การสนทนากับทีมใน Shopify Ping

สมาชิกในทีมของคุณที่มีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสามารถส่งข้อความและรูปภาพไปยังบัญชีผู้ใช้ของพนักงานอื่นๆ ในทีมของคุณโดยตรงได้ในส่วน การสนทนากับทีม ของ Shopify Ping นอกจากนี้สมาชิกในทีมยังสามารถส่งข้อความถึงตนเองได้หากพวกเขาต้องการ

พนักงานร้านขายปลีกไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Ping และจึงไม่สามารถใช้การสนทนากับทีมได้ สมาชิกในทีมรายอื่นๆ จะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานในร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อให้สามารถใช้การสนทนาแบบทีมได้ แต่จะไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานเพิ่มเติม สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตการใช้งานแอปเหล่านี้เพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify Ping จำนวนบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับแผน Shopify ของคุณ

หากคุณต้องการส่งข้อความถึงสมาชิกในทีมที่ไม่ได้ใช้งาน Shopify Ping อยู่ คุณสามารถส่งคำเชิญทางอีเมลได้โดยเริ่มการสนทนาใหม่กับพวกเขา

การส่งข้อความการสนทนากับทีม

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify Ping ให้เลือกส่วน ทีม
  2. แตะที่ "ส่งข้อความ" จากนั้น "ส่งไอคอนข้อความใหม่" หรือสมาชิกในทีมที่คุณต้องการส่งข้อความ
  3. พิมพ์ข้อความของคุณแล้วแตะ "ส่ง"
  4. หากสมาชิกในทีมไม่ได้ใช้ Shopify Ping อยู่ในขณะนี้ คำเชิญทางอีเมลจะถูกส่งถึงพวกเขาพร้อมกับข้อความของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี