การสนทนากับลูกค้าใน Shopify Ping

เมื่อคุณตอบกลับข้อความใน Shopify Ping ข้อความของคุณจะส่งผ่านบริการรับส่งข้อความเดิม ดังนั้นลูกค้าของคุณจะได้รับข้อความโดยการตอบกลับข้อความที่พวกเขาส่งมา

คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้จากหน้าจอหลัก

การตอบข้อความจากลูกค้า

 1. ใน Shopify Ping ให้เลือกส่วนลูกค้า
 2. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการตอบกลับ
 3. พิมพ์ข้อความของคุณและเลือกส่ง

ส่งลิงก์สินค้าไปยังบทสนทนา

คุณสามารถแชร์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณใน Shopify Ping ได้โดยใช้ Apple Business Chat และ Shopify Chat นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับสินค้าที่พร้อมจำหน่ายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณและช่องทางการขายของ Apple Business Chat, Shopify Chat หรือ Messenger ได้อีกด้วย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ช่องทางใดร่วมกับ Shopify Ping ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมของช่องทางการขายสำหรับสินค้า

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping

 2. แตะที่ไอคอนร้านค้า

 3. แตะสินค้าเพื่อเปิดรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่าย

 4. แตะที่สินค้า

 5. เลือกแชร์หน้าสินค้าจากนั้นแตะส่ง

สร้างและส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในบทสนทนา

ขณะนี้ ฟีเจอร์นี้มีให้บริการบน iOS เท่านั้น

คุณสามารถใช้ Shopify Ping ในการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใหม่แล้วส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าชำระเงินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ได้ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินผ่านการสนทนา ลูกค้าจะสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังขั้นตอนการชำระเงินได้โดยตรง

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping
 2. แตะที่ไอคอนร้านค้า
 3. แตะคำสั่งซื้อใหม่
 4. แตะเลือกสินค้า
 5. ค้นหาและเลือกสินค้าที่จะเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกสินค้าด้วย
 6. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าเพิ่มเติม
 7. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มส่วนลด จากนั้นเพิ่มรหัสส่วนลด
 8. ตัวเลือกเสริม: แตะปรับแต่งการจัดส่ง จากนั้นเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่ต้องการไปยังคำสั่งซื้อ
 9. หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าไปยังคำสั่งซื้อแล้วให้แตะส่งคำสั่งซื้อ

ส่งรหัสส่วนลดในบทสนทนา

ขณะนี้ ฟีเจอร์นี้มีให้บริการบน iOS เท่านั้น

คุณสามารถแชร์รหัสส่วนลดใน Shopify Ping ได้ เมื่อลูกค้าคลิกที่รหัสส่วนลด ระบบจะนำรหัสดังกล่าวไปใช้กับตะกร้าสินค้าโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify Ping ให้เปิดการสนทนา
 2. แตะที่ไอคอนรูปร้านค้า
 3. แตะส่วนลด
 4. เลือกส่วนลดที่คุณต้องการแชร์จากนั้นแตะส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี