เพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว

หากคุณได้รับหมายเลขติดตามพัสดุหลังจากจัดการคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถเพิ่มหมายเลขลงในการจัดการสินค้าแบบครบวงจรได้ หมายเลขจะรวมอยู่ในอีเมลอัปเดตสถานะการจัดส่งแบบเลือกใช้ได้ที่สามารถใช้ส่งถึงลูกค้าของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุผ่าน Shopify Shipping ระบบจะเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุในคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุให้

 3. ไปที่ส่วนจัดส่งแล้ว จากนั้นคลิก เพิ่มการติดตาม:

  คลิกปุ่มเพิ่มการติดตามในส่วน

 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขการติดตาม ให้ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุของการจัดส่ง

 5. Shopify อาจรู้จักรูปแบบหมายเลขการติดตามและเลือกผู้ให้บริการจัดส่งให้แก่คุณ หากไม่เป็นเช่นนั้น หรือหากระบบเลือกอย่างไม่ถูกต้อง ให้คุณเลือกผู้ให้บริการจัดส่งของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ของผู้ให้บริการจัดส่ง

 6. หาก Shopify ไม่ได้รองรับผู้ให้บริการของคุณอย่างเต็มรูปแบบ หรือหากคุณเลือกตัวเลือก อื่นๆ จากเมนูดรอปดาวน์ของผู้ให้บริการจัดส่ง คุณสามารถป้อน URL ติดตามด้วยตนเองได้:

  หมายเลขติดตามพัสดุนี้จะปรากฏในหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ ป้อน URL แบบเต็ม (รวมถึงตัวเลข) ที่ผู้ให้บริการของคุณให้ไว้เพื่อติดตามพัสดุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 7. ตัวเลือก: หากคุณไม่ต้องการให้ส่งอีเมลอัปเดตสถานะการจัดส่งไปให้แก่ลูกค้าของคุณ ให้นำเครื่องหมายออกจากตัวเลือกส่งอีเมลแจ้งเตือนให้แก่ลูกค้า

 8. คลิก บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี