การรับชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

หากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้า คุณสามารถรับการชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตหรือโดยทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อเป็น "ชําระเงินแล้ว" สำหรับการรับชําระเงินที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คำสั่งซื้อดังกล่าวจะไปอยู่ในหน้า คำสั่งซื้อ

ข้อควรพิจารณาในการรับชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ก่อนที่จะรับชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจากสถานการณ์ต่อไปนี้:

เมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการภายนอกสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยตรงที่รองรับเพื่อรับชำระเงิน คุณจะมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมจากภายนอกในอัตราเดียวกันกับเมื่อสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตที่ใช้ชำระคำสั่งซื้อออนไลน์

ทำเครื่องหมายการชําระเงินเป็น "ชําระเงินแล้ว" ในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

หากคุณได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อปัจจุบันแล้ว หรือคุณนำเข้าคำสั่งซื้อย้อนหลังจากแพลตฟอร์มอื่นมายังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็น “ชำระเงินแล้ว” ได้ ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่เรียกเก็บยอดที่ได้ชำระแล้วอีกและระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้า

หากคุณใช้ International ค่าของจํานวนเงินที่ได้รับนั้นจะเป็นค่าซึ่งอยู่ในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าที่แปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าคุณ โดยระบบจะแปลงสกุลเงินให้ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์ ซึ่งอัตรานี้จะมีการผันผวน หากจํานวนเงินที่คุณได้รับนั้นแตกต่างจากจํานวนเงินที่แสดงขึ้น ให้อัปเดตค่าดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงาน โดยระบบจะแปลงสกุลเงินให้ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์ ซึ่งอัตรานี้จะมีการผันผวน หากจํานวนเงินที่คุณได้รับนั้นแตกต่างจากจํานวนเงินที่แสดงขึ้น ให้อัปเดตค่าดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงาน

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > รายการที่ยังไม่ชำระเงิน
  2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีอยู่ที่คุณต้องทำเครื่องหมายว่า "ชําระเงินแล้ว"
  3. ในส่วน การชําระเงิน ให้คลิก รวบรวมการชําระเงิน จากนั้นคลิก ทำเครื่องหมายเป็น "ชําระเงินแล้ว"
  4. ไม่บังคับ: หากค่าในจำนวนเงินที่ได้รับนั้นไม่ตรงกับจํานวนเงินที่คุณได้รับ โปรดอัปเดตค่าดังกล่าว
  5. คลิกสร้างคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณสร้างคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อได้จากหน้า คำสั่งซื้อ

รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

หากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณหรือหากลูกค้าของคุณพร้อมป้อนข้อมูลโดยตรง คุณจะสามารถรับการชำระเงินคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตได้ วิธีการชำระเงินนี้พร้อมให้ใช้งานเฉพาะกับ Shopify Payments เท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > รายการที่ยังไม่ชำระเงิน
  2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีอยู่ที่คุณต้องการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
  3. ในส่วน การชำระเงิน ให้คลิก รวบรวมการชำระเงิน จากนั้นคลิก ป้อนบัตรเครดิต
  4. ป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัตรเครดิตของลูกค้า
  5. คลิกที่ “ค่าบริการ” เพื่อยืนยันการตั้งค่าการชำระเงินของคุณแล้วสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี