การพูดคุยกับ Kit

คุณสามารถใช้ Kit เพื่อลงโฆษณาบน Facebook และ Instagram รับรายงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ และโพสต์การอัปเดตทางโซเชียลมีเดียได้

หากคุณเปิดใช้เช็คอินในตอนเช้า Kit จะส่งข้อความหาคุณในทุกเช้าของวันธรรมดาว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ หรือ คุณสามารถส่งพิมพ์ว่า hi kit หรือ hi เพื่อเริ่มบทสนทนา

การสนทนากับ Kit

ที่แดชบอร์ดของ Kit คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ Kit จะส่งข้อความเกี่ยวกับโอกาสในการโฆษณาให้แก่คุณได้ โดยไปที่การแก้ไข > บทสนทนา แล้วคลิกตัวสลับเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้บทสนทนาประเภทดังต่อไปนี้:

  • เช็คอินในตอนเช้า: Kit จะส่งข้อความหาคุณในช่วงเช้าของแต่ละวันเพื่อถามว่าคุณต้องการให้ Kit ทำอะไรหรือไม่
  • ทำการตลาดสำหรับสินค้าใหม่: Kit จะสอบถามว่าคุณต้องการโฆษณาสินค้าใหม่ที่ได้เพิ่มลงในร้านค้าหรือไม่
  • นำกำไรจากการโฆษณากลับไปลงทุน: Kit จะส่งข้อความเพื่อแนะนำให้คุณนำกำไรที่ได้จากโฆษณากลับไปลงทุนกับการโฆษณาเพิ่มเติม
  • กำหนดลูกค้าเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายซ้ำ: Kit จะส่งข้อความหาคุณเมื่อพบว่าลูกค้าเป้าหมายคลิกที่โฆษณาตัวใดตัวหนึ่งของคุณ
  • รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโฆษนา: Kit จะส่งรายงานประจำวันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณาให้แก่คุณ
  • แสดงโฆษณาบน Instagram: Kit จะส่งข้อความหาคุณเพื่อกระตุ้นให้เปลี่ยนรูปภาพและวิดีโอที่อัปโหลดแล้วเป็นโฆษณาบน Instagram

วิธีพูดคุยกับ Kit

Kit จะเริ่มบทสนทนาด้วยการนำเสนอตัวเลือกต่างๆ ให้แก่คุณ คุณสามารถพูดคุยกับ Kit โดยเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการดำเนินบทสนทนาต่อ

การเลือกตัวเลือก

เมื่อ Kit ต้องการคำตอบจากคุณ คุณสามารถตอบเป็นหมายเลขตัวเลือกได้

การเริ่มบทสนทนาใหม่

คุณสามารถพูดว่า hi kit หรือ hi ได้ตลอดเวลาเพื่อเริ่มบทสนทนาใหม่กับ Kit แม้ว่าคุณจะอยู่ในระหว่างการสนทนา การทำนี้จะยกเลิกสิ่งใดก็ตามที่คุณทำกับ Kit อยู่

การหยุดบทสนทนา

คุณสามารถหยุดบทสนทนาหรือหยุดส่งข้อความชั่วคราวได้

หยุด

พิมพ์ว่า stop หากคุณต้องการยกเลิกข้อความทั้งหมดจาก Kit การทำเช่นนี้จะหยุดการส่งข้อความทั้งหมดจาก Kit แต่ไม่ลบ Kit ออกจากร้านค้าของคุณ

พิมพ์ว่า start หากคุณต้องการเริ่มพูดคุยกับ Kit อีกครั้ง

การหยุดชั่วคราว

พิมพ์ว่า pause เพื่อปิดใช้การอัปเดตจาก Kit เมื่อหยุดใช้งาน Kit ชั่วคราว Kit จะสามารถตอบข้อความของคุณได้เพียงอย่างเดียว และจะไม่สามารถส่งข้อความหาคุณได้โดยตรง

คุณสามารถพิมพ์ว่า resume เพื่อเริ่มส่งข้อความอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี