การตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งในคำสั่งซื้อของคุณ

เมื่อลูกค้าของคุณป้อนรายละเอียดที่อยู่ที่จัดส่งซึ่งอาจไม่ถูกต้องเมื่อสั่งซื้อสินค้า คำสั่งซื้อดังกล่าวจะแสดงปัญหาในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ และให้ข้อเสนอแนะในการอัปเดตรายละเอียดที่อยู่ ระบบจะเสนอคำแนะนำในการตรวจสอบยืนยันที่อยู่เมื่อมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าจะให้รายละเอียดที่อยู่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดคำสั่งซื้อซึ่งมีที่อยู่ที่อาจไม่ถูกต้อง รวมถึงลดปัญหาจัดส่งล่าช้าหรือจัดส่งไม่สำเร็จ

ฟีเจอร์นี้จะตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าคุณหลังจากมีการสั่งซื้อ คุณสามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อแจ้งให้ลูกค้าของคุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งของพวกเขาก่อนที่จะมีการสั่งซื้อ

สิทธิ์ในการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่ง

ระบบจะทำการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์ที่เข้ามาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ผู้ขายทุกรายในทุกแผนสามารถใช้บริการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งได้

ฟีเจอร์การตรวจสอบยืนยันที่อยู่มีให้บริการตามที่อยู่ที่จัดส่งในประเทศต่อไปนี้:

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • เบอร์มิวดา
 • เช็กเกีย
 • เดนมาร์ก
 • หมู่เกาะแฟโร
 • ฝรั่งเศส
 • เกิร์นซีย์
 • อิตาลี
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลักเซมเบิร์ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • สโลวีเนีย
 • เกาหลีใต้
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหรัฐอเมริกา

ยังมีการตรวจสอบที่อยู่ของจากสินค้าจากประเทศที่ไม่รองรับ แต่อาจไม่ส่งคืนข้อเสนอแนะการตรวจสอบยืนยันที่อยู่แบบเฉพาะเจาะจงมากเท่าที่มีอยู่จากประเทศที่รองรับ

การกรองคำสั่งซื้อตามสถานะการตรวจสอบยืนยันที่อยู่

คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณเพื่อแสดงคำสั่งซื้อตามสถานะการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งได้ เลือกการตรวจสอบยืนยันที่อยู่เป็นตัวกรองคำสั่งซื้อและเลือกว่าจะใช้ตัวกรองใดกับมุมมองคำสั่งซื้อของคุณ:

 • ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน: แสดงคำสั่งซื้อที่ถูกแยกออกจากการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ไม่มีที่อยู่ที่จัดส่งได้
 • มีปัญหา: แสดงคำสั่งซื้อที่มีคําเตือนหรือข้อผิดพลาดในการตรวจสอบที่อยู่
 • ไม่มีปัญหา: แสดงคำสั่งซื้อที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันเรียบร้อยแล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองคำสั่งซื้อ

ประเภทของปัญหาด้านการตรวจสอบยืนยันที่อยู่

การตรวจสอบยืนยันที่อยู่มี 2 ประเภทหลักดังนี้:

 • คำเตือน: แสดงด้วยไอคอนสีเหลือง คำเตือนอาจส่งผลให้การจัดส่งล่าช้าหรือล้มเหลว และควรมีการอัปเดตก่อนจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อผิดพลาด: แสดงด้วยไอคอนสีแดง ข้อผิดพลาดมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้การจัดส่งล่าช้าหรือล้มเหลว และควรมีการอัปเดตก่อนจัดการคำสั่งซื้อ ข้อผิดพลาดจะป้องกันไม่ให้คุณทำเครื่องหมายที่อยู่ว่าถูกต้อง

ใช้ดุลยพินิจของคุณในการตัดสินใจว่าจะปักธงที่อยู่ว่าถูกต้องเมื่อใด การจัดการคําสั่งซื้อโดยไม่แก้ไขข้อผิดพลาดหรือคำเตือนอาจส่งผลให้ลูกค้าของคุณจัดส่งคำสั่งซื้อล่าช้าหรือล้มเหลว

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่ง

หากต้องการลดความเสี่ยงของการจัดส่งล่าช้าหรือล้มเหลว ให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือคำเตือนการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งในคำสั่งซื้อของคุณ หากไม่แน่ใจวิธีแก้ไขปัญหาการตรวจสอบยืนยัน คุณสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงโดยส่งอีเมลขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากพบข้อผิดพลาดบนที่อยู่ที่จัดส่ง คุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายที่อยู่ว่าถูกต้องได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งที่ต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนลูกค้า ซึ่งอยู่ในส่วนที่อยู่ที่จัดส่ง ให้คลิก “ตรวจสอบปัญหาของที่อยู่

 4. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันที่อยู่ของพวกเขา ให้คลิก “ส่งอีเมลถึงลูกค้า” เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบส่งอีเมลถึงลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อ

 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขที่อยู่ที่จัดส่ง ที่อยู่ที่จัดส่งเดิมจะแสดงโดยมีเครื่องหมายปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่ รวมถึงที่อยู่ที่จัดส่งที่ถูกต้องที่แนะนำ แก้ไขปัญหาที่อยู่โดยทำตามตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เมื่อเลือกตัวเลือกเดิม ให้คลิก “ทำเครื่องหมายว่าถูกต้อง” เพื่อยอมรับที่อยู่ที่จัดส่งที่มีอยู่โดยไม่อัปเดต ตัวเลือกนี้สามารถทำได้เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเท่านั้น
  • เลือกตัวเลือกข้อเสนอแนะ ให้คลิก “ใช้ข้อเสนอแนะ” เพื่ออัปเดตข้อมูลที่อยู่ที่จัดส่งโดยอัตโนมัติ
  • ในส่วนเดิม ให้คลิก “แก้ไขที่อยู่” เพื่ออัปเดตข้อมูลที่อยู่ที่จัดส่งด้วยตนเอง เมื่อคุณอัปเดตที่อยู่เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี