ส่งออกคำสั่งซื้อไปยังไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกสเปรดชีตของค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ของคำสั่งซื้อของคุณจากหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify admin เพื่อดูภาพรวมของข้อมูลคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์

หมายเหตุ: การส่งออก CSV จำกัดไว้ที่ 9000 แถว หากคุณจำเป็นต้องส่งออกมมากกว่า 9000 คำสั่งซื้อในครั้งเดียว คุณสามารถใช้แอปได้

ส่งออกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถส่งออกคำสั่งซื้อพร้อมกับประวัติธุรกรรมหรือส่งออกประวัติธุรกรรมของคำสั่งซื้อคุณอย่างเดียวก็ได้ ประวัติคำสั่งซื้อที่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ของคุณมีข้อมูลการจัดเก็บการชำระเงินเท่านั้น ข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตจะไม่รวมอยู่ในประวัติธุรกรรมที่คุณส่งออก

ขั้นตอน:

 1. จัดเรียงและกรองคำสั่งซื้อของคุณ

 2. จากหน้า คำสั่งซื้อ ให้คลิก ส่งออก

 3. ในหน้าต่าง ส่งออกคำสั่งซื้อ:

  1. เลือกตัวเลือกสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งออกคำสั่งซื้อของคุณตามวันที่ ให้คลิก ส่งออกคำสั่งซื้อตามวันที่ และกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก
  2. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการส่งออกคำสั่งซื้อของคุณ:
 4. หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ ให้คลิก ส่งออกคำสั่งซื้อ หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลธุรกรรมของคุณเท่านั้น ให้คลิก ส่งออกประวัติธุรกรรม

เมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อมากถึงหนึ่งหน้า (คำสั่งซื้อมากสูงสุด 50 รายการ) เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าว เมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งหน้า (คำสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 51 รายการ) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวผ่านทางอีเมลให้แก่คุณและผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify

โครงสร้าง CSV ของการส่งออกคำสั่งซื้อ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อ

ในไฟล์ CSV ของคำสั่งซื้อคุณ คำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการจะแสดงสินค้าเฉพาะรายการเพิ่มเติมในแต่ละบรรทัด หลายช่องปล่อยว่างไว้เพื่อแสดงว่าได้ทำการซื้อสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน

ส่วนหัว ความหมาย
Name หมายเลขคำสั่งซื้อตามที่ปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Email อีเมลของลูกค้า
Financial Status คำสั่งซื้อนั้นได้ชำระเงินแล้ว อนุมัติแล้ว คืนเงินแล้ว และอื่นๆ
Paid at วันที่ที่เก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น
Fulfillment Status คำสั่งซื้อนั้นได้รับการจัดส่งแล้วหรือยังรอดดำเนินการอยู่
Fulfilled at วันที่ที่การจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจรเสร็จสมบูรณ์
Accepts Marketing ลูกค้าได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดจากร้านค้าของคุณหรือไม่
Currency สกุลเงินที่ชำระคำสั่งซื้อ
Subtotal ยอดรวมก่อนการจัดส่งและภาษีของคำสั่งซื้อ
Shipping ต้นทุนการจัดส่งทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อ
Taxes จำนวนภาษีที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อนั้น
Total ต้นทุนทั้งหมดของคำสั่งซื้อ
Discount Code รหัสส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อ
Discount Amount จำนวนส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อนั้น
Shipping Method วิธีการจัดส่งที่ใช้เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ
Created at เมื่อลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น
Lineitem quantity จำนวนของสินค้าเฉพาะรายการ (สินค้า/ตัวเลือกสินค้า จากเมนูสินค้าของคุณ)
Lineitem name ชื่อของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem price ราคาของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem compare at price ราคาเปรียบเทียบของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem SKU SKU ของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem requires shipping สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อจำเป็นต้องจัดส่งหรือไม่
Lineitem taxable สินค้าเฉพาะรายการต้องเสียภาษีหรือไม่
Lineitem fulfillment status จัดการสินค้าเฉพาะรายการนั้นแล้วหรือไม่
Billing Name ชื่อจริงและนามสกุลจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้า หากป้อนไว้ หรืออีกทางหนึ่ง ชื่อจริงและนามสกุลจากบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
Billing Street ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน
Billing Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น 150 Elgin St
Billing Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น Suite 800 คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Billing Company ชื่อบริษัทของลูกค้า คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Billing City เมืองจากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Zip รหัสไปรษณีย์จากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Province รัฐหรือจังหวัดจากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Country ประเทศจากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Phone หมายเลขโทรศัพท์จากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Shipping Name ชื่อจริงและนามสกุลของลูกค้า
Shipping Street ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
Shipping Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น 150 Elgin St
Shipping Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น Suite 800 คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Shipping Company ชื่อบริษัทของลูกค้า คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Shipping City เมืองจากที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Zip รหัสไปรษณีย์จากที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Province รัฐหรือจังหวัดจากที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Country ประเทศสำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Phone หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Notes บันทึกที่รวมอยู่บนคำสั่งซื้อ
Note Attributes ค่าแอททริบิวต์ของบันทึกคำสั่งซื้อใดๆ
Cancelled at วันและเวลาที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก
Payment Method วิธีชำระเงินคำสั่งซื้อ
Payment Reference ID การชำระเงินของธุรกรรม ตัวเลขนี้ไม่แสดงในส่วนผู้ดูแลระบบของร้านค้าคุณ
Refunded Amount จำนวนการคืนเงินใดๆ ที่ใช้กับคำสั่งซื้อนี้
Vendor ผู้ขายสินค้าเฉพาะรายการ
Outstanding Balance จำนวนเงินที่ยังค้างอยู่กับคำสั่งซื้อในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน คอลัมน์นี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งช่องทางการขาย POS ในร้านค้าของคุณแล้ว
Employee ชื่อของพนักงานที่ขายคำสั่งซื้อ
Location ตำแหน่งที่ตั้งของ POS ที่ขายคำสั่งซื้อ
Device ID ID อุปกรณ์ของ POS ที่ใช้ขายคำสั่งซื้อ
Id ID ตัวเลือกสินค้าของสินค้าเฉพาะรายการ
Tags แท็กที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
Risk Level ระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ
Source ที่มาของคำสั่งซื้อ -- ตัวอย่างเช่น เว็บ, มือถือ, POS
Lineitem discount ยอดรวมของส่วนลดที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการนั้น
Tax # Name ชื่อของบรรทัดภาษี มีได้สูงสุดห้าบรรทัดภาษี
Tax # Value จำนวนเงินของภาษีที่เรียกเก็บจากบรรทัดภาษี
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

โครงสร้าง CSV ของประวัติธุรกรรม

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกประวัติธุรกรรมของคำสั่งซื้อของคุณ

ส่วนหัว ความหมาย
Order ID การชำระเงินของธุรกรรม ตัวเลขนี้อาจถูกใช้โดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ แต่โดยปกติจะไม่ปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ
Name หมายเลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ในคอลัมน์นี้จะแสดงหมายเลขที่ใช้ในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ
Kind ประเภทของธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย การคืนเงิน หรือการให้สิทธิ์อนุญาต
Gateway ผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการธุรกรรม
Created At วันที่ดำเนินการธุรกรรมซึ่งปรากฏในรูปแบบ ปี เดือน วัน, เวลา และความต่างของเขตเวลา UTC/GMT
Status ระบุว่าธุรกรรมสำเร็จหรือล้มเหลว
Amount จำนวนเงินของธุรกรรม
Currency สกุลเงินที่ดำเนินการธุรกรรม
Card Type แบรนด์ของบัตรเครดิตที่ใช้ หากมี

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV orders ของคุณ

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณยังสามารถใช้งานโปรแกรมอย่าง Atom หรือ Sublime Text เพื่อแก้ไขหรือลบจุดบกพร่องในไฟล์ CSV ของคุณได้

หมายเหตุ: ไฟล์ CSV ที่มีการเข้ารหัส UTF-8 เป็นรูปแบบไฟล์ชนิดเดียวที่สามารถใช้งานเพื่อนำเข้าหรือส่งออกจาก Shopify ได้

วิธีสร้างไฟล์ CSV ของคุณด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี