แนวทางการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

เอกสารและข้อกำหนดทางการตลาดของคุณต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมของรัฐและรัฐบาลกลาง, บัญญัติ Equal Credit Opportunity Act, บัญญัติ Truth in Lending Act (TILA), บัญญัติ Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing (CAN-SPAM) Act รวมทั้งกฎการโฆษณาและการตลาดของคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติสําหรับการรับรองและข้อกํากับการเปิดเผยข้อมูลเต็มรูปแบบ

เมื่อคุณสร้างเอกสารทางการตลาดเพื่อโปรโมทการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณต้องใช้แนวทางและข้อความที่ได้รับอนุมัติ

แนวทางการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรม

แนวทางการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรมได้รับการควบคุมโดยบัญญัติเกี่ยวกับการมีโอกาสทางเครดิตอย่างเท่าเทียม (ECOA) หากต้องการโปรโมทการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณต้อง:

 • หลีกเลี่ยงการเพิ่มข้อกำหนดไปยังขั้นตอนการสมัคร
 • เปิดให้ลูกค้าทุกรายสามารถใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay โดยสนับสนุนทุกคนให้สมัครใช้งาน
 • กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรในวงกว้าง
 • ปฏิบัติต่อบุคคลในตำแหน่งใกล้เคียงกันอย่างเท่าเทียม

อย่าใช้เอกสารการตลาดของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เพื่อกำหนดเป้าหมายโดยอิงจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • อายุ (หากผู้ยื่นขอสามารถทำสัญญาได้)
 • สีผิว
 • เพศ
 • การพึ่งพารายได้จากโครงการช่วยเหลือของรัฐ
 • สถานภาพการสมรส
 • เชื้อชาติ
 • แข่งขัน
 • ศาสนา
 • ความสนใจทางเพศ

หากสื่อการตลาดเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณเจาะจงไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่มีโอกาสใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เมื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม คุณจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมายการผ่อนชำระอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจไปสู่การฟ้องร้องหรือปรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณ

แม้ว่าสินค้าของคุณอาจจะดึงดูดกลุ่มประชากรที่เฉพาะเจาะจง แต่เนื้อหาทางการตลาดของคุณควรตั้งเป้าหมายเป็นประชากรในวงกว้างหากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบัญญัติพื้นฐานตาม ECOA ของคณะกรรมการกํากับการค้าของรัฐบาลกลาง

การกระทำหรือหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หลอกลวง หรือเป็นอันตราย (UDAAP)

เพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด เอกสารการตลาดของคุณต้อง:

 • หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิด การละเว้น หรือการเรียกร้องสินไหมอื่นๆ อันเป็นการหลอกลวง
 • หลีกเลี่ยงการสร้างความเร่งด่วนที่ไม่จำเป็น
 • ซื่อสัตย์
 • ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
 • ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • รองรับการเรียกร้องสินไหมด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า

หากคุณเสนอโปรโมชันหรือการรับเงินคืน เช่น การทดลองใช้แบบไม่มีความเสี่ยงหรือการรับประกันการเงินคืน คุณควรใช้โปรโมชันนี้ในการโปรโมทนั้นเสมอ

หากคุณโฆษณาการทดลองใช้ฟรีใดๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดลองใช้ฟรีนั้นฟรีอย่างแท้จริงเสมอ โดยรวมถึงดอกเบี้ยอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UDAAP

บัญญัติ Truth in Lending Act (TILA)

บัญญัติ Truth in Lending Act (TILA) กำหนดไว้ว่าลูกค้าจะต้องได้รับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของเครดิตสำคัญๆ ก่อนที่ลูกค้าจะชำระเงินที่ตนกู้ยืมไปคืน และเมื่อทำการโฆษณาข้อกำหนดของเครดิตดังกล่าว โฆษณาจะสามารถระบุได้เฉพาะข้อกำหนดที่มีให้ใช้งานเท่านั้น

เมื่อคุณกล่าวถึงข้อกําหนดด้านเครดิตที่เฉพาะเจาะจง หรือที่เรียกว่า “ข้อกําหนดทริกเกอร์” ในเอกสารทางการตลาดของคุณ คุณจะต้องระบุข้อกําหนดของการผ่อนชําระฉบับเต็มให้แก่ลูกค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้ตัวอย่างสำหรับใช้แสดงเพื่ออธิบายข้อกำหนดทริกเกอร์ให้ชัดเจน และแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าสินเชื่อจริงจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างสำหรับใช้แสดงจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ราคาซื้อ (จํานวนสินเชื่อ)
 • จํานวนที่ต้องชำระรายเดือน
 • ระยะเวลาของสินเชื่อ
 • อัตราร้อยละต่อปี (APR)

พิจารณาตัวอย่างวิธีใช้ตัวอย่างสำหรับใช้แสดงดังต่อไปนี้:

 • ยอดสินเชื่อ $800 จะแยกออกเป็นการชำระเงินจำนวน $72.21 ต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีอัตราร้อยละต่อปีที่ 15% หรือการชำระเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยจำนวน $200 ทุกๆ สองสัปดาห์

ข้อความที่ต้องมีตัวอย่างสำหรับใช้แสดง

ข้อความเหล่านี้จะมีข้อกำหนดทริกเกอร์ที่ต้องมีตัวอย่างสำหรับใช้แสดง:

 • จํานวนครั้งของการชำระเงิน หากมีการชำระเงินมากกว่า 4 ครั้ง ตัวอย่างเช่น การชำระเงิน 6 ครั้ง
 • ระยะเวลาการผ่อนชําระ ตัวอย่างเช่น 6 เดือน หรือ 12 เดือน
 • จํานวนที่ต้องชำระรายเดือน ตัวอย่างเช่น ต่ำสุด $60/เดือน
 • จํานวนดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่น มีอัตราร้อยละต่อปีต่ำสุดถึง 10%
 • จํานวนหรือเปอร์เซ็นต์ของเงินดาวน์ ตัวอย่างเช่น $100 หรือ 25%

ข้อความเหล่านี้ไม่ต้องมีตัวอย่างสำหรับใช้แสดง ทั้งนี้ อาจยังต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ อยู่:

 • การชำระเงินรายเดือน
 • ค่อยๆ ทยอยจ่าย
 • ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง
 • การเงิน
 • อัตราร้อยละต่อปีต่ำสุดถึง 0%
 • อัตราร้อยละต่อปีที่ 0% หรืออัตราร้อยละต่อปีที่ 10-30%
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • การผ่อนชำระ 4 งวดแบบไม่มีดอกเบี้ย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญญัติ Truth in Lending Act

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี