การสนทนากับทีมใน Shopify Ping

สมาชิกในทีมของคุณที่มีบัญชีของพนักงานสามารถส่งข้อความและรูปภาพไปยังพนักงานคนอื่นๆ ในทีมของคุณได้โดยตรงในส่วนการสนทนากับทีมของ Shopify Ping นอกจากนี้สมาชิกในทีมยังสามารถส่งข้อความถึงตนเองได้ด้วยหากพวกเขาต้องการ

พนักงานร้านค้าปลีกไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify Ping จึงไม่สามารถใช้การสนทนากับทีมได้ สมาชิกรายอื่นๆ ทั้งหมดในทีมต้องมีบัญชีของพนักงานในร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อใช้การสนทนากับทีม แต่ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานอื่นใดเพิ่มเติม นอกจากนี้ สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการใช้งานแอปใดๆ เพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify Ping จำนวนพนักงานที่คุณสามารถสร้างได้จะขึ้นอยู่กับแผน Shopify ของคุณ

หากคุณต้องการส่งข้อความถึงสมาชิกในทีมที่ไม่ได้ใช้งาน Shopify Ping อยู่ คุณสามารถส่งคำเชิญทางอีเมลได้โดยเริ่มการสนทนาใหม่กับพวกเขา

การส่งข้อความการสนทนากับทีม

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify Ping ให้เลือกส่วน ทีม
  2. เลือก "ส่งข้อความ" แล้วเลือกไอคอนส่งข้อความใหม่ หรือสมาชิกในทีมที่คุณต้องการส่งข้อความไปหา
  3. พิมพ์ข้อความของคุณและเลือกส่ง
  4. หากสมาชิกในทีมไม่ได้ใช้ Shopify Ping อยู่ในขณะนี้ คำเชิญทางอีเมลจะถูกส่งถึงพวกเขาพร้อมกับข้อความของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี