การตั้งค่า Shopify เพื่อทำงานร่วมกับ Oberlo

ก่อนที่คุณจะเริ่มยอมรับคำสั่งซื้อผ่าน Oberlo ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในการประมวลผลคำสั่งซื้อภายใต้หลังจากที่มีการชำระเงินคำสั่งซื้อแล้วให้เลือกไม่จัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ โดยอัตโนมัติ 3. คลิกบันทึก

หลังจากจัดการคำสั่งซื้อของคุณแล้ว Oberlo จะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วใน Shopify

สร้างการตั้งค่าการจัดเก็บการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินของคุณได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หากคุณเปิดใช้งานการจัดเก็บโดยอัตโนมัติคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้ใน Oberlo ทันที หากคุณเปิดใช้งานการจัดเก็บด้วยตนเองคำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏใน Oberlo แต่คุณไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้จนกว่าคำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่า ชำระเงินแล้ว

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนการจัดเก็บการชำระเงิน ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: * เพื่ออนุญาตและเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ให้เลือก "จัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ" * เพื่ออนุมัติบัตรเครดิตของลูกค้า และจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้เลือก "จัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ"

    1. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี