ใช้งานส่วนลดด้วย Kit

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป Kit จะไม่มีให้ดาวน์โหลดใน Shopify App Store อีกต่อไป Kit จะถูกลบออกจากร้านค้า Shopify ของคุณตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2021 เป็นต้นไป

ด้วย Kit คุณสามารถสร้างและโปรโมทรหัสส่วนลดให้กับร้านค้าของคุณได้ โดยคุณจำเป็นต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนลดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะสร้างรหัสขึ้นมา:

 • ประเภทส่วนลด (ลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ลดด้วยค่าคงที่ หรือฟรีค่าจัดส่ง)
 • มูลค่าส่วนลด (เปอร์เซ็นต์ หรือค่าคงที่)
 • จำนวนคำสั่งซื้อต่ำสุดเพื่อขอรับส่วนลด
 • ชื่อรหัสส่วนลด

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Kit จะตั้งค่าสองสามค่าไว้ให้คุณ ดังนี้:

 • ส่วนลดจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่คุณสร้างส่วนลดนั้นขึ้นมาด้วย Kit
 • ส่วนลดดังกล่าวจะใช้งานได้ 7 วัน
 • ลูกค้าทุกคนสามารถใช้งานส่วนลดนั้นๆ ได้
 • ลูกค้าสามารถใช้งานส่วนลดได้หลายครั้ง

หลังจากที่คุณสร้างส่วนลดด้วย Kit แล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานรหัสส่วนลดได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยนหรือปิดใช้งานรหัสส่วนลดได้จาก Shopify admin ของคุณ

สร้าส่วนลด

หากพูดถึงการวางตลาดสินค้าแล้ว Kit สามารถช่วยสร้างรหัสส่วนลดให้แก่คุณได้

ขั้นตอน:

 1. พูดว่า hi kit เพื่อเริ่มบทสนทนาใหม่กับ Kit

 2. เริ่มต้นกระบวนการเพื่อสร้างรหัสส่วนลด:

- หากคุณกำลังสื่อสารกับ Kit โดยใช้ Shopify Ping ให้แตะที่ทำการตลาดสินค้า > สร้างรหัสส่วนลด - หากคุณกำลังสื่อสารกับ Kit โดยใช้ข้อความ SMS ให้เลือก 1 เพื่อทำการตลาดสินค้าของคุณด้วย Kit จากนั้นเลือก 4 เพื่อสร้างรหัสส่วนลด

 1. Kit จะถามว่าคุณต้องการสร้างรหัสส่วนลดชนิดใด คุณสามารถเลือกประเภทลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ลดด้วยค่าคงที่ หรือ ฟรีค่าจัดส่ง

 2. Kit จะถามรายละเอียดส่วนลดเล็กน้อย ตอบคำถามเพื่อตั้งค่าส่วนลดดังกล่าว

 3. Kit จะถามชื่อรหัสส่วนลดของคุณ ใส่ชื่อรหัสที่ลูกค้าจะต้องกรอก เช่น APRIL20

 4. Kit จะยืนยันรายละเอียดสำหรับรหัสส่วนลดใหม่ของคุณ ป้อน Yes หากคุณกำลังสื่อสารกับ Kit โดยใช้ข้อความ SMS หรือแตะที่ใช่ใน Shopify Ping เพื่อสร้างรหัสส่วนลด ซึ่งรหัสจะพร้อมให้ลูกค้าใช้งานได้ทันที

 5. หลังจากที่คุณสร้างส่วนลดใหม่ด้วย Kit แล้ว Kit จะมอบการโปรโมทส่วนลด คุณสามารถเลือกโฆษณาบน Facebook โพสต์บน Facebook หรือส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล หากคุณกำลังสื่อสารกับ Kit โดยใช้ข้อความ SMS ให้ป้อนหมายเลขที่สอดคล้องกัน หากคุณกำลังสื่อสารกับ Kit โดยใช้ Shopify Ping ให้แตะที่ตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก หากคุณเลือกที่จะสร้างโฆษณาบน Facebook ระบบจะขอให้คุณกำหนดงบประมาณ

 6. ดูตัวอย่างโพสต์หรือโฆษณา

 7. หากคุณกำลังสื่อสารกับ Kit โดยใช้ข้อความ SMS ให้เลือก 1 เพื่อเผยแพร่การเลือกของคุณ หากคุณกำลังใช้งาน Shopify Ping ให้แตะที่ใช่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี