ส่วนต่างๆ สำหรับ Express

ระบบสร้างเนื้อหาธีมขึ้นโดยใช้ส่วนต่างๆ ซึ่งส่วนก็คือบล็อกเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งกำหนดเลย์เอาต์และรูปลักษณ์ของหน้าต่างๆ ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และปรับแต่งส่วนต่างๆ ได้โดยใช้ตัวแก้ไขธีมที่อัปเดตแล้ว

ธีมของ Shopify มีประเภทของส่วนดังต่อไปนี้:

 • ส่วนคงที่: ส่วนที่ปรากฏในตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยส่วนเหล่านี้จะไม่สามารถลบออกหรือจัดเรียงใหม่ได้ ส่วนคงที่อาจมีส่วนหัว ส่วนท้าย ส่วนการนำทาง หรือส่วนเนื้อหาในหน้า เช่น หน้าสินค้าและหน้าคอลเลกชัน ตัวอย่างเช่น ส่วนสินค้าจะกำหนดลักษณะที่ปรากฏของหน้าสินค้าแต่ละหน้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • ส่วนไดนามิก: ส่วนทางเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของหน้าแรกของคุณได้ ในหน้าแรกของร้านค้า คุณสามารถเพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบส่วนไดนามิกออกเพื่อสร้างเลย์เอาต์ของหน้าได้ โดยคุณสามารถมีส่วนไดนามิกได้สูงสุดถึง 25 ส่วนในหน้าแรกของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกส่วนและวิธีการปรับแต่งส่วนที่แตกต่างของExpressเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ส่วนคงที่

Express จะประกอบด้วยส่วนคงที่ต่อไปนี้:

ส่วนไดนามิก

Express จะประกอบด้วยส่วนไดนามิกต่อไปนี้:

ส่วนหัว

ส่วนหัวของธีมคือส่วนที่ปรากฏด้านบนของทุกหน้าในร้านค้าของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งรายการต่อไปนี้ได้ในส่วนหัวของคุณ:

 • โลโก้
 • แถบประกาศ
 • เมนู
 • ค้นหา
 • สไตล์ส่วนหัว

เพิ่มโลโก้แบบกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพโลโก้แบบกำหนดเองไปยังส่วนหัวของร้านค้าของคุณได้ รูปแบบที่ดีที่สุดคือไฟล์ .png ที่มีพื้นหลังโปร่งใส ความกว้างสูงสุดของโลโก้คือ 180 พิกเซล คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพโลโก้ได้โดยเพิ่มหรือลดความกว้าง

ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มภาพโลโก้ ระบบจะแสดงชื่อร้านค้าของคุณเป็นข้อความแทน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อร้านค้าของคุณได้ที่หน้าการตั้งค่ารายละเอียดร้านค้า ใน Shopify admin ของคุณ

 • ความกว้างของโลโก้แบบปรับแต่งได้ : ความกว้างของโลโก้

 • การจัดวางโลโก้: การจัดวางโลโก้ในส่วนหัว เลือก ซ้าย หรือ ตรงกลาง

เพิ่มและกําหนดค่าโลโก้ของคุณ

 1. คลิกที่ หัวเรื่อง
 2. ในบริเวณ รูปโลโก้ ให้คลิกที่ เลือกรูปภาพ แล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเลือกรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดแล้วในส่วน Shopify admin ให้คลิกที่แท็บไลบรารี
  • หากต้องการเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ ไลบรารี > อัปโหลด
 3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งขนาดและการจัดวางโลโก้ของคุณ

 4. คลิกที่บันทึก

เพิ่มแถบประกาศ

คุณสามารถเพิ่มแถบประกาศในส่วนหัว เพื่อให้คุณใช้สำหรับแสดงข้อความให้แก่ลูกค้าของคุณได้ และยังสามารถปรับแต่งข้อความเองได้ รวมถึงสามารถใส่ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการลดราคาในร้านค้า หรือสโลแกนของร้านค้าก็ได้เช่นกัน

 1. คลิกที่ หัวเรื่อง

 2. ในพื้นที่ของ แถบประกาศ ให้ทำเครื่องหมายที่ แสดงประกาศ

 3. ป้อนข้อความสำหรับประกาศของคุณ

 4. ไม่บังคับ: ป้อน URL เพื่อเพิ่มลิงก์ไปยังประกาศของคุณ

(เวอร์ชัน 1.11.0+)

 1. ตัวเลือกเสริม: จากเมนู ไอคอน ให้เลือกไอคอนที่จะแสดงในแถบประกาศ ไอคอนจะใช้สีเดียวกับข้อความประกาศของคุณ

 2. หากต้องการเปลี่ยนสีของพื้นหลังแถบประกาศ ให้คลิกที่ตัวอย่างสีของ แถบ แล้วเลือกสีที่ต้องการ

 3. หากต้องการเปลี่ยนสีของข้อความประกาศ ให้คลิกที่ตัวอย่างสีของ ข้อความ แล้วเลือกสีที่ต้องการ

 4. คลิกที่บันทึก

เพิ่มเมนู

คุณสามารถเพิ่มเมนูไปยังส่วนหัวของคุณได้ การทำเช่นนี้จะแสดงลิงก์ของเมนูทั้งหมดในส่วนท้ายของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อไฮไลท์หน้าที่ลูกค้ามักต้องการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มเมนูที่มีลิงก์ไปยังคอลเลกชันของคุณได้

 1. คลิกที่ หัวเรื่อง

 2. หากต้องการเลือกเมนู ให้คลิกที่ เปลี่ยนแปลง เลือกเมนูจากรายการหรือคลิกที่ สร้างเมนู เพื่อสร้างใหม่

 3. หากต้องการแก้ไขเมนู ให้คลิกที่ แก้ไขเมนู

 4. คลิกที่บันทึก

เปิดใช้การค้นหา

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการค้นหาไปยังส่วนหัวของคุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าในร้านค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกที่ หัวเรื่อง
 2. ทำเครื่องหมายที่แสดงการค้นหา
 3. คลิกที่บันทึก

ใช้สีรองในส่วนหัวของคุณ

คุณสามารถเลือกเปิดใช้พื้นหลังและสีข้อความรองเพื่อใช้พื้นหลังและสีตัวอักษรรองในส่วนหัวของคุณ

ส่วนท้าย

ส่วนท้ายของธีมคือส่วนที่ปรากฏด้านล่างของทุกหน้าในร้านค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่อไปนี้ในส่วนท้ายได้:

 • ไอคอนการชำระเงิน
 • เมนู
 • การสมัครรับจดหมายข่าว
 • ส่วนข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
 • ไอคอนโซเชียลมีเดีย
 • ตัวเลือกภาษา

เพิ่มไอคอนการชำระเงิน

คุณสามารถแสดงไอคอนวิธีการรับเงินที่คุณยอมรับในส่วนท้ายได้ พื้นที่นี้จะแสดงไอคอนที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการการเงินที่คุณได้เปิดใช้ในส่วนการตั้งค่าการ เงิน ของส่วนผู้ดูแลของคุณ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ ไอคอนเหล่านี้จะถูกกรองเพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะวิธีการรับเงินที่รองรับในภูมิภาคและสกุลเงินปัจจุบันของลูกค้า

 1. คลิกที่ ส่วนท้าย

 2. ทำเครื่องหมายที่ แสดงไอคอนการชำระเงิน

 3. คลิกที่บันทึก

เพิ่มเมนู การสมัครรับจดหมายข่าว หรือข้อความ

 1. คลิกที่ ส่วนท้าย

 2. หากต้องการเพิ่มชุดเนื้อหา ให้คลิกที่ เพิ่มเนื้อหา ในพื้นที่ของเนื้อหา เลือกประเภทชุดเนื้อหาจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- [Menu](/manual/online-store/menus-and-links)

- [Newsletter](/manual/online-store/themes/themes-by-shopify/vintage-themes/customizing-vintage-themes/theme-newsletter)

- Text

คุณสามารถเพิ่มชุดเนื้อหาได้สูงสุด 4 ชุด

หากต้องการลบบล็อกเนื้อหา ให้คลิกที่บล็อก จากนั้นคลิกที่ ลบเนื้อหาออก

หากต้องการปรับแต่งบล็อกเนื้อหา ให้คลิกที่บล็อกแล้วแก้ไขการตั้งค่า

 1. คลิกที่บันทึก

เพิ่มไอคอนโซเชียลมีเดีย

 1. คลิกที่ การตั้งค่าธีม

 2. คลิกที่ โซเชียลมีเดีย

 3. วิธีอัปโหลด รูปภาพสำหรับแชร์ลงโซเชียล ในพื้นที่ของ รูปภาพสำหรับแชร์ลงโซเชียล ให้คลิกที่ เลือกรูปภาพ หรือ ค้นหารูปภาพฟรี

 4. หากต้องการเพิ่มปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลให้แก่สินค้าและบล็อกโพสต์ของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

- แชร์ใน Facebook - ทวีตใน Twitter - ปักหมุดบน Pinterest (โพสต์บล็อกไม่สามารถใช้งานการแชร์นี้ได้)

 1. หากต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียของคุณ ให้ป้อนลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณในช่องที่ระบุใต้บัญชีผู้ใช้ ป้อนลิงก์แบบเต็ม เช่น https://instagram.com/shopify หรือ https://twitter.com/shopify

 2. หากต้องการเปลี่ยนสไตล์ของปุ่มสำหรับแชร์ ให้เลือกแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบหรือโลโก้เท่านั้นจากเมนูสไตล์ปุ่ม

 3. คลิกที่บันทึก

เพิ่มตัวเลือกภาษา

คุณควรเพิ่มตัวเลือกภาษาเท่านั้นหากคุณได้เปิดใช้ ภาษาของร้านค้าหลายภาษา

 1. คลิกที่ ส่วน

 2. คลิกที่ ส่วนท้าย

 3. ในส่วน ตัวเลือกภาษา ให้เลือก แสดงตัวเลือกภาษา

 4. คลิกที่บันทึก

สินค้า

หน้าสินค้าจะปรากฏเมื่อผู้ซื้อคลิกที่สินค้าจากคอลเลกชันแนะนำ โดยจะแสดงคำอธิบาย ราคา ตัวเลือกสินค้าและรูปภาพของสินค้าของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้ของคุณตรงไปยังหน้าใหม่ หรือแสดงรายละเอียดสินค้าในการวางซ้อนบนหน้าแรกหรือไม่ การตั้งค่านี้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่าธีมของคุณ เมื่อเปิดใช้หน้าสินค้าในการวางซ้อนแล้ว หน้าสินค้าจะปรากฏเป็นการวางซ้อนซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกสินค้าจากคอลเลกชันแนะนำ

หากคุณเปิดใช้ การรับสินค้าที่ร้าน และปิดใช้แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อน ส่วนนี้จะแสดงความพร้อมในการรับสินค้าด้วย

ส่วนสินค้าประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • แสดงตัวเลือกปริมาณ - ให้ผู้ใช้สามารถระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าของพวกเขาได้
 • แสดงผู้ขาย - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้าในหน้าสินค้า หากต้องการแสดงแบรนด์หรือผู้ขาย คุณต้องเพิ่มผู้ขายลงในสินค้าก่อน
 • แสดง ปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก - ให้ลูกค้าสามารถข้ามตะกร้าสินค้าและไปที่ขั้นตอนการชำระเงินได้โดยตรงจากส่วนสินค้าแนะนำ
 • แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อน - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายละเอียดสินค้าในการวางซ้อนในหน้าปัจจุบัน การวางซ้อนนี้จะปรากฏเมื่อมีการเลือกสินค้าจากคอลเลกชันแนะนำ
 • แสดงปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลมีเดีย - แสดงปุ่มที่ลูกค้าของคุณสามารถใช้เพื่อแชร์สินค้าลงโซเชียลมีเดียได้ ปุ่มเหล่านี้จะเป็นไปตามการตั้งค่าธีมของคุณ

แก้ไขการตั้งค่าสินค้า

 1. คลิกสินค้า
 2. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งหน้าสินค้าของคุณ
 3. คลิกที่บันทึก

แสดงความพร้อมในการรับสินค้า

เวอร์ชัน 1.11.0+

Express ให้คุณแสดงให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถมารับสินค้าที่ร้านได้หรือไม่ ในหน้าสินค้าแต่ละหน้า ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงว่าสินค้าพร้อมขายหรือไม่ และกรอบเวลาโดยประมาณในการรับสินค้า ข้อมูลนี้จะปรากฏต่อเมื่อปิดใช้การแสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อนเท่านั้น

หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน หากเปิดใช้การรับสินค้าที่ร้านแล้ว ฟีเจอร์นี้จะปรากฏขึ้นในหน้าสินค้าของคุณเสมอและไม่สามารถปิดใช้ได้

หลังจากเปิดใช้การรับสินค้าที่ร้านเรียบร้อยแล้ว หน้าสินค้าจะแสดงข้อมูลว่าสินค้าพร้อมให้รับที่ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการรับสินค้าที่ร้านหรือไม่ ข้อมูลนี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และมีการเลือกสินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้ในส่วนการจัดส่งของรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าเท่านั้น

หากต้องการเลือก "สินค้านี้เป็นสินค้าจับต้องได้" ที่ตัวเลือกสินค้า ให้ทำดังนี้

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด

 2. เลือกสินค้า

 3. ใต้ตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้า

 4. ใต้การจัดส่ง ให้ทำเครื่องหมายที่สินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้

 5. คลิกที่บันทึก

หากคุณได้เปิดใช้การรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแค่แห่งเดียว ระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ลูกค้าสามารถคลิก "ดูข้อมูลร้านค้า" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าได้

หากคุณเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้กับลูกค้ามากที่สุด โดยอิงจากที่อยู่ IP ของลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าคลิกที่ "ตรวจสอบความพร้อมในร้านค้าอื่น" ระบบจะแสดงรายการตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้า โดยเรียงตามระยะทางจากลูกค้าถึงตำแหน่งนั้นๆ

หากไม่สามารถระบุที่ตั้งของลูกค้าจาก IP ของลูกค้าได้ ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าตามลำดับตัวอักษร โดยจะจัดเรียงตามชื่อเมืองก่อนและตามด้วยชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการรับสินค้าจำนวนสามแห่ง ได้แก่ "Queen Street" ใน Toronto, "Front Street" ใน Toronto, และ "Alberni Street" ใน Vancouver ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงรายละเอียดสำหรับ "Front Street" ใน Toronto

คำแนะนำสินค้า

คุณสามารถแสดงสินค้าที่แนะนำในหน้าสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าอื่นๆ ที่อาจสนใจได้ง่ายขึ้น

หากเปิดใช้แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อนสำหรับหน้าสินค้าของคุณแล้ว สินค้าเหล่านั้นจะปรากฏในการวางซ้อนในหน้าปัจจุบันเมื่อมีการเข้าถึงจากส่วนนี้

เปิดใช้การแนะนำสินค้า

 1. เลือก "หน้าสินค้า"

 2. คลิกที่ส่วนคำแนะนำสินค้า

 3. ทำเครื่องหมายที่แสดงคำแนะนำแบบไดนามิกเพื่อแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในหน้าสินค้าของคุณ

 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏเหนือสินค้าที่แนะนำ ให้ใส่ชื่อใหม่ในช่องหัวเรื่อง

 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าได้โดยตรงจากส่วนคำแนะนำสินค้า ให้เลือกเปิดใช้ปุ่ม 'ซื้อด่วน'

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแสดงหรือซ่อนผู้ขายในคำอธิบายสินค้า ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายแสดงผู้ขาย

 7. คลิกที่บันทึก

เทมเพลตคอลเลกชัน

ส่วนเทมเพลตคอลเลกชันเป็นส่วนหลักที่คุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับหน้าคอลเลกชัน

ส่วนเทมเพลตคอลเลกชันจะประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • แสดงภาพคอลเลกชัน - แสดงภาพคอลเลกชันที่ด้านบนสุดของหน้าคอลเลกชัน
 • แสดงคำอธิบายคอลเล็กชัน - แสดงคำอธิบายคอลเลกชันที่ด้านบนของหน้าคอลเลกชัน (เวอร์ชัน 1.11.0+)
 • แสดงผู้ขายสินค้า - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้าในบัตรสินค้า

ปรับแต่งหน้าคอลเลกชันของคุณ

 1. เลือก "คอลเลกชัน"
 2. คลิกที่ส่วน เทมเพลตคอลเลกชัน
 3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนเทมเพลตคอลเลกชันของคุณ
 4. คลิกที่บันทึก

แบนเนอร์

เวอร์ชัน 1.11.0+

คุณสามารถสร้างแบนเนอร์ที่มีรูปภาพ ข้อความ และปุ่มแบบปรับแต่งเองที่เชื่อมโยงไปยังอีกที่ตั้งในร้านค้าของคุณ คุณสามารถใช้แบนเนอร์เพื่อเน้นแบรนด์ แสดงคอลเลกชันใดคอลเลกชันหนึ่ง หรือโฆษณาโปรโมชันได้

การตั้งค่า

 • รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพที่จะรวมไว้ในส่วนนั้นๆ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยใช้รูปภาพที่อัปโหลดก่อนหน้าหรือเลือกรูปภาพในสต็อกฟรีจากแพลตฟอร์ม Burst
 • หัวเรื่อง - เพิ่มข้อความหลักไปยังแบนเนอร์
 • ขนาดหัวเรื่อง - เลือกขนาดของข้อความหัวเรื่อง
 • คำอธิบาย - เพิ่มข้อความอธิบายลงในแบนเนอร์
 • ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม
 • ลิงก์ปุ่ม - กำหนด URL หรือหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มดังกล่าว ให้วางไว้ใน URL หรือเลือกหน้าจากเมนู หากคุณไม่ต้องการเพิ่มปุ่มในแบนเนอร์ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้

ตัวเลือกเลย์เอาต์

 • ความสูงของแบนเนอร์ - เลือกความสูงของส่วนแบนเนอร์
 • ความกว้างของแบนเนอร์ - เลือกความกว้างของส่วนแบนเนอร์
 • การจัดวางรูปภาพ - เลือกการจัดวางรูปภาพในส่วน
 • การจัดวางกล่องข้อความ - เลือกการจัดวางกล่องข้อความในส่วน

  หากกล่องข้อความชิดซ้ายหรือขวา ข้อความจะชิดซ้าย หากกล่องข้อความจัดวางแบบกึ่งกลาง ข้อความจะจัดวางแบบกึ่งกลางด้วย

การตั้งค่าสี

 • พื้นหลังของกล่องข้อความ - เลือกสีของกล่องข้อความ
 • ข้อความ - เลือกสีของหัวเรื่องและปุ่มในแบนเนอร์ การอธิบายแบนเนอร์จะใช้สีข้อความเนื้อหาในธีมของคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม

เพิ่มส่วนแบนเนอร์

 1. คลิกเพิ่มส่วน
 2. คลิกที่ "แบนเนอร์" จากนั้นคลิก "เลือก"
 3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนแบนเนอร์ของคุณให้เหมาะสม
 4. คลิกที่บันทึก

คอลเลกชันแนะนำ

คุณสามารถใช้คอลเลกชันหลายชุดได้ในส่วนเดียวบนหน้าแรกของคุณ คอลเลกชันจะปรากฏเป็นแท็บที่ลูกค้าสามารถนำทางไปมาระหว่างกันได้

เมื่อลูกค้าเพิ่มสินค้าหนึ่งรายการขึ้นไปจากคอลเลกชันที่แนะนำไปยังตะกร้าสินค้า จำนวนของสินค้าที่เพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าจะแสดงเป็นตราสัญลักษณ์บนสินค้า

ส่วนคอลเลกชันแนะนำที่มีหลายคอลเลกชัน ชื่อคอลเลกชันจะปรากฏเป็นแท็บที่คลิกได้ตามด้านบนของส่วนดังกล่าว

ส่วนคอลเลกชันแนะนำจะประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • คอลเลกชัน - เลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วนคอลเลกชันแนะนำ
 • ขนาดรายการคอลเลกชัน - เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงตามค่าเริ่มต้น ซึ่งการตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับคอลเลกชันทั้งหมดในส่วนคอลเลกชันแนะนำ

  • เล็ก - สินค้า 6 รายการ
  • ปานกลาง - สินค้า 18 รายการ
  • ใหญ่ - สินค้า 36 รายการ
 • รูปแบบรูปภาพ - เลือกรูปแบบการครอบตัดรูปภาพสำหรับรูปภาพสินค้าในคอลเลกชัน การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับคอลเลกชันทั้งหมดในส่วนนั้น

 • เปิดใช้ปุ่ม 'ซื้อด่วน' - เพิ่มตัวเลือกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าได้โดยตรงจากส่วนคอลเลกชันแนะนำ

 • แสดงภาพคอลเลกชัน - แสดงภาพคอลเลกชันที่ด้านบนสุดของแท็บคอลเลกชันแนะนำ (เวอร์ชัน 1.11.0+)

 • แสดงคำอธิบายคอลเลกชัน - แสดงคำอธิบายคอลเลกชันที่ด้านบนสุดของแท็บคอลเลกชันแนะนำ (เวอร์ชัน 1.11.0+)

เมื่อลูกค้าคลิกที่สินค้าจากส่วนคอลเลกชันแนะนำ ลูกค้าจะสามารถเปิดหน้าดังกล่าวได้ในการวางซ้อนในหน้าแรก หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เปลี่ยนรูปแบบของหน้าสินค้า

เพิ่มส่วนคอลเลกชันแนะนำลงในหน้าแรกของคุณ

 1. คลิกเพิ่มส่วน
 2. คลิกที่ "คอลเลกชันแนะนำ" จากนั้นคลิกที่ "เลือก"
 3. ในพื้นที่ของเนื้อหา ให้เลือกบล็อก คอลเลกชัน หรือคลิกที่ เพิ่มคอลเลกชัน
 4. คลิกที่ เลือกคอลเลกชัน
 5. จากรายการคอลเลกชัน ให้เลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการแสดงในแท็บ จากนั้นคลิกที่ "เลือก"

  หากต้องการเพิ่มคอลเลกชัน ให้คลิกที่ลิงก์ เพิ่มคอลเลกชัน เพื่อเปิดหน้า สร้างคอลเลกชัน ในแท็บใหม่

  หากต้องการเพิ่มหรือลบสินค้าออกจากคอลเลกชันที่เลือกไว้ ให้คลิกที่ลิงก์ แก้ไขคอลเลกชัน เพื่อเปิดหน้า คอลเลกชัน ในแท็บใหม่

 6. ดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อเพิ่มคอลเลกชันเพิ่มเติมไปยังส่วนนี้

 7. คลิกที่บันทึก

สินค้าที่แนะนำ

คุณสามารถแสดงสินค้าในหน้าแรกของคุณได้ การนำเสนอสินค้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการโปรโมทสินค้าใหม่หรือสินค้าที่กำลังลดราคา ลูกค้าสามารถดูรูปภาพสินค้าเพิ่มเติมได้โดยใช้ลูกศรซ้ายและขวาด้านล่างของรูปภาพ

ส่วนสินค้าแนะนำประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • สินค้า - เลือกสินค้าที่คุณต้องการให้แสดงในหน้าแรก
 • แสดงตัวเลือกปริมาณ - ให้ผู้ใช้สามารถระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าของพวกเขาได้
 • แสดงผู้ขาย - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้าในส่วนสินค้าแนะนำ หากต้องการแสดงแบรนด์หรือผู้ขาย คุณต้องเพิ่มผู้ขายลงในสินค้าก่อน
 • แสดง ปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก - ให้ลูกค้าสามารถข้ามตะกร้าสินค้าและไปที่ขั้นตอนการชำระเงินได้โดยตรงจากส่วนสินค้าแนะนำ
 • แสดงปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลมีเดีย - แสดงปุ่มที่ลูกค้าของคุณสามารถใช้เพื่อแชร์สินค้าลงโซเชียลมีเดียได้ ปุ่มเหล่านี้จะเป็นไปตามการตั้งค่าธีมของคุณ
 • รูปแบบรูปภาพ - เลือกว่าจะเพิ่มการครอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมลงในรูปภาพสินค้าแนะนำของคุณหรือไม่

เพิ่มส่วนสินค้าแนะนำ

 1. คลิกเพิ่มส่วน
 2. คลิกที่ "สินค้าแนะนำ" จากนั้นคลิกที่ "เลือก"
 3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนสินค้าแนะนำของคุณ
 4. คลิกที่บันทึก

เนื้อหาแบบกำหนดเอง

ในส่วนเนื้อหาที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดกลุ่มบล็อกเนื้อหาหลายรายการไว้ด้วยกันได้ รวมถึงสามารถปรับความกว้างและการจัดวางของบล็อกแต่ละรายการเพื่อสร้างเลย์เอาต์แบบกำหนดเองได้

ส่วนเนื้อหาแบบกำหนดเอง ประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

 • หัวเรื่อง - ชื่อของส่วน

 • เลย์เอาต์มือถือ - เลย์เอาต์ของบล็อกเมื่อมีการดูร้านค้าของคุณจากอุปกรณ์มือถือ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • กริด - บล็อกที่มีความกว้างไม่เกิน 50% จะปรากฏในแถวเดียวกัน บล็อกที่มีความกว้างเกิน 50% จะปรากฏแยกเป็นแถวของตนเอง
  • ซ้อน - บล็อกแต่ละบล็อกจะปรากฏในแถวของตัวเอง
  • แถบเลื่อน - บล็อกจะถูกย่อเข้าไปในส่วนสไตล์สไลด์โชว์เดียว ลูกค้าสามารถคลิกที่ลูกศรการนำทางเพื่อดูบล็อกเพิ่มเติมได้

คุณสามารถเลือกได้จากปรระเภทบล็อกดังต่อไปนี้

ประเภทบล็อกเนื้อหาแบบกำหนดเอง
ประเภทของบล็อก การตั้งค่า
ข้อความ

หัวเรื่อง - เพิ่มหัวเรื่องลงในบล็อกข้อความ

ข้อความ - เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความแบบกำหนดเองของคุณ

ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มปุ่มพร้อมป้ายข้อความลงในบล็อก

ลิงก์ปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม

ขนาดข้อความ - กำหนดขนาดของข้อความ

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

การจัดวางแนวนอน - กำหนดตำแหน่งแนวนอนของเนื้อหาในบล็อก

รูปภาพ

รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพเพื่อแสดงในบล็อก คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยใช้รูปภาพที่อัปโหลดก่อนหน้าหรือเลือกรูปภาพในสต็อกฟรีจากแพลตฟอร์ม Burst

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

สินค้า

สินค้า - เลือกสินค้าที่จะนำเสนอในบล็อก ชื่อสินค้า รูปภาพ และราคาจะแสดงขึ้น หากสินค้าไม่มีรูปภาพ ชื่อสินค้าจะปรากฏในบล็อก

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

หากเปิดใช้ แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อน สำหรับหน้าสินค้าของคุณ สินค้าจะปรากฏในการวางซ้อนเหนือหน้าปัจจุบันเมื่อมีการเข้าถึงจากส่วนนี้

คอลเลกชัน

คอลเลกชัน - เลือกคอลเลกชันที่จะนำเสนอในบล็อก ชื่อของคอลเลกชันและรูปภาพที่แนะนำจะแสดงขึ้น หากไม่มีรูปภาพที่แนะนำ จะแสดงรูปภาพจากสินค้าชิ้นแรกในคอลเลกชันนั้น หากสินค้าในคอลเลกชันไม่มีรูปภาพ ชื่อคอลเลกชันจะปรากฏในบล็อก

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

เมนู

เมนู - เลือกเมนูที่จะแสดงในบล็อก

หัวเรื่อง - เพิ่มหัวเรื่องสำหรับเมนู

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

การจัดวางแนวนอน - กำหนดตำแหน่งแนวนอนของเนื้อหาในบล็อก

เพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองลงในหน้าแรกของคุณ

 1. คลิก เพิ่มส่วน

 2. คลิกเนื้อหาที่กำหนดเอง จากนั้นคลิกเลือก

 3. เลือกและกำหนดค่าบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วน

 4. คลิกที่บันทึก

รูปภาพพร้อมข้อความ

ด้วย Express คุณสามารถเพิ่มรูปภาพพร้อมข้อความที่แสดงที่ด้านขวาหรือซ้ายของรูปภาพได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มที่เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นได้อีกด้วย

คุณอาจใช้ส่วนรูปภาพพร้อมข้อความเพื่อโฆษณาสินค้าหรือคอลเลกชันที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนรูปภาพพร้อมข้อความประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพที่จะแสดงในส่วนนั้นๆ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยใช้รูปภาพที่อัปโหลดก่อนหน้าหรือเลือกรูปภาพในสต็อกฟรีจากแพลตฟอร์ม Burst
 • หัวเรื่อง - เพิ่มข้อความหลักที่จะแสดงคู่กับรูปภาพ
 • ข้อความ - เพิ่มข้อความรองที่จะแสดงคู่กับรูปภาพ ข้อความนี้จะปรากฏด้านล่างของข้อความหัวเรื่อง
 • ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม
 • ลิงก์ปุ่ม - กำหนด URL หรือหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มดังกล่าว ให้วางไว้ใน URL หรือเลือกหน้าจากเมนู หากคุณไม่ต้องการเพิ่มปุ่มไปยังส่วนนี้ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้

ตัวเลือกเลย์เอาต์

 • เดสก์ท็อป - เลือกว่าจะให้รูปภาพในส่วนดังกล่าวปรากฏทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเมื่อมีการดูจากคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หากต้องการแสดงรูปภาพด้านซ้ายให้เลือก "รูปภาพก่อน"
 • มือถือ - เลือกว่าจะให้รูปภาพในส่วนนี้ปรากฏก่อนหรือหลังเมื่อดูในอุปกรณ์มือถือ
 • พื้นหลังรอง - เลือกว่าจะเพิ่มสีพื้นหลังรองลงในส่วนดังกล่าวหรือไม่ เลือก "บางส่วน" เพื่อเพิ่มสีพื้นหลังไปยังเศษสามส่วนห้าด้านบนของส่วนดังกล่าว สีนี้สามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม
 • ขนาดข้อความ - เลือกขนาดสัมพัทธ์ของหัวเรื่องและข้อความในส่วนดังกล่าว
 • รักาาอัตราส่วนภาพ - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้รูปภาพที่คุณเลือกถูกครอบตัด หากคุณปล่อยให้ตัวเลือกนี้ถูกยกเลิกการเลือกรูปภาพจะถูกครอบตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • เปิดใช้สีตัวอักษรรอง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้สีตัวอักษรพื้นหลังรองสำหรับส่วนหัวและข้อความ สีนี้สามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม

เพิ่มรูปภาพที่มีส่วนข้อความไปยังหน้าแรกของคุณ

 1. คลิกเพิ่มส่วน
 2. คลิกที่ "รูปภาพพร้อมข้อความ" จากนั้นคลิกที่ "เลือก"
 3. ในพื้นที่ของ รูปภาพ ให้คลิกที่ เลือกรูปภาพ แล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • หากต้องการเลือกรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดแล้วในหน้า Shopify admin ให้คลิกที่แท็บไลบรารี
 • หากต้องการเลือกรูปภาพในสต็อกจาก Burst ให้คลิกแท็บรูปภาพฟรี จากตรงนี้ คุณสามารถป้อนคำค้นหาหรือเรียกดูประเภทรูปภาพได้
 • หากต้องการเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกแท็บไลบรารี จากนั้นคลิก "อัปโหลด"
 1. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนนั้น
 2. คลิกที่บันทึก

หลายคอลัมน์

เวอร์ชัน 1.11.0+

ด้วย Express คุณสามารถเพิ่มส่วนที่มีหลายคอลัมน์ของเนื้อหาได้ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในส่วนหลายคอลัมน์แต่ละส่วนได้สูงสุดถึงสี่คอลัมน์

ส่วนหลายคอลัมน์ประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าคอลัมน์

 • รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพไปยังคอลัมน์
 • ส่วนหัว - เพิ่มข้อความหลักไปยังคอลัมน์
 • ข้อความ - เพิ่มข้อความรองไปยังคอลัมน์

การตั้งค่าส่วน

 • หัวเรื่อง - เพิ่มข้อความหลักลงในส่วน
 • ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม
 • ลิงก์ปุ่ม - กำหนด URL หรือหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มดังกล่าว ให้วางไว้ใน URL หรือเลือกหน้าจากเมนู หากคุณไม่ต้องการเพิ่มปุ่มไปยังส่วนนี้ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้

ตัวเลือกเลย์เอาต์

 • การจัดวาง - เลือกการจัดวางองค์ประกอบในแต่ละคอลัมน์
 • เลย์เอาต์มือถือ - เลือกว่าคอลัมน์ในส่วนดังกล่าวจะปรากฏแบบซ้อนหรือในกริดบนอุปกรณ์มือถือ
 • ขนาดรูปภาพ - เลือกขนาดของรูปภาพคอลัมน์
 • รักษาอัตราส่วนรูปภาพ - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้รูปภาพที่คุณเลือกถูกครอบตัด หากคุณไม่ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกนี้ ภาพจะถูกครอบตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
 • เปิดใช้พื้นหลังและสีตัวอักษรรอง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้สีข้อความพื้นหลังรองในหัวเรื่องและข้อความ และสีพื้นหลังรองของส่วนนั้น สีนี้สามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม

เพิ่มส่วนหลายคอลัมน์ลงในหน้าแรกของคุณ

 1. คลิกเพิ่มส่วน
 2. คลิก หลายคอลัมน์* จากนั้นคลิก **เลือก
 3. คลิก "เพิ่มคอลัมน์" เพื่อเพิ่มคอลัมน์ไปยังส่วนนั้น
 4. คลิกที่คอลัมน์ในส่วนเนื้อหาเพื่อเพิ่มเนื้อหาไปยังคอลัมน์
 5. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนนั้น
 6. คลิกที่บันทึก

หน้า

เวอร์ชัน 1.10.0 +

คุณสามารถแสดงเนื้อหา Rich Text ของหน้าต่างๆ ในหน้าแรกของคุณได้ คุณอาจต้องใช้ส่วนนี้เพื่อแสดงเนื้อหาจากหน้านโยบายร้านค้าหรือหน้าเกี่ยวกับเรา

ส่วนนี้จะใช้เทมเพลตหน้าแบบเริ่มต้นเสมอแม้ว่าจะมีการนำเทมเพลตอื่นมาใช้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มหน้าติดต่อเราที่ใช้เทมเพลต page.contact ให้กับส่วนนี้ ช่องการโต้ตอบจากเทมเพลตดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนหน้าแรก แต่ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณเพิ่มในกล่องชื่อเรื่องและเนื้อหาสำหรับเพจดังกล่าวจะปรากฏในส่วนนี้

เพิ่มส่วน "หน้า" ให้กับหน้าแรกของคุณ

 1. คลิกเพิ่มส่วน
 2. คลิกที่ "หน้า" จากนั้นคลิก "เลือก"
 3. ในพื้นที่ หน้า ให้คลิกเลือกหน้า
 4. เลือกหน้าที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการให้แสดง จากนั้นคลิกเลือก คุณสามารถเลือกได้เพียงหน้าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ หากคุณจำเป็นต้องสร้างหน้าใหม่ ให้เลือกสร้างหน้า
 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี