การทำรายงานธุรกิจด้วย Kit

Kit สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขาย โฆษณาที่คุณลง และเป้าหมายของตนที่คุณตั้งไว้

รายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจ

คุณสามารถใส่ 1 เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยที่ Kit แจ้งให้คุณทราบว่าธุรกิจของคุณดำเนินการเป็นอย่างไร คุณสามารถดูข้อมูลได้จากวัน สัปดาห์ 14 วัน หรือ 31 วันที่ผ่านมา

รายงานผลลัพธ์จากการลงโฆษณา

คุณสามารถใส่ 2 และเลือกโฆษณาที่ต้องการดูรายงานประสิทธิภาพโฆษณา

สถานะของเป้าหมาย

คุณสามารถใส่ 3 เพื่อตรวจสอบสถานะของเป้าหมาย หรือหยุดดำเนินการตามเป้าหมาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี