การค้นหา การดู และการพิมพ์คำสั่งซื้อ

หากคุณมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก คุณจะต้องรู้วิธีการจัดเรียงคำสั่งซื้อเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดการ

ดูคำสั่งซื้อ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

  คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

รายละเอียดของคำสั่งซื้อจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อลูกค้าวางคำสั่งซื้อผ่านร้านค้าบน Shopify คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อนั้นทางอีเมล

จัดเรียงรายการคำสั่งซื้อของคุณ

รายการคำสั่งซื้อของคุณจะจัดเรียงจากใหม่ที่สุดไปที่เก่าที่สุดตามค่าเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียงคำสั่งซื้อของคุณตามข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่
 • ชื่อลูกค้า
 • สถานะการชำระเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • ราคารวม

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูคำสั่งซื้อที่มีราคาแพงน้อยที่สุด ให้เรียงตามราคารวม (จากน้อยไปมาก) เพื่อจัดระเบียบรายการคำสั่งซื้อของคุณตามยอดรวมคำสั่งซื้อ โดยคำสั่งซื้อที่ราคาถูกที่สุดจะอยู่บนสุด หากคุณจัดเรียงตามราคารวม (จากมากไปน้อย) คำสั่งซื้อที่แพงที่สุดจะอยู่บนสุด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเรียงคำสั่งซื้อของคุณ ให้คลิกจัดเรียง

  คลิกจัดเรียง

 3. เลือกตัวเลือกการจัดเรียง

การกรองคำสั่งซื้อ

ในส่วน Shopify admin คุณจะสามารถใช้ตัวกรองเพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่แสดง และดำเนินการคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียวได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณได้โดยใช้การค้นหาแบบกำหนดเองและบันทึกไว้เพื่อให้ค้นหาได้เร็วขึ้นในอนาคต

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้กับตัวกรองคำสั่งซื้อได้

 • กรองคำสั่งซื้อของคุณ
 • กรองตามตำแหน่งที่ตั้ง
 • กรองด้วยคำที่กำหนดเอง
 • บันทึกตัวกรองของคุณ
 • ใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับตัวกรอง

กรองคำสั่งซื้อของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณจะปรากฏในรายการคำสั่งซื้อ คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งที่ปรากฏโดยใช้ตัวกรองกับรายการของคุณ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองยังไม่จัดส่งเพื่อดูรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดส่งทั้งหมดของร้านค้าของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถผสมตัวกรองเพื่อดูคำสั่งซื้อที่ตรงกับหลายๆ เงื่อนไขได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสมตัวกรองความเสี่ยงต่ำและยังไม่ได้ชำระเงินเพื่อดูรายการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำและยังไม่ได้ชำระเงิน

คุณสามารถใช้ตัวกรองต่อไปนี้กับรายการคำสั่งซื้อของคุณ

 • สถานะ: เปิด เก็บถาวรแล้ว ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการชำระเงิน: ได้รับอนุมัติแล้ว ชำระแล้ว คืนเงินบางส่วนแล้ว ชำระบางส่วนแล้ว รอดำเนินการ คืนเงินแล้ว ไม่ได้ชำระเงิน ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการจัดส่ง: จัดส่งแล้ว ยังไม่จัดส่ง จัดส่งแล้วบางส่วน
 • แท็กด้วย: กรองด้วยแท็กคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง
 • ช่องทางการขาย: กรองตามช่องทางการขายที่เปิดใช้งาน
 • สถานะการปฏิเสธการชำระเงินและการสอบถาม: ต้องการการตอบกลับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ชนะ แพ้
 • ระดับความเสี่ยง: สูง ปานกลาง ต่ำ
 • วันที่: สัปดาห์ที่ผ่านมา ในเดือนที่ผ่านมา ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมา หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง
 • บัตรเครดิต: หมายเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกประเภทตัวกรองต่อไปนี้

- สถานะคำสั่งซื้อ - สถานะการชำระเงิน - สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ

หรือคลิกตัวกรองเพิ่มเติม

 1. เลือกตัวกรองจากหมวดหมู่ได้มากเท่าที่คุณต้องการ หากคุณใช้ตัวกรองจากตัวกรองเพิ่มเติม ให้คลิกเสร็จสิ้น

กรองตามตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณตามตำแหน่งที่ตั้งได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้ง

  กรองคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้ง

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการกรองคำสั่งซื้อของคุณ

กรองด้วยคำที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อกรองคำสั่งซื้อของคุณด้วยคำที่กำหนดเองได้ คำที่กำหนดเองสามารถใช้เป็นตัวกรองหรือใช้ร่วมกับประเภทตัวกรองที่มีอยู่ได้

ตัวกรองการค้นหา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ป้อนคำที่กำหนดเองในแถบค้นหา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณได้โดยค้นหาชื่อลูกค้า, ชื่อสินค้า, SKU หรือประเทศ

บันทึกตัวกรองของคุณ

คุณสามารถบันทึกชุดรวมตัวกรองเป็นแท็บใหม่ได้ในหน้าคำสั่งซื้อ ใช้แท็บที่บันทึกไว้เพื่อดูรายการคำสั่งซื้อที่กรองแล้วของคุณอีกครั้งในอนาคต

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. หลังจากที่คุณกรองคำสั่งซื้อแล้ว ให้คลิกบันทึกตัวกรอง

  บันทึกชุดตัวกรองคำสั่งซื้อ

 3. ป้อนชื่อสำหรับแท็บตัวกรองใหม่ จากนั้นคลิกบันทึก

 4. คลิกแท็บใหม่เพื่อดูรายการคำสั่งซื้อที่กรองแล้วของคุณ

  การค้นหาคำสั่งซื้อที่บันทึกไว้

คำสั่งซื้อที่ปรากฏในตัวกรองที่บันทึกไว้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้บันทึกตัวกรองสำหรับ "คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว" คำสั่งซื้อใดก็ตามที่ได้รับการชำระเงินแล้วจะถูกเพิ่มไปยังชุดตัวกรองนั้นโดยอัตโนมัติ

ใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับตัวกรอง

คุณสามารถจัดเรียงและกรองคำสั่งซื้อ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงกับคำสั่งซื้อโดยใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดเก็บยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่รอการชำระเงินอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปิดคำสั่งซื้อแต่ละรายการและจัดเก็บเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ใช้ฟิลเตอร์

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิกที่การดำเนินการ

  การดำเนินการสำหรับคำสั่งซื้อ

 5. คลิกการดำเนินการ

 6. คุณอาจต้องยืนยันการเลือกของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก

พิมพ์คำสั่งซื้อ

คุณอาจต้องการพิมพ์สำเนาคำสั่งซื้อออกมาเพื่อเก็บบันทึกไว้เอง หรือเพื่อบรรจุลงในกล่องที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ออกมา

 3. คลิก พิมพ์คำสั่งซื้อ

  พิมพ์คำสั่งซื้อ

 4. ไปที่หน้าต่างตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าของคุณแล้วคลิก พิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการจัดส่งแบบกำหนดเองเพิ่ม คุณสามารถดาวน์โหลดตัวพิมพ์คำสั่งซื้อได้จาก Shopify App Store

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี