เพิ่มการติดตามคอนเวอร์ชันไปยังหน้าสถานะคำสั่งซื้อ

คุณสามารถใช้การติดตามคอนเวอร์ชันเพื่อติดตามเวลาลูกค้าเข้ามายังขั้นตอนการชำระเงินและความถี่ที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ การติดตามคอนเวอร์ชันช่วยให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนด์การซื้อในร้านค้าของคุณได้ เช่น มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยและยอดขายรวมต่อสินค้า โดยมีแพลตฟอร์มที่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อยู่สองสามรายการด้วยกัน

การติดตามคอนเวอร์ชันโดย Google Analytics

คุณสามารถใช้การติดตามคอนเวอร์ชันของ Google Analytics สำหรับขั้นตอนการชำระเงินได้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์นี้ในร้านค้า โปรดอ่านการตั้งค่าเป้าหมายและกราฟทรงกรวยของ Google Analytics

พิกเซลการติดตาม

คุณสามารถเพิ่มพิกเซลการติดตามลงในหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อโดยใช้กล่องสคริปต์เพิ่มเติม

การติดตามคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มรหัสติดตามคอนเวอร์ชัน เช่น พิกเซลการติดตาม ลงในร้านค้าเพื่อติดตามลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณได้ โดยทั่วไปแล้วรหัสติดตามจะใช้ในหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ

สคริปต์การติดตามจะจัดทำโดยบริษัทภายนอก และใช้เป็นชิ้นส่วนรหัสในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

การผสานการทำงานตามเงื่อนไข

ผู้ให้บริการบางรายอาจขอให้คุณแสดงพิกเซลการติดตามของพวกเขา ในกรณีที่ลูกค้ามาพร้อมกับพารามิเตอร์อ้างอิงที่แน่นอน (โดยปกติคือ ref source หรือ r)

Shopify จัดเก็บค่าเหล่านี้พร้อมกับคำสั่งซื้อ และทำให้เข้าถึงได้โดยใช้ landing_site_ref

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณต้องการให้คุณเพิ่มพิกเซลของพวกเขาในหน้าการชำระเงิน แต่เฉพาะสำหรับลูกค้าที่มาจากการแนะนำของพวกเขา URL ที่คุณลงทะเบียนด้วยระบบติดตามของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

 http://www.example.com/?ref=tracking-site 

? ref=tracking-site ต้องไม่ซ้ำกัน

โดยจะนำไปใช้ในหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคำสั่งซื้อที่ได้รับนั้นมาจากการอ้างอิงของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

หากต้องการตั้งค่าการผสานการทำงานตามเงื่อนไข ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าการชำระเงินแล้วเพิ่มสคริปต์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ:

 {% if landing_site_ref == 'tracking-site' %} <img src="https://www.trackingx.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_id }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" /> {% endif %} 

ด้วยคำสั่ง if landing_site_ref == 'tracking-site' พิกเซลจึงจะปรากฏต่อลูกค้าที่มี landing_site_ref ที่ถูกต้องเท่านั้น

ตัวอย่าง

การติดตามคอนเวอร์ชันพื้นฐาน

สมมติว่าบริษัทภายนอกขอให้คุณผสานการทำงานของพิกเซลการติดตามเช่นนี้:

  \<img src="https://www.tracking.com/u?amount=<amount>&amp;order-id=<order_id>&amp;currency=<currency>” height="1" width="20" /&gt;  
คุณต้องใช้แท็ก Liquid ดังต่อไปนี้โดยอิงตามโค้ดดังกล่าว - มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ: `{{ total_price | money_without_currency }}` - ID คำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกัน `order_id` พิมพ์ชื่อของคำสั่งซื้อ เช่น #2322 โดยไม่มีอักษรแฮช: `{{ order_id }}` - สกุลเงินตามคำสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกฮาร์ดโค้ดสิ่งนี้หรือใช้ก็ได้ `{{ currency }}` แทนที่ตัวยึดตำแหน่งในโค้ดติดตามด้วยแท็ก Liquid จริง:
  <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_id }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" />  

เมื่อลูกค้ามาถึงหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการชำระเงิน โค้ดที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount=55.34&amp;order-id=4343&amp;currency=USD" height="1" width="1" /> 

การติดตามคอนเวอร์ชันที่อธิบายคำสั่งซื้อ

 <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=YOURCID&amp;TYPE=YOURTYPE&amp;METHOD=IMG&amp;CURRENCY={{ currency }}&amp;OID={{ order_id }}{% for line_item in line_items %}&amp;ITEM{{ forloop.index }}={{ line_item.sku }}&amp;AMT{{ forloop.index }}={{ line_item.line_price | money_without_currency }}&amp;QTY{{ forloop.index }}={{ line_item.quantity }}{% endfor %}" height="1" width="20" /> 

พิกเซล Meta

สามารถเพิ่มการติดตามพิกเซลของ Meta ในร้านค้าของคุณได้สองวิธีด้วยกัน โดยที่การเพิ่มการติดตามพิกเซลของ Meta สองวิธีนั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง:

การติดตามคอนเวอร์ชันด้วย ID คำสั่งซื้อ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรนับคอนเวอร์ชันเมื่อลูกค้าทำธุรกรรมกับร้านค้าของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น หากลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมหรือโหลดหน้าคอนเวอร์ชันอีกครั้ง เซสชันของพวกเขาอาจนับเป็นคอนเวอร์ชันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณสามารถใช้แท็กคอนเวอร์ชัน ID คำสั่งซื้อเพื่อลดจำนวนคอนเวอร์ชันซ้ำได้ แท็กคอนเวอร์ชัน ID คำสั่งซื้อจะติดตามการเยี่ยมชมครั้งแรกของลูกค้าในหน้าคอนเวอร์ชันเท่านั้น ID คำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณปรากฏเป็น {{ order_id }} ในแท็ก Liquid

หากต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่ม ID คำสั่งซื้อให้กับแท็กคอนเวอร์ชันของคุณ โปรดไปที่ฝ่ายช่วยเหลือของ Google

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี