แก้ไขข้อผิดพลาด 'โปรดเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าของคุณ'

เมื่อคุณใช้งาน 3D Secure ที่เปิดใช้บัตรเครดิตโดยไม่ใช้งานแบบฟอร์ม Sagepay คุณอาจประสบข้อผิดพลาด “โปรดเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าของคุณไปยัง ACSURL โดยผ่าน MD และ PaReq”

ขณะนี้เรารองรับ 3D Secure ผ่านเฉพาะแบบฟอร์ม SagePay เท่านั้น (ไม่ใช่ SagePay ธรรมดา ซึ่งอยู่ในรายการส่วนผู้ดูแล Shopify เช่นกัน) คุณอาจต้องปิดใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่คุณใช้งานอยู่เพื่อเลือกผู้ให้บริการใหม่

นี่นับเป็นโซลูชันการชำระเงินภายนอกที่มีการดำเนินการคล้ายกับ PayPal ผู้ใช้จะป้อนรายละเอียดที่อยู่ของพวกเขาไว้ในเว็บไซต์ของ Shopify ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนการชำระเงิน จากนั้นผู้ใช้เหล่านั้นจะถูกนำไปยัง SagePay เสร็จสิ้นการชำระเงินของพวกเขา

SagePay จะมอบคีย์ให้แก่คุณเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในหน้าที่แนะนำให้พิมพ์เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต หากคุณไม่มีหน้านี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SagePay: http://www.sagepay.com/contact_us

หลังจากเปิดใช้งาน ให้ลองเก็บค่าบริการจำนวนไม่มากกับบริการใหม่เพื่อทดลอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี