เพิ่มการติดตามคอนเวอร์ชันไปยังหน้าสถานะคำสั่งซื้อ

คุณสามารถใช้การติดตามคอนเวอร์ชันได้เพื่อติดตามช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาที่หน้าการชำระเงิน และความถี่ที่พวกเขาซื้อสินค้า มีแพลตฟอร์มอยู่ด้วยกันสองสามรายการที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการชำระเงินของคุณด้วยการเพิ่มสคริปต์ที่ใช้รหัสจากภายนอก เช่น พิกเซลการติดตาม เป็นการปรับแต่งที่ไม่รองรับซึ่งอยู่นอกขอบเขตของบริการความช่วยเหลือของเรา ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้หากเกิดปัญหา

การติดตามคอนเวอร์ชันโดย Google Analytics

เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือติดตามคอนเวอร์ชันโดย Google Analytics สำหรับขั้นตอนการชำระเงินของคุณ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ในร้านค้าของคุณ โปรดดูการตั้งค่าเป้าหมายและกราฟทรงกรวยของ Google Analytics

พิกเซลการติดตาม

คุณสามารถเพิ่มพิกเซลการติดตามลงในหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อโดยใช้กล่องสคริปต์เพิ่มเติม

 • การติดตามคำสั่งซื้อ
 • การผสานการทำงานตามเงื่อนไข
 • ตัวอย่าง

การติดตามคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มโค้ดการติดตามคอนเวอร์ชัน เช่น พิกเซลการติดตาม ลงในร้านค้าเพื่อติดตามลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ โดยทั่วไปแล้วจะนำโค้ดการติดตามไปใช้ในหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นหน้าที่ยืนยันว่าลูกค้าได้สร้างคำสั่งซื้อแล้ว

สคริปต์การติดตามจะจัดทำโดยบริษัทภายนอก และใช้เป็นส่วนย่อยของรหัสในส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เมื่อคุณมีรหัสการติดตามแล้ว ให้คัดลอกรหัสนั้นไปยังคลิปบอร์ดโดยกดปุ่ม cmd + c บน Mac หรือ ctrl + c บนคอมพิวเตอร์
 1. ในส่วนการประมวลคำสั่งซื้อ ให้หากล่องข้อความสคริปต์เพิ่มเติม:

 2. วางรหัสการติดตามของคุณจากคลิปบอร์ดโดยกดปุ่ม cmd + v บน Mac หรือ ctrl + v บนคอมพิวเตอร์

  ในกล่องข้อความนั้น คุณสามารถใช้ออบเจ็กต์ Liquid shop, ออบเจ็กต์ Liquid order และแอสเซทของ JavaScript OrderStatus

การผสานการทำงานตามเงื่อนไข

ผู้ให้บริการบางรายอาจขอให้คุณแสดงพิกเซลการติดตามของพวกเขาเฉพาะกรณีที่ลูกค้ามาพร้อมกับพารามิเตอร์อ้างอิงที่แน่นอน (โดยปกติคือ ref, source หรือ r)

Shopify จัดเก็บค่าเหล่านี้พร้อมกับคำสั่งซื้อ และทำให้เข้าถึงได้โดยใช้ landing_site_ref

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณต้องการให้คุณเพิ่มพิกเซลของพวกเขาในหน้าการชำระเงิน แต่เฉพาะสำหรับลูกค้าที่มาจากการอ้างอิงของพวกเขา URL ที่คุณลงทะเบียนด้วยระบบติดตามของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

 http://www.example.com/?ref=tracking-site 

? ref=tracking-site ต้องไม่ซ้ำกัน

โดยจะนำไปใช้ในหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการชำระเงินเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคำสั่งซื้อที่ได้รับมาจากการอ้างอิงของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

หากต้องการตั้งค่าการผสานการทำงานตามเงื่อนไข ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าการชำระเงินแล้วเพิ่มสคริปต์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ:

 {% if landing_site_ref == 'tracking-site' %} <img src="https://www.trackingx.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_number }}&amp;currency={{ shop.currency }}" height="1" width="1" /> {% endif %} 

ด้วยคำสั่ง if landing_site_ref == 'tracking-site' พิกเซลจึงจะปรากฏต่อลูกค้าที่มี landing_site_ref ที่ถูกต้องเท่านั้น

ตัวอย่าง

การติดตามคอนเวอร์ชันพื้นฐาน

สมมติว่าบริษัทภายนอกขอให้คุณผสานการทำงานของพิกเซลการติดตามเช่นนี้:

 \<img src="https://www.tracking.com/u?amount=<amount>&amp;order-id=<order_id>&amp;currency=<currency>" height="1" width="20" /&gt; 
คุณต้องใช้แท็ก Liquid ดังต่อไปนี้โดยอิงตามโค้ดดังกล่าว: - ราคาคำสั่งซื้อรวม: `{{ total_price | money_without_currency }}` - ID คำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกัน `order_number` จะพิมพ์ชื่อของคำสั่งซื้อออกมา เช่น #2322 โดยไม่มีอักษรแฮชซึ่งจะเหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณ: `{{ order_number }}` - สกุลเงินของร้านค้า คุณสามารถเลือกฮาร์ดโค้ดสิ่งนี้หรือใช้ `{{ shop.currency }}` แทนที่ตัวยึดในโค้ดติดตามด้วยแท็ก Liquid จริง:
 <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_number }}&amp;currency={{ shop.currency }}" height="1" width="1" /> 

เมื่อลูกค้ามาถึงหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการชำระเงิน โค้ดที่จะส่งไปยังเบราว์เซอร์จริงนั้นจะมีลักษณะเช่นนี้

 <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount=55.34&amp;order-id=4343&amp;currency=USD" height="1" width="1" /> 

การติดตามคอนเวอร์ชันที่อธิบายคำสั่งซื้อ

 <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=YOURCID&amp;TYPE=YOURTYPE&amp;METHOD=IMG&amp;CURRENCY={{ shop.currency }}&amp;OID={{ order_number }}{% for line_item in line_items %}&amp;ITEM{{ forloop.index }}={{ line_item.sku }}&amp;AMT{{ forloop.index }}={{ line_item.line_price | money_without_currency }}&amp;QTY{{ forloop.index }}={{ line_item.quantity }}{% endfor %}" height="1" width="20" /> 

Facebook Pixel

สามารถเพิ่มการติดตามพิกเซลของ Facebook ในร้านค้าของคุณได้สองวิธีด้วยกัน โดยที่การเพิ่มการติดตามพิกเซลของ Facebook สองวิธีนั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:

 • คุณสามารถผสานการทำงานของร้านค้าและ Facebook Pixel ของคุณในส่วน Shopify admin โดยไม่ต้องใช้โค้ดใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องมี Facebook Pixel ID
 • คุณสามารถเพิ่มโค้ดด้วยตนเองในแต่ละหน้าของร้านค้าและหน้าการชำระเงินของคุณ คุณต้องทราบเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง

การติดตามคอนเวอร์ชันด้วย ID คำสั่งซื้อ

For best results, count conversions only when customers complete transactions with your store. If a customer revisits or reloads the conversion page, then their session might count as more than one conversion. You can use order ID conversion tags to minimize the counting of duplicate conversions. Order ID conversion tags track a customer's first visit to the conversion page only. Your customers' order IDs appear as `` in the Liquid tag.

หากต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่ม ID คำสั่งซื้อให้กับแท็กคอนเวอร์ชันของคุณ โปรดไปที่ฝ่ายช่วยเหลือของ Google

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี