การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริตเป็นฟีเจอร์ที่ใช้อัลกอริทึมตรวจจับการทุจริตซึ่งจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อและเสนอการคุ้มครองการเรียกคืนยอดเงินเพื่อช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ

คุณสามารถใช้การป้องกันการทุจริตเพื่อปกป้องคำสั่งซื้อที่ตรงตามคุณสมบัติจากการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงได้ฟรี หากคำสั่งซื้อที่ตรงตามคุณสมบัติและได้รับการป้องกันนั้นได้รับการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง คุณจะได้รับเงินตามจำนวนยอดเงินที่เรียกคืน และระบบจะจัดการขั้นตอนปฏิเสธการชำระเงินให้แก่คุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการเรียกคืนยอดเงินและการสอบถาม

ภาพรวม

การป้องกันการทุจริตยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน และยังไม่สามารถใช้งานได้กับร้านค้าบางร้าน

เฉพาะคำสั่งซื้อบางรายการเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับการปกป้อง เช่น คำสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น หากคำสั่งซื้อมีการชำระเงินบางส่วนด้วยวิธีการชำระเงินวิธีอื่น คำสั่งซื้อในส่วนนั้นก็จะไม่ได้รับการปกป้อง ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่ชำระด้วยบัตรของขวัญก็จะไม่ได้รับการปกป้อง

คุณต้องเปิดใช้งานการป้องกันการทุจริตกับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่คุณต้องการให้การป้องกัน ซึ่งคุณจะได้รับค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนจากการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงทั้งหมด แต่จะไม่ครอบคลุมถึงการเรียกคืนยอดเงินรูปแบบอื่นๆ

หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นจะยังคงได้รับการปกป้องอยู่ แต่การป้องกันการทุจริตจะครอบคลุมเฉพาะมูลค่าของสินค้าที่ชําระด้วยวิธีการชําระเงินที่ตรงตามคุณสมบัติเท่านั้น

ปกป้องคำสั่งซื้อ

คุณต้องใช้หมายเลขติดตามพัสดุในการปกป้องคำสั่งซื้อ

  1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
  2. คลิกที่ “คำสั่งซื้อ” จากนั้นคลิก “ปกป้องคำสั่งซื้อ” ในส่วนการป้องกันการทุจริตในคำสั่งซื้อ หากคุณไม่มีส่วนการป้องกันการทุจริตในคำสั่งซื้อ หมายความว่าคำสั่งซื้อนั้นไม่ตรงตามคุณสมบัติที่จะได้รับการป้องกันการทุจริต
  3. ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุของคำสั่งซื้อ แล้วตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้บริการการป้องกันการทุจริตอย่างละเอียด
  4. คลิกเปิดใช้งาน

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อขอความช่วยเหลือ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี