Fraud Protect และการเรียกคืนยอดเงิน

เมื่อเปิดใช้ Fraud Protect กระบวนการเรียกคืนยอดเงินจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการป้องกันคำสั่งซื้อนั้นหรือไม่ และเหตุผลในการเรียกคืนยอดเงินนั้น เนื่องจากมีการป้องกันคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ คุณจะกังวลกับการเรียกคืนยอดเงินน้อยลง

การเรียกคืนยอดเงินประเภทต่างๆ ที่คุณอาจพบ ได้แก่ การเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการป้องกัน การเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการป้องกัน และการเรียกคืนยอดเงินประเภทอื่นๆ สำหรับการสั่งซื้อที่ได้รับการป้องกันหรือที่ไม่ได้รับการป้องกัน

การเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการป้องกัน

การเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงเป็นการเรียกคืนยอดเงินที่พบบ่อยที่สุด และเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือบัตรอ้างว่าพวกเขาไม่ได้อนุมัติการเรียกเก็บเงินนั้น (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากบัตรของพวกเขาถูกขโมย)

หากมีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการป้องกัน Shopify จะคืนเงินเต็มจำนวนตามที่โต้แย้งและค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินให้คุณ และจัดการกระบวนการเรียกคืนยอดเงินในนามของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใด

การเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการป้องกัน

หากมีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการป้องกัน กระบวนการเรียกคืนยอดเงินจะเหมือนกับกระบวนการทั่วไป จะไม่คืนจำนวนเงินที่โต้แย้งและค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินให้คุณ เว้นแต่บริษัทบัตรเครดิตนั้นจะแก้ไขข้อพิพาทจนคุณพอใจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือกับการเรียกคืนยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการป้องกัน ให้ดูที่การจัดการการเรียกคืนยอดเงินและการสอบถามข้อมูล

การเรียกคืนยอดเงินประเภทอื่นๆ สำหรับการสั่งซื้อที่ได้รับการป้องกันหรือไม่ได้รับการป้องกัน

ในขณะที่การเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงเป็นการเรียกคืนยอดเงินประเภทที่พบบ่อยที่สุด ลูกค้ายังสามารถโต้แย้งการชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตของตน หากพวกเขาอ้างว่าไม่ได้รับสินค้า หรือหากพวกเขาเชื่อว่าสินค้านั้นชำรุด เสียหายหรือไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ Fraud Protect ไม่ได้ป้องกันการเรียกคืนยอดเงินประเภทเหล่านี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือกับการเรียกคืนยอดเงินที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย Fraud Protect ให้ดูที่การจัดการการเรียกคืนยอดเงินและการสอบถาม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี