แคมเปญ Shop Cash

แคมเปญ Shop Cash ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มมูลค่า Shop Cash ของลูกค้าในร้านค้าของคุณ แคมเปญเหล่านี้สามารถช่วยคุณเพิ่มยอดขายจากลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกในแอป Shop ได้

เมื่อคุณสร้างแคมเปญ Shop Cash ข้อเสนอของคุณจะแสดงให้กับลูกค้าใหม่ซึ่งมีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นในส่วนข้อเสนอ Shop Cash ของแอป Shop และคุณจะชำระเงินสำหรับการขายที่สำเร็จเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณก่อนหน้านี้จะไม่สามารถดูข้อเสนอ Shop Cash ของคุณได้

สิทธิ์การใช้งาน

แคมเปญ Shop Cash มีให้บริการเฉพาะร้านค้าที่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดดังต่อไปนี้:

การชำระเงินสำหรับแคมเปญ Shop Cash

เมื่อคุณสร้างแคมเปญ Shop Cash คุณเพียงแค่ต้องตั้งงบประมาณ งบประมาณรายวันของคุณคือจํานวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อดำเนินการแคมเปญ Shop Cash ของคุณ ต้นทุนสูงสุดต่อการซื้อคือจํานวนสูงสุดที่คุณพร้อมจะใช้จ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ในธุรกรรมเดียว มูลค่า Shop Cash และค่าธรรมเนียมการซื้อที่รวมมาจะไม่เกินจํานวนนี้ของธุรกรรมหนึ่งรายการ

ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อโดยใช้ข้อเสนอผ่าน Shop Cash ระบบจะหักค่าบริการออกจากยอดคงเหลือของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับใน Shopify Payments ของคุณได้รับ การดำเนินการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงจำนวนงบประมาณแคมเปญทั้งหมดของคุณ หากถึงงบประมาณรายวันของคุณแล้ว แคมเปญจะหยุดชั่วคราวในวันนั้น และงบประมาณของคุณจะรีเฟรชในวันถัดไป

คุณไม่จำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้าเพื่อสร้างแคมเปญ Shop Cash หากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments ของคุณมีเงินไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าบริการของแคมเปญ ระบบจะพยายามลดจำนวนจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าบริการได้สำเร็จ ในช่วงเวลานี้ ระบบจะระงับเงินในส่วน Shop Cash ของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากคำสั่งซื้อจนกว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแคมเปญ

สร้างแคมเปญ Shop Cash

พนักงานในร้านค้าที่มีสิทธิ์อนุญาตสำหรับช่องทาง Shop และสิทธิ์อนุญาตด้านการตลาดสามารถสร้างและจัดการแคมเปญ Shop Cash ได้ คุณสามารถมีแคมเปญที่กำลังใช้งานได้ครั้งละหนึ่งแคมเปญ

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การตลาด” จากนั้นคลิก “สร้างแคมเปญ” บริเวณมุมขวาบน

 5. ป้อนชื่อแคมเปญของคุณ

 6. ในส่วนตารางเวลา ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและเวลาที่ต้องการให้แคมเปญเริ่มแสดง

 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดให้กับแคมเปญ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งเวลาสิ้นสุด

 8. ในส่วนงบประมาณ ให้ป้อนข้อมูลในช่องงบประมาณรายวันและต้นทุนสูงสุดต่อการหาลูกค้า

 9. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการตั้งจํานวนขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องใช้จ่ายเพื่อใช้งานข้อเสนอ Shop Cash ให้เลือกตั้งค่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่า

 10. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและจากนั้นคลิกที่ เผยแพร่

แก้ไขแคมเปญ Shop Cash

หลังจากสร้างแคมเปญ Shop Cash แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายวันและวันที่สิ้นสุดแคมเปญได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนต้นทุนสูงสุดต่อการหาลูกค้าได้หลังจากเผยแพร่แคมเปญแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหยุดแสดงแคมเปญได้ทุกเมื่อ จากนั้นจึงสร้างแคมเปญใหม่

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การตลาด” จากนั้นคลิกที่แคมเปญของคุณ

 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดแคมเปญ ให้แก้ไขข้อมูลในช่องวันที่สิ้นสุดหรือเวลาสิ้นสุด จากนั้นคลิก บันทึก
  • หากต้องการเปลี่ยนงบประมาณรายวัน โปรดป้อนจํานวนเงินใหม่ลงในช่องงบประมาณรายวัน จากนั้นคลิกบันทึก
  • หากต้องการหยุดแคมเปญชั่วคราว ให้คลิก “หยุดแคมเปญชั่วคราว
  • หากต้องการหยุดแสดงแคมเปญทันที ให้คลิก “สิ้นสุดแคมเปญ
 6. อัปเดตข้อมูลในช่องที่คุณต้องการแก้ไข

 7. คลิกที่ “บันทึก

การวิเคราะห์แคมเปญ Shop Cash

คุณสามารถวัดผลสำเร็จของแคมเปญข้อเสนอ Shop Cash ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การตลาด

 5. เลือกแคมเปญที่คุณต้องการจะตรวจสอบ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของเกณฑ์ชี้วัดแต่ละรายการ

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะคอลเลกชัน
ตัวชี้วัด ความหมาย
อิมเพรสชั่น จํานวนครั้งที่มีผู้ใช้แอป Shop ดูข้อเสนอ Shop Cash จากที่ใดก็ตามในแอป Shop รวมถึงหน้าร้านค้าและหน้ารายละเอียดสินค้าด้วย
หาลูกค้าใหม่ จำนวนลูกค้าใหม่ที่ทำการสั่งซื้อเป็นครั้งแรกโดยใช้ข้อเสนอ Shop Cash
ยอดขายจากแคมเปญ จํานวนยอดขายรวมหารด้วยจํานวนคำสั่งซื้อจากแคมเปญ Shop Cash
มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย จํานวนยอดขายรวมหารด้วยจํานวนคำสั่งซื้อจากแคมเปญ Shop Cash
ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา จํานวนยอดขายรวมหารด้วยต้นทุนทั้งหมดของแคมเปญ Shop Cash
ค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณาของการขาย ต้นทุนการโฆษณาทั้งหมดหารด้วยยอดขายรวมจากแคมเปญ Shop Cash โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
ต้นทุนต่อลูกค้า ต้นทุนการโฆษณาทั้งหมดหารด้วยจํานวนลูกค้าทั้งหมดที่หาได้จากแคมเปญ Shop Cash

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแคมเปญ Shop Cash คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shop เพื่อขอความช่วยเหลือในภาษาอังกฤษ สำหรับการขอความช่วยเหลือในภาษาอื่นๆ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี