การทดสอบการตั้งค่าการใช้งานหลายสกุลเงิน

หลังจากที่คุณเปิดใช้การขายสินค้าในหลายสกุลเงินด้วย Shopify Payments แล้ว ให้ทดสอบประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า เรียกดูร้านค้าของคุณและสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ แล้วจำลองการชำระเงินด้วยหมายเลขบัตรเครดิตสำหรับทดสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาของคุณปรากฏถูกต้องในสกุลเงินต่างๆ รวมถึงแอปและการปรับแต่งของคุณยังทำงานตามที่คาดหวังไว้

หากคุณไม่เห็นเครื่องมือเลือกสกุลเงินในร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือเลือกสกุลเงิน

ดูตัวอย่างสกุลเงินบนร้านค้าของคุณ

คุณสามารถดูตัวอย่างราคาที่ต้องการได้ในร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ

  2. ในส่วนหลายสกุลเงิน ให้คลิกสกุลเงินที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

  3. คลิกดูบนร้านค้าออนไลน์

การเปลี่ยนสกุลเงินด้วยตนเอง

หากต้องการทดสอบประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในสกุลเงินที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนธีมของคุณ ให้เพิ่มข้อความ ?currency=<ISO-code> ต่อท้าย URL ของร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยแทนที่ <ISO-code> ด้วยรหัสสกุลเงิน ISO 4217 สามตัว

ตัวอย่างเช่น หาก URL ของร้านค้าของคุณคือ myshopify-store.myshopify.com myshopify-store.myshopify.com?currency=CAD จะเปิดร้านค้าของคุณโดยแสดงราคาทั้งหมดในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา และ myshopify-store.myshopify.com?currency=USD จะเปิดร้านค้าของคุณโดยแสดงราคาทั้งหมดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

แอปสาธารณะและแอปส่วนตัว

เข้าไปที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ เปลี่ยนสกุลเงิน แล้วทดสอบประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า หากคุณได้ติดตั้งแอปใน Shopify admin เพื่อให้ปฏิบัติงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ คุณควรทดสอบแอปดังกล่าวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปทำงานได้ดีในสกุลเงินต่างๆ หรือไม่

  • แสดงค่าเงิน (ราคา หรือยอดรวม) ในหน้าร้านหรือในรายงาน
  • ส่งการแจ้งเตือนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาให้แก่ลูกค้า

หากแอปเหล่านี้มีปัญหา อาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในร้านค้าของคุณได้ ลูกค้าจะสามารถชำระเงินได้ แต่พวกเขาจะเห็นราคาที่ผิดแปลกไป ตัวอย่างเช่น แอปที่ไม่ได้รับการอัปเดตจะส่งอีเมลแก่ลูกค้า ซึ่งในอีเมลจะแสดงราคาของคำสั่งซื้อในสกุลเงินที่ไม่ตรงกับสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ชำระเงิน

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปสาธารณะ

แอปสาธารณะส่วนใหญ่ได้รับการอัปเดตให้รองรับการขายหลายสกุลเงินแล้ว แต่ยังมีแอปจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการอัปเดต หากคุณได้ติดตั้งแอปที่ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ เราจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง Shopify admin ของคุณ

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพยายามเปิดใช้การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน ให้ถอนการติดตั้งแอปดังกล่าว และหากที่ผ่านมาคุณได้ติดตั้งแอปที่ไม่สามารถใช้งานควบคู่กันได้ใน Shopify admin คุณจะไม่สามารถเปิดใช้การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินได้

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนหลังจากเปิดใช้การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน หมายความว่าคุณได้ติดตั้งแอปที่ไม่สามารถใช้งานควบคู่กันได้ และคุณจำเป็นต้องถอนการติดตั้งแอปดังกล่าว หากคุณไม่ถอนการติดตั้งแอปดังกล่าว จะเกิดผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในร้านค้าของคุณ (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของคุณอาจไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้) อีกทั้งจะส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งาน Shopify admin ของคุณอีกด้วย (ตัวอย่างเช่น คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลคำสั่งซื้อและการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ)

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปส่วนตัว

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปส่วนตัวในผู้ดูและระบบของคุณ ผู้พัฒนาจำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบแอปเหล่านี้

Shopify คาดว่าหากคุณมีแอปส่วนตัว คุณก็มีช่องทางการติดต่อผู้พัฒนาซึ่งสามารถให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้งานแอปเหล่านี้เมื่อจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงิน อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปิดใช้การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินแม้คุณจะมีแอปส่วนตัวที่ไม่รองรับฟีเจอร์นี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี