ส่งออกคำสั่งซื้อไปยังไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกสเปรดชีตของค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ของคำสั่งซื้อของคุณจากหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify admin เพื่อดูภาพรวมของข้อมูลคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์

ส่งออกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถส่งออกคำสั่งซื้อพร้อมกับประวัติธุรกรรมหรือส่งออกประวัติธุรกรรมของคำสั่งซื้อคุณอย่างเดียวก็ได้ ประวัติคำสั่งซื้อที่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ของคุณมีข้อมูลการจัดเก็บการชำระเงินเท่านั้น ข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตจะไม่รวมอยู่ในประวัติธุรกรรมที่คุณส่งออก

ขั้นตอน:

 1. จัดเรียงและกรองคำสั่งซื้อของคุณ

 2. จากหน้า คำสั่งซื้อ ให้คลิก ส่งออก

 3. ในหน้าต่าง ส่งออกคำสั่งซื้อ:

 4. เลือกตัวเลือกสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งออกคำสั่งซื้อของคุณตามวันที่ ให้คลิก ส่งออกคำสั่งซื้อตามวันที่ และกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งออก

 5. ข้างใต้ส่วน “ส่งออกเป็น” ให้เลือกรูปแบบไฟล์

 6. หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ ให้คลิก ส่งออกคำสั่งซื้อ หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลธุรกรรมของคุณเท่านั้น ให้คลิก ส่งออกประวัติธุรกรรม

คุณจะมีสถานการณ์สมมติสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะส่งออกคำสั่งซื้อ:

 • เมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อมากถึงหนึ่งหน้าเต็ม (คำสั่งซื้อสูงสุดถึง 50 รายการ) เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าว
 • เมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งหน้า (คำสั่งซื้อตั้งแต่ 51 รายการขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวผ่านทางอีเมลให้แก่คุณและผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้า Shopify
 • หากการส่งออกล้มเหลว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลนี้

หมายเหตุ: ยิ่งการส่งออกมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้น ตัวอย่างเช่น การส่งออกที่มีสินค้าน้อยกว่า 100,000 รายการอาจเสร็จสมบูรณ์ภายใต้หนึ่งชั่วโมง ขณะที่การส่งออกสินค้า 400,000 รายการอาจใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

โครงสร้าง CSV ของการส่งออกคำสั่งซื้อ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกคำสั่งซื้อ

ในไฟล์ CSV ของคำสั่งซื้อคุณ คำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการจะแสดงสินค้าเฉพาะรายการเพิ่มเติมในแต่ละบรรทัด หลายช่องปล่อยว่างไว้เพื่อแสดงว่าได้ทำการซื้อสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน

คำอธิบายของส่วนหัวแต่ละส่วนในไฟล์ CSV การส่งออกคำสั่งซื้อ
ส่วนหัว ความหมาย
Name เลขคำสั่งซื้อตามที่ปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Email อีเมลของลูกค้า
Financial Status คำสั่งซื้อนั้นได้ชำระเงินแล้ว อนุมัติแล้ว คืนเงินแล้ว และอื่นๆ
Paid at วันที่ที่เก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น
Fulfillment Status คำสั่งซื้อนั้นได้รับการจัดการแล้วหรือยังรอดดำเนินการอยู่
Fulfilled at วันที่ที่การจัดการคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
Accepts Marketing ลูกค้าได้ตกลงที่จะยอมรับการตลาดจากร้านค้าของคุณหรือไม่
Currency สกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ ณ เวลาที่สั่งซื้อ
Subtotal ยอดรวมก่อนการจัดส่งและภาษีของคำสั่งซื้อ
Shipping ต้นทุนการจัดส่งทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อ
Taxes จำนวนภาษีที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อนั้น
Total ต้นทุนทั้งหมดของคำสั่งซื้อ
Discount Code รหัสส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อ
Discount Amount จำนวนส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อนั้น
Shipping Method วิธีการจัดส่งที่ใช้เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ
Created at เมื่อลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น
Lineitem quantity จำนวนของสินค้าเฉพาะรายการ (สินค้า/ตัวเลือกสินค้า จากเมนูสินค้าของคุณ)
Lineitem name ชื่อของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem price ราคาของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem compare at price ราคาเปรียบเทียบของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem SKU SKU ของสินค้าเฉพาะรายการ
Lineitem requires shipping สินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อจำเป็นต้องจัดส่งหรือไม่
Lineitem taxable สินค้าเฉพาะรายการต้องเสียภาษีหรือไม่
Lineitem fulfillment status จัดการสินค้าเฉพาะรายการนั้นแล้วหรือไม่
Billing Name ชื่อจริงและนามสกุลจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้า หากป้อนไว้ หรืออีกทางหนึ่ง ชื่อจริงและนามสกุลจากบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
Billing Street ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน
Billing Address1 บรรทัดแรกทั้งบรรทัดของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น 151 O’Connor Street
Billing Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น Ground floor คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Billing Company ชื่อบริษัทของลูกค้า คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Billing City เมืองจากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Zip รหัสไปรษณีย์จากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Province รหัสของรัฐหรือจังหวัดที่ทำการเรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Province Name ชื่อของรัฐหรือจังหวัดที่ทำการเรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Country ประเทศจากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Billing Phone หมายเลขโทรศัพท์จากที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
Shipping Name ชื่อจริงและนามสกุลของลูกค้า
Shipping Street ชื่อถนนที่ป้อนสำหรับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
Shipping Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น 151 O’Connor Street
Shipping Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น Ground floor คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Shipping Company ชื่อบริษัทของลูกค้า คอลัมน์นี้มักว่างเปล่า
Shipping City เมืองจากที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Zip รหัสไปรษณีย์จากที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Province รหัสของรัฐหรือจังหวัดที่ทำการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Province Name ชื่อรัฐหรือจังหวัดสำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Country ประเทศสำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Shipping Phone หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการจัดส่งของลูกค้า
Notes บันทึกที่รวมอยู่บนคำสั่งซื้อ
Note Attributes ค่าแอททริบิวต์ของบันทึกคำสั่งซื้อใดๆ
Cancelled at วันและเวลาที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก
Payment Method วิธีการชําระเงินของการสั่งซื้อ การสั่งซื้อสามารถมีวิธีการรับเงินได้มากกว่าหนึ่งวิธี โดยจะคั่นแต่ละรายการด้วยช่องว่าง และเครื่องหมาย + อีกช่องว่างอีกหนึ่งช่อง
Payment Reference (เลิกใช้แล้ว) ID การชำระเงินของธุรกรรม ตัวเลขนี้ไม่แสดงในส่วนผู้ดูแลระบบของร้านค้าคุณ เลิกใช้คอลัมน์นี้แล้ว ควรใช้ Payment References แทน
Payment References ประกอบด้วย ID การชำระเงินที่ Shopify ส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงิน ใช้ ID นี้ในการจับคู่ข้อมูลคำสั่งซื้อของ Shopify และผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ คอลัมน์นี้จะประกอบด้วย ID การชำระเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ รวมถึงการชำระเงินที่ล้มเหลว การคืนเงิน และการบันทึก โดยจะคั่นแต่ละรายการด้วยการเว้นวรรค + และการเว้นวรรคอีกครั้งหนึ่ง
Refunded Amount จำนวนการคืนเงินใดๆ ที่ใช้กับคำสั่งซื้อนี้
Vendor ผู้ขายสินค้าเฉพาะรายการ
Outstanding Balance จำนวนเงินที่ยังค้างอยู่กับคำสั่งซื้อในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวน คอลัมน์นี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งช่องทางการขาย POS ในร้านค้าของคุณแล้ว
Employee ชื่อของพนักงานที่ขายคำสั่งซื้อ
Location ตำแหน่งที่ตั้งของ POS ที่ขายคำสั่งซื้อ
Device ID ID อุปกรณ์ของ POS ที่ใช้ขายคำสั่งซื้อ
Id ID คำสั่งซื้อ
Tags แท็กที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
Risk Level ระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ
Source แหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ เช่น เว็บ, คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน, POS
Lineitem discount ยอดรวมของส่วนลดที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการนั้น
Tax # Name ชื่อของบรรทัดภาษี มีได้สูงสุดห้าบรรทัดภาษี
Tax # Value จำนวนเงินของภาษีที่เรียกเก็บจากบรรทัดภาษี
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Payment ID ID เฉพาะที่ส่งโดย Shopify ไปยังผู้ให้บริการการชำระเงินเมื่อลูกค้าจ่ายเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ใช้ ID นี้จับคู่ข้อมูลการสั่งซื้อระหว่าง Shopify กับผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ สามารถมี ID การชำระเงินมากกว่าหนึ่งรายการในการสั่งซื้อได้ รวมเฉพาะการชำระเงินที่สำเร็จหรือรอดำเนินการเท่านั้น ไม่รวมการบันทึกภาพหน้าจอและการคืนเงิน โดยจะคั่นหลายรายการด้วยช่องว่าง, + และช่องว่างอื่นๆ
Payment terms ข้อกำหนดในการชำระเงินของคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น วันครบกําหนดในใบเสร็จ
Next payment due at วันที่ครบกำหนดการชำระเงินครั้งถัดไป

โครงสร้าง CSV ของประวัติธุรกรรม

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกประวัติธุรกรรมของคำสั่งซื้อของคุณ

คำอธิบายของส่วนหัวแต่ละส่วนในไฟล์ CSV การส่งออกประวัติการทำธุรกรรม
ส่วนหัว ความหมาย
Order ID การชำระเงินของธุรกรรม ตัวเลขนี้อาจถูกใช้โดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ แต่โดยปกติจะไม่ปรากฏในส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ
Name เลขคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ต่อไปนี้คือเลขคำสั่งซื้อที่จะแสดงในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ
Kind ประเภทของธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย การคืนเงิน หรือการให้สิทธิ์อนุญาต
Gateway ผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการธุรกรรม
Created At วันที่ดำเนินการธุรกรรมซึ่งปรากฏในรูปแบบ ปี เดือน วัน, เวลา และความต่างของเขตเวลา UTC/GMT
Status ระบุว่าธุรกรรมสำเร็จหรือล้มเหลว
Amount จำนวนเงินของธุรกรรม
Currency สกุลเงินที่ดำเนินการธุรกรรม
Card Type แบรนด์ของบัตรเครดิตที่ใช้ หากมี

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV orders ของคุณ

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรม เช่น Visual Studio Code หรือ Sublime Text ในการตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ CSV ของคุณได้

เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้คำนึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี