การค้นหา การดู และการพิมพ์คำสั่งซื้อ

หากคุณมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก คุณจะต้องรู้วิธีการจัดเรียงเพื่อให้ค้นหาและจัดการรายการเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

ในส่วน Shopify admin คุณจะสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่แสดง และดำเนินการคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียวได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณได้โดยใช้การค้นหาแบบกำหนดเองและบันทึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นในอนาคต

ภายในแอป Shopify คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อกรองคำสั่งซื้อของคุณได้ตามคำค้นหาหรือจากการค้นหาที่บันทึกไว้

ดูคำสั่งซื้อ

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ:

  คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

รายละเอียดของคำสั่งซื้อจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อลูกค้าวางคำสั่งซื้อผ่านร้านค้าบน Shopify คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อนั้นทางอีเมล

จัดเรียงรายการคำสั่งซื้อของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะจัดระเบียบรายการคำสั่งซื้อของคุณจากใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้และจัดเรียงรายการคำสั่งซื้อของคุณได้ตามสถานะการชำระเงิน ตามสถานะการจัดการสินค้าแบบครบวงจร หรือตามยอดรวมคำสั่งซื้อ ($) หากคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งในร้านค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถจัดเรียงคำสั่งซื้อของคุณตามตำแหน่งที่ตั้งของการจัดการสินค้าแบบครบวงจรได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีคำสั่งซื้อจำนวนมากในรายการของคุณ และคุณต้องค้นหาคำสั่งซื้อที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูคำสั่งซื้อที่ถูกที่สุดของคุณทั้งหมด คุณสามารถคลิกที่ส่วนหัว ยอดรวม ได้เพื่อเรียงลำดับรายการคำสั่งซื้อของคุณตามยอดรวมของจำนวนคำสั่งซื้อ วิธีนี้จะทำให้คำสั่งซื้อที่มียอดรวมน้อยที่สุดอยู่ด้านบนสุดของรายการ หากคุณคลิกที่ส่วนหัว ยอดรวม อีกครั้ง ลำดับการเรียงก็จะกลับกัน ซึ่งจะทำให้คำสั่งซื้อที่แพงที่สุดของคุณอยู่ด้านบน

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเรียงคำสั่งซื้อของคุณ ให้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูคำสั่งซื้อทั้งหมดเรียงตามสถานะการชำระเงิน ให้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์สถานะการชำระเงิน:

  เลือกหัวเรื่องของคอลัมน์

 3. หากต้องการกลับลำดับการจัดเรียงรายการ ให้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์นั้นอีกครั้ง

กรองรายการสินค้าของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณจะปรากฏในรายการคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อใหม่ล่าสุดไปยังคำสั่งซื้อที่เก่าที่สุด คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อและเปลี่ยนคำสั่งที่จะแสดงโดยใช้ตัวกรองในรายการของคุณ

คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณโดย:

 • สถานะ: เปิด เก็บถาวรแล้ว ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการชำระเงิน: ได้รับอนุมัติแล้ว ชำระแล้ว คืนเงินบางส่วนแล้ว ชำระบางส่วนแล้ว รอดำเนินการ คืนเงินแล้ว ไม่ได้ชำระเงิน ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการจัดการแบบครบวงจร: จัดส่งแล้ว ยังไม่ได้จัดการ ยังไม่ได้จัดการและจัดส่งแล้วบางส่วน จัดส่งแล้วบางส่วน

หมายเหตุ: ตัวกรองยังไม่ได้จัดการและจัดส่งแล้วบางส่วนจะคัดเลือกคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วบางส่วนและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดการเลย ตัวกรองยังไม่ได้จัดการจะคัดเลือกเฉพาะคำสั่งที่ยังไม่ได้จัดการเลย

 • ติดแท็กด้วย: กรองตามแท็กแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 • ช่องทางการขาย: กรองตามช่องทางการขายที่เปิดใช้งาน

 • ตำแหน่งที่ตั้ง: กรองตามตำแหน่งที่ตั้ง

 • สถานะการปฏิเสธการชำระเงิน: ต้องการการตอบกลับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ชนะ แพ้

 • ระดับความเสี่ยง: ปานกลางหรือสูง สูง ปานกลาง ต่ำ

 • วันที่: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเดือนที่ผ่านมา ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เมื่อปีที่แล้ว วันที่หรือก่อนวันที่ วันที่หรือหลังจากวันที่

 • ลูกค้า: กรองตามชื่อลูกค้า

 • บัตรเครดิต: หมายเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตัวกรองหลายรายการพร้อมกันได้เพื่อจำกัดคำสั่งซื้อที่คุณต้องการให้แสดงในรายการของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิก กรองคำสั่งซื้อ:

  กรองคำสั่งซื้อ

 3. ไปที่เมนูดรอปดาวน์เมนูแรก แล้วเลือกตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูเฉพาะคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ให้เลือก "สถานะการชำระเงิน"

 4. ไปที่เมนูดรอปดาวน์ที่สอง แล้วเลือกค่าสำหรับสถานะตัวกรองของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเห็นเฉพาะคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ให้ตั้งค่าเป็น "อยู่ระหว่างดำเนินการ"

 5. คลิก เพิ่มตัวกรอง

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ตรงกับคำอธิบายที่คุณตั้งไว้ในตัวกรองจะปรากฏขึ้น

กรองตามตำแหน่งที่ตั้ง

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ของสถานที่ตั้ง:

  กรองคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้ง

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการกรองคำสั่งซื้อของคุณ

ใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับตัวกรอง

คุณสามารถจัดเรียงและกรองคำสั่งซื้อโดยใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวได้

สมมติว่าคุณต้องการจัดเก็บยอดเงินอย่างรวดเร็วสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่รอการชำระเงิน แต่คุณไม่ต้องการที่จะไล่เปิดคำสั่งซื้อทุกรายการ และจัดเก็บยอดเงินด้วยตนเอง ในกรณีนี้ คุณสามารถจัดเก็บยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมดพร้อมกันได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกเมนูดรอปดาวน์ กรองคำสั่งซื้อ แล้วใช้ตัวกรอง

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิก การดำเนินการ:

  การดำเนินการสำหรับคำสั่งซื้อ

 5. คลิกการดำเนินการที่คุณเลือก

 6. คุณอาจต้องยืนยันการเลือกของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก

ใช้แถบค้นหาฟิลเตอร์

นอกเหนือจากฟีเจอร์เมนูดรอปดาวน์สำหรับกรองคำสั่งซื้อแล้ว คุณยังสามารถใช้แถบค้นหาที่อยู่เหนือรายการคำสั่งซื้อของคุณได้เช่นกัน

ตัวกรองการค้นหา

คุณสามารถค้นหาโดยใช้คำหรือเงื่อนไขใดๆ ที่คุณต้องการ เช่น ชื่อลูกค้า, ชื่อสินค้า, SKU, หรือประเทศ

หากต้องการใช้แถบค้นหาตัวกรอง ให้ป้อนคำที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองคำสั่งซื้อของคุณ

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขนี้จะแสดงขึ้น

การบันทึกตัวกรองหรือการค้นหา

นอกจากนั้นแล้ว คุณยังสามารถบันทึกการค้นหาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคำค้นหาที่คุณป้อนบ่อย เมื่อบันทึกการค้นหาของคุณแล้ว ระบบจะให้ผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณต้องการค้นหาด้วยคำค้นหาเดียวกัน

ขั้นตอน:

 1. หลังจากที่กรองหรือค้นหาแล้ว ให้คลิก บันทึกการค้นหานี้:

  บันทึกการค้นหาคำสั่งซื้อ

 2. ในกล่องข้อความ ให้ป้อนชื่อของการค้นหาที่บันทึกไว้

 3. คลิก บันทึก:

  บันทึกเป็นการค้นหาใหม่

การค้นหาจะเพิ่มไว้เหนือแถบค้นหา:

การค้นหาคำสั่งซื้อที่บันทึกไว้

การค้นหาที่บันทึกไว้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณกรองและบันทึกการค้นหาเป็น "ลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อมากกว่า 10 รายการ" แล้ว ลูกค้าที่วางคำสั่งซื้อลำดับที่ 11 จะเพิ่มไปยังกลุ่มนั้นโดยอัตโนมัติ

พิมพ์คำสั่งซื้อ

คุณอาจต้องการพิมพ์สำเนาคำสั่งซื้อออกมาเพื่อเก็บบันทึกไว้เอง หรือเพื่อบรรจุลงในกล่องที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ออกมา

 3. คลิก พิมพ์คำสั่งซื้อ:

  พิมพ์คำสั่งซื้อ

 4. ไปที่หน้าต่างตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าของคุณแล้วคลิก พิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการจัดส่งแบบกำหนดเองเพิ่มเติม โปรดดูที่เครื่องพิมพ์คำสั่งซื้อใน Shopify App Store

ดูคำสั่งซื้อ

 1. จากแอป Shopify ให้แตะที่คำสั่งซื้อ

 2. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อดูหน้าจอรายละเอียดสินค้า

กรองรายการสินค้าของคุณ

คุณสามารถกรองรายการคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อดูคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ ที่ยังไม่ได้จัดการ หรือที่ยังไม่ได้ชำระเงิน และคุณยังสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณโดยใช้การค้นหาที่บันทึกไว้จากส่วน Shopify admin ได้เช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify ให้แตะที่คำสั่งซื้อ

 2. แตะที่แถบค้นหา:

  แถบค้นหาคำสั่งซื้อ - iPhone

 3. แตะหนึ่งตัวเลือกใต้การค้นหาที่บันทึกไว้:

  รายการการค้นหาคำสั่งซื้อที่บันทึกไว้ - iPhone

Shopify แสดงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาที่คุณกรอง:

การค้นหาคำสั่งซื้อที่กรอง - iPhone

ค้นหาคำสั่งซื้อ

 1. จากแอป Shopify ให้แตะที่คำสั่งซื้อ

 2. แตะที่แถบค้นหา:

  แถบค้นหาคำสั่งซื้อ - iPhone

 3. Shopify แสดงการค้นหาล่าสุด หากคุณเห็นคำค้นหาที่คุณต้องการใช้ ให้แตะที่คำนั้น:

  รายการการค้นหาคำสั่งซื้อล่าสุด - iPhone

 4. หากต้องการใช้คำค้นหาอื่น ให้ป้อนคำนั้นลงในแถบค้นหา

 5. Shopify แสดงคำสั่งซื้อที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ หากคุณต้องการดูหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้แตะที่คำสั่งซื้อ:

  ผลลัพธ์ค้นหาคำสั่งซื้อ - iPhone

ดูคำสั่งซื้อ

 1. จากแอป Shopify ให้แตะที่คำสั่งซื้อ

 2. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อดูหน้าจอรายละเอียดสินค้า

กรองรายการสินค้าของคุณ

คุณสามารถกรองรายการคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อดูคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ ที่ยังไม่ได้จัดการ หรือที่ยังไม่ได้ชำระเงิน และคุณยังสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณโดยใช้การค้นหาที่บันทึกไว้จากส่วน Shopify admin ได้เช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify ให้แตะที่คำสั่งซื้อ

 2. แตะที่ไอคอนค้นหา:

  ปุ่มการค้นหาคำสั่งซื้อ - Android

 3. แตะหนึ่งตัวเลือกใต้การค้นหาที่บันทึกไว้:

  การค้นหาคำสั่งซื้อที่บันทึกไว้ - Android

Shopify แสดงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาที่คุณกรอง:

การค้นหาคำสั่งซื้อที่กรอง - Android

ค้นหาคำสั่งซื้อ

 1. จากแอป Shopify ให้แตะที่คำสั่งซื้อ

 2. แตะที่ไอคอนค้นหา:

  ปุ่มการค้นหาคำสั่งซื้อ - Android

 3. ป้อนคำที่คุณต้องการค้นหาในแถบค้นหา

 4. Shopify แสดงคำสั่งซื้อที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ หากคุณต้องการดูหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้แตะที่คำสั่งซื้อ:

  ผลลัพธ์การค้นหาคำสั่งซื้อ - Android

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี