การใช้องค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay

แนวทางเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้องค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay ได้อย่างถูกต้อง หากคุณใช้งานองค์ประกอบเหล่านี้ แสดงว่าคุณยอมรับแนวทางการใช้งานเครื่องหมายการค้า Shop Pay และเข้าใจว่าการฝ่าฝืนแนวทางเหล่านี้จะส่งผลให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์อนุญาตในการใช้องค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay ของคุณสิ้นสุดลง

หากต้องการเน้นหรือโปรโมทฟีเจอร์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณสามารถใช้โลโก้หลักของ Shop Pay ร่วมกับสโลแกนพาร์ทเนอร์ของ Affirm คุณควรพยายามใช้อาร์ตเวิร์กที่เป็นภาพสีเต็มหากเป็นไปได้ โดยอาร์ตเวิร์กที่แสดงโลโก้ Shop Pay พร้อมสโลแกนของพาร์ทเนอร์นั้นมีแบบสีเดียวให้เลือกใช้ด้วย

คุณสามารถดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ทั้งหมดเป็นไฟล์ zip ที่มีไฟล์ .eps, .jpg .png และ .svg

ดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์กของแบรนด์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ทั้งหมด

โลโก้หลักของ Shop Pay

หากเป็นไปได้ พยายามใช้โลโก้หลักของ Shop Pay เป็นแบบสีทั้งรูป ทั้งนี้โลโก้ Shop Pay สีเดียวก็สามารถใช้งานได้ คุณสามารถดาวน์โหลดองค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay ทั้งหมดเป็นไฟล์ zip ที่มีไฟล์ .eps, .jpg .png และ .svg

โลโก้หลัก

ดาวน์โหลดโลโก้หลักของ Shop Pay

อาร์ตเวิร์กหลักของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

อาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay นั้นรวมเอาโลโก้หลักของ Shop Pay กับสโลแกนพาร์ทเนอร์ของ Affirm เข้าไว้ด้วยกัน เครื่องหมายของ Affirm เป็นเครื่องหมายการค้าของ Affirm, Inc. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้โลโก้ แบนเนอร์ และปุ่มของ Affirm

นอกจากนี้ อาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ยังมีแบบสีเดียวให้ใช้ด้วย แต่ให้พยายามใช้เวอร์ชันสีหากเป็นไปได้

อาร์ตเวิร์กหลักของการผ่อนชำระ

ดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์กหลักของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

อาร์ตเวิร์กแบบสีเดียว

เมื่อคุณไม่สามารถใช้อาร์ตเวิร์กแบบสีทั้งรูป ให้ใช้ตัวเลือกสีเดียวที่มีความคมชัดมากที่สุด

ใช้อาร์ตเวิร์กแบบสีเดียว:

  • เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้การพิมพ์สีเดียว
  • เมื่อไม่สามารถแสดงสีได้อย่างถูกต้อง
  • บนพื้นหลังที่ยุ่งเหยิงหรือมีลวดลาย
  • บนพื้นหลังที่มีความคมชัดไม่เพียงพอ

โลโก้การผ่อนชำระแบบสีเดียว

ดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay แบบสีเดียว

ล้างพื้นที่

เมื่อใช้อาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้เว้นช่องว่างหรือพื้นที่สำหรับตัว "X" ไว้รอบภาพ เพื่อให้ทุกองค์ประกอบแสดงได้อย่างเหมาะสมที่สุดในทุกรูปแบบ

"X" หมายถึงความสูงของอาร์ตเวิร์ก

ตัวอย่างงานศิลปะการผ่อนชำระขั้นต่า

ขนาดขั้นต่ำ

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของอาร์ตเวิร์กการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay โปรดอย่าปรับขนาดให้เล็กกว่า 166 x 42 พิกเซล

ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระ ขนาดเล็กที่สุด

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสิ่งที่คุณควรทำเมื่อใช้อาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กแบบสีทั้งรูป
ใช้อาร์ตเวิร์กที่เป็นสีทั้งรูปหากเป็นไปได้
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กสีดำ
ใช้อาร์ตเวิร์กที่เป็นสีดำทั้งหมดแทนการใช้เวอร์ชันสีทั้งรูป
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กสีขาว
ใช้อาร์ตเวิร์กสีขาวล้วนแทนการใช้เวอร์ชันสีเต็ม เพื่อให้สีตัดกับพื้นหลัง สี ภาพ หรือลวดลายต่างๆ
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กสีขาวล้วน
ใช้อาร์ตเวิร์กสีขาวล้วนเมื่อวางบนภาพ หากต้องการให้ความคมชัดที่แรง ให้เพิ่มอาร์ตเวิร์กสีขาวด้านบนของเลเยอร์สีดำ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสิ่งที่คุณไม่ควรทำเมื่อใช้อาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กที่บิดเบี้ยวและไม่ตรง
อย่าเอียงหรือบิดเบือนอาร์ตเวิร์ก
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กที่มีสีต่างกัน
อย่าเปลี่ยนสีของอาร์ตเวิร์ก
รูปแบบที่ยอมรับมีเพียงสีทั้งรูป สีดำล้วน หรือสีขาวล้วน
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กที่มีการดัดแปลง
อย่าเปลี่ยนแปลงอาร์ตเวิร์กในลักษณะใดๆ หรือเปลี่ยนสีของอาร์ตเวิร์ก
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กที่มีการดัดแปลงสัดส่วน
อย่าเปลี่ยนสัดส่วนของอาร์ตเวิร์กไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กที่ซ้อนกัน
อย่าซ้อนหรือปรับเปลี่ยนล็อกอัพของอาร์ตเวิร์ก
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กที่จัดวางบนตัวภาพ
อย่าวางอาร์ตเวิร์กแบบสีทั้งรูปบนตัวภาพ
แต่ให้ใช้อาร์ตเวิร์กแบบสีเดียวเพื่อให้มีความคมชัดมากที่สุด
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กสีขาวบนพื้นหลังสีอ่อน
อย่าวางอาร์ตเวิร์กสีขาวบนพื้นหลังสีอ่อน
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์กที่มีเอฟเฟกต์เพิ่มเงา
อย่าปรับเปลี่ยนหรือใช้เอฟเฟกต์ใดๆ กับอาร์ตเวิร์ก เช่น การเพิ่มเงา เส้นขอบ หรือการเบลอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์

โลโก้ Shopify

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ Shopify รวมถึงกระเป๋าช้อปปิ้งและอักษร Shopify ตัวเอียง

แนวทางการใช้งานเครื่องหมายการค้า

แนวทางเหล่านี้อธิบายถึงวิธีที่คุณต้องใช้และนําเสนอองค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay การใช้องค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay บ่งชี้ว่าคุณได้ยอมรับแนวทางเหล่านี้และเข้าใจว่าการใช้องค์ประกอบของแบรนด์เหล่านี้ไปในทางละเมิดแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้ใบอนุญาตและ/หรือสิทธิ์อนุญาตของคุณสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

  • คุณสามารถใช้องค์ประกอบของแบรนด์เหล่านี้ได้เฉพาะตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในหน้านี้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทความพร้อมในการใช้งานฟีเจอร์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ร่วมกับร้านค้าของผู้ขาย Shopify เท่านั้น นอกจากว่าจะมีการมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  • การใช้องค์ประกอบของแบรนด์เหล่านี้จะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคในแง่ของการรับการสนับสนุนจากเรา ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองบริษัทของคุณหรือสินค้าหรือบริการของคุณ
  • Affirm และการออกแบบ Affirm เป็นเครื่องหมายการค้าของ Affirm, Inc. เราจะไม่ให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่คุณ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎก่อนใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ
  • องค์ประกอบของแบรนด์ต่างๆ เช่น "Shop Pay" และโลโก้ Shop Pay เป็นทรัพย์สินพิเศษของเรา และค่าความนิยมทั้งหมดที่เป็นผลมาจากการใช้งานองค์ประกอบของแบรนด์เหล่านั้นของคุณเพื่อประโยชน์ของเราเท่านั้น และคุณจะต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิ์การเป็นเจ้าขององค์ประกอบของแบรนด์เหล่านั้น
  • การนำองค์ประกอบของแบรนด์เราไปใช้ต้องเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรติ และจะต้องไม่นำไปใช้ในทางที่สร้างความเสียหายต่อเรา สินค้าหรือบริการของเรา หรือในลักษณะที่เราเห็นว่าสร้างความเสียหายหรือทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหรือค่าความนิยมในเครื่องหมายการค้าหรือองค์ประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ที่เราเป็นเจ้าของ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อย่าเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์เรากับกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือใช้องค์ประกอบเหล่านั้นในลักษณะที่หลอกลวงหรือให้โทษ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี