  • ปรับตามรูปภาพ - .ใช้อัตราส่วนภาพของรูปภาพดังกล่าว ซึ่งจะป้องกันไม่ให้รูปภาพถูกครอบตัด
  • แนวตั้ง - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 2:3
  • สี่เหลี่ยม - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 1:1
  รูปแบบสี สีพื้นหลังของรูปภาพพร้อมข้อความและพื้นที่ว่างภายในรูปภาพ สามารถเลือกได้จากรูปแบบการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือรูปแบบตรงกันข้าม
  เลย์เอาต์ของเดสก์ท็อป เลย์เอาต์ของส่วนบนเดสก์ท็อป:
  • รูปภาพก่อน - แสดงรูปภาพทางด้านซ้าย
  • ข้อความก่อน - แสดงข้อความทางด้านซ้าย

  บล็อกหัวเรื่อง

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกหัวเรื่องในส่วนรูปภาพพร้อมข้อความ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ข้อความขนาดใหญ่ที่เป็นชื่อของส่วน

  บล็อกข้อความ

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกข้อความในส่วนรูปภาพพร้อมข้อความ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  คำอธิบาย แสดงข้อความรูปแบบย่อหน้าในส่วนข้อความ

  บล็อกปุ่ม

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกปุ่มในส่วนรูปภาพพร้อมข้อความ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  ป้ายกำกับปุ่ม ข้อความที่แสดงบนปุ่ม
  ลิงก์ปุ่ม URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่ม

  หลายคอลัมน์

  คุณสามารถใช้ส่วนแบบหลายคอลัมน์เพื่อแสดงเนื้อหาในเลย์เอาต์คอลัมน์ และเพิ่มปุ่มด้านล่างคอลัมน์เพื่อพาลูกค้าไปยังหน้าใหม่ จับคู่ข้อความกับรูปภาพเพื่อเน้นสินค้า คอลเลกชัน หรือบล็อกโพสต์ที่คุณเลือก เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อม สไตล์ หรือเขียนรีวิว

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนหลายคอลัมน์
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ชื่อของส่วน
  ความกว้างของรูปภาพ

  ความกว้างของรูปภาพที่เพิ่มไปยังคอลัมน์

  • ความกว้างเต็มคอลัมน์ - รูปภาพจะมีความกว้างเต็มคอลัมน์
  • ความกว้างครึ่งหนึ่งของคอลัมน์ - รูปภาพจะมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของคอลัมน์
  • ความกว้างหนึ่งในสามของคอลัมน์ - รูปภาพจะมีความกว้างเป็นหนึ่งในสามของคอลัมน์
  อัตราส่วนรูปภาพ

  อัตราส่วนของรูปภาพ:

  • ปรับตามรูปภาพ - .ใช้อัตราส่วนภาพของรูปภาพดังกล่าว ซึ่งจะป้องกันไม่ให้รูปภาพถูกครอบตัด
  • แนวตั้ง - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 2:3
  • สี่เหลี่ยม - ครอบตัดรูปภาพเพื่อใช้อัตราส่วน 1:1
  • วงกลม - ครอบตัดรูปภาพให้แสดงเป็นวงกลม
  การจัดวางคอลัมน์

  การจัดวางรูปภาพและข้อความภายในคอลัมน์:

  • ซ้าย (ค่าเริ่มต้น) - จัดวางรูปภาพและข้อความไปด้านซ้าย
  • กลาง - จัดวางรูปภาพและข้อความไว้ตรงกลาง
  พื้นหลังรอง

  ปรับการกำหนดสไตล์ของส่วนโดยอิงตามพื้นหลัง:

  • ไม่มี - พื้นหลังของคอลัมน์และส่วนจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง 1 และคอลัมน์จะไม่มีพื้นที่ว่าง
  • แสดงเป็นพื้นหลังคอลัมน์ - พื้นหลังของคอลัมน์เป็นสีทึบของสีข้อความ และเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับคอลัมน์
  • แสดงเป็นพื้นหลังส่วน - พื้นหลังของส่วนเป็นสีทึบของสีข้อความ สีพื้นหลังของคอลัมน์เป็นสีพื้นหลัง 1 และเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับคอลัมน์
  ป้ายกำกับปุ่ม ข้อความที่แสดงบนปุ่ม
  ลิงก์ปุ่ม URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่ม
  เปิดใช้การปัดบนมือถือ เปลี่ยนการแสดงผลบนมือถือจากคอลัมน์เป็นแถว ซึ่งลูกค้าสามารถปัดไปทางด้านข้างเพื่อดูบล็อกคอลัมน์เพิ่มเติมได้

  บล็อกคอลัมน์

  คุณสามารถมีคอลัมน์ได้สูงสุด 12 คอลัมน์ในหนึ่งส่วน หากคุณมีบล็อกคอลัมน์ 1, 2 หรือ 3 บล็อก บล็อกคอลัมน์จะแสดงเป็นแถวเดียวบนเดสก์ท็อป หากคุณมีบล็อกคอลัมน์ 4 บล็อกขึ้นไป บล็อกคอลัมน์จะแสดงในเลย์เอาต์แบบสองคอลัมน์ สำหรับบนมือถือ บล็อกคอลัมน์จะแสดงเป็นคอลัมน์เดียว เว้นแต่ว่าจะเปิดใช้ "เปิดใช้การปัดบนมือถือ"

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกคอลัมน์ในส่วนหลายคอลัมน์
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  รูปภาพ รูปภาพที่คุณต้องการแสดง
  หัวเรื่อง ชื่อของคอลัมน์
  คำอธิบาย ข้อความรูปแบบย่อหน้าในคอลัมน์

  หน้า

  คุณสามารถเลือกที่จะแสดงเนื้อหาของหน้าแบบกำหนดเองได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ซึ่งการดำเนินการนี้จะนำเนื้อหาทั้งหมดของหน้ามาไว้ในส่วนดังกล่าว แต่จะไม่ดึงโค้ด Liquid ใดๆ จากเทมเพลต

  รูปแบบสีของส่วนนี้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อความคือสีของข้อความ การกำหนดรูปแบบเฉพาะใดๆ ที่ใช้กับข้อความในหน้าจะถูกพาไปยังส่วนดังกล่าว
  • ไฮเปอร์ลิงก์คือสีของการเน้น 1

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนหน้า
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หน้า หน้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณที่คุณต้องการแสดงให้เห็น

  Rich Text

  คุณสามารถเพิ่มส่วน Rich Text พร้อมหัวเรื่อง เนื้อหาที่เป็นย่อหน้า และปุ่มที่จะลิงก์ลูกค้าไปยังหน้าใหม่ได้

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วน Rich Text
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  รูปแบบสี พื้นหลังของส่วน Rich Text สามารถเลือกได้จากรูปแบบการเน้น 1, การเน้น 2, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 2 หรือรูปแบบตรงกันข้าม
  ทำให้ส่วนเต็มความกว้าง ส่วนมีขนาดเต็มความกว้างเป็นค่าเริ่มต้น

  บล็อกหัวเรื่อง

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกหัวเรื่องในส่วน Rich Text
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ชื่อของส่วน
  ขนาดตัวอักษรของหัวเรื่อง

  ขนาดของข้อความหัวเรื่อง:

  • เล็ก
  • ปานกลาง
  • ใหญ่

  บล็อกข้อความ

  บล็อกข้อความเป็นวิธีที่ดีในการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณแก่ลูกค้า คุณสามารถอธิบายประโยชน์ของสินค้า ประกาศข้อมูล ต้อนรับลูกค้าสู่ร้านค้าของคุณ หรือพูดถึงค่านิยมของแบรนด์ได้

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกข้อความในส่วน Rich Text
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  คำอธิบาย ข้อความรูปแบบย่อหน้าสำหรับเนื้อหาหลักของส่วน

  บล็อกปุ่ม

  การตั้งค่าสำหรับบล็อกปุ่มในส่วน Rich Text
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  ป้ายกำกับปุ่ม ข้อความที่แสดงบนปุ่ม
  ลิงก์ปุ่ม URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่ม
  ใช้รูปแบบปุ่มแบบเค้าโครง ปรับการกำหนดสไตล์ปุ่มให้เป็นเค้าโครงของปุ่มแทนที่จะเป็นพื้นหลังทึบๆ

  วิดีโอ

  คุณสามารถเพิ่มส่วนวิดีโอเพื่อฝังวิดีโอจาก YouTube หรือ Vimeo ไว้บนหน้าในร้านค้าของคุณได้

  การตั้งค่าส่วน

  การตั้งค่าสำหรับส่วนวิดีโอ
  การตั้งค่า คำอธิบาย
  หัวเรื่อง ชื่อของส่วน
  รูปภาพหน้าปก รูปภาพที่แสดงก่อนที่ลูกค้าเล่นวิดีโอ
  URL ลิงก์ YouTube หรือ Vimeo ที่ไปยังวิดีโอ โดยวิดีโอจะต้องพร้อมให้ชมแบบสาธารณะ
  ข้อความแสดงแทนวิดีโอ ข้อความแสดงแทนสำหรับวิดีโอ
  ทำให้ส่วนเต็มความกว้าง ลบพื้นที่ว่างตามค่าเริ่มต้นออกและทำให้ส่วนมีขนาดเต็มความกว้างของหน้า

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี