ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการแปลงสกุลเงินของ Shopify Payments

หมายเหตุ: เฉพาะร้านค้าที่ใช้ Shopify Payments เท่านั้นที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดดูที่ข้อกำหนดของ Shopify Payments

เมื่อคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินจาก Shopify Payments ตามปกติ

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม Shopify Payments

เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม Shopify Payments เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้อิงตามประเภทบัตรเครดิตที่ใช้ (เช่น บางครั้งค่าธรรมเนียมของบัตร Visa อาจแตกต่างจากค่าธรรมเนียมของบัตร American Express) และตำแหน่งที่ตั้งที่บัตรเครดิตลงทะเบียนไว้:

  • ค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงิน (ในประเทศ) - ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ในประเทศเดียวกับร้านค้าของคุณ

  • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการชำระเงิน (ข้ามเขตแดน) - ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ในประเทศที่แตกต่างจากประเทศของร้านค้าของคุณ

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดใช้งาน Shopify Payments และเปิดใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อในอนาคต ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะกำหนดจากแผน Shopify ของคุณ

อัตราและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

เมื่อคุณยอมรับการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินการรับชำระเงินของคุณ การแปลงสกุลเงินจะเกิดขึ้น ยอดเงินที่คุณได้รับเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินของราคาเสนอขาย) จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินการรับชำระเงินของคุณและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน:

  • อัตราการแปลงสกุลเงิน - อัตราในตลาดเมื่อแปลงจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงิน อัตราการแปลงสกุลเงินไม่ใช่ค่าธรรมเนียม (แต่เป็นอัตราในตลาดกลางที่ไม่มีส่วนบวกเพิ่ม) ตัวอย่างเช่น อัตราการแปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ/ยูโร 0.8788 หมายถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะแปลงเป็น 0.87 ยูโร

  • ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน - คือค่าธรรมเนียมที่ Shopify เรียกเก็บในการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกเรียกเก็บเมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน แต่จะไม่ถูกเรียกเก็บในกรณีคุณคืนเงินหรือเมื่อการชำระเงินถูกปฏิเสธ ทั้งนี้ในสหรัฐฯ และสวีเดน ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน (และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) จะไม่มีการคืนเงินให้แก่ผู้ขาย และค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินคำนวณตามกับประเทศหลักของร้านค้าของคุณ:

    • 2% ในญี่ปุ่น
    • 1.75% ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สเปน และเยอรมนี
    • 1.5% ในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ (ด้วย Shopify Payments)

โปรดทราบว่าอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและค่าธรรมเนียมจะปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับชำระเงินของคุณ หลังจากคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ระบบจะรวมยอดดังกล่าวอยู่ในราคาที่ลูกค้าพึงจ่ายเป็นค่าบริการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี