ส่วนต่างๆ สำหรับ Express

ระบบสร้างเนื้อหาธีมขึ้นโดยใช้ส่วนต่างๆ ซึ่งส่วนก็คือบล็อกเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งกำหนดเลย์เอาต์และรูปลักษณ์ของหน้าต่างๆ ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และปรับแต่งส่วนต่างๆ ได้โดยใช้ตัวแก้ไขธีมที่อัปเดตแล้ว

ธีมของ Shopify มีประเภทของส่วนดังต่อไปนี้:

  • ส่วนคงที่: ส่วนที่ปรากฏในตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยส่วนเหล่านี้จะไม่สามารถลบออกหรือจัดเรียงใหม่ได้ ส่วนคงที่อาจมีส่วนหัว ส่วนท้าย ส่วนการนำทาง หรือส่วนเนื้อหาในหน้า เช่น หน้าสินค้าและหน้าคอลเลกชัน ตัวอย่างเช่น ส่วนสินค้าจะกำหนดลักษณะที่ปรากฏของหน้าสินค้าแต่ละหน้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • ส่วนไดนามิก: ส่วนทางเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของหน้าแรกของคุณได้ ในหน้าแรกของร้านค้า คุณสามารถเพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบส่วนไดนามิกออกเพื่อสร้างเลย์เอาต์ของหน้าได้ โดยคุณสามารถมีส่วนไดนามิกได้สูงสุดถึง 25 ส่วนในหน้าแรกของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกส่วนและวิธีการปรับแต่งส่วนที่แตกต่างของExpressเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ส่วนคงที่

Express จะประกอบด้วยส่วนคงที่ต่อไปนี้:

ส่วนไดนามิก

Express จะประกอบด้วยส่วนไดนามิกต่อไปนี้:

ส่วนหัว

ส่วนหัวของธีมคือส่วนที่ปรากฏด้านบนของทุกหน้าในร้านค้าของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งรายการต่อไปนี้ได้ในส่วนหัวของคุณ:

  • โลโก้
  • แถบประกาศ
  • เมนู
  • ค้นหา
  • สไตล์ส่วนหัว

เพิ่มโลโก้แบบกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพโลโก้แบบกำหนดเองไปยังส่วนหัวของร้านค้าของคุณได้ รูปแบบที่ดีที่สุดคือไฟล์ .png ที่มีพื้นหลังโปร่งใส ความกว้างสูงสุดของโลโก้คือ 180 พิกเซล คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพโลโก้ได้โดยเพิ่มหรือลดความกว้าง

ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มภาพโลโก้ ระบบจะแสดงชื่อร้านค้าของคุณเป็นข้อความแทน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อร้านค้าของคุณได้ที่หน้าการตั้งค่ารายละเอียดร้านค้า ใน Shopify admin ของคุณ

  • ความกว้างของโลโก้แบบปรับแต่งได้ : ความกว้างของโลโก้

  • การจัดวางโลโก้: การจัดวางโลโก้ในส่วนหัว เลือก ซ้าย หรือ ตรงกลาง

เพิ่มและกําหนดค่าโลโก้ของคุณ

  1. คลิกที่ หัวเรื่อง
  2. ในบริเวณ รูปโลโก้ ให้คลิกที่ เลือกรูปภาพ แล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • หากต้องการเลือกรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดแล้วในส่วน Shopify admin ให้คลิกที่แท็บไลบรารี
    • หากต้องการเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ ไลบรารี > อัปโหลด
  3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งขนาดและการจัดวางโลโก้ของคุณ

  4. คลิกที่บันทึก

เพิ่มแถบประกาศ

คุณสามารถเพิ่มแถบประกาศในส่วนหัว เพื่อให้คุณใช้สำหรับแสดงข้อความให้แก่ลูกค้าของคุณได้ และยังสามารถปรับแต่งข้อความเองได้ รวมถึงสามารถใส่ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการลดราคาในร้านค้า หรือสโลแกนของร้านค้าก็ได้เช่นกัน

  1. คลิกที่ หัวเรื่อง

  2. ในพื้นที่ของ แถบประกาศ ให้ทำเครื่องหมายที่ แสดงประกาศ

  3. ป้อนข้อความสำหรับประกาศของคุณ

  4. ไม่บังคับ: ป้อน URL เพื่อเพิ่มลิงก์ไปยังประกาศของคุณ

(เวอร์ชัน 1.11.0+)

  1. ตัวเลือกเสริม: จากเมนู ไอคอน ให้เลือกไอคอนที่จะแสดงในแถบประกาศ ไอคอนจะใช้สีเดียวกับข้อความประกาศของคุณ

  2. หากต้องการเปลี่ยนสีของพื้นหลังแถบประกาศ ให้คลิกที่ตัวอย่างสีของ แถบ แล้วเลือกสีที่ต้องการ

  3. หากต้องการเปลี่ยนสีของข้อความประกาศ ให้คลิกที่ตัวอย่างสีของ ข้อความ แล้วเลือกสีที่ต้องการ

  4. คลิกที่บันทึก

เพิ่มเมนู

คุณสามารถเพิ่มเมนูไปยังส่วนหัวของคุณได้ การทำเช่นนี้จะแสดงลิงก์ของเมนูทั้งหมดในส่วนท้ายของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อไฮไลท์หน้าที่ลูกค้ามักต้องการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มเมนูที่มีลิงก์ไปยังคอลเลกชันของคุณได้

  1. คลิกที่ หัวเรื่อง

  2. หากต้องการเลือกเมนู ให้คลิกที่ เปลี่ยนแปลง เลือกเมนูจากรายการหรือคลิกที่ สร้างเมนู เพื่อสร้างใหม่

  3. หากต้องการแก้ไขเมนู ให้คลิกที่ แก้ไขเมนู

  4. คลิกที่บันทึก

เปิดใช้การค้นหา

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการค้นหาไปยังส่วนหัวของคุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าในร้านค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

  1. คลิกที่ หัวเรื่อง
  2. ทำเครื่องหมายที่แสดงการค้นหา
  3. คลิกที่บันทึก

ใช้สีรองในส่วนหัวของคุณ

คุณสามารถเลือกเปิดใช้พื้นหลังและสีข้อความรองเพื่อใช้พื้นหลังและสีตัวอักษรรองในส่วนหัวของคุณ

ส่วนท้าย

ส่วนท้ายของธีมคือส่วนที่ปรากฏด้านล่างของทุกหน้าในร้านค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่อไปนี้ในส่วนท้ายได้:

  • ไอคอนการชำระเงิน
  • เมนู
  • การสมัครรับจดหมายข่าว
  • ส่วนข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
  • ไอคอนโซเชียลมีเดีย
  • ตัวเลือกภาษา

เพิ่มไอคอนการชำระเงิน

คุณสามารถแสดงไอคอนวิธีการรับเงินที่คุณยอมรับในส่วนท้ายได้ พื้นที่นี้จะแสดงไอคอนที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการการเงินที่คุณได้เปิดใช้ในส่วนการตั้งค่าการ เงิน ของส่วนผู้ดูแลของคุณ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ ไอคอนเหล่านี้จะถูกกรองเพื่อให้ระบบแสดงเฉพาะวิธีการรับเงินที่รองรับในภูมิภาคและสกุลเงินปัจจุบันของลูกค้า

  1. คลิกที่ ส่วนท้าย

  2. ทำเครื่องหมายที่ แสดงไอคอนการชำระเงิน

  3. คลิกที่บันทึก

เพิ่มเมนู การสมัครรับจดหมายข่าว หรือข้อความ

  1. คลิกที่ ส่วนท้าย

  2. หากต้องการเพิ่มชุดเนื้อหา ให้คลิกที่ เพิ่มเนื้อหา ในพื้นที่ของเนื้อหา เลือกประเภทชุดเนื้อหาจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  3. คลิกที่บันทึก

เพิ่มไอคอนโซเชียลมีเดีย

  1. คลิกที่ การตั้งค่าธีม

  2. คลิกที่ โซเชียลมีเดีย

  3. วิธีอัปโหลด รูปภาพสำหรับแชร์ลงโซเชียล ในพื้นที่ของ รูปภาพสำหรับแชร์ลงโซเชียล ให้คลิกที่ เลือกรูปภาพ หรือ ค้นหารูปภาพฟรี

  4. หากต้องการเพิ่มปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลให้แก่สินค้าและบล็อกโพสต์ของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

  5. หากต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียของคุณ ให้ป้อนลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณในช่องที่ระบุใต้บัญชีผู้ใช้ ป้อนลิงก์แบบเต็ม เช่น https://instagram.com/shopify หรือ https://twitter.com/shopify

  6. หากต้องการเปลี่ยนสไตล์ของปุ่มสำหรับแชร์ ให้เลือกแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบหรือโลโก้เท่านั้นจากเมนูสไตล์ปุ่ม

  7. คลิกที่บันทึก

เพิ่มตัวเลือกภาษา

คุณควรเพิ่มตัวเลือกภาษาเท่านั้นหากคุณได้เปิดใช้ ภาษาของร้านค้าหลายภาษา

  1. คลิกที่ ส่วน

  2. คลิกที่ ส่วนท้าย

  3. ในส่วน ตัวเลือกภาษา ให้เลือก แสดงตัวเลือกภาษา

  4. คลิกที่บันทึก

สินค้า

หน้าสินค้าจะปรากฏเมื่อผู้ซื้อคลิกที่สินค้าจากคอลเลกชันแนะนำ โดยจะแสดงคำอธิบาย ราคา ตัวเลือกสินค้าและรูปภาพของสินค้าของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้ของคุณตรงไปยังหน้าใหม่ หรือแสดงรายละเอียดสินค้าในการวางซ้อนบนหน้าแรกหรือไม่ การตั้งค่านี้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่าธีมของคุณ เมื่อเปิดใช้หน้าสินค้าในการวางซ้อนแล้ว หน้าสินค้าจะปรากฏเป็นการวางซ้อนซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกสินค้าจากคอลเลกชันแนะนำ

หากคุณเปิดใช้การรับสินค้าที่ร้าน และปิดใช้แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อน ส่วนดังกล่าวนี้ก็จะแสดงความพร้อมในการรับสินค้าด้วย

ส่วนสินค้าประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • แสดงตัวเลือกปริมาณ - ให้ผู้ใช้สามารถระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าของพวกเขาได้
  • แสดงผู้ขาย - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้าในหน้าสินค้า หากต้องการแสดงแบรนด์หรือผู้ขาย คุณต้องเพิ่มผู้ขายลงในสินค้าก่อน
  • แสดง ปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก - ให้ลูกค้าสามารถข้ามตะกร้าสินค้าและไปที่ขั้นตอนการชำระเงินได้โดยตรงจากส่วนสินค้าแนะนำ
  • แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อน - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายละเอียดสินค้าในการวางซ้อนในหน้าปัจจุบัน การวางซ้อนนี้จะปรากฏเมื่อมีการเลือกสินค้าจากคอลเลกชันแนะนำ
  • แสดงปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลมีเดีย - แสดงปุ่มที่ลูกค้าของคุณสามารถใช้เพื่อแชร์สินค้าลงโซเชียลมีเดียได้ ปุ่มเหล่านี้จะเป็นไปตามการตั้งค่าธีมของคุณ

แก้ไขการตั้งค่าสินค้า

  1. คลิกสินค้า
  2. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งหน้าสินค้าของคุณ
  3. คลิกที่บันทึก

แสดงความพร้อมในการรับสินค้า

เวอร์ชัน 1.11.0+

Express ให้คุณแสดงให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถมารับสินค้าที่ร้านได้หรือไม่ ในหน้าสินค้าแต่ละหน้า ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงว่าสินค้าพร้อมขายหรือไม่ และกรอบเวลาโดยประมาณในการรับสินค้า ข้อมูลนี้จะปรากฏต่อเมื่อปิดใช้การแสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อนเท่านั้น

หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องตั้งค่าการรับสินค้าที่ร้าน หากเปิดใช้การรับสินค้าที่ร้านแล้ว ฟีเจอร์นี้จะปรากฏขึ้นในหน้าสินค้าของคุณเสมอและไม่สามารถปิดใช้ได้

หลังจากเปิดใช้การรับสินค้าที่ร้านเรียบร้อยแล้ว หน้าสินค้าจะแสดงข้อมูลว่าสินค้าพร้อมให้รับที่ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการรับสินค้าที่ร้านหรือไม่ ข้อมูลนี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และมีการเลือกสินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้ในส่วนการจัดส่งของรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าเท่านั้น

หากต้องการเลือก “สินค้านี้เป็นสินค้าจับต้องได้” ที่ตัวเลือกสินค้า ให้ทำดังนี้

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ สินค้า

  2. เลือกสินค้า

  3. ใต้ตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้า

  4. ใต้การจัดส่ง ให้ทำเครื่องหมายที่สินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้

  5. คลิกที่บันทึก

หากคุณได้เปิดใช้การรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแค่แห่งเดียว ระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ลูกค้าสามารถคลิก “ดูข้อมูลร้านค้า” เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าได้

หากคุณเปิดใช้งานการรับสินค้าที่ร้านสำหรับตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้กับลูกค้ามากที่สุด โดยอิงจากที่อยู่ IP ของลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าคลิกที่ “ตรวจสอบความพร้อมในร้านค้าอื่น” ระบบจะแสดงรายการตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้า โดยเรียงตามระยะทางจากลูกค้าถึงตำแหน่งนั้นๆ

หากไม่สามารถระบุที่ตั้งของลูกค้าจาก IP ของลูกค้าได้ ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมในการรับสินค้าตามลำดับตัวอักษร โดยจะจัดเรียงตามชื่อเมืองก่อนและตามด้วยชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการรับสินค้าจำนวนสามแห่ง ได้แก่ “Queen Street” ใน Toronto, “Front Street” ใน Toronto, และ “Alberni Street” ใน Vancouver ส่วนความพร้อมในการรับสินค้าจะแสดงรายละเอียดสำหรับ “Front Street” ใน Toronto

คำแนะนำสินค้า

คุณสามารถแสดงสินค้าที่แนะนำในหน้าสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าอื่นๆ ที่อาจสนใจได้ง่ายขึ้น

หากเปิดใช้แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อนสำหรับหน้าสินค้าของคุณแล้ว สินค้าเหล่านั้นจะปรากฏในการวางซ้อนในหน้าปัจจุบันเมื่อมีการเข้าถึงจากส่วนนี้

เปิดใช้การแนะนำสินค้า

  1. เลือก “หน้าสินค้า

  2. คลิกที่ส่วนคำแนะนำสินค้า

  3. ทำเครื่องหมายที่แสดงคำแนะนำแบบไดนามิกเพื่อแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในหน้าสินค้าของคุณ

  4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏเหนือสินค้าที่แนะนำ ให้ใส่ชื่อใหม่ในช่องหัวเรื่อง

  5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าได้โดยตรงจากส่วนคำแนะนำสินค้า ให้เลือกเปิดใช้ปุ่ม 'ซื้อด่วน'

  6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแสดงหรือซ่อนผู้ขายในคำอธิบายสินค้า ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายแสดงผู้ขาย

  7. คลิกที่บันทึก

เทมเพลตคอลเลกชัน

ส่วนเทมเพลตคอลเลกชันเป็นส่วนหลักที่คุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับหน้าคอลเลกชัน

ส่วนเทมเพลตคอลเลกชันจะประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • แสดงภาพคอลเลกชัน - แสดงภาพคอลเลกชันที่ด้านบนสุดของหน้าคอลเลกชัน
  • แสดงคำอธิบายคอลเล็กชัน - แสดงคำอธิบายคอลเลกชันที่ด้านบนของหน้าคอลเลกชัน (เวอร์ชัน 1.11.0+)
  • แสดงผู้ขายสินค้า - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้าในบัตรสินค้า

ปรับแต่งหน้าคอลเลกชันของคุณ

  1. เลือก “คอลเลกชัน
  2. คลิกที่ส่วน เทมเพลตคอลเลกชัน
  3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนเทมเพลตคอลเลกชันของคุณ
  4. คลิกที่บันทึก

แบนเนอร์

เวอร์ชัน 1.11.0+

คุณสามารถสร้างแบนเนอร์ที่มีรูปภาพ ข้อความ และปุ่มแบบปรับแต่งเองที่เชื่อมโยงไปยังอีกที่ตั้งในร้านค้าของคุณ คุณสามารถใช้แบนเนอร์เพื่อเน้นแบรนด์ แสดงคอลเลกชันใดคอลเลกชันหนึ่ง หรือโฆษณาโปรโมชันได้

การตั้งค่า

  • รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพที่จะรวมไว้ในส่วนนั้นๆ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยใช้รูปภาพที่อัปโหลดก่อนหน้าหรือเลือกรูปภาพในสต็อกฟรีจากแพลตฟอร์ม Burst
  • หัวเรื่อง - เพิ่มข้อความหลักไปยังแบนเนอร์
  • ขนาดหัวเรื่อง - เลือกขนาดของข้อความหัวเรื่อง
  • คำอธิบาย - เพิ่มข้อความอธิบายลงในแบนเนอร์
  • ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม
  • ลิงก์ปุ่ม - กำหนด URL หรือหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มดังกล่าว ให้วางไว้ใน URL หรือเลือกหน้าจากเมนู หากคุณไม่ต้องการเพิ่มปุ่มในแบนเนอร์ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้

ตัวเลือกเลย์เอาต์

  • ความสูงของแบนเนอร์ - เลือกความสูงของส่วนแบนเนอร์
  • ความกว้างของแบนเนอร์ - เลือกความกว้างของส่วนแบนเนอร์
  • การจัดวางรูปภาพ - เลือกการจัดวางรูปภาพในส่วน
  • การจัดวางกล่องข้อความ - เลือกการจัดวางกล่องข้อความในส่วน

หากกล่องข้อความชิดซ้ายหรือขวา ข้อความจะชิดซ้าย หากกล่องข้อความจัดวางแบบกึ่งกลาง ข้อความจะจัดวางแบบกึ่งกลางด้วย

การตั้งค่าสี

  • พื้นหลังของกล่องข้อความ - เลือกสีของกล่องข้อความ
  • ข้อความ - เลือกสีของหัวเรื่องและปุ่มในแบนเนอร์ การอธิบายแบนเนอร์จะใช้สีข้อความเนื้อหาในธีมของคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม

เพิ่มส่วนแบนเนอร์

  1. คลิกเพิ่มส่วน
  2. คลิกที่ “แบนเนอร์” จากนั้นคลิก “เลือก
  3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนแบนเนอร์ของคุณให้เหมาะสม
  4. คลิกที่บันทึก

คอลเลกชันแนะนำ

คุณสามารถใช้คอลเลกชันหลายชุดได้ในส่วนเดียวบนหน้าแรกของคุณ คอลเลกชันจะปรากฏเป็นแท็บที่ลูกค้าสามารถนำทางไปมาระหว่างกันได้

เมื่อลูกค้าเพิ่มสินค้าหนึ่งรายการขึ้นไปจากคอลเลกชันที่แนะนำไปยังตะกร้าสินค้า จำนวนของสินค้าที่เพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าจะแสดงเป็นตราสัญลักษณ์บนสินค้า

ส่วนคอลเลกชันแนะนำที่มีหลายคอลเลกชัน ชื่อคอลเลกชันจะปรากฏเป็นแท็บที่คลิกได้ตามด้านบนของส่วนดังกล่าว

ส่วนคอลเลกชันแนะนำจะประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • คอลเลกชัน - เลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วนคอลเลกชันแนะนำ
  • ขนาดรายการคอลเลกชัน - เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงตามค่าเริ่มต้น ซึ่งการตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับคอลเลกชันทั้งหมดในส่วนคอลเลกชันแนะนำ _ เล็ก - สินค้า 6 รายการ _ ปานกลาง - สินค้า 18 รายการ * ใหญ่ - สินค้า 36 รายการ
  • รูปแบบรูปภาพ - เลือกรูปแบบการครอบตัดรูปภาพสำหรับรูปภาพสินค้าในคอลเลกชัน การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับคอลเลกชันทั้งหมดในส่วนนั้น
  • เปิดใช้ปุ่ม 'ซื้อด่วน' - เพิ่มตัวเลือกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าได้โดยตรงจากส่วนคอลเลกชันแนะนำ
  • แสดงภาพคอลเลกชัน - แสดงภาพคอลเลกชันที่ด้านบนสุดของแท็บคอลเลกชันแนะนำ (เวอร์ชัน 1.11.0+)
  • แสดงคำอธิบายคอลเลกชัน - แสดงคำอธิบายคอลเลกชันที่ด้านบนสุดของแท็บคอลเลกชันแนะนำ (เวอร์ชัน 1.11.0+)

เพิ่มส่วนคอลเลกชันแนะนำลงในหน้าแรกของคุณ

  1. คลิกเพิ่มส่วน
  2. คลิกที่ “คอลเลกชันแนะนำ” จากนั้นคลิกที่ “เลือก
  3. ในพื้นที่ของเนื้อหา ให้เลือกบล็อก คอลเลกชัน หรือคลิกที่ เพิ่มคอลเลกชัน
  4. คลิกที่ เลือกคอลเลกชัน
  5. จากรายการคอลเลกชัน ให้เลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการแสดงในแท็บ จากนั้นคลิกที่ “เลือก

หากต้องการเพิ่มคอลเลกชัน ให้คลิกที่ลิงก์ เพิ่มคอลเลกชัน เพื่อเปิดหน้า สร้างคอลเลกชัน ในแท็บใหม่

หากต้องการเพิ่มหรือลบสินค้าออกจากคอลเลกชันที่เลือกไว้ ให้คลิกที่ลิงก์ แก้ไขคอลเลกชัน เพื่อเปิดหน้า คอลเลกชัน ในแท็บใหม่

  1. ดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อเพิ่มคอลเลกชันเพิ่มเติมไปยังส่วนนี้
  2. คลิกที่บันทึก

สินค้าที่แนะนำ

คุณสามารถแสดงสินค้าในหน้าแรกของคุณได้ การนำเสนอสินค้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการโปรโมทสินค้าใหม่หรือสินค้าที่กำลังลดราคา ลูกค้าสามารถดูรูปภาพสินค้าเพิ่มเติมได้โดยใช้ลูกศรซ้ายและขวาด้านล่างของรูปภาพ

ส่วนสินค้าแนะนำประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • สินค้า - เลือกสินค้าที่คุณต้องการให้แสดงในหน้าแรก
  • แสดงตัวเลือกปริมาณ - ให้ผู้ใช้สามารถระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าของพวกเขาได้
  • แสดงผู้ขาย - แสดงแบรนด์หรือผู้ขายสินค้าในส่วนสินค้าแนะนำ หากต้องการแสดงแบรนด์หรือผู้ขาย คุณต้องเพิ่มผู้ขายลงในสินค้าก่อน
  • แสดง ปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก - ให้ลูกค้าสามารถข้ามตะกร้าสินค้าและไปที่ขั้นตอนการชำระเงินได้โดยตรงจากส่วนสินค้าแนะนำ
  • แสดงปุ่มสำหรับแชร์ลงโซเชียลมีเดีย - แสดงปุ่มที่ลูกค้าของคุณสามารถใช้เพื่อแชร์สินค้าลงโซเชียลมีเดียได้ ปุ่มเหล่านี้จะเป็นไปตามการตั้งค่าธีมของคุณ
  • รูปแบบรูปภาพ - เลือกว่าจะเพิ่มการครอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมลงในรูปภาพสินค้าแนะนำของคุณหรือไม่

เพิ่มส่วนสินค้าแนะนำ

  1. คลิกเพิ่มส่วน
  2. คลิกที่ “สินค้าแนะนำ” จากนั้นคลิกที่ “เลือก
  3. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนสินค้าแนะนำของคุณ
  4. คลิกที่บันทึก

เนื้อหาแบบกำหนดเอง

ในส่วนเนื้อหาที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดกลุ่มบล็อกเนื้อหาหลายรายการไว้ด้วยกันได้ รวมถึงสามารถปรับความกว้างและการจัดวางของบล็อกแต่ละรายการเพื่อสร้างเลย์เอาต์แบบกำหนดเองได้

ส่วนเนื้อหาแบบกำหนดเอง ประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

  • หัวเรื่อง - ชื่อของส่วน

  • เลย์เอาต์มือถือ - เลย์เอาต์ของบล็อกเมื่อมีการดูร้านค้าของคุณจากอุปกรณ์มือถือ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

    • กริด - บล็อกที่มีความกว้างไม่เกิน 50% จะปรากฏในแถวเดียวกัน บล็อกที่มีความกว้างเกิน 50% จะปรากฏแยกเป็นแถวของตนเอง
    • ซ้อน - บล็อกแต่ละบล็อกจะปรากฏในแถวของตัวเอง
    • แถบเลื่อน - บล็อกจะถูกย่อเข้าไปในส่วนสไตล์สไลด์โชว์เดียว ลูกค้าสามารถคลิกที่ลูกศรการนำทางเพื่อดูบล็อกเพิ่มเติมได้

คุณสามารถเลือกได้จากปรระเภทบล็อกดังต่อไปนี้

ประเภทบล็อกเนื้อหาแบบกำหนดเอง
ประเภทของบล็อก การตั้งค่า
ข้อความ

หัวเรื่อง - เพิ่มหัวเรื่องลงในบล็อกข้อความ

ข้อความ - เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความแบบกำหนดเองของคุณ

ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มปุ่มพร้อมป้ายข้อความลงในบล็อก

ลิงก์ปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม

ขนาดข้อความ - กำหนดขนาดของข้อความ

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

การจัดวางแนวนอน - กำหนดตำแหน่งแนวนอนของเนื้อหาในบล็อก

รูปภาพ

รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพเพื่อแสดงในบล็อก คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยใช้รูปภาพที่อัปโหลดก่อนหน้าหรือเลือกรูปภาพในสต็อกฟรีจากแพลตฟอร์ม Burst

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

สินค้า

สินค้า - เลือกสินค้าที่จะนำเสนอในบล็อก ชื่อสินค้า รูปภาพ และราคาจะแสดงขึ้น หากสินค้าไม่มีรูปภาพ ชื่อสินค้าจะปรากฏในบล็อก

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

หากเปิดใช้ แสดงหน้าสินค้าในการวางซ้อน สำหรับหน้าสินค้าของคุณ สินค้าจะปรากฏในการวางซ้อนเหนือหน้าปัจจุบันเมื่อมีการเข้าถึงจากส่วนนี้

คอลเลกชัน

คอลเลกชัน - เลือกคอลเลกชันที่จะนำเสนอในบล็อก ชื่อของคอลเลกชันและรูปภาพที่แนะนำจะแสดงขึ้น หากไม่มีรูปภาพที่แนะนำ จะแสดงรูปภาพจากสินค้าชิ้นแรกในคอลเลกชันนั้น หากสินค้าในคอลเลกชันไม่มีรูปภาพ ชื่อคอลเลกชันจะปรากฏในบล็อก

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

เมนู

เมนู - เลือกเมนูที่จะแสดงในบล็อก

หัวเรื่อง - เพิ่มหัวเรื่องสำหรับเมนู

ความกว้างบล็อก - กำหนดความกว้างของบล็อก

การจัดวางแนวตั้ง - กำหนดตำแหน่งแนวตั้งของเนื้อหาในบล็อกนั้น

การจัดวางแนวนอน - กำหนดตำแหน่งแนวนอนของเนื้อหาในบล็อก

เพิ่มเนื้อหาแบบกำหนดเองลงในหน้าแรกของคุณ

  1. คลิก เพิ่มส่วน

  2. คลิกเนื้อหาที่กำหนดเอง จากนั้นคลิกเลือก

  3. เลือกและกำหนดค่าบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วน

  4. คลิกที่บันทึก

รูปภาพพร้อมข้อความ

ด้วย Express คุณสามารถเพิ่มรูปภาพพร้อมข้อความที่แสดงที่ด้านขวาหรือซ้ายของรูปภาพได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มที่เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นได้อีกด้วย

คุณอาจใช้ส่วนรูปภาพพร้อมข้อความเพื่อโฆษณาสินค้าหรือคอลเลกชันที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนรูปภาพพร้อมข้อความประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพที่จะแสดงในส่วนนั้นๆ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยใช้รูปภาพที่อัปโหลดก่อนหน้าหรือเลือกรูปภาพในสต็อกฟรีจากแพลตฟอร์ม Burst
  • หัวเรื่อง - เพิ่มข้อความหลักที่จะแสดงคู่กับรูปภาพ
  • ข้อความ - เพิ่มข้อความรองที่จะแสดงคู่กับรูปภาพ ข้อความนี้จะปรากฏด้านล่างของข้อความหัวเรื่อง
  • ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม
  • ลิงก์ปุ่ม - กำหนด URL หรือหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มดังกล่าว ให้วางไว้ใน URL หรือเลือกหน้าจากเมนู หากคุณไม่ต้องการเพิ่มปุ่มไปยังส่วนนี้ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้

ตัวเลือกเลย์เอาต์

  • เดสก์ท็อป - เลือกว่าจะให้รูปภาพในส่วนดังกล่าวปรากฏทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเมื่อมีการดูจากคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หากต้องการแสดงรูปภาพด้านซ้ายให้เลือก “รูปภาพก่อน
  • มือถือ - เลือกว่าจะให้รูปภาพในส่วนนี้ปรากฏก่อนหรือหลังเมื่อดูในอุปกรณ์มือถือ
  • พื้นหลังรอง - เลือกว่าจะเพิ่มสีพื้นหลังรองลงในส่วนดังกล่าวหรือไม่ เลือก “บางส่วน” เพื่อเพิ่มสีพื้นหลังไปยังเศษสามส่วนห้าด้านบนของส่วนดังกล่าว สีนี้สามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม
  • ขนาดข้อความ - เลือกขนาดสัมพัทธ์ของหัวเรื่องและข้อความในส่วนดังกล่าว
  • รักาาอัตราส่วนภาพ - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้รูปภาพที่คุณเลือกถูกครอบตัด หากคุณปล่อยให้ตัวเลือกนี้ถูกยกเลิกการเลือกรูปภาพจะถูกครอบตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  • เปิดใช้สีตัวอักษรรอง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้สีตัวอักษรพื้นหลังรองสำหรับส่วนหัวและข้อความ สีนี้สามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม

เพิ่มรูปภาพที่มีส่วนข้อความไปยังหน้าแรกของคุณ

  1. คลิกเพิ่มส่วน
  2. คลิกที่ “รูปภาพพร้อมข้อความ” จากนั้นคลิกที่ “เลือก
  3. ในพื้นที่ของ รูปภาพ ให้คลิกที่ เลือกรูปภาพ แล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการเลือกรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดแล้วในหน้า Shopify admin ให้คลิกที่แท็บไลบรารี
  • หากต้องการเลือกรูปภาพในสต็อกจาก Burst ให้คลิกแท็บรูปภาพฟรี จากตรงนี้ คุณสามารถป้อนคำค้นหาหรือเรียกดูประเภทรูปภาพได้
  • หากต้องการเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกแท็บไลบรารี จากนั้นคลิก “อัปโหลด
  1. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนนั้น
  2. คลิกที่บันทึก

หลายคอลัมน์

เวอร์ชัน 1.11.0+

ด้วย Express คุณสามารถเพิ่มส่วนที่มีหลายคอลัมน์ของเนื้อหาได้ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในส่วนหลายคอลัมน์แต่ละส่วนได้สูงสุดถึงสี่คอลัมน์

ส่วนหลายคอลัมน์ประกอบด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าคอลัมน์

  • รูปภาพ - เพิ่มรูปภาพไปยังคอลัมน์
  • ส่วนหัว - เพิ่มข้อความหลักไปยังคอลัมน์
  • ข้อความ - เพิ่มข้อความรองไปยังคอลัมน์

การตั้งค่าส่วน

  • หัวเรื่อง - เพิ่มข้อความหลักลงในส่วน
  • ป้ายกำกับปุ่ม - เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม
  • ลิงก์ปุ่ม - กำหนด URL หรือหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไว้ที่ปุ่มดังกล่าว ให้วางไว้ใน URL หรือเลือกหน้าจากเมนู หากคุณไม่ต้องการเพิ่มปุ่มไปยังส่วนนี้ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้

ตัวเลือกเลย์เอาต์

  • การจัดวาง - เลือกการจัดวางองค์ประกอบในแต่ละคอลัมน์
  • เลย์เอาต์มือถือ - เลือกว่าคอลัมน์ในส่วนดังกล่าวจะปรากฏแบบซ้อนหรือในกริดบนอุปกรณ์มือถือ
  • ขนาดรูปภาพ - เลือกขนาดของรูปภาพคอลัมน์
  • รักษาอัตราส่วนรูปภาพ - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้รูปภาพที่คุณเลือกถูกครอบตัด หากคุณไม่ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกนี้ ภาพจะถูกครอบตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
  • เปิดใช้พื้นหลังและสีตัวอักษรรอง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้สีข้อความพื้นหลังรองในหัวเรื่องและข้อความ และสีพื้นหลังรองของส่วนนั้น สีนี้สามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าธีม

เพิ่มส่วนหลายคอลัมน์ลงในหน้าแรกของคุณ

  1. คลิกเพิ่มส่วน
  2. คลิกที่ **หลายคอลัมน์* จากนั้นคลิกที่ **เลือก**
  3. คลิก “เพิ่มคอลัมน์” เพื่อเพิ่มคอลัมน์ไปยังส่วนนั้น
  4. คลิกที่คอลัมน์ในส่วนเนื้อหาเพื่อเพิ่มเนื้อหาไปยังคอลัมน์
  5. ใช้การตั้งค่าเพื่อปรับแต่งส่วนนั้น
  6. คลิกที่บันทึก

หน้า

เวอร์ชัน 1.10.0 +

คุณสามารถแสดงเนื้อหา Rich Text ของหน้าใดหน้าหนึ่งในหน้าแรกของคุณได้ โดยคุณอาจจะใช้ส่วนนี้เพื่อแสดงเนื้อหาจากหน้านโยบายร้านค้าหรือหน้าเกี่ยวกับเราก็ได้

ส่วนนี้จะใช้เทมเพลตหน้าแบบเริ่มต้นเสมอแม้ว่าจะมีการนำเทมเพลตอื่นมาใช้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มหน้าติดต่อเราที่ใช้เทมเพลต page.contact ให้กับส่วนนี้ ช่องการโต้ตอบจากเทมเพลตดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนหน้าแรก แต่ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณเพิ่มในกล่องชื่อเรื่องและเนื้อหาสำหรับเพจดังกล่าวจะปรากฏในส่วนนี้

เพิ่มส่วน “หน้า” ให้กับหน้าแรกของคุณ

  1. คลิกเพิ่มส่วน
  2. คลิกที่ “หน้า” จากนั้นคลิก “เลือก
  3. ในพื้นที่ หน้า ให้คลิกเลือกหน้า
  4. เลือกหน้าที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการให้แสดง จากนั้นคลิกเลือก คุณสามารถเลือกได้เพียงหน้าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ หากคุณจำเป็นต้องสร้างหน้าใหม่ ให้เลือกสร้างหน้า
  5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี