บัตรของขวัญเมื่อจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน

มูลค่าและยอดคงเหลือของบัตรของขวัญจะกำหนดเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ แต่ลูกค้าจะซื้อและแลกใช้บัตรของขวัญนั้นด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา

ระบบจะแปลงราคาบัตรของขวัญโดยการคูณจำนวนเงินบัตรของขวัญตามอัตราการแปลงสกุลเงิน เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมแล้ว จึงจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินกับการซื้อด้วยบัตรของขวัญ นอกจากนี้กฎการปัดเศษยังไม่บังคับใช้กับบัตรของขวัญอีกด้วย

การแลกบัตรของขวัญ

หากสกุลเงินในประเทศของลูกค้าไม่เหมือนสกุลเงินของร้านค้าของคุณ ระบบจะแปลงสกุลเงินที่หน้าการชำระเงินเมื่อลูกค้าแลกใช้บัตรของขวัญ การแปลงสกุลเงินนี้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ทำการแลกใช้บัตรของขวัญ และไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ทำการซื้อบัตรของขวัญ

บัตรของขวัญและอัตราการแปลงสกุลเงินด้วยตนเอง

หากคุณตั้งค่าการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะถูกใช้กับราคาที่ลูกค้าจ่ายสำหรับบัตรของขวัญหลายสกุลเงิน แต่คุณจะได้รับเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น หากสกุลเงินของร้านค้าของคุณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และคุณกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองที่ 1.3 สำหรับการแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นดอลลาร์แคนาดา บัตรของขวัญมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 130 ดอลลาร์แคนาดาสำหรับลูกค้าในแคนาดา

ในฐานะผู้ขาย คุณจะได้รับเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบัน หากอัตราปัจจุบันเป็น 1.24 คุณจะได้รับเงิน 104.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบัตรของขวัญนั้น

เมื่อลูกค้าใช้บัตรของขวัญกับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 130 ดอลลาร์แคนาดา การชำระเงินคำสั่งซื้อจะลดลงเป็น 0.00 ดอลลาร์แคนาดาและยอดคงเหลือของบัตรของขวัญจะเปลี่ยนจาก 100 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คุณจะไม่ได้รับเงินจากธุรกรรมนี้เนื่องจากบัตรของขวัญครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคำสั่งซื้อ

หากคุณเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองระหว่างเวลาที่บัตรของขวัญถูกซื้อและถูกใช้งาน มูลค่าบัตรของขวัญในสกุลเงินของลูกค้าจะถูกปรับเปลี่ยน แต่มูลค่าของบัตรของขวัญในสกุลเงินของร้านค้าคุณจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้มูลค่าของบัตรของขวัญในสกุลเงินของลูกค้าเปลี่ยนเป็นอัตราเดียวกับราคาสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองจากดอลลาร์สหรัฐเป็นดอลลาร์แคนาดาโดยเปลี่ยนจาก 1.3 เป็น 1.25 มูลค่าบัตรของขวัญ 100 ดอลลาร์สหรัฐจะเปลี่ยนจาก 130 ดอลลาร์แคนาดาเป็น 125 ดอลลาร์แคนาดา และราคาของสินค้ามูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐก็จะเปลี่ยนจาก 130 ดอลลาร์แคนาดาเป็น 125 ดอลลาร์แคนาดา บัตรของขวัญมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐยังคงซื้อสินค้าราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐด้วยสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาในร้านค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยอดคงเหลือของบัตรของขวัญ

ยอดคงเหลือในบัตรของขวัญจะใช้สกุลเงินของร้านค้าเสมอ ดังนั้น เมื่อลูกค้าตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตรของขวัญของตน ระบบจะรายงานยอดโดยใช้สกุลเงินในร้านค้าของคุณ

การกำหนดราคาระหว่างประเทศ

หากคุณกำลังใช้งานการกําหนดราคาระหว่างประเทศ เพื่อกําหนดราคาสินค้าเฉพาะสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ คุณไม่ควรที่จะกําหนดราคาเฉพาะสำหรับบัตรของขวัญของคุณ เพราะยอดคงเหลือในบัตรของขวัญจะเป็นสกุลเงินเริ่มต้นของร้านค้าเสมอ และการตั้งราคาบัตรของขวัญบางรายการอาจทำให้คุณสูญเสียเงิน

ตัวอย่าง

เช่น ร้านค้าคุณใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และคุณขายบัตรของขวัญมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าชาวยุโรปที่ใช้สกุลเงินยูโรซื้อบัตรของขวัญและชำระเงินด้วยสกุลเงินยูโร ต่อมาเมื่อลูกค้ารายนี้สร้างคำสั่งซื้อและชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ ที่หน้าการชำระเงิน ยอดคงเหลือของบัตรของขวัญจะแปลงเป็นเงินยูโร แล้วระบบจะใช้ยอดนี้ในการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้น และระบบจะแปลงยอดเงินคงเหลือในบัตรของขวัญหลังจากการชำระเงินกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐ ตามเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี