แสดงเนื้อหาตามวิธีจัดส่ง

ซึ่งจะแสดงวิธีใช้เงื่อนไขพร้อมตัวแปร checkout.shipping_method.title

เช่น จอห์นมีตัวเลือกการรับสินค้าในพื้นที่สำหรับลูกค้าที่อาศัยใกล้กับร้านค้าจริง และเขาต้องการให้ที่อยู่ของธุรกิจการค้าปลีกในหน้าสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่ให้แสดงเฉพาะกับลูกค้าที่เลือก "ตัวเลือกการรับสินค้าในพื้นที่" เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. เลื่อนลงไปยังส่วนสคริปต์เพิ่มเติม

 2. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ (command + c บน Mac หรือ ctrl + c บนคอมพิวเตอร์)

 <script>
  <!-- DEBUG {{ checkout.shipping_method.title }} has been used -->
  {% if checkout.shipping_method.title == 'Pick-up at the store' %}
   Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
    `<p>Okay, we are waiting for you to come and get your stuff, our brick and
     mortar is open 9 to 5 and our address is 14 Diagon Alley (three up and
     two across from the trash can).</p>`
   )
  {% endif %}
 </script>
 1. วางโค้ดลงในกล่องสคริปต์เพิ่มเติม (command + v บน Mac หรือ ctrl + v บนคอมพิวเตอร์)

 2. กรอกข้อมูลในคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบให้สมบูรณ์เพื่อดูหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของคุณ:

Shopify - คำขอขอบคุณในหน้าสถานะคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี