การปรังแต่งสำหรับ Debut

บัญชีผู้ใช้ Shopify แบบชําระเงินแต่ละบัญชีจะได้รับเวลาสำหรับการออกแบบฟรี 60 นาทีจากฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เวลาสำหรับการออกแบบนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มฟีเจอร์เฉพาะไปยังธีมที่สามารถช่วยร้านค้าของคุณสร้างยอดขายได้

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถทำการปรับแต่งต่อไปนี้ให้กับ Debut ได้ ตรวจสอบรายละเอียดของการปรับแต่งที่รองรับแต่ละรายการเพื่อระบุว่าการปรับแต่งใดที่อาจมีส่วนช่วยธุรกิจของคุณ

เพิ่มเครื่องหมายประหยัดไปยังบัตรสินค้า

เวลาในการออกแบบ: 15 นาที

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อสินค้ามีราคาเปรียบเทียบ ระบบจะแสดงการลดราคาให้ลูกค้าเห็นโดยการแสดงราคาและราคาเปรียบเทียบแบบขนาบข้างกันในบัตรสินค้า

การปรับแต่งนี้จะเพิ่มเครื่องหมายประหยัดไปยังบัตรสินค้า ซึ่งสามารถแสดงเป็นจํานวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ได้ โดยเครื่องหมายประหยัดจะปรากฏในบัตรสินค้าที่ราคาเปรียบเทียบนั้นสูงเกินราคาช่วงลดราคาของสินค้าดังกล่าว

การปรับแต่งนี้เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการเน้นสินค้าลดราคาในหน้าคอลเลกชันให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

แสดงลิงก์หมายเลขหน้าในการแบ่งหน้าด้วยการตั้งค่า

เวลาในการออกแบบ: 15 นาที

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หมายเลขหน้า เช่น หมายเลขบริเวณด้านล่างของหน้าคอลเลกชันเมื่อสินค้าทั้งหมดไม่ได้แสดงในหน้าเดียวนั้นจะไม่สามารถคลิกได้ และลูกค้าต้องไปยังหน้าต่างๆ ได้เพียงทีละหน้าด้วยการคลิกที่ลูกศร “ถัดไป” และ “ย้อนกลับ

การปรับแต่งนี้จะแสดงหมายเลขหน้าทั้งหมดเป็นลิงก์ที่สามารถคลิกได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถไปยังหน้าที่ต้องการได้

การปรับแต่งนี้เหมาะกับร้านค้าที่มีคอลเลกชันขนาดใหญ่ที่มีหลายหน้า เนื่องจากการปรับแต่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าไปยังหน้าที่กำลังมองหาอยู่ได้ง่ายขึ้น

ควรหลีกเลี่ยงการใช้การปรับแต่งนี้กับร้านค้าที่มีคอลเลกชันขนาดเล็กหรือมีชุดสินค้าจำนวนจํากัดซึ่งมีไม่น่าจะมีหน้าคอลเลกชันมากกว่าหนึ่งหรือสองหน้า

เปลี่ยนสีของรายการเมนูเฉพาะ

เวลาในการออกแบบ: 15 นาที

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรูปแบบสีของเมนูจะมีผลต่อรายการเมนูทั้งหมด

การปรับแต่งนี้จะเปลี่ยนสีของรายการเมนูเพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่อรายการเมนูอื่นๆ

การปรับแต่งนี้เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการดึงดูดความสนใจไปยังลิงก์เฉพาะรายการในเมนู เช่น ลิงก์ไปยังคอลเลกชันการขาย

เพิ่มจํานวนและเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดลงในหน้าสินค้า

เวลาในการออกแบบ: 15 นาที

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อสินค้ามีราคาเปรียบเทียบ ระบบจะแสดงการลดราคาให้ลูกค้าเห็นโดยการแสดงราคาและราคาเปรียบเทียบแบบขนาบข้างกันในบัตรสินค้า

การปรับแต่งนี้จะเพิ่มจํานวนและเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดไว้ให้กับตัวเลือกสินค้าที่เลือกไว้ในหน้าสินค้า โดยจำนวนที่ประหยัดจะแสดงเฉพาะเมื่อราคาเปรียบเทียบสูงกว่าราคาช่วงลดราคา

การปรับแต่งนี้เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการเน้นส่วนลดที่แน่นอนซึ่งลูกค้าได้รับผ่านราคาช่วงลดราคา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี