ใช้สคริปต์เฉพาะครั้งแรกที่เข้าชม

หน้าสถานะคำสั่งซื้อช่วยให้ลูกค้าของคุณตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของตนได้ โดยทั่วไปแล้วจะมีสคริปต์การติดตามคอนเวอร์ชันการขายที่หน้านี้ เนื่องจากเป็นหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งหมายความว่า ลูกค้าที่กลับไปยังหน้าสถานะคำสั่งซื้ออีกครั้งจะนับเป็นการขายครั้งที่สองในข้อมูลวิเคราะห์ของคุณ

ในการป้องกันไม่ให้ตัววิเคราะห์ข้อมูลของคุณนับลูกค้ารายเดิมซ้ำ คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ first_time_accessed ในบางสคริปต์หรือหรือสคริปต์เพิ่มเติมทั้งหมดของคุณ เมื่อใช้โค้ด first_time_accessed Shopify จะใช้สคริปต์เพิ่มเติมเฉพาะครั้งแรกที่ลูกค้าเข้าสู่หน้าสถานะคำสั่งซื้อเท่านั้น

การใช้งาน first_time_accessed

คุณอาจต้องการใช้งานคุณสมบัติ first_time_accessed หากคุณใช้การติดตามคอนเวอร์ชันในหน้าสถานะคำสั่งซื้อของคุณ และยังสามารถใช้ร่วมกับโค้ดต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงผลครั้งเดียวในหน้าสถานะคำสั่งซื้อได้ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยใช้รูปประโยคเงื่อนไขของ Liquid และวางสคริปต์ที่ต้องการให้แสดงผลครั้งเดียวระหว่างแท็ก {% if first_time_accessed %} และ {% endif %}

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนการประมวลคำสั่งซื้อ ให้หากล่องข้อความสคริปต์เพิ่มเติม:

  2. วางโค้ดต่อไปนี้ลงในกล่องสคริปต์เพิ่มเติม:

{% if first_time_accessed %}
  <!-- Conversion scripts you want to run only once -->
{% endif %}

  <!-- Scripts you want to run on every visit -->
  1. หากต้องการให้สคริปต์แสดงผลเฉพาะครั้งแรกที่มีการเข้าถึงหน้าสถานะคำสั่งซื้อ ให้วางโค้ดนี้ระหว่างแท็ก {% if first_time_accessed %} และ {% endif %} หากต้องการให้สคริปต์แสดงผลทุกครั้งที่มีการเข้าถึงหน้าสถานะคำสั่งซื้อ ให้วางโค้ดนี้ใต้แท็ก {% endif %}

  2. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี