การแปลงสกุลเงินและความเสี่ยง

การแปลงสกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรม เช่น เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน ทำการคืนเงิน หรือมีการปฏิเสธการชำระเงิน อัตราสกุลเงินที่ใช้คืออัตราในขณะที่ทำธุรกรรมเสมอ

คุณสามารถดูรายละเอียดของธุรกรรมได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ:

ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

คำจำกัดความของสกุลเงินและการแปลงสกุลเงิน

ร้านค้าของคุณมีสกุลเงินสามประเภท:

  • สกุลเงินของร้านค้า - สกุลเงินของ Shopify admin ซึ่งเป็นสกุลเงินที่คุณใช้เพื่อกำหนดราคาสินค้าและตัวเลือกสินค้า และเป็นสกุลเงินที่ปรากฏในรายงานของคุณ
  • สกุลเงินราคาเสนอขาย (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินของลูกค้าหรือท้องถิ่น) - สกุลเงินที่ลูกค้าเห็นในร้านค้าของคุณ และสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่หน้าการชำระเงิน
  • สกุลเงินที่รับชำระเงิน - สกุลเงินที่ Shopify ใช้เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นผันผวนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดความล่าช้าในการประมวลผลการชำระเงินหรือการคืนเงิน ย่อมมีความเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียหรือได้รับเงินจากการแปลงสกุลเงิน

คุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินในกรณีดังต่อไปนี้

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ

เมื่อคุณจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน ราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในร้านค้าของคุณจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติตามอัตราการแลกเปลี่ยนของตลาด โดยคุณจะกำหนดราคาสินค้าในสกุลเงินอื่นๆ ด้วยตนเองไม่ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อหลายสกุลเงิน ราคาสินค้าเฉพาะรายการจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ เนื่องจากยอดเงินเหล่านี้อยู่ในระหว่างการแปลงสกุลเงินจากสกุลเงินของลูกค้าของคุณ และอาจมีการผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจแตกต่างจากจำนวนเงินรวมที่แสดงผล

ราคาของคุณจะถูกแปลงโดยการนำราคาสินค้าในร้านค้าไปคูณกับอัตราการแปลงสกุลเงิน แล้วบวกค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน จากนั้นใช้กฎการปัดเศษของสกุลเงินนั้นๆ หากมี ราคาที่แปลงสกุลเงินจะรวมค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงินของคุณแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อแปลงราคาสินค้า 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นยูโร ราคาที่แปลงไปจะเป็น €8.90 ซึ่งรวมอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินแล้ว:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
  <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

หากคุณเปิดใช้งานกฎการปัดเศษอยู่ ยอดรวมจะถูกปัดเศษเป็น €8.90

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง

ในแผน Shopify, Shopify Advanced และ Shopify Plus คุณสามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาที่แน่นอนไว้สำหรับแต่ละสกุลเงินที่คุณได้เปิดใช้งานไปได้ และคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ดังนั้น ราคาของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราของตลาด

เมื่อใช้อัตราคอนเวอร์ชันด้วยตนเองคุณอาจได้รับหรือสูญเสียเงินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบัน

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเมื่อคุณแปลงสกุลเงิน หากคุณต้องการรวมค่าธรรมเนียมนี้ในอัตราแบบคำนวณด้วยตนเอง ให้คูณอัตราของคุณเข้ากับค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินตามประเทศของร้านค้าคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินอยู่ที่ 1.5% การคำนวณก็จะได้ว่า: 0.90867 x 1.015 = 09223

คุณสามารถเปิดใช้งานการแปลงอัตราด้วยตนเองได้จากการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิก "จัดการ" 3. ในส่วนสกุลเงิน ให้คลิก "แก้ไข" ที่อยู่ถัดจากสกุลเงินที่คุณต้องการแก้ไข 4. เลือก "ใช้อัตราแบบกำหนดเอง" 5. คลิก "บันทึก"

กฎการปัดเศษ

ในขั้นตอนการแปลงค่าเงิน ระบบจะทำการปัดเศษเพื่อให้ราคาในท้ายที่สุดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราคาที่ผ่านการแปลงสกุลเงินจะผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาของคุณคงที่

กฎการปัดเศษจะไม่ใช้กับอัตราค่าจัดส่งหรือบัตรของขวัญ

คุณสามารถดูตัวอย่างราคาสินค้าหลังจากขั้นตอนการแปลงได้จากการตั้งค่า Shopify Payments

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกแก้ไข 3. ในส่วนสกุลเงิน คลิกที่สกุลเงินที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

คุณสามารถเปิดกฎการปัดเศษได้ทุกเมื่อ โดยคลิกที่เปิดใช้งาน

กฎการปัดเศษแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองrihv,ใช้งานในแผน Shopify, Shopify Advanced และ Shopify Plus เท่านั้น

กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถควบคุมตัวเลขท้ายราคาให้ราคาสินค้าที่แปลงสกุลเงินแล้วได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้ราคาดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดลงท้ายได้ถึง $0.99 และราคายูโรทั้งหมดลงท้ายได้ถึง €0.90 ราคาที่แปลงสกุลเงินอาจผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาของคุณคงที่

คุณสามารถแก้ไขกฎการปัดเศษได้ในส่วนการตั้งค่า Shopify Payments

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกจัดการ 3. ในส่วนสกุลเงิน คลิกที่แก้ไข ถัดจากสกุลเงินที่คุณต้องการแก้ไข 4.กำหนดกฎการปัดเศษและตัวเลขท้ายราคาใหม่ให้ราคาสินค้าที่แปลงสกุลเงินแล้วของคุณ 5. คลิกบันทึก

การชำระเงินที่จัดเก็บด้วยตนเอง

เมื่อคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน จำนวนเงินที่คุณได้รับจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า หากคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง ระบบจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ (จัดเก็บการชำระเงิน) ไม่ใช่เมื่อส่งคำสั่งซื้อ อัตราการแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลาที่อนุมัติการชำระเงิน และเวลาที่คุณชัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดส่วนต่างเล็กน้อย

ในส่วน Shopify admin คำสั่งซื้อในสกุลเงินต่างๆ จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในร้านค้าของคุณ เพื่อให้คุณรายงานยอดขายได้ง่ายขึ้น มูลค่าหลังจากการแปลงจะแสดงเป็นตัวเลขโดยประมาณจนกว่าคุณจะเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าคือดอลลาร์สหรัฐ และคุณขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร Gislaine สร้างคำสั่งซื้อสำหรับชั้นวางสินค้า €90 ในช่วงที่เธอส่งคำสั่งซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 0.90 ยูโร

ตัวอย่างคำสั่งซื้อ
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในคำสั่งซื้อโดยประมาณ
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ในอีกสองสามวันให้หลัง อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเกิดเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 0.85 ยูโร คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของ Gislaine เป็นจำนวน 90 ยูโร เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลง (และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 0.85 ยูโร) เงิน 90 ยูโรจึงแปลงเป็น 98 ดอลลาร์สหรัฐ คุณได้รับ 98 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ยอดเงินที่จัดเก็บเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 98 ดอลลาร์สหรัฐ

การคืนเงิน

ช่องว่างของเวลามักเกิดขึ้นระหว่างที่ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อและเมื่อพวกเขาทำการคืนสินค้า ดังนั้น จำนวนเงินค่าสินค้าที่คุณได้รับหลังการแปลงสกุลเงินมักจะไม่เท่ากับจำนวนเงินที่คุณต้องคืนหลังการแปลงสกุลเงินแล้ว คุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินจากการแปลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อเมื่อจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การปฏิเสธการชำระเงิน

เมื่อผู้ถือบัตรทำการปฏิเสธการชำระเงิน:

  1. ธนาคารของผู้ถือบัตรจะร้องขอยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนให้ผู้ถือบัตรและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงิน

  2. Shopify คืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งให้ผู้ถือบัตรและจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารของผู้ถือบัตรในนามของคุณ จากนั้นจะหักยอดเงินจากยอดการรับชำระเงินของคุณ เมื่อสกุลเงินของคำสั่งซื้อเดิมแตกต่างจากสกุลเงินที่รับชำระเงินของคุณ Shopify จะแปลงสกุลเงินของยอดเงินที่จ่ายในนามของคุณจากยอดการรับชำระเงินของคุณ โดยจะใช้อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะนั้น (และไม่ใช่อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะที่วางคำสั่งซื้อ) เพื่อแปลงยอดเงินดังกล่าว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินสำหรับการแปลงสกุลเงินในกรณีนี้

  3. หากคุณโต้แย้งการปฏิเสธการชำระเงินและชนะ (ได้รับข้อยุติโดยให้คุณชนะ) คุณจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนและ Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมการเรียกยอดเงินคืนให้คุณ ยอดเงินที่ได้คืนจะเป็นสกุลเงินของคำสั่งซื้อเดิม Shopify แปลงยอดเงินดังกล่าวเป็นยอดการรับชำระเงินของคุณโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินในขณะนั้น (และไม่ใช่อัตราขณะที่สร้างคำสั่งซื้อหรืออัตราขณะทำการโต้แย้ง)

Shopify Payments และผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น

Shopify Payments เท่านั้นที่สามารถประมวลผลการชำระเงินในสกุลเงิน (ราคาเสนอขาย) ท้องถิ่นของลูกค้า หากลูกค้าของคุณเลือกตัวเลือกการชำระเงินจากผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น การชำระเงินของพวกเขาจะใช้สกุลเงินของร้านค้าของคุณ

หากลูกค้าของคุณเลือกผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Payments ราคาสินค้า (ในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า) จะแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า ซึ่งทำให้ราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายแพงกว่าราคาสินค้าในสกุลเงินของร้านค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าของคุณคือดอลลาร์สหรัฐฯ และคุณจำหน่ายเสื้อยืดในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลูกค้าเลือกชมร้านค้าของคุณในสกุลเงินยูโร (8.90 ยูโร) แต่ในหน้าการชำระเงินพวกเขาได้เลือกชำระเงินโดยเลือกผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นนอกเหนือจาก Shopify Payments สกุลเงินของราคาเสื้อยืดจะถูกแปลงจากยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ลูกค้าจึงต้องชำระเงิน 10.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเสื้อยืดตัวดังกล่าว

การตรวจสอบลูกค้าโดยใช้ Shopify Payments:
(ราคาสินค้าx*อัตราการแปลงสกุลเงิน) +ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน*
($๑๐.๐๐ดอลลาร์สหรัฐ x ๐.๘๖๗๕๑๙) + ๑.๕% = €๘.๘๑
หากคุณเปิดใช้งานกฎการปัดเศษไว้ Shopify จะนำยอดรวมสูงสุดถึง€๘.๙๐

ลูกค้าชำระเงินโดยใช้ผู้ให้บริการชำระเงินรายอื่น:
แปลงยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ (ตัวอย่างเช่น 0.132481): 10.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หากคุณต้องการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้งาน Shopify Payments ให้ใช้ Shopify Scripts เพื่อซ่อนผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นสำหรับลูกค้าที่เลือกสกุลเงินต่างประเทศในหน้าการชำระเงิน

การจำหน่ายและการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกันและการจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

การแปลงสกุลเงินส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างสกุลเงิน (ราคาเสนอขาย) ท้องถิ่นของลูกค้ากับสกุลเงินของร้านค้าของคุณ กรณียกเว้นจะเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินของร้านค้าแตกต่างจากสกุลเงินที่รับชำระเงินของคุณ ในกรณีดังกล่าว การแปลงสกุลเงินจะเกิดขึ้นระหว่างสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าและสกุลเงินการรับชำระเงินของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ เงินของคุณจะถูกแปลงค่าเพียงครั้งเดียว (ไม่ใช่สองครั้ง)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี