การแปลงสกุลเงินและความเสี่ยง

การแปลงสกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรม เช่น เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน ทำการคืนเงิน หรือมีการปฏิเสธการชำระเงิน อัตราสกุลเงินที่ใช้คืออัตราในขณะที่ทำธุรกรรมเสมอ

คุณสามารถดูรายละเอียดของธุรกรรมได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ:

ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

คำจำกัดความของสกุลเงินและการแปลงสกุลเงิน

ร้านค้าของคุณมีสกุลเงินสามประเภท:

  • สกุลเงินของร้านค้า - สกุลเงินของ Shopify admin ซึ่งเป็นสกุลเงินที่คุณใช้เพื่อกำหนดราคาสินค้าและตัวเลือกสินค้า และเป็นสกุลเงินที่ปรากฏในรายงานของคุณ
  • สกุลเงินในพื้นที่ (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินของลูกค้าหรือสกุลเงินที่แสดง) - สกุลเงินที่ลูกค้าเห็นในร้านค้าของคุณและสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ชำระเงินคำสั่งซื้อของตนในขั้นตอนการชำระเงิน
  • สกุลเงินที่รับชำระ - สกุลเงินที่ Shopify ใช้เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นผันผวนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดความล่าช้าในการประมวลผลการชำระเงินหรือการคืนเงิน ย่อมมีความเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียหรือได้รับเงินจากการแปลงสกุลเงิน

คุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินในกรณีดังต่อไปนี้

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ

เมื่อคุณจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน ราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในร้านค้าของคุณจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติตามอัตราการแลกเปลี่ยนของตลาด โดยคุณจะกำหนดราคาสินค้าในสกุลเงินอื่นๆ ด้วยตนเองไม่ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อหลายสกุลเงิน ราคาสินค้าเฉพาะรายการจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ เนื่องจากยอดเงินเหล่านี้อยู่ในระหว่างการแปลงสกุลเงินจากสกุลเงินของลูกค้าของคุณ และอาจมีการผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจแตกต่างจากจำนวนเงินรวมที่แสดงผล

ราคาของคุณจะถูกแปลงโดยการนำราคาสินค้าในร้านค้าไปคูณกับอัตราการแปลงสกุลเงิน แล้วบวกค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน จากนั้นใช้กฎการปัดเศษของสกุลเงินนั้นๆ หากมี ราคาที่แปลงสกุลเงินจะรวมค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงินของคุณแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อแปลงราคาสินค้า 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นยูโร ราคาที่แปลงไปจะเป็น €8.90 ซึ่งรวมอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินแล้ว:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
  <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

หากคุณเปิดใช้กฎการปัดเศษอยู่ ยอดรวมจะถูกปัดเศษเป็น €8.90

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง

เมื่อใช้แผน Shopify, Advanced Shopify และ Shopify Plus คุณสามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดราคาที่แน่นอนได้สำหรับแต่ละสกุลเงินที่เปิดใช้ไว้ อีกทั้งคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน เพราะว่าราคาของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราของตลาด

เมื่อใช้อัตราคอนเวอร์ชันด้วยตนเองคุณอาจได้รับหรือสูญเสียเงินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบัน

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเมื่อคุณแปลงสกุลเงิน หากคุณต้องการรวมค่าธรรมเนียมนี้ในอัตราแบบคำนวณด้วยตนเอง ให้คูณอัตราของคุณเข้ากับค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินตามประเทศของร้านค้าคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินอยู่ที่ 1.5% การคำนวณก็จะได้ว่า: 0.90867 x 1.015 = 09223

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง ระบบจะคำนวณส่วนลดโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของตลาด ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าของคุณใช้งานส่วนลด 5 ดอลลาร์สหรัฐกับคำสั่งซื้อที่เป็นดอลลาร์แคนาดา ระบบจะแปลงส่วนลดเป็นดอลลาร์แคนาดาโดยใช้อัตราในตลาดปัจจุบัน หากอัตราในตลาดปัจจุบันเป็น 1.33 ส่วนลดคือ 6.66 ดอลลาร์แคนาดา

คุณสามารถเปิดใช้การแปลงอัตราด้วยตนเองได้จากการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ

ขั้นตอน:

2 ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่ "จัดการ" 3. ในส่วนสกุลเงิน ให้คลิกที่ "แก้ไข" ที่อยู่ถัดจากสกุลเงินที่คุณต้องการแก้ไข 4. เลือก "ใช้อัตราแบบแมนนวล" 5. คลิกที่ "บันทึก"

กฎการปัดเศษ

ในขั้นตอนการแปลงค่าเงิน ระบบจะทำการปัดเศษเพื่อให้ราคาในท้ายที่สุดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราคาที่ผ่านการแปลงสกุลเงินจะผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาของคุณคงที่

กฎการปัดเศษจะไม่ใช้กับอัตราค่าจัดส่งหรือบัตรของขวัญ

คุณสามารถเปิดใช้กฎการปัดเศษและดูราคาที่แปลงแล้วได้จากการตั้งค่า Shopify Payment ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่ "จัดการ" 3. ในส่วนสกุลเงิน ให้คลิกที่ "เปิดใช้" สำหรับการปัดเศษราคา" 4. ในส่วนสกุลเงินที่เปิดใช้ ให้คลิกที่สกุลเงินที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

กฎการปัดเศษแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองพร้อมใช้งานในแผน Shopify, Advanced Shopify และ Shopify Plus เท่านั้น

กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถควบคุมตัวเลขท้ายราคาสำหรับราคาสินค้าที่แปลงสกุลเงินแล้วได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้ราคาดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดลงท้ายด้วย $0.99 และราคายูโรทั้งหมดลงท้ายด้วย €0.90 ราคาที่แปลงสกุลเงินอาจผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาของคุณคงที่

คุณสามารถเลือกได้จากรายการกฎการปัดเศษแบบกำหนดเองในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ คุณต้องเปิดใช้กฎการปัดเศษไว้ก่อนที่คุณจะสามารถใช้กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิก "จัดการ" 3. ในส่วนสกุลเงิน คลิกที่ "แก้ไข" ถัดจากสกุลเงินที่คุณต้องการแก้ไข 4.กำหนดกฎการปัดเศษและตัวเลขท้ายราคาใหม่ให้ราคาสินค้าที่แปลงสกุลเงินแล้วของคุณ 5. คลิก "บันทึก"

การชำระเงินที่จัดเก็บด้วยตนเอง

เมื่อคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน จำนวนเงินที่คุณได้รับในรูปแบบการชำระเงินจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า หากคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าของคุณเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ และไม่ใช่เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการให้อนุญาตและเวลาที่คุณจัดเก็บเงินด้วยตนเอง และการดำเนินการนี้อาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยได้

ในส่วน Shopify admin คำสั่งซื้อในสกุลเงินต่างๆ จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในร้านค้าของคุณ เพื่อให้คุณรายงานยอดขายได้ง่ายขึ้น มูลค่าหลังจากการแปลงจะแสดงเป็นตัวเลขโดยประมาณจนกว่าคุณจะเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าคือดอลลาร์สหรัฐ และคุณขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร ลูกค้าของคุณสร้างคำสั่งซื้อสำหรับชั้นวางสินค้าราคา €90 ในช่วงที่ส่งคำสั่งซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ $1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ €0.90 ยูโร

ตัวอย่างคำสั่งซื้อ
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในคำสั่งซื้อโดยประมาณ
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ในอีกสองสามวันให้หลัง อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเกิดเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ $1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ €0.85 ยูโรแล้ว คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าเป็นจำนวน €90 ยูโร เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลง และ $1 ดอลลาร์สหรัฐ = €0.85 ยูโร เงิน €90 ยูโรจึงแปลงเป็น $98 ดอลลาร์สหรัฐ คุณได้รับ $98 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ยอดเงินที่จัดเก็บเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 98 ดอลลาร์สหรัฐ

การคืนเงิน

มักจะมีช่องว่างเวลาระหว่างที่ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อและเมื่อพวกเขาทำการคืนสินค้า ด้วยเหตุนี้จำนวนที่แปลงสกุลเงินที่คุณได้รับสำหรับคำสั่งซื้อมักจะไม่เท่ากับจำนวนที่แปลงสกุลเงินที่คุณให้กลับมาอีกครั้งในการคืนเงิน เราขอแนะนำให้คุณคืนเงินจำนวนเต็มจำนวนที่ลูกค้าชำระในสกุลเงินท้องถิ่นของตน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินเนื่องจากการแปลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อเมื่อมีการจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การปฏิเสธการชำระเงิน

เมื่อผู้ถือบัตรเริ่มการปฏิเสธการชำระเงิน จะมีการใช้การแปลงสกุลเงินโดยใช้อัตราการแปลงในขณะที่โอนเงินและไม่ใช่อัตราการแปลงในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

Shopify จะแปลงจำนวนเงินที่คืนเงินแล้ว เครดิตจำนวนที่โต้แย้งให้กับผู้ถือบัตร จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารของผู้ถือบัตรในนามของคุณ โดยหักจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากการชำระเงินครั้งถัดไปของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสำหรับการแปลงสกุลเงินนี้

หากคุณโต้แย้งการปฏิเสธการชำระเงินและได้รับการแก้ไขตามความต้องการของคุณ จำนวนเงินที่โต้แย้งในการปฏิเสธการชำระเงินจะคืนให้คุณและคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินตามอัตราการแปลงสกุลเงินปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการปฏิเสธการชำระเงิน

Shopify Payments และผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น

มีเพียง Shopify Payments เท่านั้นที่สามารถประมวลผลการชำระเงินในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าของคุณได้ หากลูกค้าของคุณเลือกสกุลเงินในพื้นที่และเลือกตัวเลือกการชำระเงินจากผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น ราคาที่ลูกค้าของคุณชำระจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ เป็นผลให้ราคาที่ลูกค้าของคุณชำระสูงกว่าราคาสินค้าในสกุลเงินของร้านค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ และคุณขายเสื้อยืดในราคา $10 ดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าของคุณเลือกที่จะดูร้านค้าของคุณโดยใช้สกุลเงินยูโร และราคาของเสื้อยืดแสดงไว้ที่ €8.90 ยูโร หากลูกค้าของคุณชำระเงินโดยใช้ผู้ให้บริการชำระเงินอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Payments ราคาของเสื้อยืดจะถูกแปลงจากยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐ (ตัวอย่างเช่น 0.132481) และลูกค้าของคุณชำระเงิน $10.08 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเสื้อยืด

หากลูกค้าของคุณชำระเงินโดยใช้ Shopify Payments ระบบจะประมวลผลการชำระเงินของพวกเขาในสกุลเงินในพื้นที่ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น:
(ราคาสินค้า x อัตราการแปลงสกุลเงิน) + ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
($10.00 ดอลลาร์สหรัฐ x 0.867519) + 1.5% = €8.81
หากคุณเปิดใช้กฎการปัดเศษแล้ว Shopify จะปัดเศษยอดรวมขึ้นและลูกค้าของคุณจะชำระเงิน €8.90

หากคุณต้องการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้งาน Shopify Payments ให้ใช้ Shopify Scripts เพื่อซ่อนผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นสำหรับลูกค้าที่เลือกสกุลเงินต่างประเทศในหน้าการชำระเงิน

การจำหน่ายและการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกันและการจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การแปลงสกุลเงินส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้ากับสกุลเงินของร้านค้าของคุณ หากสกุลเงินของร้านค้าของคุณแตกต่างจากสกุลเงินของการรับชำระเงินของคุณ จะเกิดการแปลงสกุลเงินระหว่างสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าและสกุลเงินที่รับชำระเงินของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี