แนวทางการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

เอกสารและข้อกำหนดทางการตลาดของคุณต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมของรัฐและรัฐบาลกลาง, บัญญัติ Equal Credit Opportunity Act, บัญญัติ Truth in Lending Act (TILA), บัญญัติ Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing (CAN-SPAM) Act รวมทั้งกฎการโฆษณาและการตลาดของคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติสําหรับการรับรองและข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลเต็มรูปแบบ

เมื่อคุณสร้างเอกสารทางการตลาดเพื่อโปรโมทการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณต้องใช้แนวทางและข้อความที่ได้รับอนุมัติ

แนวทางการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรม

แนวทางการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรมได้รับการควบคุมโดยบัญญัติเกี่ยวกับการมีโอกาสทางเครดิตอย่างเท่าเทียม (ECOA) หากต้องการโปรโมทการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณต้อง:

 • หลีกเลี่ยงการเพิ่มข้อกำหนดไปยังขั้นตอนการสมัคร
 • เปิดให้ลูกค้าทุกรายสามารถใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay โดยสนับสนุนทุกคนให้สมัครใช้งาน
 • กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรในวงกว้าง
 • ปฏิบัติต่อบุคคลในตำแหน่งใกล้เคียงกันอย่างเท่าเทียม

อย่าใช้เอกสารการตลาดของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เพื่อกำหนดเป้าหมายโดยอิงจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • อายุ (หากผู้ยื่นขอสามารถทำสัญญาได้)
 • สีผิว
 • เพศ
 • การพึ่งพารายได้จากโครงการช่วยเหลือของรัฐ
 • สถานภาพการสมรส
 • เชื้อชาติ
 • แข่งขัน
 • ศาสนา
 • ความสนใจทางเพศ

หากสื่อการตลาดเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณเจาะจงไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่มีโอกาสใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เมื่อคุณเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมายการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือปรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินของคุณ

แม้ว่าสินค้าของคุณอาจจะดึงดูดกลุ่มประชากรที่เฉพาะเจาะจง แต่เนื้อหาทางการตลาดของคุณควรตั้งเป้าหมายเป็นประชากรในวงกว้างหากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบัญญัติพื้นฐานตาม ECOA ของคณะกรรมการกํากับการค้าของรัฐบาลกลาง

การกระทำหรือหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หลอกลวง หรือเป็นอันตราย (UDAAP)

เพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด เอกสารการตลาดของคุณต้อง:

 • หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิด การละเว้น หรือการอวดอ้างอื่นๆ ที่ไม่เป็นความจริง
 • หลีกเลี่ยงการสร้างความเร่งด่วนที่ไม่จำเป็น
 • ซื่อสัตย์
 • ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
 • ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้ามาสนับสนุนการอวดอ้าง

หากคุณเสนอโปรโมชันหรือการรับเงินคืน เช่น การทดลองใช้แบบไม่มีความเสี่ยงหรือการรับประกันการเงินคืน คุณควรปฏิบัติตามที่โปรโมชันนั้นๆ ระบุไว้ทุกครั้ง

หากคุณโฆษณาการทดลองใช้ฟรีใดๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดลองใช้ฟรีนั้นฟรีอย่างแท้จริงเสมอ โดยรวมถึงดอกเบี้ยอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UDAAP

บัญญัติ Truth in Lending Act (TILA)

บัญญัติ Truth in Lending Act (TILA) กำหนดไว้ว่าลูกค้าจะต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของเครดิตสำคัญๆ ก่อนที่ลูกค้าจะชำระเงินที่ตนกู้ยืมไปคืน และเมื่อทำการโฆษณาข้อกำหนดของเครดิตดังกล่าว โฆษณาจะสามารถระบุได้เฉพาะข้อกำหนดที่มีให้ใช้งานเท่านั้น

เมื่อคุณกล่าวถึงข้อกําหนดด้านเครดิตที่เฉพาะเจาะจง หรือที่เรียกว่า “ข้อกําหนดทริกเกอร์” ในเอกสารทางการตลาดของคุณ คุณจะต้องระบุข้อกําหนดของการผ่อนชําระฉบับเต็มให้แก่ลูกค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้ตัวอย่างสำหรับใช้แสดงเพื่ออธิบายข้อกำหนดทริกเกอร์ให้ชัดเจน และแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าสินเชื่อจริงจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างสำหรับใช้แสดงจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ราคาซื้อ (จํานวนสินเชื่อ)
 • จํานวนที่ต้องชำระรายเดือน
 • ระยะเวลาของสินเชื่อ
 • อัตราร้อยละต่อปี (APR)

พิจารณาตัวอย่างวิธีใช้ตัวอย่างสำหรับใช้แสดงดังต่อไปนี้:

 • ยอดสินเชื่อ $800 จะแยกออกเป็นการชำระเงินจำนวน $72.21 ต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีอัตราร้อยละต่อปีที่ 15% หรือการชำระเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยจำนวน $200 ทุกๆ สองสัปดาห์

ข้อความที่ต้องมีตัวอย่างสำหรับใช้แสดง

ข้อความเหล่านี้จะมีข้อกำหนดทริกเกอร์ที่ต้องมีตัวอย่างสำหรับใช้แสดง:

 • จํานวนครั้งของการชำระเงิน หากมีการชำระเงินมากกว่า 4 ครั้ง ตัวอย่างเช่น การชำระเงิน 6 ครั้ง
 • ระยะเวลาการผ่อนชําระ ตัวอย่างเช่น 6 เดือน หรือ 12 เดือน
 • จํานวนที่ต้องชำระรายเดือน ตัวอย่างเช่น ต่ำสุด $60/เดือน
 • จํานวนดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่น มีอัตราร้อยละต่อปีต่ำสุดถึง 10%
 • จํานวนหรือเปอร์เซ็นต์ของเงินดาวน์ ตัวอย่างเช่น $100 หรือ 25%

ข้อความเหล่านี้ไม่ต้องมีตัวอย่างสำหรับใช้แสดง ทั้งนี้ อาจยังต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ อยู่:

 • การชำระเงินรายเดือน
 • ค่อยๆ ทยอยจ่าย
 • ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง
 • การเงิน
 • อัตราร้อยละต่อปีต่ำสุดถึง 0%
 • อัตราร้อยละต่อปีอยู่ที่ 0% หรืออัตราร้อยละต่อปีที่ 10-36%
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • การผ่อนชำระ 4 งวดแบบไม่มีดอกเบี้ย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญญัติ Truth in Lending Act

แนวทางการปฏิบัติตามกฎด้านการดูแลสุขภาพ

หากคุณเสนอสินค้าหรือบริการดูแลสุขภาพ คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามแนวทางเพิ่มเติมเมื่อทำการตลาดการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว เช่น บริเวณพื้นที่การรักษา ตัวอย่างของแนวทางเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติตามมีดังต่อไปนี้:

 • อย่าทำการตลาดการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าขอรับบริการด้านสุขภาพมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ หรือในลักษณะที่อาจใช้ประโยชน์จากการประกันเกินควร
 • อย่าเสนอการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ขณะลูกค้าไม่สบายใจ ได้รับยานอนหลับ ไม่สามารถใช้เหตุผลได้ตามปกติ หรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้อย่างมีข้อมูล
 • อย่ารวมการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ในเอกสารการตลาดที่อ้างอิงประกัน บัญชีค่าใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น (FSA) หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้านสุขภาพ (HSA)
 • การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay อาจปรากฏในสื่อการตลาดของคุณได้หากมีการแยกต่างหากและไม่ได้พิมพ์ใกล้กับเอกสารการตลาดที่อ้างอิงประกัน บัญชีค่าใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น (FSA) หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้านสุขภาพ (HSA)

หากต้องการดูรายการข้อกำหนดและการจัดเตรียมบริการด้านสุขภาพของ Affirm ทั้งหมด ให้ดูที่ข้อกำหนดในการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ขายในสหรัฐอเมริกาและภาคผนวกการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการตลาดด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือกของ Affirm

แนวทางสำหรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หากคุณเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะทำการตลาดการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี