การแปลงสกุลเงินและความเสี่ยง

การแปลงสกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรม เช่น เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน ทำการคืนเงิน หรือมีการปฏิเสธการชำระเงิน อัตราสกุลเงินที่ใช้คืออัตราในขณะที่ทำธุรกรรมเสมอ

คุณสามารถดูรายละเอียดของธุรกรรมได้ในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ:

ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

คำจำกัดความของสกุลเงินและการแปลงสกุลเงิน

ร้านค้าของคุณมีสกุลเงินสามประเภท:

  • สกุลเงินของร้านค้า - สกุลเงินของผู้ดูแลระบบ Shopify ซึ่งเป็นสกุลเงินที่คุณใช้เพื่อกำหนดราคาสินค้าและตัวเลือกสินค้า และเป็นสกุลเงินที่ปรากฏในรายงานของคุณ
  • สกุลเงินราคาเสนอขาย (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินของลูกค้าหรือท้องถิ่น) - สกุลเงินที่ลูกค้าเห็นในร้านค้าของคุณ และสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่หน้าการชำระเงิน
  • สกุลเงินที่รับชำระเงิน - สกุลเงินที่ Shopify ใช้เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

การแปลงสกุลเงินอัตโนมัติและกฎการปัดเศษ

เมื่อคุณจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน สกุลเงินของราคาในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะได้รับการแปลงโดยอัตโนมัติเป็นสกุลเงินของลูกค้า คุณไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินอื่นด้วยตนเองได้

กฎการปัดเศษจะกำหนดตัวเลขท้ายราคาสำหรับราคาสินค้าที่แปลงสกุลเงินแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้ราคาดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งหมดลงท้ายด้วย $0.99 และราคายูโรทั้งหมดลงท้ายด้วย €0.90 ราคาที่แปลงสกุลเงินจะผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาของคุณคงที่ยิ่งขึ้น

คุณสามารถแก้ไขกฎการปัดเศษจากส่วนการตั้งค่า Shopify Payments:

คลิก

ราคาของคุณจะแปลงสกุลเงินโดยการนำราคาในร้านค้าไปคูณกับอัตราการแปลงสกุลเงิน บวกค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน และใช้กฎการปัดเศษของสกุลเงินนั้น ราคาที่แปลงสกุลเงินจะรวมค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงินของคุณแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อแปลงราคาสินค้า 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นยูโร ราคาที่แปลงไปจะเป็น €8.90 โดยรวมอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินแล้ว:

ราคาสินค้าในสกุลเงินของร้านค้า (เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ) $10.00
คูณด้วยอัตราการแปลงสกุลเงิน (เช่น 0.867519) €8.68
บวกค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน (เช่น 1.5%) €8.81
ใช้กฎการปัดเศษ (เช่น €0.90) €8.90

กฎการปัดเศษไม่บังคับใช้กับบัตรของขวัญ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน

อัตราสกุลเงินผันผวนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดความล่าช้าในการประมวลผลการชำระเงินหรือการคืนเงิน ก็จะเกิดความเสี่ยงที่คุณจะสูญเสียหรือได้รับเงินเนื่องจากการแปลงสกุลเงิน

คุณอาจสูญเสีย (หรือได้รับ) เงินในกรณีดังต่อไปนี้:

  • เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง
  • เมื่อคุณคืนเงินให้คำสั่งซื้อ
  • เมื่อคุณทำการคืนยอดเงิน

การชำระเงินที่จัดเก็บด้วยตนเอง

หากคุณจัดเก็บการชำระเงินจากบัตรเครดิตด้วยตนเอง จะเกิดช่องว่างของเวลาระหว่างที่คุณอนุมัติบัตรเครดิตและเมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน

ยอดเงินที่คุณอนุมัติจากลูกค้าเป็นยอดเงินสูงสุดที่คุณจะสามารถจัดเก็บได้ เมื่อคุณอนุมัติบัตรเครดิต จะเป็นการอนุมัติด้วยอัตราการแปลงสกุลเงินในขณะที่ทำการอนุมัติ เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน สกุลเงินของยอดเงินที่คุณจัดเก็บจะได้รับการแปลงโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะนั้น (และไม่ใช่อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะที่ทำการอนุมัติ) คุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ตัวอย่างเช่น คุณเปิดร้านค้าที่ขายสินค้าด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร แฮร์รี่ซึ่งเป็นลูกค้าของคุณได้วางคำสั่งซื้อชั้นวางหนังสือราคา 90 ยูโรสำหรับมีแกนผู้เป็นภรรยาของเขา ในตอนที่บัตรเครดิตของเราได้รับการอนุมัติ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 0.90 ยูโร

ราคาในสกุลเงินร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ยอดเงินที่อนุมัติ
100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 90 ยูโร 90 ยูโร

เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ อัตราสกุลเงินได้เปลี่ยนแปลง และขณะนี้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 0.85 ยูโร เนื่องจากบัตรเครดิตของแฮร์รี่ได้รับอนุมัติด้วยยอดเงิน 90 ยูโร คุณสามารถ (และควร) จัดเก็บยอดเงิน 90 ยูโร แต่เพราะอัตราการแปลงสกุลเงินมีความผันผวน ยอดเงิน 90 ยูโรจึงถูกแปลงเป็น 98 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากคุณได้จัดเก็บการชำระเงินขณะที่ทำการอนุมัติบัตรเครดิต ยอดเงิน 90 ยูโรจะต้องแปลงเป็น 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาในสกุลเงินร้านค้า ยอดเงินที่อนุมัติ ยอดเงินที่จัดเก็บ ยอดเงินที่จัดเก็บเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินร้านค้า
100 ดอลลาร์สหรัฐฯ 90 ยูโร 90 ยูโร 98 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การคืนเงิน

ช่องว่างของเวลามักเกิดขึ้นระหว่างที่ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อและเมื่อพวกเขาทำการคืนสินค้า ดังนั้น จำนวนเงินค่าสินค้าที่คุณได้รับหลังการแปลงสกุลเงินมักจะไม่เท่ากับจำนวนเงินที่คุณต้องคืนหลังการแปลงสกุลเงินแล้ว คุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินจากการแปลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อเมื่อจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การปฏิเสธการชำระเงิน

เมื่อผู้ถือบัตรทำการปฏิเสธการชำระเงิน:

  1. ธนาคารของผู้ถือบัตรจะร้องขอยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนให้ผู้ถือบัตรและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน

  2. Shopify คืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งให้ผู้ถือบัตรและจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารของผู้ถือบัตรในนามของคุณ จากนั้นจะหักยอดเงินจากยอดการรับชำระเงินของคุณ เมื่อสกุลเงินของคำสั่งซื้อเดิมแตกต่างจากสกุลเงินที่รับชำระเงินของคุณ Shopify จะแปลงสกุลเงินของยอดเงินที่จ่ายในนามของคุณจากยอดการรับชำระเงินของคุณ โดยจะใช้อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะนั้น (และไม่ใช่อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะที่วางคำสั่งซื้อ) เพื่อแปลงยอดเงินดังกล่าว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินสำหรับการแปลงสกุลเงินในกรณีนี้

  3. หากคุณโต้แย้งการปฏิเสธการชำระเงินและชนะ (ได้รับข้อยุติโดยให้คุณชนะ) คุณจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนและ Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมการเรียกยอดเงินคืนให้คุณ ยอดเงินที่ได้คืนจะเป็นสกุลเงินของคำสั่งซื้อเดิม Shopify แปลงยอดเงินดังกล่าวเป็นยอดการรับชำระเงินของคุณโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะนั้น (และไม่ใช่อัตราขณะที่สร้างคำสั่งซื้อหรืออัตราขณะทำการโต้แย้ง)

Shopify Payments และผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น

Shopify Payments เท่านั้นที่สามารถประมวลผลการชำระเงินในสกุลเงิน (ราคาเสนอขาย) ท้องถิ่นของลูกค้า หากลูกค้าของคุณเลือกตัวเลือกการชำระเงินจากผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น การชำระเงินของพวกเขาจะใช้สกุลเงินของร้านค้าของคุณ

หากลูกค้าของคุณเลือกผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Payments ราคา (ในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า) จะแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า ซึ่งทำให้ราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายสูงกว่าราคาสินค้าในสกุลเงินของร้านค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าของคุณคือดอลลาร์สหรัฐฯ และคุณจำหน่ายเสื้อยืดในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลูกค้าเลือกชมร้านค้าของคุณในสกุลเงินยูโร (8.90 ยูโร) แต่ในหน้าการชำระเงินพวกเขาได้เลือกชำระเงินโดยเลือกผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นนอกเหนือจาก Shopify Payments สกุลเงินของราคาเสื้อยืดจะถูกแปลงจากยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ลูกค้าจึงต้องชำระเงิน 10.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเสื้อยืดตัวดังกล่าว

ราคาสินค้าในสกุลเงินของร้านค้า (เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ) 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ
คูณด้วยอัตราการแปลงสกุลเงิน (เช่น 0.867519) 8.68 ยูโร
บวกค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน (เช่น 1.5%) 8.81 ยูโร
ใช้กฎการปัดเศษ (เช่น €0.90) 8.90 ยูโร
ลูค้าชำระเงินโดยใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น

ยูโรถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ (เช่น 0.132481)

10.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หากคุณต้องการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้งาน Shopify Payments ให้ใช้ Shopify Scripts เพื่อซ่อนผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นสำหรับลูกค้าที่เลือกสกุลเงินต่างประเทศในหน้าการชำระเงิน

การจำหน่ายและการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกันและการจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การแปลงสกุลเงินส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างสกุลเงิน (ราคาเสนอขาย) ท้องถิ่นของลูกค้ากับสกุลเงินของร้านค้าของคุณ กรณียกเว้นจะเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินของร้านค้าแตกต่างจากสกุลเงินที่รับชำระเงินของคุณ ในกรณีดังกล่าว การแปลงสกุลเงินจะเกิดขึ้นระหว่างสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าและสกุลเงินการรับชำระเงินของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ เงินของคุณจะถูกแปลงค่าเพียงครั้งเดียว (ไม่ใช่สองครั้ง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี