การค้นหา การดู และการพิมพ์คำสั่งซื้อ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะแสดงคำสั่งซื้อทุกรายการของคุณบนหน้าคำสั่งซื้อ แต่คุณสามารถปรับแต่งมุมมองคำสั่งซื้อของตัวเอง หรือจะสร้างมุมมองใหม่ที่มีตัวกรอง การจัดเรียง และการจัดคอลัมน์ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อแต่ละกลุ่มอย่างรวดเร็วในอนาคตก็ได้

การดูรายละเอียดจากรายการคำสั่งซื้อ

เมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนต่างๆ ของรายการคำสั่งซื้อ คุณจะสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อในป๊อปอัปได้อย่างรวดเร็ว

ป๊อปอัปพร้อมใช้งานสำหรับคอลัมน์ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้า
 • รายการ
 • แท็ก

ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถคลิกที่ชื่อของลูกค้าสำหรับข้อมูล เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า หมายเลขคำสั่งซื้อ และข้อมูลติดต่อ

ไอคอนด้านข้างหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบอกได้ว่ามีหมายเหตุหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือไม่ หรือหากคำสั่งซื้อมีความเสี่ยงสูงในการทุจริต เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอนเพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป

มุมมองคำสั่งซื้อ

ระบบจะสร้างมุมมองคำสั่งซื้อโดยใช้ตัวกรอง ตัวเลือกคอลัมน์ ลำดับคอลัมน์และลำดับการจัดเรียงที่บันทึกไว้ โดยจะแสดงมุมมองคำสั่งซื้อเป็นแท็บที่ด้านบนของหน้าคำสั่งซื้อ ทั้งนี้คุณสามารถปรับแต่งมุมมองคำสั่งซื้อ รวมทั้งสร้าง เปลี่ยนชื่อ หรือลบมุมมองได้ หากคุณสร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่ ระบบจะเพิ่มมุมมองดังกล่าวเป็นแท็บใหม่ในหน้าคำสั่งซื้อ

มุมมองคำสั่งซื้อต่อไปนี้เป็นมุมมองตามค่าเริ่มต้น:

 • ทั้งหมด
 • ยังไม่จัดการ
 • ยังไม่ชำระ
 • ปิดแล้ว
 • เปิด
 • ระบบจะแสดงการจัดส่งในพื้นที่ด้วยเช่นกัน หากร้านค้าของคุณเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้

ในมุมมองคำสั่งซื้อใดๆ ยกเว้น “ทั้งหมด” คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้และบันทึกไปยังมุมมองปัจจุบันหรือบันทึกเป็นมุมมองใหม่ก็ได้:

 • เลือกตัวกรอง
 • แสดงหรือซ่อนคอลัมน์
 • จัดลำดับคอลัมน์ใหม่
 • เลือกเกณฑ์การจัดเรียงและลำดับการจัดเรียง
 • กรองด้วยคำค้นหาที่กำหนดเอง
 • เปลี่ยนชื่อมุมมอง
 • ลบมุมมอง

แม้ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบมุมมอง “ทั้งหมด” ได้ แต่คุณก็สามารถสร้างมุมมองใหม่โดยอิงตามมุมมอง “ทั้งหมด” ได้

ระบบจะอัปเดตคำสั่งซื้อต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในมุมมองที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณบันทึกตัวกรองสำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว ระบบก็จะเพิ่มคำสั่งซื้อใดก็ตามที่ชําระเงินแล้วไปยังมุมมองคำสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองคำสั่งซื้อปัจจุบัน

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองใดก็ได้ ยกเว้นมุมมอง “ทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เปลี่ยนตัวกรอง คอลัมน์ หรือลำดับการจัดเรียง

 3. คลิกที่ “บันทึก

สร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่

คุณสร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่โดยอิงจากมุมมองคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรอง คอลัมน์ และลำดับการจัดเรียงก่อนหรือหลังจากที่บันทึกไปยังมุมมองใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในมุมมองคำสั่งซื้อใดก็ได้ ให้คลิกที่ “...” แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากต้องการสร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่โดยอิงจากมุมมองคำสั่งซื้อปัจจุบัน ให้คลิกที่ “บันทึกเป็น
 • หากต้องการสร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่โดยอิงจากมุมมองคำสั่งซื้อ “ทั้งหมด” ให้คลิกที่ “สร้างมุมมอง
 1. พิมพ์ชื่อมุมมอง แล้วคลิกที่ “บันทึกมุมมอง” หรือ “สร้างมุมมอง

ลบมุมมองคำสั่งซื้อ

คุณไม่สามารถลบมุมมองคำสั่งซื้อ “ทั้งหมด” แต่สามารถลบมุมมองอื่นใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้

หากคุณลบมุมมองเริ่มต้นไป แล้วในภายหลังเกิดเปลี่ยนใจอยากจะใช้ คุณก็สามารถสร้างมุมมองนั้นใหม่ด้วยวิธีเดียวกับการสร้างมุมมองใหม่ ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลการตั้งค่า ให้ดูที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับมุมมองคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่แท็บมุมมองคำสั่งซื้อที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกที่ “...” จากนั้นคลิกที่ “ลบมุมมอง

 4. คลิกที่ “ลบมุมมอง” เพื่อยืนยันการลบ

การกรองคำสั่งซื้อ

จากส่วน Shopify admin คุณสามารถใช้ตัวกรองประเภทต่างๆ เพื่อเปลี่ยนการแสดงคำสั่งซื้อ รวมทั้งเพื่อดำเนินการกับคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณโดยใช้การค้นหาแบบกำหนดเองได้ หากต้องการใช้ตัวกรองหรือชุดตัวกรองใหม่อีกครั้ง ก็ให้บันทึกตัวกรองหรือชุดตัวกรองดังกล่าวเป็นมุมมองคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้กับตัวกรองคำสั่งซื้อได้

กรองคำสั่งซื้อของคุณ

ระบบจะใช้ตัวกรองเพื่อกำหนดว่าจะแสดงคำสั่งซื้อรายการใดบ้างในมุมมองคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น มุมมอง “ทั้งหมด” จะไม่มีตัวกรอง ขณะที่มุมมอง “ยังไม่จัดการ” จะใช้ตัวกรองสถานะการจัดการพร้อมกับค่า “ยังไม่จัดการ” เพื่อแสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการทั้งหมดของร้านค้าคุณ

ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถผสมตัวกรองในขณะที่เลือกเพื่อดูคำสั่งซื้อที่ตรงกับหลายๆ เงื่อนไขได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสมตัวกรองความเสี่ยงต่ำและยังไม่ได้ชำระเงิน เพื่อดูรายการคำสั่งซื้อต่างๆ ของร้านค้าที่ทั้งมีความเสี่ยงต่ำและยังไม่ได้ชำระเงิน

คุณสามารถใช้ตัวกรองต่อไปนี้กับรายการคำสั่งซื้อของคุณ

 • วิธีการจัดส่ง: การจัดส่งภายในประเทศ การรับสินค้าในพื้นที่ จัดส่งไปยังลูกค้า
 • สถานะ: เปิด เก็บถาวรแล้ว ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการชำระเงิน: ได้รับอนุมัติแล้ว, ชำระแล้ว, ชำระแล้วบางส่วน, คืนเงินแล้วบางส่วน, รอดำเนินการ, คืนเงินแล้ว, ยังไม่ได้ชำระเงิน, ยกเลิกแล้ว
 • สถานะการจัดการ: จัดการแล้ว ยังไม่จัดการ จัดการแล้วบางส่วน กำหนดเวลาแล้ว ถูกระงับชั่วคราว
 • สถานะการคืนสินค้า: อยู่ระหว่างการคืนสินค้า, คืนสินค้าแล้ว
 • แท็กด้วย: กรองด้วยแท็กคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง
 • แอป: กรองตามช่องทางการขายที่เปิดใช้งานแล้ว
 • สถานะการเรียกคืนยอดเงินและการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูล: ยังไม่เสร็จสิ้น ส่งแล้ว คัดค้านสำเร็จ คัดค้านไม่สำเร็จ ทุกรายการ
 • ระดับความเสี่ยง: สูง ปานกลาง ต่ำ
 • วันที่: สัปดาห์ที่ผ่านมา ในเดือนที่ผ่านมา ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมา หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง
 • บัตรเครดิต: หมายเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต

กรองคำสั่งซื้อโดยใช้ข้อกำหนดแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อกรองคำสั่งซื้อด้วยข้อกำหนดแบบกำหนดเอง โดยจะใช้ข้อกำหนดแบบกำหนดเองเป็นตัวกรองไปเลย หรือว่าจะใช้ร่วมกับตัวกรองในหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อโดยการค้นหาชื่อลูกค้า, ชื่อสินค้า, SKU, หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือว่าประเทศก็ได้เช่นกัน

หากคุณคาดว่าจะใช้คำค้นหาที่กำหนดเองอีกครั้ง ไม่ว่าจะใช้โดดๆ หรือร่วมกับตัวกรองอื่นๆ ก็ให้บันทึกคำค้นหาดังกล่าวไปยังมุมมอง

บันทึกตัวกรองคำสั่งซื้อไปยังมุมมอง

ดูที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองปัจจุบันหรือสร้างมุมมองใหม่

กรองคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง คุณก็สามารถกรองคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้งได้ โดยการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งจะแยกต่างหากจากตัวกรองอื่นๆ ที่คุณสามารถบันทึกในมุมมองคำสั่งซื้อได้ เมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ระบบก็จะปรับใช้ตำแหน่งที่ตั้งใหม่กับมุมมองของคุณทั้งหมด

จับคู่ข้อมูลการจ่ายเงินจากภายนอกกับการสั่งซื้อของ Shopify

เมื่อมีค่าบริการ การคืนเงิน หรือการบันทึกเกิดขึ้นในร้านค้า Shopify ของคุณ ID การชำระเงินจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ หากผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณบันทึกและใช้ ID การชำระเงินนี้ คุณสามารถใช้ ID การชำระเงินนี้เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณไม่ได้บันทึกหรือใช้ ID การชำระเงินนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเพื่อจับคู่กับการสั่งซื้อบน Shopify กับบันทึกการสั่งซื้อของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ค้นหาโดยใช้รหัสเงื่อนไขที่ payment_id: และมูลค่า ID การชำระเงินตัวอย่างเช่น payment_id:xxxหรือ คุณจะค้นหาโดยใช้ payment_id ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีรหัสเงื่อนไขใด

 3. คลิกคำสั่งซื้อ

แสดง ซ่อน และจัดลำดับคอลัมน์ใหม่

คุณสามารถแสดง ซ่อน และจัดลำดับคอลัมน์ใหม่เพื่อปรับมุมมองคำสั่งซื้อแต่ละมุมมองให้เหมาะสม โดยคอลัมน์เดียวที่คุณไม่สามารถจัดลำดับใหม่ได้คือ “คำสั่งซื้อ” ซึ่งจะเป็นคอลัมน์แรกเสมอ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่ “คอลัมน์

 3. ทำเครื่องหมายที่คอลัมน์เพื่อแสดง หรือยกเลิกการทำเครื่องหมายคอลัมน์เพื่อซ่อน

 4. ในรายการคอลัมน์ ให้คลิกที่ตัวจับรายการ แล้วลากขึ้นไปเพื่อเลื่อนคอลัมน์ไปทางซ้าย หรือลากลงเพื่อเลื่อนคอลัมน์ไปทางขวา โดยระบบจะอัปเดตรายการคำสั่งซื้อขณะที่คุณดำเนินการแก้ไข

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นมุมมองใหม่

ใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับมุมมองคำสั่งซื้อหรือตัวกรอง

ในมุมมองคำสั่งซื้อใดก็ตาม คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว โดยคุณจะใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับมุมมองคำสั่งซื้อใดๆ โดยบันทึกหรือไม่บันทึกตัวกรองก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวบ่อยๆ การบันทึกตัวกรองไปยังมุมมองคำสั่งซื้อจะช่วยให้คุณดำเนินงานได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดเก็บยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่รอการชำระเงินอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปิดคำสั่งซื้อแต่ละรายการและจัดเก็บเงินด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่มุมมองคำสั่งซื้อ

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิกที่การดำเนินการ หรือคลิกที่การดำเนินการเพิ่มเติม แล้วจึงเลือกการดำเนินการจากรายการ

 5. ยืนยันตัวเลือกของคุณหากระบบแจ้งให้ดำเนินการ

พิมพ์คำสั่งซื้อ

คุณอาจต้องการพิมพ์สำเนาคำสั่งซื้อออกมาเพื่อเก็บบันทึกไว้เอง หรือเพื่อบรรจุลงในกล่องที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ออกมา

 3. คลิกที่ “พิมพ์” > “พิมพ์หน้าคำสั่งซื้อ

 4. ไปที่หน้าต่างตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าของคุณแล้วคลิก พิมพ์

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับมุมมองคำสั่งซื้อ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับของมุมมองคำสั่งซื้อตามค่าเริ่มต้น หากคุณลบมุมมองคำสั่งซื้อเริ่มต้นไป คุณสามารถใช้อธิบายนี้ประกอบการสร้างมุมมองดังกล่าวขึ้นมาใหม่ได้

สำหรับมุมมองคำสั่งซื้อตามค่าเริ่มต้นแต่ละมุมมอง ตารางนี้จะระบุชื่อ ตัวกรองที่เลือกใช้ ตลอดจนไปถึงคอลัมน์ที่แสดง
ชื่อมุมมอง ชื่อตัวกรองและค่า คอลัมน์
ยังไม่จัดการ
 • สถานะ: เปิด
 • สถานะการจัดการ: ยังไม่จัดการและจัดการแล้วบางส่วน
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ
ยังไม่ชำระ
 • สถานะ: เปิด
 • สถานะทางการเงิน: ยังไม่ชำระ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • แท็กคำสั่งซื้อ
เปิด
 • สถานะ: เปิด
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • สถานะการคืนสินค้า
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ
ปิดแล้ว
 • สถานะ: เก็บถาวรแล้ว
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ
การจัดส่งในพื้นที่
 • วิธีการจัดส่ง: ในพื้นที่
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • วันที่สั่งซื้อ
 • ชื่อลูกค้า
 • ราคารวม
 • สถานะทางการเงิน
 • สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
 • จำนวนรายการ
 • วิธีการจัดส่ง
 • แท็กคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี