ข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments

Shopify Payments ใช้งานได้เฉพาะร้านค้าในบางประเทศและภูมิภาค เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจหรือไม่

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ Shopify Payments เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่ ให้เข้าไปที่รายชื่อประเภทธุรกิจที่ห้ามใช้งานของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการใช้งาน (TOS) สำหรับ Shopify Payments และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Shopify Payments

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมบัญชีดังกล่าวกับ Shopify Payments

 • บัญชีเป็นบัญชีกระแสรายวันแบบเต็มรูปแบบ หรือเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดในสหราอาณาจักรหรือไอร์แลนด์
 • บัญชีใช้สกุลเงินสำหรับการรับชำระเงินตามภูมิภาคของคุณ
 • บัญชีสามารถรับการโอนเงินผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

หมายเหตุ: Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็ก บัญชีเสมือน และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร

ในแต่ละภูมิภาคยังมีข้อกำหนดท้องถิ่นที่เจ้าของบัญชีธนาคารต้องปฏิบัติตาม

 • ออสเตรเลีย บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและใช้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย อีกทั้งต้องมีสิทธิ์ใช้การโอนเงิน BECS
 • ออสเตรีย - บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • เบลเยียม บัญชีธนาคารจะต้องเป็นบัญชีธนาคารสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานที่เป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK ระบบรองรับบัญชีธนาคารประเภทอื่นๆ และบัญชีที่มีผู้ให้บริการเสมือนจริง แต่อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่เพิ่มมากขึ้นในการรับชำระเงิน
 • แคนาดา - หากคุณใช้ดอลลาร์แคนาดาในการรับชำระเงิน บัญชีธนาคารจะต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดาและใช้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน ACH
  แต่หากสกุลเงินที่ใช้สำหรับการรับชำระเงินของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ บัญชีธนาคารดังกล่าวจะต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดาหรือสหรัฐฯ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์ในการโอนเงินแบบ ACH
 • เดนมาร์ก - หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นยูโร บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นโครนเดนมาร์ก บัญชีธนาคารจะต้องใช้สกุลเงินโครนเดนมาร์กและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย DK
 • เยอรมนี - บัญชีธนาคารต้องเป็นสกุลเงินยูโร ต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA และต้องมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง
 • ไอร์แลนด์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์และใช้สกุลเงินยูโร อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน FPS
 • อิตาลี - บัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีประเภทธุรกิจในสกุลเงินยูโร ต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA และต้องมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • ญี่ปุ่น บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นบัญชี Futsu และะใช้สกุลเงินเยน
 • เนเธอร์แลนด์ - บัญชีธนาคารจะต้องเป็นบัญชีธนาคารธุรกิจที่เป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • นิวซีแลนด์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์และใช้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน BECS
 • สิงคโปร์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
 • สเปน - บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • สวีเดน - หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นยูโร บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นโครนาสวีเดน บัญชีธนาคารจะต้องใช้สกุลเงินโครนาสวีเดนและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย SE
 • สหราชอาณาจักร บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและใช้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน FPS
 • สหรัฐอเมริกา บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน ACH

บัญชีกระแสรายวันส่วนใหญ่สามารถรับประเภทการโอนเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ แต่บัญชีกระแสรายวันที่ถูกตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Shopify Payments

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศต่างๆ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments รวมถึงเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การให้เงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย และความผิดทางด้านการเงินอื่นๆ

เมื่อกฎและข้อบังคับในท้องที่เปลี่ยนแปลง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจติดต่อเพื่อขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ การตรวจสอบตามมาตรฐานเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ข้อมูลที่ Shopify ต้องเรียกเก็บนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีเอกสารประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอํานาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมายให้กับธุรกิจ

เอกสารต่างๆ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและที่อยู่อาศัย

หากตัวตนของคุณไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้โดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน Shopify Payments คุณอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมหากต้องการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในบัญชี Shopify Payments คุณจำเป็นต้องใช้เอกสารแยกต่างหากสองฉบับได้แก่:

 • เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
 • เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานของที่อยู่อาศัย

คุณไม่สามารถใช้เอกสารเดียวกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนและหลักฐานของที่อยู่อาศัยได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการประเภทของเอกสารที่ยอมรับทั้งหมดของแต่ละประเทศ

ข้อกำหนดสำหรับเอกสารยืนยันตัวตน:

เอกสารยืนยันตัวตนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ต้องอัปโหลดเอกสารเป็นสีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การสแกนเป็นสีขาวดำจะไม่ได้รับการตรวจสอบ
 • เอกสารจะต้องถูกต้องและยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารระบุตัวตนที่เป็นสำเนา
 • ต้องอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • ด้านหน้าและหลังของใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • หน้าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของหนังสือเดินทาง
 • จะต้องอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ .png หรือ .jpg ก็ได้ สามารถใช้ภาพถ่ายและภาพสแกนสีได้

ข้อกำหนดสำหรับเอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย:

เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • ต้องระบุวันที่ในเอกสารภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 • เอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • เอกสารฉบับเต็ม
  • ต้องระบุชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของบุคคลอย่างชัดเจนและอ่านง่าย
 • จะต้องอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ .png, .jpg หรือ .pdf ก็ได้

เอกสารตรวจสอบยืนยันธุรกิจ

หากธุรกิจของคุณไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้โดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน Shopify Payments อาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เอกสารที่คุณมอบต้องระบุชื่อธุรกิจ ที่อยู่ของธุรกิจ และหมายเลขจดทะเบียนบริษัท หรือหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากต้องการตรวจสอบยืนยันธุรกิจ ให้อัปโหลดเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจของรัฐบาลกลางอย่างเป็นทางการ หากมี ซึ่งรวมถึงหมายเลขการจดทะเบียนภาษีของรัฐบาลกลางของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการประเภทของเอกสารที่ยอมรับทั้งหมดของแต่ละประเทศ

ข้อกำหนดสำหรับเอกสารทางธุรกิจ:

เอกสารทางธุรกิจต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • เอกสารจะต้องถูกต้องและแสดงถึงการจดทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน
 • ต้องอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • ชื่อเต็มของธุรกิจ ที่อยู่ของธุรกิจ และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขจดทะเบียนบริษัทของหน่วยงานที่จดทะเบียนอย่างชัดเจนและอ่านง่าย
  • หน้าทั้งหมดของเอกสาร โดยอัปโหลดเป็น PDF ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • สามารถอัปโหลดเอกสารได้ในรูปแบบ .pdf

การอัปโหลดเอกสารตรวจสอบยืนยันของคุณ

เนื่องจากเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเอกสารการตรวจสอบยืนยันที่ร้องขอ เราจะยอมรับเฉพาะเอกสารที่อัปโหลดผ่านแบนเนอร์ที่ปลอดภัยใน Shopify admin ของคุณเท่านั้น เอกสารที่ส่งผ่านอีเมลหรือแชทจะถูกลบด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวและจะไม่สามารถใช้งานได้

กระบวนการตรวจสอบเอกสาร

การอัปโหลดข้อมูลระบุตัวตน ที่อยู่ และหลักฐานเอกสารทางกฎหมายของหน่วยงานจะต้องได้รับการตรวจสอบและเปรียบเทียบความตรงกันกับข้อมูลในบัญชี Shopify Payments ของคุณเรียบร้อยแล้วก่อนที่ธุรกิจของคุณจะได้รับการตรวจสอบยืนยันอย่างเต็มรูปแบบ

การตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ ยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับถูกระงับจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบยืนยันข้อมูล แต่ร้านค้าของคุณจะยังเปิดอยู่และลูกค้าจะยังสามารถซื้อสินค้าได้ การระงับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับหรือการประมวลผลในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ตรวจสอบยืนยันข้อมูลของคุณแล้ว

ประเภทเอกสารที่ยอมรับ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเอกสารที่ยอมรับสำหรับบุคคลและธุรกิจในแต่ละประเทศ:

ประเภทเอกสารที่ยอมรับ
ประเทศ ประเภทเอกสาร เอกสารที่ยอมรับ
ออสเตรเลีย เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชนของชาวต่างชาติ: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรภาพ: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐบาลแทสเมเนีย: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ImmiCard: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • เอกสาร Medicare (เอกสารประกันสุขภาพของรัฐบาล)

 • เอกสาร Centrelink (เอกสารรัฐบาลท้องถิ่น)

 • จดหมายหรือแบบประเมินของสํานักงานภาษีออสเตรเลีย

 • อัตราค่าธรรมเนียมสภาหรือประกาศเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การยืนยันหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ใบรับรองการจดทะเบียน)

 • บันทึกการจดทะเบียน (ใบรับรองการจดทะเบียน) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC)

 • ใบสรุปข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจออสเตรเลีย

 • ใบรับรองการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ

 • ใบสรุปข้อมูลเอกสารคณะกรรมการเพื่อการกุศลและการไม่แสวงหาผลกำไรออสเตรเลีย

 • ใบสรุปข้อมูลเอกสารสำนักงานสมาคมผู้บริโภค

ออสเตรีย เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

 • บัตรประจำตัวประชาชนของชาวต่างชาติ: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • หนังสือเดินทางของชาวต่างด้าว

 • หนังสือเดินทางเพื่อผู้ลี้ภัย

 • ใบอนุญาตขออยู่อาศัยชั่วคราว: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • รายการเดินบัญชี

 • ใบแสดงสถานะการเงิน

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • ใบสรุปข้อมูลจากทะเบียนพาณิชย์

 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เบลเยียม เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรภาพ: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • รายการเดินบัญชี

 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

 • ใบแสดงการจำนอง

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ศาลากลางในท้องถิ่น

 • ใบแสดงข้อมูลบำนาญ

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบสรุปข้อมูลจากทะเบียนพาณิชย์

 • ข้อบังคับในการก่อตั้งบริษัท

 • สําเนาของภาคผนวกที่เผยแพร่ในทะเบียนเบลเยียมอย่างเป็นทางการ

 • ใบแสดงสถานะการเงิน

แคนาดา เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบรับรองบัตรสถานะชาวอินเดีย

 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ขับขี่ที่มีรูปถ่าย

 • บัตรรูปภาพ

เดนมาร์ก เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเมืองโคเปนเฮเกน: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวทางการทหาร

 • บัตรประจำตัวตำรวจ

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • รายการเดินบัญชี

 • ใบแสดงการจำนอง

 • สัญญาการเช่า

 • บัตรประกันสุขภาพ

 • แบบประเมินภาษี

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบสรุปข้อมูลจากทะเบียนพาณิชย์

 • หนังสือข้อบังคับ

 • ใบรับรองการจดทะเบียน

 • ใบแสดงสถานะการเงิน

เยอรมนี เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่

 • หนังสือเจ้าของที่ดิน

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • รายการเดินบัญชี

 • ใบแสดงการจำนอง

 • เอกสารที่ออกโดยรัฐบาล

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ทะเบียนการค้า

 • ใบอนุญาตการค้า

 • ใบสรุปข้อมูลจากทะเบียนพาณิชย์

 • ใบแสดงสถานะการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบรับรองรายการการจดทะเบียน

 • ใบรับรองการยกเว้นภาษี

 • บัตรผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบรับรองรายการการจดทะเบียน

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • รายการเดินบัญชี

 • ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ

 • ใบแจ้งยอดบริษัทประกัน

 • เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลหรือตุลาการ

 • ข้อตกลงการเช่าซื้อ

 • สัญญาการขายทรัพย์สิน

 • ใบเรียกเก็บเงินหรือจดหมายจากมหาวิทยาลัย

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • ใบสรุปข้อมูลจากทะเบียนพาณิชย์

 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 • ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
ไอร์แลนด์ เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวยืนยันอายุ: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • รายการเดินบัญชี

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 • กรมธรรม์ประกันภัยบ้าน

 • เอกสารประกันสังคม

 • เอกสารที่ออกโดยรัฐบาล

 • ใบรับรองเครดิตภาษี (TCC)

 • หนังสือแสดงหนี้สินจากรายได้

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบรับรองการจดทะเบียน

 • ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 • ข้อบังคับของสมาคม

 • ใบสรุปข้อมูลทะเบียนเชิงพาณิชย์ของสํานักงานจดทะเบียนบริษัท

อิตาลี เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบอนุญาตครอบครองเรือ

 • ใบอนุญาตครอบครองอาวุธ

 • หนังสือเงินบำนาญ

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบรับรองการมีถิ่นที่อยู่

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • รายการเดินบัญชี

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 • ข้อบังคับในการก่อตั้งของบริษัท

 • หนังสือข้อบังคับของบริษัท

 • ทะเบียนและรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

 • ใบแสดงสถานะการเงินหรือเอกสารที่เทียบเท่า

ญี่ปุ่น เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่

 • บัตร My Number ที่มีรูปถ่าย

 • บัตร Juki ที่มีรูปถ่าย

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • Touki
 • ใบรับรองการจดทะเบียนที่มีตราประทับ
เนเธอร์แลนด์ เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • หมายเลขใบอนุญาตผู้อยู่อาศัย

 • เอกสารต่างด้าวชาวดัตช์

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • ใบแจ้งยอดจากสถาบันทางการเงิน

 • หนังสือที่ออกโดยรัฐบาล

 • หลักฐานการทำประกันบ้าน

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 • หนังสือข้อบังคับของบริษัท

นิวซีแลนด์ เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • เอกสารสำหรับเดินทางในกรณีฉุกเฉินของนิวซีแลนด์

 • เอกสารเดินทางสำหรับผู้ลี้ภัยของนิวซีแลนด์

 • ใบรับรองตัวตนนิวซีแลนด์

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • เอกสารตัวแทนของรัฐบาลกลาง

 • หนังสือสภา/รัฐบาลท้องถิ่น

 • ข้อตกลงการเช่าที่มีการลงลายมือชื่อ

 • เอกสารรายชื่อผู้ลงสมัครการเลือกตั้ง

 • เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

 • หนังสือร้องขอ/หนังสือแจ้งเตือนการจดทะเบียนรถ

 • งบการเงิน

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • ใบแจ้งยอดจากสถาบันทางการเงิน

 • หนังสือที่ออกโดยรัฐบาล

 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบสรุปข้อมูลทะเบียนหมายเลขธุรกิจนิวซีแลนด์

 • ใบสรุปข้อมูลบริษัทสํานักงานนิวซีแลนด์

 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทนิวซีแลนด์

 • ใบรับรองการมีอยู่ของบริษัทนิวซีแลนด์

 • หนังสือข้อบังคับของสมาคม

 • งบการเงิน

สิงคโปร์ เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • เลขประจำตัวประชาชน

 • ใบอนุญาตหรือใบผ่านการทำงานของสิงคโปร์

 • บัตรเหล่าทัพสิงคโปร์

 • บัตรแสดงการรับใช้ชาติของสิงคโปร์

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การจดทะเบียนบริษัท
 • การจดทะเบียนชื่อธุรกิจ
 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ
 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การจดทะเบียนบริษัทต่างประเทศ
 • ใบรับรองการจดทะเบียนหน่วยงาน
สเปน เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่

 • บัตรประจำตัวประชาชน DNI: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • หมายเลขใบอนุญาตผู้อยู่อาศัย

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • ใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบแจ้งหนี้ทางโทรศัพท์

 • หนังสือที่ออกโดยรัฐบาล

 • ใบรับรองการมีถิ่นที่อยู่

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เอกสารข้อมูลผู้อยู่ชั่วคราว

 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

สวีเดน เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่

 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • สูติบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานมาตรฐานสวีเดน (SIS)

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • ใบแจ้งยอดจากสถาบันทางการเงิน

 • หนังสือที่ออกโดยรัฐบาล

 • บัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบรับรองการจดทะเบียน

 • เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่แสดงหมายเลขระบุตัวตนขององค์กร

 • ข้อบังคับของบริษัท

 • ใบแสดงสถานะการเงิน

 • ประกาศของสํานักงานจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

สหราชอาณาจักร เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่

 • ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 • หมายเลขประจำตัวผู้ลงสมัครเลือกตั้ง

 • เอกสารตรวจสอบยืนยันสหราชอาณาจักร

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย
 • ใบขับขี่

 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค

 • ใบแจ้งยอดจากสถาบันทางการเงิน

 • หนังสือที่ออกโดยรัฐบาล

 • หนังสือที่เขียนโดยทนายความ

 • เอกสารจากสภาหรือสมาคมที่อยู่อาศัย

 • เอกสารตัวแทนที่ได้รับสิทธิประโยชน์

 • ข้อมูลทะเบียนผู้ลงสมัครเลือกตั้ง

 • บัตรประกันสุขภาพ NHS

 • หนังสืออนุญาตการจดทะเบียนการผ่าตัด

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 • เอกสารที่ออกโดย Companies House

 • เอกสารที่ออกโดย HM Revenue and Customs: ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เอกสารที่ออกโดย HM Revenue and Customs: รายการเดินบัญชี

 • เอกสารที่ออกโดย Charity Commission

 • OSCR Scottish Charity Regulator

สหรัฐอเมริกา เอกสารยืนยันตัวตน
 • หนังสือเดินทาง

 • บัตรหนังสือเดินทาง

 • ใบขับขี่

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยรัฐ

 • หมายเลขใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ / บัตรกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา

 • บัตรข้ามพรมแดน

 • บัตร NYC

 • บัตร Visa ของสหรัฐอเมริกา

 • สูติบัตร

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน
 • หนังสือ IRS 147C

 • หนังสือยืนยัน IRS SS-4

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี