บทสนทนาใน Shopify Ping

เมื่อคุณตอบข้อความใน Ping ข้อความของคุณจะส่งผ่านบริการส่งข้อความเดิม ดังนั้นลูกค้าของคุณจะได้รับข้อความตอบกลับข้อความที่พวกเขาส่งมา

คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้จากหน้าจอหลัก

ส่งลิงก์สินค้าไปยังบทสนทนา

คุณสามารถแชร์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ใน Ping ด้วย Apple Business Chat และ Shopify Chat นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับสินค้าที่พร้อมจำหน่ายไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณและช่องทางการขาย Apple Business Chat, Shopify Chat หรือ Messenger ได้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานร่วมกับ Ping หรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายสำหรับสินค้า

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping

 2. แตะที่ไอคอนร้านค้า

 3. แตะสินค้าเพื่อเปิดรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่าย

 4. แตะที่สินค้า

 5. เลือกแชร์หน้าสินค้าจากนั้นแตะส่ง

สร้างและส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในบทสนทนา

คุณสามารถใช้ Ping ในการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใหม่และส่งลิงก์ไปยังลูกค้าเพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในบทสนทนา ลูกค้าสามารถคลิกลิงก์เพื่อไปยังขั้นตอนการชำระเงินได้โดยตรง

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping
 2. แตะที่ไอคอนร้านค้า
 3. แตะคำสั่งซื้อใหม่
 4. แตะเลือกสินค้า
 5. ค้นหาและเลือกสินค้าที่จะเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกสินค้าด้วย
 6. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าเพิ่มเติม
 7. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มส่วนลด จากนั้นเพิ่มรหัสส่วนลด
 8. ตัวเลือกเสริม: แตะปรับแต่งการจัดส่ง จากนั้นเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่ต้องการไปยังคำสั่งซื้อ
 9. หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าทั้งหมดไปยังคำสั่งซื้อแล้วให้แตะส่งคำสั่งซื้อ

ส่งรหัสส่วนลดในบทสนทนา

คุณสามารถแชร์รหัสส่วนลดใน Ping ได้ เมื่อลูกค้าคลิกที่รหัสส่วนลด ระบบจะนำไปใช้กับตะกร้าสินค้าโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. เปิดบทสนทนาใน Ping
 2. แตะที่ไอคอนรูปร้านค้า
 3. แตะส่วนลด
 4. เลือกส่วนลดที่คุณต้องการแชร์จากนั้นแตะส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี