การแยกตัวเลือกสินค้า

หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้ามากกว่าหนึ่งตัวเลือก คุณสามารถแยกตัวเลือกสินค้าออกมาเป็นสินค้าแต่ละรายการได้ ตัวอย่างเช่น หากสินค้ามี 3 ตัวเลือกสินค้า คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสีแต่ละตัวเป็นสินค้าแยกแต่ละรายการที่สามารถขายได้ในร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

  1. เพิ่มสินค้าที่คุณต้องการแยกไปยังรายการนำเข้าของคุณ

  2. จากรายการนำเข้าของคุณ ให้หาสินค้าที่คุณต้องการแยกแล้วคลิกการดำเนินการเพิ่มเติม > แยกสินค้า

  3. เลือกว่าคุณต้องการแยกสินค้าของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากสินค้ามีตัวเลือกทั้งสีและขนาด ให้เลือกสีเพื่อแยกเป็นสินค้าแต่ละรายการตามสี

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการแยกตัวเลือกสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าแยกย่อย ให้คลิกแยกด้วยตนเองแล้วเลือกตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลือกสินค้า "สีดำ" และ "สีเทา" และแยกตัวเลือกสินค้าเฉพาะสองรายการนี้ไปเป็นสินค้าใหม่ได้

  1. คลิกแยกไปเป็นสินค้า:

เมื่อคุณสร้างสินค้าใหม่ ตัวเลือกสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกปิดใช้งานแทนที่จะถูกลบ คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกเมื่อหลังจากที่คุณแยกสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี