Shopify Ping

Shopify Ping เป็นแอปรับส่งข้อความฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการบทสนทนาทั้งหมดกับลูกค้าและทีมของคุณได้จากที่เดียว Shopify Ping พร้อมให้บริการบนเดสก์ท็อปแล้วที่ shopifyping.com และสามารถดาวน์โหลดได้บนอุปกรณ์มือถือ iOS, iPad และ Android

ลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถส่งข้อความไปยังร้านค้าของคุณได้โดยใช้ช่องทางการส่งข้อความ เช่น Shopify Chat ซึ่งรวมอยู่ใน Shopify Ping, Facebook Messenger และ Apple Business Chat คุณสามารถอ่านและตอบกลับข้อความเหล่านี้ได้จากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณ

เมื่อคุณติดตั้ง Shopify Ping ระบบจะทำการติดตั้ง Shopify Chat โดยอัตโนมัติเช่นกัน Shopify Chat ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคุณได้ในขณะที่ซื้อสินค้า พวกเขายังสามารถส่งข้อความไปยังร้านค้าของคุณโดยใช้ช่องทางรับส่งข้อความที่เป็นที่นิยมอื่น ๆ เช่น Facebook Messenger และ Apple Business Chat ได้อีกด้วย Shopify Ping ช่วยให้คุณสามารถดูและตอบกลับข้อความเหล่านี้ได้จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Shopify Ping ส่งข้อความหรือรูปภาพถึงสมาชิกในทีมที่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบของพนักงานในร้านค้า Shopify ของคุณได้ด้วย

เมื่อคุณตั้งค่า Shopify Ping ระบบจะเชื่อมต่อ Shopify Chat กับ Shopify Ping โดยอัตโนมัติ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี