การสนทนากับลูกค้าใน Shopify Ping

เมื่อคุณตอบกลับข้อความใน Shopify Ping ข้อความของคุณจะส่งผ่านบริการรับส่งข้อความเดิม ดังนั้นลูกค้าของคุณจะได้รับข้อความโดยการตอบกลับข้อความที่พวกเขาส่งมา

คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้จากหน้าจอหลัก

หากลูกค้าเพิ่มหรือลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า ระบบจะแสดงเหตุการณ์ดังกล่าวให้คุณซึ่งเป็นผู้ขายในบทสนทนา หากชื่อสินค้าสั้นกว่า 41 ตัวอักษร ชื่อของสินค้าจะรวมอยู่ในข้อความอธิบายเหตุการณ์ นอกจากนี้ระบบจะแสดงยอดรวมตะกร้าสินของตะกร้าสินค้าของลูกค้า รวมถึงปริมาณสินค้าในตะกร้าสินค้าในระดับสินค้าแต่ละรายการอีกด้วย

การตอบข้อความจากลูกค้า

 1. ใน Shopify Ping ให้เลือกส่วนลูกค้า
 2. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการตอบกลับ
 3. พิมพ์ข้อความของคุณและเลือกส่ง

ส่งลิงก์สินค้าไปยังบทสนทนา

คุณสามารถแชร์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณใน Shopify Ping ได้โดยใช้ Apple Business Chat และ Shopify Chat นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับสินค้าที่พร้อมจำหน่ายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณและช่องทางการขายของ Apple Business Chat, Shopify Chat หรือ Messenger ได้อีกด้วย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ช่องทางใดร่วมกับ Shopify Ping ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมของช่องทางการขายสำหรับสินค้า

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping

 2. แตะที่ไอคอนร้านค้า

 3. แตะสินค้าเพื่อเปิดรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่าย

 4. แตะที่สินค้า

 5. เลือกแชร์หน้าสินค้าจากนั้นแตะส่ง

สร้างและส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในบทสนทนา

ขณะนี้ ฟีเจอร์นี้พร้อมให้ใช้งานบน iOS เท่านั้น

คุณสามารถใช้ Shopify Ping ในการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใหม่แล้วส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าชำระเงินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ได้ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินผ่านการสนทนา ลูกค้าจะสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังขั้นตอนการชำระเงินได้โดยตรง

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping
 2. แตะที่ไอคอนร้านค้า
 3. แตะคำสั่งซื้อใหม่
 4. แตะเลือกสินค้า
 5. ค้นหาและเลือกสินค้าที่จะเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกสินค้าด้วย
 6. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าเพิ่มเติม
 7. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มส่วนลด จากนั้นเพิ่มรหัสส่วนลด
 8. ตัวเลือกเสริม: แตะปรับแต่งการจัดส่ง จากนั้นเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่ต้องการไปยังคำสั่งซื้อ
 9. หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าไปยังคำสั่งซื้อแล้วให้แตะส่งคำสั่งซื้อ

ส่งรหัสส่วนลดในบทสนทนา

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมให้ใช้งานใน Shopify Ping สำหรับเดสก์ท็อป

คุณสามารถแชร์รหัสส่วนลดใน Shopify Ping ได้ เมื่อลูกค้าคลิกที่รหัสส่วนลด ระบบจะนำรหัสดังกล่าวไปใช้กับตะกร้าสินค้าโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify Ping ให้เปิดการสนทนา
 2. แตะที่ไอคอนรูปร้านค้า
 3. แตะส่วนลด
 4. เลือกส่วนลดที่คุณต้องการแชร์จากนั้นแตะส่ง

ส่งรูปภาพระหว่างการสนทนา

ขณะนี้ ฟีเจอร์นี้พร้อมให้ใช้งานบน iOS เท่านั้น

คุณสามารถส่งรูปภาพให้กับลูกค้าใน Shopify Ping ได้ แต่ลูกค้าไม่สามารถส่งรูปภาพให้คุณ

 1. ใน Shopify Ping ให้เปิดการสนทนา
 2. แตะที่ไอคอนรูปภาพ
 3. เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะรูปภาพเพื่อส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี