แนวทางการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

เอกสารทางการตลาดของคุณต้องเป็นไปตามข้อบังคับของรัฐและรัฐบาลกลางต่างๆ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่เท่าเทียม การควบคุมสื่ออนาจารและการตลาดอันไม่พึงประสงค์ (CAN-SPAM) รวมทั้งกฎการโฆษณาและการตลาดของคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติสําหรับการรับรองและข้อกํากับการเปิดเผยข้อมูลเต็มรูปแบบ

เมื่อคุณสร้างเอกสารทางการตลาดเพื่อโปรโมทการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณต้องใช้แนวทางและข้อความที่ได้รับอนุมัติ

แนวทางการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรม

แนวทางการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรมได้รับการควบคุมโดยบัญญัติเกี่ยวกับการมีโอกาสทางเครดิตอย่างเท่าเทียม (ECOA) หากต้องการโปรโมทการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณต้อง:

 • หลีกเลี่ยงการเพิ่มข้อกำหนดไปยังขั้นตอนการสมัคร
 • เปิดให้ลูกค้าทุกรายสามารถใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay โดยสนับสนุนทุกคนให้สมัครใช้งาน
 • กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรในวงกว้าง
 • ปฏิบัติต่อบุคคลในตำแหน่งใกล้เคียงกันอย่างเท่าเทียม

อย่าใช้เอกสารการตลาดของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เพื่อกำหนดเป้าหมายโดยอิงจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • อายุ (หากผู้ยื่นขอสามารถทำสัญญาได้)
 • สีผิว
 • เพศ
 • การพึ่งพารายได้จากโครงการช่วยเหลือของรัฐ
 • สถานภาพการสมรส
 • เชื้อชาติ
 • แข่งขัน
 • ศาสนา
 • ความสนใจทางเพศ

หากสื่อการตลาดเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณเจาะจงไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่มีโอกาสใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เมื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม คุณจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมายการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจไปสู่การฟ้องร้องหรือปรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณ

แม้ว่าสินค้าของคุณอาจจะดึงดูดกลุ่มประชากรที่เฉพาะเจาะจง แต่เนื้อหาทางการตลาดของคุณควรตั้งเป้าหมายเป็นประชากรในวงกว้างหากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบัญญัติพื้นฐานตาม ECOA ของคณะกรรมการกํากับการค้าของรัฐบาลกลาง

การกระทำหรือหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หลอกลวง หรือเป็นอันตราย (UDAAP)

เพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด เอกสารการตลาดของคุณต้อง:

 • หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิด การละเว้น หรือการเรียกร้องสินไหมอื่นๆ อันเป็นการหลอกลวง
 • หลีกเลี่ยงการสร้างความเร่งด่วนที่ไม่จำเป็น
 • ซื่อสัตย์
 • ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
 • ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • รองรับการเรียกร้องสินไหมด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า

หากคุณเสนอโปรโมชันหรือการรับเงินคืน เช่น การทดลองใช้งานแบบไม่มีความเสี่ยงหรือการรับประกันการเงินคืน คุณควรใช้โปรโมชันนี้ในการโปรโมทนั้นเสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UDAAP

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี