การรวมสินค้าด้วยการเชื่อมโยงตัวเลือกสินค้า

หากคุณพบซัพพลายเออร์หลายรายที่มีสินค้าเดียวกันแต่มีตัวเลือกสินค้าแตกต่างกัน คุณสามารถรวมตัวเลือกสินค้าเหล่านั้นให้เป็นของสินค้าเดียวกัน การดำเนินการนี้จะทำให้คุณสามารถเสนอตัวเลือกสินค้าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสินค้าหนึ่งชิ้นให้แก่ลูกค้าของคุณได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณพบเสื้อเชิ้ตที่มีตัวเลือกขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ที่เสนอขายจากซัพพลายเออร์หนึ่งรายและเสื้อเชิ้ตเดียวกันขนาดใหญ่พิเศษที่เสนอโดยซัพพลายเออร์อีกราย คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงตัวเลือกสินค้าคุณสามารถรวมสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเดียวที่มีเสื้อเชิ้ตขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ หากซัพพลายเออร์รายหนึ่งจำหน่ายตัวเลือกสินค้าหนึ่งออกไปจนหมดแล้ว คุณก็สามารถรวมตัวเลือกสินค้าดังกล่าวจากซัพพลายเออร์รายอื่นที่เสนอตัวเลือกสินค้านั้นกับสินค้าเดิม การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสินค้าที่หมดสต็อกได้โดยไม่ต้องลบสินค้าทั้งหมด

รวมสินค้า

คุณสามารถรวมสินค้าได้สูงสุด 5 ชิ้นและมีตัวเลือกสินค้าสูงสุด 100 รายการสำหรับสินค้าที่รวมกัน หากสินค้าไม่มีตัวเลือกสินค้า คุณจะไม่สามารถใช้งานสำหรับการเชื่อมโยงตัวเลือกสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากแดชบอร์ด Oberlo ของคุณ ให้ไปที่ "สินค้าของฉัน"
 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มตัวเลือกสินค้า
 3. ในส่วนจัดหาสินค้า ให้คลิกจัดการตัวเลือกสินค้า
 4. คลิกเพิ่มสินค้า
 5. ในช่องลิงก์สินค้า ให้ป้อน URL ของสินค้าที่คุณต้องการรวมเข้ากับสินค้าที่มีอยู่แล้วคลิกเชื่อมต่อ
 6. สำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกเพิ่มตัวเลือกสินค้า
  2. ตั้งชื่อตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ
  3. คลิกสร้างตัวเลือกสินค้า
  4. ในเมนูดรอปดาวน์จัดหาสินค้า ให้เลือกซัพพลายเออร์ที่คุณต้องการ
  5. ในเมนูดรอปดาวน์จัดหาตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการ
 7. หลังจากที่คุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกบันทึก

ลบสินค้าและตัวเลือกสินค้าออกจากสินค้าที่รวม

คุณต้องลบตัวเลือกสินค้าทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถลบสินค้าออกได้

ขั้นตอน:

 1. จากแดชบอร์ด Oberlo ของคุณ ให้ไปที่ "สินค้าของฉัน"
 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการลบซัพพลายเออร์ จากนั้นคลิกจัดการตัวเลือกสินค้า
 3. สำหรับแต่ละตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการลบออกที่เชื่อมต่อกับสินค้าที่รวม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกถังขยะที่อยู่ถัดจากตัวเลือกสินค้า
  2. ในกล่องโต้ตอบลบตัวเลือกสินค้า ให้คลิกลบ
 4. ในกล่องจัดหาสินค้า ให้คลิก x ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการลบออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี