การแปลงสกุลเงินและความเสี่ยง

การแปลงสกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรม เช่น เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน ทำการคืนเงิน หรือมีการเรียกคืนยอดเงิน อัตราสกุลเงินที่ใช้คืออัตราในขณะที่ทำธุรกรรมเสมอ

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของธุรกรรมได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

คำจำกัดความของสกุลเงินและการแปลงสกุลเงิน

ร้านค้าของคุณมีสกุลเงินสามประเภท:

 • สกุลเงินของร้านค้า - สกุลเงินของ Shopify admin ซึ่งเป็นสกุลเงินที่คุณใช้เพื่อกำหนดราคาสินค้าและตัวเลือกสินค้า และเป็นสกุลเงินที่ปรากฏในรายงานของคุณ
 • สกุลเงินในพื้นที่ (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินของลูกค้าหรือสกุลเงินที่แสดง) - สกุลเงินที่ลูกค้าเห็นในร้านค้าของคุณและสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ชำระเงินคำสั่งซื้อของตนในขั้นตอนการชำระเงิน
 • สกุลเงินที่รับชำระ - สกุลเงินที่ Shopify ใช้เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นผันผวนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดความล่าช้าในการประมวลผลการชำระเงินหรือการคืนเงิน ย่อมมีความเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียหรือได้รับเงินจากการแปลงสกุลเงิน

คุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินในกรณีดังต่อไปนี้

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ

เมื่อคุณจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน ราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในร้านค้าของคุณจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติตามอัตราการแลกเปลี่ยนของตลาด โดยคุณจะกำหนดราคาสินค้าในสกุลเงินอื่นๆ ด้วยตนเองไม่ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อหลายสกุลเงิน ราคาสินค้าเฉพาะรายการจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ เนื่องจากยอดเงินเหล่านี้อยู่ในระหว่างการแปลงสกุลเงินจากสกุลเงินของลูกค้าของคุณ และอาจมีการผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจแตกต่างจากจำนวนเงินรวมที่แสดงผล

ระบบจะแปลงราคาสินค้าของคุณโดยการนำราคาสินค้าในร้านค้าไปคูณกับอัตราการแปลงสกุลเงิน แล้วบวกค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน จากนั้นใช้กฎการปัดเศษสำหรับสกุลเงินนั้นๆ (ถ้ามี) ราคาที่แปลงสกุลเงินแล้วจะรวมค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงินของคุณไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อแปลงสินค้าราคา $10.00 เป็นสกุลเงินยูโร ราคาจะถูกแปลงเป็น €8.90 ซึ่งราคานี้รวมอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินแล้ว:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

หากคุณเปิดใช้กฎการปัดเศษอยู่ ยอดรวมจะถูกปัดเศษเป็น €8.90

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง

เมื่อใช้แผน Advanced Shopify และ Shopify Plus คุณจะสามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินด้วยตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดราคาที่แน่นอนได้สำหรับแต่ละสกุลเงินที่เปิดใช้ไว้ อีกทั้งคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน เพราะว่าราคาของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการแลกเปลี่ยนของตลาด

เมื่อใช้อัตราคอนเวอร์ชันด้วยตนเองคุณอาจได้รับหรือสูญเสียเงินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบัน

แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเมื่อคุณแปลงสกุลเงิน หากคุณต้องการรวมค่าธรรมเนียมนี้ลงในอัตราการแลกเปลี่ยนแบบกำหนดเอง ให้คูณอัตราแลกเปลี่ยนของคุณเข้ากับค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินตามประเทศของร้านค้าคุณ ตัวอย่างเช่น หากอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเป็นยูโรมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินอยู่ที่ 1.5% จะสามารถคำนวณได้ดังนี้: 0.90867 x 1.015 = 0.9223

คุณสามารถเปิดใช้การแปลงอัตราด้วยตนเองได้จากการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากสกุลเงินที่คุณต้องการแก้ไข
 4. เลือก “ใช้อัตราแบบกำหนดเอง
 5. คลิกที่ “บันทึก

กฎการปัดเศษ

เมื่อคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน การแปลงสกุลเงินอาจทําให้ราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งของคุณมีตัวเลขท้ายราคาที่ไม่สอดคล้องกัน คุณสามารถปัดเศษราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีตัวเลขท้ายราคาที่ไม่สอดคล้องกันหลังจากกระบวนการแปลงสกุลเงินได้ ราคาที่แปลงสกุลเงินแล้วจะเปลี่ยนแปลงตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่การปัดเศษจะช่วยให้ราคาและอัตราค่าจัดส่งของคุณคงที่

กฎการปัดเศษไม่ถูกนำไปใช้กับบัตรของขวัญ

คุณสามารถเปิดใช้กฎการปัดเศษและดูตัวอย่างราคาที่แปลงแล้วได้จากการตั้งค่า Shopify Payment ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ “เปิดใช้” สำหรับการปัดเศษ

การกำหนดราคาระหว่างประเทศ

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify, Advanced Shopify และ Shopify Plus คุณจะสามารถควบคุมราคาสินค้าในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างกันโดยใช้การกําหนดราคาระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการปรับราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ของประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ หรืออัปโหลดราคาระหว่างประเทศเฉพาะของสินค้าแต่ละรายการในร้านค้าของคุณได้

เมื่อใช้การกําหนดราคาระหว่างประเทศ คุณอาจได้รับหรือสูญเสียเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินจะมีผลใช้กับคำสั่งซื้อที่สร้างในสกุลเงินต่างๆ คุณควรคิดค่าธรรมเนียมนี้ไปกับราคาสินค้าและการปรับราคาของคุณ

กฎการปัดเศษแบบกำหนดเอง

กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถควบคุมตัวเลขท้ายราคาสำหรับราคาและอัตราค่าจัดส่งสินค้าที่แปลงสกุลเงินแล้วได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้ราคาดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดลงท้ายด้วย $0.99 และราคายูโรทั้งหมดลงท้ายด้วย €0.90 ราคาและอัตราค่าจัดส่งที่แปลงสกุลเงินแล้วอาจผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาของคุณคงที่

คุณสามารถเลือกได้จากรายการกฎการปัดเศษแบบกำหนดเองในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ คุณต้องเปิดใช้กฎการปัดเศษไว้ก่อนที่คุณจะสามารถใช้กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากสกุลเงินที่คุณต้องการแก้ไข
 4. เลือกฎการปัดเศษราคาใหม่ เพื่อให้ราคาที่แปลงสกุลเงินแล้วและอัตราค่าจัดส่งของคุณลงท้ายด้วยราคาที่คุณปรับแต่งเอง
 5. คลิกที่ “บันทึก

การชำระเงินที่จัดเก็บด้วยตนเอง

เมื่อคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน จำนวนเงินที่คุณได้รับในรูปแบบการชำระเงินจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ เวลาที่คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า หากคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ และไม่ใช่เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการให้อนุญาตและเวลาที่คุณจัดเก็บเงินด้วยตนเอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยได้

ในส่วน Shopify admin คำสั่งซื้อในสกุลเงินต่างๆ จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในร้านค้าของคุณ เพื่อให้คุณรายงานยอดขายได้ง่ายขึ้น มูลค่าหลังจากการแปลงจะแสดงเป็นตัวเลขโดยประมาณจนกว่าคุณจะเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าคือดอลลาร์สหรัฐ และคุณขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร ลูกค้าของคุณสร้างคำสั่งซื้อสำหรับชั้นวางสินค้าราคา €90 ในช่วงที่ส่งคำสั่งซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ $1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ €0.90 ยูโร

ตัวอย่างคำสั่งซื้อ
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในคำสั่งซื้อโดยประมาณ
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ในอีกสองสามวันให้หลัง อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเกิดเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ $1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ €0.85 ยูโรแล้ว คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าเป็นจำนวน €90 ยูโร เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลง และ $1 ดอลลาร์สหรัฐ = €0.85 ยูโร เงิน €90 ยูโรจึงแปลงเป็น $98 ดอลลาร์สหรัฐ คุณได้รับ $98 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ยอดเงินที่จัดเก็บเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 98 ดอลลาร์สหรัฐ

การคืนเงิน

มักจะมีช่องว่างของเวลาเกิดขึ้นระหว่างตอนที่ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อกับตอนที่ทำการคืนสินค้า ทำให้เมื่อถึงเวลาคืนเงิน จำนวนเงินค่าสินค้าที่คุณได้รับหลังการแปลงสกุลเงินมักจะไม่เท่ากับจำนวนเงินที่จะต้องคืนหลังการแปลงสกุลเงินแล้ว เราขอแนะนำให้คุณคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าชำระในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้คุณเสียเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้รับมาเนื่องจากมีการแปลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อเมื่อจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การเรียกคืนยอดเงิน

เมื่อผู้ถือบัตรเริ่มการเรียกคืนยอดเงิน จะมีการใช้การแปลงสกุลเงินโดยใช้อัตราการแปลงในขณะที่โอนเงินและไม่ใช่อัตราการแปลงในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

Shopify จะแปลงจำนวนเงินที่คืนเงินแล้ว เครดิตจำนวนที่โต้แย้งให้กับผู้ถือบัตร จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารของผู้ถือบัตรในนามของคุณ โดยหักจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากการชำระเงินครั้งถัดไปของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสำหรับการแปลงสกุลเงินนี้

หากคุณโต้แย้งการเรียกคืนยอดเงินและมีการตัดสินให้คุณชนะ จำนวนเงินที่โต้แย้งในการเรียกคืนยอดเงินจะคืนให้คุณและคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินตามอัตราการแปลงสกุลเงินปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียกคืนยอดเงิน

Shopify Payments และผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น

มีเพียง Shopify Payments เท่านั้นที่สามารถประมวลผลการชำระเงินในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าของคุณได้ หากลูกค้าของคุณเลือกสกุลเงินในพื้นที่และเลือกตัวเลือกการชำระเงินจากผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น ราคาที่ลูกค้าของคุณชำระจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ เป็นผลให้ราคาที่ลูกค้าของคุณชำระสูงกว่าราคาสินค้าในสกุลเงินของร้านค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าของคุณคือดอลลาร์สหรัฐ และคุณจำหน่ายเสื้อยืดในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าของคุณเลือกที่จะดูร้านค้าของคุณโดยใช้สกุลเงินยูโร และราคาของเสื้อยืดแสดงไว้ที่ 8.90 ยูโร หากลูกค้าของคุณชำระเงินโดยใช้ผู้ให้บริการชำระเงินอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Payments ราคาของเสื้อยืดจะถูกแปลงจากยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐและลูกค้าของคุณอาจต้องชำระเงินสำหรับเสื้อยืดตัวดังกล่าวในราคามากกว่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ แต่จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินจากดอลลาร์สหรัฐเป็นยูโร และหน้าคำสั่งซื้อจะไม่แสดงว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นคำสั่งซื้อหลายสกุลเงิน

หากลูกค้าของคุณชำระเงินโดยใช้ Shopify Payments ระบบจะประมวลผลการชำระเงินของพวกเขาในสกุลเงินในพื้นที่ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น:
(ราคาสินค้า x อัตราการแปลงสกุลเงิน) + ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
($10.00 ดอลลาร์สหรัฐ x 0.867519) + 1.5% = €8.81
หากคุณเปิดใช้กฎการปัดเศษแล้ว Shopify จะปัดเศษยอดรวมขึ้นและลูกค้าของคุณจะชำระเงิน €8.90

การจำหน่ายและการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกันและการจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การแปลงสกุลเงินส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้ากับสกุลเงินของร้านค้าของคุณ หากสกุลเงินของร้านค้าของคุณแตกต่างจากสกุลเงินของการรับชำระเงินของคุณ จะเกิดการแปลงสกุลเงินระหว่างสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าและสกุลเงินที่รับชำระเงินของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี